Emne arkiv | "udvikling"

Blomstrende forårsstemning i udviklings kommunen

Tags:

Blomstrende forårsstemning i udviklings kommunen


Under en godt 10 kilometers løbetur rundt i byen sidst på eftermiddagen torsdag steg mit humør. Høj sol, flotte blå, gule og hvide blomster i skovbunden i vores dejlige parker og i græsplæner ved indkørsler til byen.

På turen kom jeg også forbi Hobrovejens Skole (se øverste foto), hvor lokale håndværkere er i gang med en større renovering. Når der er penge til det, så skyldes det at antallet af skoler er formindsket hovedsageligt i forhold til fremtidige elevantal, så ikke alle til rådighed værende penge bruges til reparationer, men at der også bliver penge til mere it, undervisning, ERFA blandt lærerene mv.

Som medgift i skoleforliget (Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti) giver det således omsætning til håndværkere, flere ansatte, som så igen giver flere skattekroner i kommunekassen til bl.a. velfærd.

Jeg standsede også op ved den tidligere Søren Møllers Gades Skole (se nederste foto), hvor en udenbys investor har bygget en ny boligejendom i gården, ombygget en tidligere gymnastiksal og nu er i gang med en total renovering af hovedbygningen.

Det glæder mig, at ikke blot udenbys investorer, men også lokale investorer har så stor tillid til den igangværende udvikling i kommunen, at der ikke blot er enorm mange byggerier i gang, men også rigtig mange projekter undervejs.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Mangel på sammenhæng mellem påstanden og argumenter

Tags:

Mangel på sammenhæng mellem påstanden og argumenter


I et tidligere læserbrev (18.11.16) var Arne P. Kjær inde på, at “man kan frygte, at politikernes fodslæbende holdning til nytænkning med kvalificerede og visionære beslutninger vil fortsætte“ begrundet med “skæve skilte og ringe vedligeholdte bænke ” mv. Da jeg gjorde opmærksom på det besynderlige forhold (22.11.16) i argumentationen, så udvides det med (03.12.16):  “Byen præget af manglende omsorg, som gør, at der hviler en træt åndløshed over byen”.

Argumentet for denne påstand går bl.a. på,  at byen Randers kommune ikke har en “stadsarkitekt og uden politikere med almen, kulturel dannelse og viden er meget uheldigt og lover ikke godt for, at der bliver taget kvalificerede og visionære beslutninger”.

Hvad har en stillingsbetegnelse i grundet noget med en byudvikling og omsorg at gøre? Omsorg er vel oftest noget at gøre med mennesker eller hvad?

Kritik af det samlede byråd må stå for din egen regning.

Jeg har netop oplevet et fantastisk foredrag af leder af Plan, arkitekt MAA,  Britta B. Pørksen og projektleder Malene Lauge Nielsen fra Randers Kommune, som henrykte 60 andre deltagere med de kolossale planer, der er for udviklingen af vores kommune.

At du ønsker en flytning af Randers Stadion og savner et nyt kulturhus er fair nok,  men det har INTET med den samlede udvikling af kommunen at gøre.

Jeg kan på det kraftigste opfordre  dig til at deltage i et Borgermøde den 6. december 2016 om kommuneplan 2017 for de næste 12 år i Randers Kommune.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Er Randers en populær by eller en by i kaos?

Tags: ,

Er Randers en populær by eller en by i kaos?


Jeg har noteret mig to ret så forskellige indlæg i denne avis: “Randers, Danmarks mest populære by” af Louise Brown, 3. november, og “Randers – en by i kaos” af landskabsarkitekt Arne P. Kjær, 18. november.

Førstnævnte roser byen for alle dens kulturelle, turist- og foreningsmæssige forhold, blandt andet Danmarks største egnsteater, nu med teaterskole, Danmarks første og største regnskov, Danmarks største Elvis-fan-museum, fodbold- og to håndboldhold i den bedste liga, foreningsliv, der blomstrer, regionalt spillested, skoler med Team Danmark-udvikling, innovative virksomheder med videre.

Selv deltog jeg forleden sammen med 60 andre personer, herunder private investorer fra byen, i en præsentation af: “Fremtidens Randers – en by i udvikling”, hvor kendte og ukendte projekter blev præsenteret, som for eksempel: Byen til vandet, havnebad, Thors Bakke, Hal 4 Arenaen, Randers Syd-udviklingen, Bombadier med projektet Randersspor Scandia, nye boligområder på Kærsmindebadet/Kasernen/Dronningborg Maskinfabrik/Falbegrunden, Hornbæk med videre, udflytning af Randers Havn.

Derfor lyder det hult, når Arne P. Kjær skriver, “så man kan frygte, at politikernes fodslæbende holdning til nytænkning med kvalificerede og visionære beslutninger vil fortsætte” og videre, at “Politikernes interesse for byen og dens trivsel er mangelfuld uden virkelyst”.

Så kommer det sjove, at argumenterne er “dårlige og slidte belægninger, skæve skilte, ringe vedligeholdelse af bænke, træer og beplantninger, manglende oprydning af beskadiget inventar”.

Jeg må konstatere, at det er jordnære vedligeholdelsesforhold, som i min verden intet har med hans udsagn at gøre.

Prøv at se byen fra helikopterhøjde Arne P. Kjær og deltag i begejstringen over den positive udvikling, vores by er inde i, og som beskrevet om de store visioner for en fortsættelse heraf.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Ro og resultater på bagsmækken

Tags: ,

Ro og resultater på bagsmækken


Lederen af 10. maj taler om støj på linjen, hvor der hentydes til, at byrådets arbejde kun handler om ballade og splittelse, og at det skulle være årsag til, at vi ikke har flere, der flytter til vores kommune, kalder på en nuancering.

For det første så vækstede vores indbyggertal i 2014 med 458 borgere og 711 borgere i 2015. Det syntes jeg taler om en kommune, der bevæger sig fremad. Vi har igen vækst i beskæftigelsen i Randers Kommune efter flere år med den modsatte tendens. Vores sæsonkorrigerede ledighed er faldet fra 5,7 procent i januar 2014 til i dag at være 4,2 procent. Faldet er gået en del hurtigere i Randers end på landsplan og i Østjylland, Vi har faktisk forbedret vores ledighedstal 0,3 procentpoint i forhold til landet som helhed.

Der bygges nye daginstitutioner, plejehjem og skolerne renoveres for tre-cifrede millionbeløb. Der er sat 32 millioner kroner af til »byen til vandet«, hvor vi fremadrettet vil få byen og vandet til sammen at udgøre nye muligheder for samlings- og bosætningsmuligheder – og de nye planer om et havnebad, kan være det første spadestik.

Ud af de 533 sager, der har været i byrådet i 2014 og 2015, er de 515 sager, svarende til 97 procent af samtlige sager, blevet afgjort med 24 stemmer eller mere ud af 31 mulige stemmer, og i de 363 af disse sager blev de afgjort med 31 stemmer for, altså i 100 procent enighed. Det betyder, at i kun 18 sager, svarende til tre procent af samtlige afgjorte byrådssager, var flertallet mindre end de 24 stemmer.

Så når lederen sætter fokus på, at byrådet har råbt lidt af hinanden, og at det bliver til »støj på linjen«, som skulle være skyld i, at Randers Kommune ikke er i fremdrift, så viser virkeligheden et noget andet billede. Der er tilsyneladende mere ro på bagsmækken, end pressen anerkender, og at samarbejdet og lysten til brede langtidsholdbare forlig i byrådssalen skaber vækst og velstand for Randers Kommune.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Tænk fornuftigt!

Tags: ,

Tænk fornuftigt!


I den lokale dagspresse læser man, at mindre byer skal fjernes, og at det er en kommunal opgave, altså skattepenge godt hjulpet af de såkaldte LAG midler, – igen skattepenge.

Alt i alt en noget træls udmelding – især for de der bor der.

Efter at man har nedprioriteret oplandet, ja Nyhuus har endda udrullet storbyen Randers’ dækningsafgift til hele landkommunen, så er meldingen nu til de ”tomme” byer, at det er bedre at fjerne dem end at satse på dem.

Er det ikke snart ved at være tiden, vi tager skeen i den anden hånd og sørger for udvikling i HELE kommunen?

Vist er der tomme industriejendomme i de mindre byer, og det er der mange grunde til, men kunne man ikke f.eks. overveje at lægge større institutioner ud?

For nyligt så jeg i udlandet et eksempel på anvendelse af en gammel fabriksejendom – ombygget vel at mærke til – et kunstmuseum.

En fornuftig tanke, der opbygger i stedet for at demontere.

Simon Ø. Simonsen
Vester Boulevard 17
8920 Randers NV

Lagt på i Debat indlægComments (1)

Omann og Aastrup skaber Randers Vækstforum

Tags: ,

Omann og Aastrup skaber Randers Vækstforum


– en stærk alliance til kamp for Randers

Randers ruster! Mens andre buldrer derudaf, ligger vi og roder rundt langt nede på listen over landets bedste kommuner. Vækst er vekslet med stagnation og mismod. Virksomhederne vælger os fra, og andre holder igen med at investere. Og hvem kan bebrejde erhvervsliv og borgere, at de vælger den sløve kommune fra til fordel for de kommuner, der aktivt spiller med frem for i mod?

Udviklingen skal vendes. Den skal vendes nu, og den vender ikke sig selv. Vækst kræver vilje og en aktiv indsats. Der skal nye kræfter til. Kræfter, der prioriterer erhvervslivet, fordi flere virksomheder er ensbetydende med flere arbejdspladser, med en by, der blomstrer og med fornyet tro på fremtiden.

Erhvervskonferencen i foråret var første skridt i kampen for at vende udviklingen. Det står lysende klart, at skal de gode ideer og initiativer fra foråret blive til mere, så er politikere og erhvervsliv nødt til at arbejde sammen.

Derfor samler Randers’ lokale folketingsmedlem, Michael Aastrup Jensen og Venstres kandidat til borgmesterposten, Claus Omann Jensen alle gode kræfter i og omkring Randers i en stærk alliance og giver hinanden håndslag på, at de vil lykkedes! Der skal atter være vækst og ‘mod på livet’ i Randers!

Den 29. oktober 2012 klokken 17:00 lancerer de initiativet Randers Vækstforum på et møde, hvor de vil  fremlægge deres  visioner for et stærkt samarbejde mellem Randers’ erhvervsliv og politikere. Mødet er et stort skridt på vejen mod blåt styre i Randers med fokus på vækst, arbejdspladser og glade borgere.

Ønsker du at vide mere om initiativet, er du velkommen til at kontakte Søren Amdi Nielsen, som du kan skrive til på soren.amdi.nielsen@ft.dk eller kontakte på 33 37 54 42.

Lagt på i PressemeddelelserComments (0)

Fremsynet udvikling i en krisetid!

Tags: ,

Fremsynet udvikling i en krisetid!


I Venstre er vi parat til at satse offensivt, for vi ved at vi selv skal løse de udfordringer der står foran os. Det er krisetid og forhandlingerne med den røde regering har efterladt os med et kæmpe hul i indtægterne. Vi må selv ændre forholdene i Randers Kommune, forbedre uddannelsesniveauet og skabe baggrund for nye jobs og tiltrækning af nye borgere. Dertil behøver vi alle gode kræfter og særligt alle dem der frivilligt bidrager til en bedre kommune.

I Venstre vil vi derfor:

  • Give børnene 2 – 3 timers undervisning mere om ugen.
  • Billigere transport til unge under uddannelse..
  • Skabe flere private arbejdspladser og tiltrække nye virksomheder ved at aftrappe den skadelige dækningsafgift for virksomhederne.
  • Bakke op om de frivillige kræfter som f.eks. i Asferg, der har rejst store midler til udvidelse af Træningshuset.
  • Bakke op om etablering af et stort breddeidrætscenter i Dronningborg – DGI hus Randers.
  • Afsætte nødvendige midler til investeringer i vejanlæg i forbindelse med nye udviklingsmuligheder i Randers midtby og til en ny broforbindelse over Randers Havn.

Det er vore krav til budgetforhandlingerne. Kravene er fremsynede og nødvendige for at ændre på de store udfordringer vi har på uddannelses- og jobskabelsesområdet. Opbakningen til  breddeaktiviteterne er nødvendige, fordi de frivilliges store indsats er med til, at vores kommune  er god at bo og leve i og derfor kan tiltrække nye borgere.

Lagt på i PressemeddelelserComments (0)

Sløjfen skal bindes

Tags: ,

Sløjfen skal bindes


Jeg kan da kun glædes over, at formanden for Miljø- og teknik endelig gør alvor af at genfremsætte forslaget om at lukke for biltrafikken i Sløjfen.

Det er jo gammel vin på ny flaske: I december 2008 vedtog et enigt Miljø- og teknikudvalg, at der skulle etableres forbud mod motorkørsel i Sløjfen (Slotsgade, Rådhusstræde, Torvegade, Sct. Mortensgade og Burschesgade) samt Storegade og Middelgade. Desværre led forslaget en krank skæbne i byrådet, idet der bl.a. blev henvist til, at en fredeliggørelse skulle afvente færdiggørelse af Thorgrunden og Museumspladsen.

Med vedtagelse af stop for motorkørsel i Storegade og Middelgade har også det nuværende Miljø- og teknik udvalg vist, at vi fortsat ønsker en fredeliggørelse af midtbyen.

Dette, samt at Thorgrunden og Museumspladsen nu er færdige, må betyde, at det nu blot må være en formsag endelig at realisere det forslag, som Miljø- og teknikudvalget vedtog i 2008.

Lagt på i Debat indlægComments (1)

Randers Kommune er mere end Randers by

Tags:

Randers Kommune er mere end Randers by


Der har været sagt og skrevet rigtig meget om udvikling/afvikling af Randers. Senest under debatten om Rosenørnsgadeprojektet. Det er selvfølgelig fordi vi alle ved, at infrastruktur er en forudsætning for udvikling, og udvikling er det vi skal leve af. Ofte lyder det i debatten som om, at Randers by er hele kommunen. Det er jo som bekendt ikke tilfældet, men lad os med det samme slå fast, at præmissen for at kommunen klarer sig godt er, at Randers by klarer sig godt. Randers by er lokomotivet der skal trække kommunen som helhed. Ingen tvivl om det. Derfor er det selvfølgelig særligt vigtigt, at der bliver skabt de rigtige rammer for udviklingen i Randers. Det er uomtvisteligt.

Men når det er sagt, så har vi i Randers Kommune et kæmpe geografisk opland med byer og samfund spredt ud over. Det kan vi fx se i det 5 bind/1000sider store ”Landsbyregistrering 2011”. Et fantastisk værk der beskriver vores mange byer i oplandet. Det kan bl.a. nævnes, at vi har 31 samfund med over 200 indbyggere, heraf 3 større selvstændige samfund, de såkaldte centerbyer (Langå, Spentrup og Assentoft) med over 2000 indbyggere. I oplandet ligger der dermed også store vækst og udviklingsmuligheder, der skal forfølges. Ikke mindst hvis vi skal nå vores mål med 100.000 indbyggere i kommunen i den nærmeste fremtid.

Jeg skal ikke trække pinen ud længere, for min pointe er simpel: Husk infrastrukturen og udviklingen i hele kommunen.

Lagt på i Debat indlægComments (2)

Afviklingslisten hoverer

Tags: ,

Afviklingslisten hoverer


”Afviklingslisten” er naturligvis Beboerlisten personificeret  ved Bjarne Overmark (BO). De fleste  medlemmer af Randers Byråd ønsker i større eller mindre grad at udvikle Randers, men ikke BO. BO er naturligvis imod at udlægge et område til en stor butik i Paderup området. En stor butik, som kan trække kunder til fra et meget større område end Randers på noget tidspunkt har haft mulighed for. En sådan butik vil naturligvis betyde mange arbejdspladser – og det er  noget vi har brug for i Randers Kommune.

Vi har i den grad brug for at udvikle os ud af de dårligdomme, som vi har med i lasten i Randers Kommune. Det er som bekendt lavt indkomstgrundlag, for lavt uddannelsesniveau, dårlig sundhedstilstand og nu også for mange uden arbejde og på overførselsindkomst. Derfor en den eneste vej ud af disse udfordringer udvikling og øget beskæftigelse.

Jeg ved ikke om BO frygter at hans vælgergrundlag forsvinder, hvis flere Randers borgere får mulighed for at klare sig selv uden overførselsindkomster. Man kunne næsten få den tanke,  at Bo ønskede at fastholde så mange som muligt i offerrollen.  I Venstre ved vi at man har det bedst, hvis man kan klare sig selv – og det er en sammenfaldende interesse med samfundet.

BO havde det dejligt på sidste byrådsmøde, da han fik udsat behandlingen af sagen vedrørende kommuneplan tillægget, ja han nærmest hoverede. Nu kan han formentlig kun hovere frem til på torsdag, hvor jeg forventer at et stort flertal vedtager punktet.  Men uforståelig er BO,s  udviklingsfjendske  holdning. Han vil åbenbart afvikling i stedet for udvikling.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 16. august 2017 to 14. september 2017.