Emne arkiv | "udlicitering"

Mere konkurrence udsættelse af kommunale opgaver – større provenu til velfærd

Tags:

Mere konkurrence udsættelse af kommunale opgaver – større provenu til velfærd


Er kommunerne gode nok til, at konkurrenceudsætte deres opgaver, noget kunne tyde på, at de ikke gør det godt nok. For nylig er der lavet undersøgelse af området og den viser, en meget begrænset udvikling og vækst på området. Hvert år bruger kommunerne 227 Mia. kr. på serviceopgaver, men kun ca. 60 Mia. bliver konkurrenceudsat. Det er marginal stigning på 0,1 % i forhold til 2015. Det virker ikke særlig ambitiøst, hvor det anbefales fra DI, at måltallet skal sættes til 45 % af de offentlige kommunale service opgaver, skal konkurrenceudsættes. Randers er desværre ikke dem der går forrest i udviklingen, vi tilbringer en lidet 55 tyvende plads, hvor der har været en negativ vækst fra 26,8 % i 2014 og til 25,8 % 2015. Gribskov Kommune ligger øverst på skalaen med, udbudte off. opgaver med 45 %.

Hvis Randers kommune opprioriterede målsætningen, med højere ambitiøst måltal, kunne vi få mere ud af vores skatte kr. og dermed mere velfærd for pengene. Når det kan være svært, at skaffe et større skatte provenu, er det jo oplagt, at skabe et større rådighedsbeløb, ved sparet omkostninger til opgave udførelsen.

I princippet burde alle off. opgaver konkurrenceudsættes, på nær tilsyn og myndighedsopgaver, så som politi og skat….og så dog skat kunne måske trænge til, at udsættes for konkurrenceudsættelse, når man kan lade over 9 milliarder sive ud af landet, samt alle de andre administrative brølere, som de har begået. Der vil selvfølge være personer der mener, at kvaliteten og sikkerheden for opgave udførelsen, ikke vil være så god – til det kan der siges, at i det udbudsmateriale der udarbejdes, skal man sørge for, at være dygtig nok med, at fastlægge sine kravspecifikationer til kvaliteten og udførelsen af opgaven, så kan det ikke gå galt.

Så Randers Kommune kan rolig outsource flere opgaver, i stedet for insourcing – hvis vi skal have en bedre økonomi og opgaveløsning i Randers Kommune.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

En plan er god, men handling er bedre

Tags: ,

En plan er god, men handling er bedre


Den udarbejdede erhvervsplan “Partnerskab for vækst” blev godkendt mandag aften på byrådsmødet, dog med kritiske bemærkninger om “varm luft” , flotte ord på papiret og manglende bud / mod på handling.

Kritikken kan jeg fuldstændig tilslutte mig. Jeg har tidligere tilkendegivet, at alt for mange er beskæftiget med “såkaldt servicering” af erhvervslivet, som forvaltning, udvalg og nu også deltagelse i “Business Region Aarhus”. Det mest korrekte må være at overlade det til Randers Erhvervs- & Udviklingsråd med over 600 medlemsvirksomheder, som opbakning.  Her kunne der virkelig spares “mandekroner” og frigjorthed for politiske indblandinger og kompetence stridigheder.

Tilbage til papiret:  I erhvervsplanen forekommer ordene partnerskab og vækst hele 33 gange, som åbenbart i Randers Kommune er nye begreber – godt, at man nu er nået så langt.

Man skulle hellere bruge ressourcer på at oppe sig for rammebetingelser og skabe et godt erhvervsklima, hvor man nu er rangeret på en 72. plads ud af 98 kommuner. I erhvervsplanen har man et sølle ønske om at komme op i Top 20 i løbet af 4 år, hvilket er meget uambitiøst, da vi tidligere har været helt i toppen under fhv. borgmester Michael Aastrup Jensen (V).

Det er småt med at finde handlinger fra kommunens side. Hvad mener jeg så med det? Se på Aarhus Kommune, hvor man konverterer dækningsafgift (skat på erhvervsejendomme) om til infrastruktur, ligesom Aarhus Havn bidrager  med 350 mio. kr. over en årrække.  Havvind Århus Bugt (HÅB) satser på at rejse 20 kystnære kæmpevindmøller ved Mejlflak i Aarhus Bugt og så videre.

Hvad gør Syddjurs Kommune, ja her har man valgt at besøge erhvervsvirksomheder i de kommuner, der ligger i toppen af erhvervslivsklimaundersøgelsen bl.a. Favrskov og Herning for at suge til sig om, hvad er det, der gør de bedste bedre.

De suverænt dårligste områder for erhvervsklimaet i Randers Kommune er:

  1. Kommunens sagsbehandling,
  2. Skatter, afgifter og gebyrer
  3. Brug af private leverandører.

På trods af det, så belaster man stadigvæk erhvervslivet med dækningsafgift, og Randers Kommune ser åbenbart stiltiende på, at Randers Spildvand A/S er ved at opbygge en kæmpe stor virksomhed, hvor omkostninger så vælter ovenpå i forvejen meget dyre vandafledningsafgifter.

Der er virkelig plads til forbedringer og handlinger frem for flotte papirer, hvis væksten skal have bedre vilkår i Randers Kommune.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Problemet er det grumsede byrådsflertal

Tags:

Problemet er det grumsede byrådsflertal


Når Kasper Fuhr Christensen(SF) bulder frem med manipulerende udtalelser om velfærd i stedet for en Nordtribune, så fremkalder det bevidst følelsesladede reaktioner.

Fakta er, at det ene er en enegangs anlægsinvestering og det andet en løbende driftsudgift, hvorfor sammenligningen ikke har nogen mening. Read the full story

Lagt på i Debat indlægComments (0)

De ældre på Kristrupcenteret skal hverken være utrygge eller nervøse

Tags: ,

De ældre på Kristrupcenteret skal hverken være utrygge eller nervøse


Jeg tror ikke de ældre på Kristrupcentret skal være hverken utrygge eller nervøse.

Det er rigtigt at Byrådet i forbindelse med budgetforligt blev enige om, at privatisere et plejecenter. Valget faldt på Kristrupcentret fordi det har en god størrelse og ikke har andre funktioner end at være plejecenter.

Flere steder i landet er der gode erfaringer med privatdrevne plejehjem – både udviklingsmæssigt og økonomisk.

Vi har i Randers gode og velfungerende plejehjem, men i alle forhold tror jeg det er godt med konkurrence – og hvem har ikke hørt om Plejehjemmet Lotte og fulgt de tiltag, der her er gjort. Jeg tror da at vore plejehjemsledere er blevet inspireret og har tænkt det kan vi gøre lige så godt – så i stedet for at se det som et negativt tiltag mener jeg man skal se det som en ekstra mulighed i vores brede vifte af tilbud til de ældre – og ja jeg håber vi får gode og reelle tilbud når vi udbyder driften af Kristrup centret.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Vellykket kommunalt udbud på Essex Park Randers

Tags:

Vellykket kommunalt udbud på Essex Park Randers


Sophie Løhde på Essex ParkVenstres kommunalordfører, Sophie Løhde, besøgte torsdag den 19. august Randers som en del af hendes landsturné. Hun blev ledsaget af det lokale folketingsmedlem fra Venstre, Michael Aastrup Jensen, samt Venstres gruppeformand i Randers Byråd, Anders Buhl-Christensen. Read the full story

Lagt på i PressemeddelelserComments (0)

Politikeres uopfindsomhed

Tags:

Politikeres uopfindsomhed


Det er trist læsning her på debatsiden, at en del politikere, så snart økonomien ikke kan hænge sammen, at det flyver med undskyldninger om, at det er regeringens skyld, og det eneste bud på egen løsning er flere penge og flere hænder.

Man vil med andre ord bygge flere læskærme, når vinden blæser, i stedet for at bygge flere vindmøller. Read the full story

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Randers kommune i uheldig rolle som ejendomsmægler

Tags:

Randers kommune i uheldig rolle som ejendomsmægler


Havde Randers Kommune overladt salget af kommunens grunde til et lokalt ejendomsmæglerfirma, så var Henrik Blaabjerg ikke blevet snydt for at have købt de to grunde, som han bød den højeste pris for. Det er en skandale, at forvaltningsdirektør Pernille Blach Hansen fra Miljø og teknik, Fast ejendom, blot beklager. Er den politiske leder af forvaltningen Kasper Fuhr Christensen (SF) ikke blevet moden nok til at tage over for at hjælpe en dårlig behandlet skatteborger i kommunen? Read the full story

Lagt på i Debat indlægComments (11)

Udvid den økonomiske lagkage

Tags:

Udvid den økonomiske lagkage


I disse tider hvor krisen kradser og kommunernes økonomi, er under pres – er tiden inde til, at tænke mere proaktivt, hvis kommunerne skal skabe mere økonomisk råderum. Randers kommune har lige været igennem en budget runde, hvor der er strammet op på mange udgiftsområder. Udskrivningsgrundlaget er ikke stigende for skatteindtægter, der findes dog et værktøj, der kan udnyttes væsentligt bedre uden, at servicen forringes. Read the full story

Lagt på i Debat indlægComments (0)


Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 16. august 2017 to 14. september 2017.