Emne arkiv | "velfærd"

Skræmme kampagne

Tags: ,

Skræmme kampagne


Med Helle Thorning-Schmidt som statsminister er der blevet færre penge til velfærd. Alene i Randers Kommune er der brugt 119 millioner kroner mindre på velfærd i 2013, end der blev i 2011. Derfor klinger det hult, når regeringen kritiserer Venstre for at ville forringe velfærden.

Venstre foreslår et udgiftsstop. Det betyder, at det offentlige forbrug hvert år vokser med udviklingen i lønninger og priser. Som udgangspunkt er det derfor muligt at fastholde det samme antal offentligt ansatte og købe de samme varer og tjenester, som det er i dag. Der bliver flere penge til velfærd med Venstres udgiftsstop, end der har været under den røde regering.

Så når regeringen beskylder Venstre for at ville begå massakre på vores velfærd, har det mest af alt karakter af skræmmekampagne. For hvis et udgiftsstop er massakre på velfærden, hvad vil regeringen så kalde det, når der i Randers er blevet brugt 119 millioner kroner mindre på velfærd?

Jeg vil kalde det et massivt løftebrud. Før folketingsvalget i 2011 lovede Socialdemokraterne, at der skulle være 138 millioner kroner mere til velfærd i Randers Kommune. Nu er der altså 119 millioner færre – en forskel på en kvart milliard kroner.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Venstre værner om velfærds samfundet

Tags:

Venstre værner om velfærds samfundet


Venstre værner om velfærdssamfundet, mens regeringen lægger sig fladt ned for EU-systemet. Det er langtfra rimeligt, at andre EU-borgere opnår fuld adgang til velfærdsydelser efter selv meget korte arbejdsperioder på dansk grund. Af samme årsag er regeringens ligegyldighed og uklare politiske kurs i forhold til velfærdsturisme et kæmpe problem.

I Venstre er vi store tilhængere af den frie bevægelighed, som medvirker til at sikre dansk vækst og velstand. Samtidig har det aldrig været meningen med Danmarks deltagelse i EU-samarbejdet, at vores velfærdssystem skulle komme under massivt pres. Derfor er det stærkt bekymrende at iagttage stigningerne i både antallet af overførselsindkomstmodtagere blandt andre EU-borgere og de dertilhørende udgifter.

Tendensen, med at et stigende antal EU-borgere modtager danske social- og velfærdsydelser, er særligt markant for borgere fra de østeuropæiske medlemslande.

For sidstnævnte gruppes vedkommende går udviklingen således entydigt i retning af stigende økonomiske omkostninger og flere modtagere af ydelser. I flere tilfælde indikerer tallene sågar, at udgifterne til velfærdsydelser til østeuropæere er blevet mangedoblet over en relativt kort årrække.

En del af forklaringen ligger givetvis i, at de østeuropæiske EU-medlemslandes lønninger og levestandarder generelt er lavere end i Danmark.  EU er imidlertid ikke en social union. I forlængelse heraf skal den frie bevægelighed ikke udvikle sig til et tagselvbord bestående af lukrative sociale ordninger.

Netop derfor er der et tvingende behov for, at regeringspartierne træder i karakter og sikrer danske interesser.  Idet flere andre EU-lande herunder Tyskland er optaget af problematikken vedrørende velfærdsturisme, burde det være muligt at finde realistiske løsninger.

Den danske regering må vågne op og tage problemerne med utilsigtet adgang til danske velfærdsydelser alvorligt. Hvis det danske velfærdssamfund skal hænge sammen økonomisk, er andre EU-borgeres lette adgang til blandt andet SU og dagpenge uholdbar. Regeringen bør derfor trække i arbejdstøjet og sammen med Venstre sikre de nødvendige værn til at dæmme op for velfærdsturismen.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Varig velfærd kommer ikke af sig selv

Tags:

Varig velfærd kommer ikke af sig selv


Jeg ønsker, at vi i Danmark har et velfærdssamfund, hvor vi tager os godt af hinanden, når vi får brug for hjælp. Når vi bliver ældre eller syge. Når vores børn skal have en uddannelse eller passes, mens far og mor er på arbejde. Ingen skal lades i stikken.

For mig er Venstre det meste troværdige velfærdsparti, vi har i dagens Danmark. Venstre lover solidt arbejde for at sikre varig velfærd. Også når der er krise. Også når der skal gennemføres reformer, som sikrer velfærden for fremtiden.

Danmark er udfordret af, at vores skattetryk er verdens højeste og at vigtige arbejdspladser flytter væk fra Danmark. Danmark er udfordret af, at arbejdsstyrken bliver mindre, mens der bliver flere ældre, som kræver behandling i sundhedsvæsenet og ældrepleje.

Men Danmark kan overkomme udfordringerne – hvis vi vælger de partier og politikere, der tager udfordringerne alvorligt og ikke nøjes med at love guld og grønne skove.

Vi skal være påpasselige med skattekronerne. Og vi skal være det hver dag. Fordi krisen kræver, vi tænker os om inden vi forbruger offentlige midler. Det er forudsætningen for, at vi stadig kan gøre vores skoler bedre, indføre ny medicin og nye behandlingsmetoder i sundhedsvæsenet og passe godt på vores ældre.

Det vil jeg. Varig velfærd med Venstre.

 

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Velfærdslisten taler mod velfærd

Tags:

Velfærdslisten taler mod velfærd


Når Kasper Fuhr Christensen fra Velfærdslisten i Amstavisen den 27. maj 2013 er citeret for at mene at Randers kommune bør sætte sit byggesagsgebyr yderligere i vejret, så må det bero på enten et misforstået citat eller at Kasper Fuhr Christensen har misforstået en grundliggende logik i samfundsøkonomien.

Hvis Randers kommune vælger at sætte prisen op på byggesagsbehandlingen, som Kasper Fuhr Christensen foreslår, så står Randers endnu dårligere i konkurrencen om at tiltrække nye innovative virksomheder, i forhold til Aarhus, Favrskov, Herning og Djursland, Som konsekvens vil der blive etableret langt færre arbejdspladser i kommunen, ske færre tilflytninger, skatteindtægter udebliver og dermed mindskes det økonomiske råderum, som reelt ville gøre det muligt at ansætte de så nødvendige ekstra hænder i kommunen.

Konsekvensen kan i værste fald betyde at kommunen må beskære sit budget og opsige nogle af de ansatte. Vækst er Randers’ eneste mulighed for at skabe velfærd, det burde selv Velfærdslisten vide.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

At forholde sig til virkeligheden

Tags:

At forholde sig til virkeligheden


Det synes jeg er opgaven for en politiker på alle plan. Det er særlig vigtigt at politikere – også lokalpolitikere – prøver at se lokalsamfundet og verden i øvrigt i en sammenhæng. For det hele hænger sammen. Det er i hvert fald ikke klogt at træffe beslutninger ud fra enkeltsager, følelser og impulsive indfald – uden at skele til hvilken virkning vil det samlet set vil have på samfundsudviklingen. Det er farligt med kikkert syn og navlebeskuelse.

I mit indlæg ”Udfordringer og muligheder” prøver jeg både at påvise vore udfordringer i Randers Kommune, nogen af årsagerne dertil og derpå løsningsmuligheder.  At Hans Ørsted så bliver fornærmet over nogen af de udfordringer og løsninger jeg nævner, det tager jeg roligt, selv om det ikke er rart at  blive angrebet  på sit menneskesyn. Helt slemt ville det jo være, hvis Hans Ørsted var kommet med nogen løsninger, som var bedre end mine, men det undgår han behændigt. Det burde vel næst være en pligt i en saglig diskussion, at man ikke bare nedgør modstanderens synspunkter, men kommer med alternative løsning på de store udfordringer.

Jeg kan kun gætte på de løsninger, som Hans Ørsted vil kunne komme med. Nemlig højere udgifter, højere skatter osv. Det vil desværre kun føre til at Randers  Kommune forarmes yderligere, for vi har de højeste udgifter  og de højeste skatter, og det fører til færre arbejdspladser, flere på overførselsindkomster osv. Og dette betyder at også dem, som Hans Ørsted er bekymret  for, vil blive ramt år efter år efterhånden som Randers Kommunes økonomi forværres. Mine forslag vil også forringe vilkårene i en periode, men der er til gengæld håb om, at udviklingen så vil vende, så vi får skabt rigtige arbejdspladser og får folk ud af overførselsindkomsterne og tiltrukket nye erhvervs aktive borgere. Randers Kommunes økonomi vil så blive forbedret og dermed også mulighederne for vore mest udsatte borgere. Det synes jeg er en noget mere troværdigt løsning end bare at lade stå til og ingen ting gøre.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Det personlige ansvar

Tags: ,

Det personlige ansvar


Velfærdsstaten var i sin spæde start i 1960´erne tænkt som et sikkerhedsnet for de svageste i samfundet, de nødstedte og de værdigt trængende, som af den ene eller anden årsag var endt i en ulykkelig situation.

Mine bedsteforældres generation blev født i årene omkring 1. Verdenskrig. De formåede således at opleve et samfund både uden og med velfærdssamfundets velsignelser. Det tankevækkende er, at mange af disse arbejdsomme mennesker var for stolte til at bede om hjælp fra de sociale myndigheder, for stolte til at bede om økonomisk bistand. De satte en ære i at klare sig selv!

I dag har vi et samfund af ca. 60% bidragsydere og ca. 98%, der er modtagere af den ene eller anden form for tilskud eller overførselsindkomst fra stat, amt eller kommune.

Hvis vi, i de arbejdsduelige generationer ikke omgås samfundets midler med samme mådehold og fornuft, som vore bedsteforældre gjorde det, så  kan og vil Danmark ende i samme ulykkelige situation som f.eks. Grækenland, Spanien eller Italien.

Det samfund, vi er en del af, er IKKE bedre end de mennesker, der befolker det. Hvis vores moral og etik, vores evne til at gøre os umage og tage et PERSONLIGT ANSVAR for eget liv og levned står for fald, så er de seneste måneders avislæsning et tydeligt bevis på, hvor galt det kan gå.

Barack Obama sagde i onsdags i sin sejrstale, at samfundet ikke er ”made for the people but by the people” Disse vise ord skal vi som danskere og Randers-borgere huske på!

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Hvor blev pengene af?

Tags: , ,

Hvor blev pengene af?


For et år siden, inden sidste budget og inden folketingsvalget var Kasper Fuhr SF ude i amtsavisen med et løfte om at en ny regering med S og SF ville give Randers kommune 200 millioner ekstra om året. Flere penge til pleje af de ældre, flere penge til skoler og til børnepasning. Nu har vi en Rød regering med Helle og Villy. Hvor blev  pengene af Kasper Fuhr ??.

Inden sommerferien var Borgmesteren ude i en stort opsat artikel i amtsavisen, for at fortælle om en ny udligningsreform som Borgmesteren sammen med en række kommuner havde forhandlet igennem, og som ville giver Randers Kommune 27 millioner ekstra. Hvor er pengene Hr. Borgmester ??.

Fakta er at kommunernes Landsforening, styret af et flertal af røde Borgmestre har indgået en historisk dårlig aftale med en rød regering. Randers får godt nok som lovet af borgmesteren de 27 millioner kr. men ikke før i 2014, i 2013 får vi kun 1 million og hvad Borgmesteren glemte at fortælle i den stort opsatte artikel, var at Randers kommune får ca. 42 millioner kr. mindre i blok tilskud næste år stigende til 84 og igen stigende til 126 millioner mindre om tre år. Samlet set giver aftalen med den røde regering et kæmpe underskud for Randers Kommune.

Et underskud der sammen med øgede udgifter til overførselsindkomster, gør at vi nu igen skal ud i meget store besparelser.

Det kommer ikke bag på mig. I Venstre har vi hele tiden været klar over, at Kasper Fuhr og hans partifællers gyldne løfter desværre var de rene luftkasteller. Jeg kan dog godt forstå, hvis der er en borger eller to, som sidder lidt overraskede tilbage ikke mindst på baggrund af Borgmesterens positive udmeldinger både før og efter sommerferien.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Dansk landbrug er Danmarks fremtid

Tags:

Dansk landbrug er Danmarks fremtid


Vi har al mulig grund til at være stolte over vores landbrug. Stolte over produkter som Lurpak og Carlsberg, der kendes overalt på kloden på linje med nationalklenodier som Den Lille Havfrue og Søren Kierkegaard. Men dansk landbrug er mere end det, og noget ganske andet end det skræmmebillede som oppositionen og pressen maner frem.

Ikke mindre end 140.000 mennesker er beskæftiget i den danske fødevarebranche, der årligt eksporterer for mere end 100 milliarder kroner. Penge og arbejdspladser, der er med til at sikre Danmark et højt velstandsniveau og finansiere vores skoler, plejehjem og hospitaler. Read the full story

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Førsteplads på livstilfredshed

Tags:

Førsteplads på livstilfredshed


Det er meget unuanceret og ude af  trit med virkeligheden, når man de sidste måneder har hørt oppositionen tordne frem med, hvor dårligt det står til i Danmark.

Af industrilandenes økonomiske samarbejdsorganisation OECD “Your Better Life” – indeks ligger Danmark på en suveræn førsteplads, når det gælder livstilfredshed (90% i forhold til gennemsnittet på 59%). Read the full story

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Argumentløs ung SF’er

Tags:

Argumentløs ung SF’er


Jeg skal da beklage, at unge Kasper Fuhr Christensen (SF) i mangel af argumenter (læserbrev torsdag den 12. april) føler, at jeg “begår et karaktermord” på ham.

Jeg tog kun til genmæle ved din påstand den 6. april, hvor du tilkendegiver regeringens skyld i velfærds “sparevanvid” i kommunen, idet du brugte det til ansvarsforflygtigelse for at stå bag kommunens førte økonomiske politik.

Mine argumenter ønsker du ikke at beskæftige dig med, men påstår, at jeg “skyder skylden på krisen og en masse internationale forhold, men det er noget vrøvl” – det har jeg intet skrevet om overhovedet, så prøv at læse mit indlæg igennem igen.

Du skriver endvidere, at du godt kan forstå, at jeg hellere vil diskutere alt muligt andet – nej det er direkte omvendt. Du kommer ind på skat, genopretningsplanen, sprogdiskussionen om assimilation eller integration, ungdomsarbejdsløshed, praktikpladser og uddannelse.

Fakta er: Siden 2001 og til 2011 er det offentlige forbrug steget med 73 ½ mia. kr. (hvor der oven i købet er taget højde for prisudvikling, altså realvækst), hvor hovedparten er forbrugt i de større kommuner.

Mange kommuner har gjort en stor indsats for at leve op til en nul vækst (aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsorganisation), men nogle kommuner har ikke haft nok fokus på prioritering og overholdelse af budgetter, så en prognose tilsiger en negativ vækst på 0,3%, som skal ses i forhold til verdens største offentlige udgifter.

Undskyld, at jeg i mit indlæg tillod mig at omtale, at du måske i stedet for at beskæftige dig med landspolitik, som du jf. foranstående ikke har meget indsigt i, burde tage fat i lokalpolitiske områder, som du har ansvar for og får løn for: Mariagervej katastrofen, manglende ønske om private arbejdspladser (vindmøller / miljørigtig svinefarm).

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 16. august 2017 to 14. september 2017.