Emne arkiv | "sundhedsvæsen"

Kræft behandlingen styrkes

Tags:

Kræft behandlingen styrkes


Både i Norge og Sverige er overlevelsesmulighederne for kræftpatienter væsentligt bedre end i Danmark. Det vil regeringen nu gøre noget ved.

Kræftbehandlingen på landets hospitaler skal styrkes gennem tilførsel af flere midler til indkøb af nyt udstyr såsom scannere og strålekanoner. Udover en tiltrængt opgradering af hospitalernes udstyr, så skal den enkelte patient fremover have en fast læge, der bliver tovholder på behandlingsforløbet. På den måde sikres det, at der er sammenhæng i behandlingsforløbet og at patienten ikke tabes i systemet.

I alt afsættes der to milliarder kroner over de næste fire år til at løfte kræftbehandlingen, således at danske patienter har ligeså gode overlevelsesmuligheder som kræftramte i de øvrige nordiske lande. Hvert år rammes 39.000 danskere af kræft, så der er god brug for øget fokus på området. Både når det gælder behandling og forebyggelse.

I forbindelse med kræfthandlingsplanen afsættes der derudover flere midler til en forbedret palliativ indsats til uhelbredeligt syge kræftpatienter. Ligeledes vil der fremover blive bedre mulighed for behandling i eller tæt på hjemmet. Det er et vigtigt tiltag i forhold til, at den kræftramte på den måde kan leve et så almindeligt liv som muligt uden hele tiden at blive mindet om diagnosen.

For Venstre har det altid været et mål at patienten, og ikke systemet, er i centrum. Derfor er en central del af fremtidens kræftbehandling, at der lyttes langt mere til patienterne og deres ønsker i forbindelse med behandlingen. Stive systemer må ganske enkelt ikke stå i vejen for en succesfuld og hurtig behandling. Venstre sagde før valget, at vi vil prioritere sundhedsvæsnet og styrke kræftbehandlingen. Nu bliver der leveret på valgløftet og det er gavn for landets patienter, der fremover vil komme hurtigere og bedre igennem et behandlingsforløb. Det er vores mål at kræftbehandlingen i Danmark skal være i absolut verdensklasse, og det er vi kommet et stort skridt henimod med de tiltag som regeringen har lanceret.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Slut med patienter på gangene

Tags:

Slut med patienter på gangene


Venstre gik til valg på at løfte kvaliteten i sundhedsvæsenet. Et af de helt store problemer gennem de seneste år har været overbelægningen på vores sygehuse. Det har bogstaveligt talt betydet, at patienterne har ligget på gangene, og det kan vi ganske enkelt ikke være bekendt. Regeringen vil derfor bruge 400 millioner kroner på en akutpakke mod den massive overbelægning på sygehusene.

Pengene er øremærket over de kommende fire år, dog skal 220 millioner kroner gives som en saltvandsindsprøjtning til sygehusene allerede i år. Indsatsen overfor overbelægning på sygehusene er en del af finanslovsaftalen, hvor der i alt blev afsat 1,2 milliarder kroner til at forbedre forholdene for de ældre medicinske patienter.

Det står så grelt til, at en række afdelinger på landets sygehuse har oplevet, at der har været overbelægning næsten halvdelen af året. Det er naturligvis stærkt uholdbart både for patienter og personalet.

Det skal være slut med at patienterne møder fortravlede læger og sygeplejersker på afdelinger med massiv overbelægning, hvor der ikke er tid og kræfter til at tage sig ordentligt af de syge, og hvor de risikerer at blive parkeret i en seng på gangen. Sådanne oplevelser er med til at øge utrygheden, og det er det sidste man har brug for i en situation, hvor man samtidig kæmper med at komme til hægterne igen.

For at imødegå alt dette, skal der ansættes mere personale på navnligt de medicinske sengeafsnit. Samtidig er det mindst ligeså afgørende, at arbejdet på sygehusene bliver organiseret mere effektivt. Det sker faktisk allerede på en række sygehuse, og derfor skal de gode erfaringer med at ansætte en såkaldt ”flow-koordinator” udbredes til resten af de danske sygehuse. Endelig så skal der sættes ind over for den praksis hvor kommunerne forsømmer at hente deres færdigbehandlede patienter hjem. Det er både dyrt for sygehusene og uværdigt for patienterne.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Venstre sætter patienten og ikke systemet i centrum

Tags:

Venstre sætter patienten og ikke systemet i centrum


Sundhedspolitikken er hjerteblod for Venstre. Vi ønsker at give sundhedsområdet og i særdeleshed kræftbehandlingen et gevaldigt løft, som vi har gjort det af flere omgange, da VK-regeringen var ved magten. Denne gang vil vi afsætte 1 mia. næste år til bl.a. at indføre en patient-ansvarlig læge, øge kapaciteten og en særlig indsats på de områder med en overdødelighed i forhold til vores nabolande.

Derudover vil vi udvide det frie sygehusvalg, fordi vi i Venstre sætter patienten og ikke systemet i centrum. Det frie sygehusvalg var en hjørnesten i VK-regeringens sundhedspolitik, men Helle Thornings regering har af flere omgange indskrænket det, så man bl.a. skal vente 2 måneder i dag, før man har lov til at vælge ambulante behandlinger på andre sygehuse.

Fra regeringens side affejer man Venstres udspil som ren valgkamp. Det er en komplet latterlig beskyldning, ikke mindst set i lyset af regeringens seneste strøm af populisme og halve løsninger. Venstre ønsker at forbedre kræftbehandlingen, og Leif Vestergaard Pedersen, som er formand for Kræftens Bekæmpelse, støtter Venstres ønske om en Kræftpakke IV og en patient-ansvarlig læge.

Den danske kræftbehandling er blevet løftet flere gange, men vi er ikke i mål endnu. Venstre ser frem til forhandlingerne om sundhedspolitik og finansloven med regeringen. Vi håber, at regeringen i sidste ende er mere interesseret i at forbedre patienternes vilkår end at føre valgkamp og lefle for sine røde alliancepartnere.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Regeringen kvæler det frie valg

Tags:

Regeringen kvæler det frie valg


Venstre værner om borgernes valgfrihed, mens regeringen vil svække den. Fritvalgsordninger sætter borgerne før systemet og sikrer velfærdsydelser af den højest mulige kvalitet i forhold til prisen. Derfor er det dybt kritisabelt, at regeringspartierne svækker det frie valg i en ideologisk kamp mod private leverandører af velfærd.

For Venstre er det afgørende at sikre danskerne mest mulig velfærd for pengene. Et af redskaberne hertil er netop at tilbyde borgerne private alternativer til de offentligt producerede velfærdsydelser. Her er vores fokus ikke på, hvem der løser opgaverne, men derimod på hvor godt og effektivt servicen udføres.

Desværre for borgerne er venstrefløjen parat til at slagte borgernes valgfrihed for at beskytte den offentligt producerede velfærd mod konkurrence. Det er regeringens tilbagerulning af det udvidede frie sygehusudvalg et trist eksempel på.

Privathospitalerne står nemlig øverst på regeringens liste over hadeobjekter i det danske samfund. Derfor er udgangspunktet fra 2013, at patienterne skal vente to måneder, før de kan søge behandling på et privathospital.

Hidtil har ordningen garanteret alle patienter – uanset pengepung – ret til behandling på et privathospital, når ventetiden er oversteget en måned. Det har været en kæmpe succes og medført markant kortere ventelister. Men fakta bider åbenbart ikke på en regering, som i dette spørgsmål nærmest optræder som virkelighedsfornægtende betonsocialister.

Galskaben stopper ikke her. Fremover risikerer svage ældre selv at skulle surfe på nettet efter private leverandører, hvis de ønsker alternativer til kommunens hjemmepleje. Samtidig afskaffes muligheden for privat børnetandpleje og privat omsorgstandpleje til ældre. At venstrefløjen på den måde sætter rendyrket socialistisk ideologi over sund fornuft er mildest talt foruroligende.

Regeringens angreb på borgernes valgfrihed må høre op. Hvis den offentlige sektor skal køre længere på literen, er det nødvendigt med mere frit valg og mindre individfjendsk systemtænkning. Det indebærer ikke mindst en mere fordomsfri tilgang til, hvem der løser velfærdsopgaverne.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Bent Hansen skærer 500 millioner på sygehuse med rødt flertal

Tags:

Bent Hansen skærer 500 millioner på sygehuse med rødt flertal


Borgerlige holdt ude af forhandlinger – V, K og DF kalder regionsrådsformand udemokratisk.

S, SF og R – som tilsammen udgør det smallest tænkelige flertal – har indgået en aftale om besparelser på 500 millioner kroner på de midtjyske hospitaler fem dage før der er aftalt forhandlinger med mellem de politiske i regionsrådet i Region Midtjylland.

Og det falder Regionsrådets Anne V. Kristensen (V), Poul Müller (K) og Jette Skive (DF) for brystet:

Vi har aldrig oplevet noget lignende og kalder det for en meget usædvanlig og egenrådig fremgangsmåde. Read the full story

Lagt på i PressemeddelelserComments (0)

Region Midtjyllands økonomiske problemer er selvforskyldte

Tags:

Region Midtjyllands økonomiske problemer er selvforskyldte


Region Midtjyllands økonomiske problemer er selvforskyldte

Bent Hansen har ved flere lejligheder beskyldt regeringen for at have et stort medansvar for Region Midtjyllands økonomiske problemer. Men påstanden har ikke hold i virkeligheden. Problemerne er tværtimod en konsekvens af, at regionen ikke kan kontrollere udgifterne.

Beder om flere penge mens udgifterne løber løbsk

Venstre advarede om problemer”Økonomien er elendig, og derfor kan vi ikke godtage et budget, som kun hænger sammen, hvis man låner over 550 mio. kr.”, udtalte Venstres gruppeformand Anne V. Kristensen i forbindelse med forhandlinger om budget for 2010. Et budget som Venstre endte med at stå udenfor.

Kilde: JP Århus, 16. september 2009

Socialdemokraternes regionsrådsformand i Region Midtjylland Bent Hansen kritiserer regeringen for, at der ikke er blevet gennemført en ændring i fordelingen af bloktilskuddet til regionerne. Han mener, at Region Midtjylland skal have 200 mio. kr. mere, som skal tages fra de øvrige regioner.[1]

Men det er ingen undskyldning for regionens økonomiske problemer. Det er der mindst fire gode grunde til.

1. Budgetterne er overskredet

Regionens primære problem er, at det har knebet gevaldigt med økonomistyringen – alene i 2010 ligger budgetoverskridelsen formentlig i nærheden af 500 mio. kr. En situation, som Venstre i regionsrådet havde forudset, men som Bent Hansen ikke ville lytte til. Alene budgetoverskridelsen sidste år er altså meget større end den ekstra pose penge, som Bent Hansen vil have fra de andre regioner.

Produktivitetsudvikling i pct.[2]

2003-2009

2008-2009

Region Nordjylland

2,2

4,1

Region Midtjylland

0,9

2,4

Region Syddanmark

1,9

5,0

Region Sjælland

1,2

5,2

Region Hovedstaden

1,3

4,7

2. Effektiviteten stiger mindre end i andre regioner

Desuden har udviklingen i Region Midtjyllands effektivitet været den dårligste blandt regionerne siden 2003. Regionen har ganske enkelt ikke i samme omfang som de øvrige regioner formået at få endnu mere sundhed for pengene.

Regionen ligger også væsentligt under de øvrige regioners resultater fra 2008-2009. Selv hvis man sammenligner med Region Syddanmark, som i forvejen er den mest effektive region i landet, går produktivitetsudviklingen dobbelt så hurtigt i Syddanmark sammenlignet med Midtjylland.

3. Region Syddanmark kan overholde budgetterne uden hjælp

Hulheden i Bent Hansens undskyldning understreges desuden af, at ændringen i fordelingen af bloktilskuddet også vil begunstige Region Syddanmark, som ikke har økonomiske problemer. Og som i øvrigt er den mest effektive region i landet. Der er altså ikke tale om, at fordelingen af bloktilskuddet er et vidundermiddel mod økonomiske problemer – andre regioner løser opgaven ved at kontrollere udgifterne i stedet for at bede om flere penge.

4. Regionen har fået lån i 2011

Endeligt har Region Midtjylland rent faktisk mulighed for at finansiere det højere udgiftsniveau, som Bent Hansen mener, er nødvendigt. Således har regionen ekstraordinært lånt 600 mio. kr. af regeringen pga. den pressede økonomi.[3]


[1] Brev fra Region Midtjylland til Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder, 11. oktober 2010

[2] Indenrigs- og Sundhedsministeriet, december 2010: ”Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren”

[3] ”V: Bent H. og Midtjylland har fået pengene” på www.anne-v.dk, 10. november 2010

Lagt på i FaktaComments (0)

Moral og jura i politik

Tags: , ,

Moral og jura i politik


Man må sige at det er dygtigt gået af venstrefløjen, der godt hjulpet af de æterbårne medier og  en del at den trykte presse, har fået kastet al  politisk opmærksomhed på  den borgerlige regerings rolle i en gammel historie om  priser  for behandling på privathospitaler, men venstrefløjens statsministerkandidat er sluppet godt fra familiens umoralske manglende betaling af skat her i landet. Read the full story

Lagt på i Debat indlægComments (3)

Sundhed og Ældre noter 19. august

Tags:

Sundhed og Ældre noter 19. august


Læs det officielle referat fra Sundheds- og Ældreudvalgets møde d. 19. august 2010

10/91 Fællesmøde med Ældrerådet
Mødet startede med et fælles møde med Ældrerådet med en orientering, dels om Tryghedshotellet og Randers Sundhedscenter, Thors Bakke, senere behandledes bl.a.  lægemangel

Tryghedshotellet går nu i udbud
Tryghedshotellet bliver placeret på Kollektivhuset i bygningen ud mod Viborgvej, på 1. sal, der er licitation fredag den 20. aug. Der bliver i alt 15 pladser og ombygningen er færdig i slutningen af 2010. De 15 pladser bliver fordelt med 5 pladser til forebyggelse af hospitalsindlæggelser, 4 selvindskrivningspladser – hvor antallet af dage er fastlagt, men ellers er det borgeren, der selv afgør om der er et behov. De sidste 6 pladser er almindelige aflastningspladser. Read the full story

Lagt på i Udvalgs noterComments (0)

SF stiller krav om ingen risiko ved behandling

Tags:

SF stiller krav om ingen risiko ved behandling


I TV kunne man en tidlig morgen høre Jonas Dahl fra SF stille krav om, at privathospitaler skal betale, hvis de videresender en patient til det offentlige grundet komplikationer.

Det er dog en besnærende tankegang. Leverer et hospital eller en klinik ikke varen til den aftalte pris uden komplikationer, må de selvfølgelig betale for det videre forløb for patienten. Gid det var så let og at man som patient var udstyret med en garantiseddel uden risiko ved behandlinger såvel i det offentlige, som i det private regi.

Men lad os forfølge SF`s tankegang.

  • Private klinikker betaler, hvis patienten efterfølgende kommer til det offentlige med komplikationer.
  • Det offentlige sygehus modregnes fra stat og kommune ved komplikationer, fejl og mangler.
  • Det offentlige sygehus modregnes, når en patient videresendes f.eks. til en anden specialist, når der opstår komplikationer.

Det er jo ” amerikanske” tilstande, hvor ingen offentlig eller privat vil behandle patienter med risici. Gad vide om det er, hvad SF ønsker, eller har man en forblommet forestilling om, at der ingen risiko er ved behandlinger? Behandlinger er og bliver en afvejning af gener før og efter behandling, samt en med behandlingen forbunden risiko.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Regions hospitalet: Lokalpolitisk opbakning til Randers’ største arbejdsplads

Tags: ,

Regions hospitalet: Lokalpolitisk opbakning til Randers’ største arbejdsplads


Skatteminister Kristian Jensen, borgmesterkandidat i Randers Anders Buhl Christensen og byrådsmedlem Louise Høgh besøger mandag den 14. september kl. 12.00 Regionshospitalet Randers, der med 1.700 medarbejdere er Randers’ største arbejdsplads.

Regionshospitalet Randers er både den største samlede arbejdsplads i Randers og spiller samtidig en helt afgørende rolle for borgernes adgang til akut hospitalsbehandling i Randers og Østjylland. Hospitalet har udarbejdet en masterplan for en ud- og ombygning af hospitalet, der skal være med til at skabe et fremtidssikret akuthospital og fastholde hospitalet som en attraktiv arbejdsplads.

Venstre vil gerne sætte opbakningen til hospitalets fremtid på dagsordnen og holde fokus på fortsat at sikre arbejdspladser i Randers i en tid, hvor der lukkes mange arbejdspladser.

Venstre i Randers har taget initiativ til at Venstres næstformand og skatteminister Kristian Jensen og Venstres lokale borgmesterkandidat Anders Buhl Christensen sammen med byrådsmedlem Louise Høeg Jensen kommer på besøg på Regionshospitalet Randers, hvor der vil blive mulighed for at drøfte hospitalets udfordringer i fremtiden.

”Det er utrolig spændende for os at komme helt tæt på kommunens største arbejdsplads. Med Masterplanen har sygehuset sikret sig et hospital med akutmodtagelse. Derfor er det uhyre vigtigt, at vi som kommune er med til at sikre en ordentlig infrastruktur, så borgerne kan komme hurtigt og sikkert frem til sygehuset. Det glæder jeg mig til at høre om, ligesom jeg glæder mig til drøftelsen af hospitalets arbejde med at udrulle en fuldt digitaliseret patientjournal” siger Anders Buhl-Christensen.

Besøget finder sted mandag den 14. september og begynder kl. 12.00 med en frokost i hospitalets kantine, hvor de vil spise sammen med hospitalets medarbejdere.

Anders Buhl-Christensen ser frem til dialogen – ikke mindst at høre borgernes bekymringer i forhold til infrastrukturen.

Venstre agter både at bringe infrastrukturen ind i valgkampen og ind i kommunens fremtidige planlægning. Det er helt afgørende, at vi får gjort noget ved forholdene i Randers og meget tyder på, at også Christiansborg-politikkerne er åbne for, at vi må finde alternative løsninger på vores trafikale problemer,” siger han.

Yderligere oplysninger

Anders Buhl-Christensen.
27 53 51 00

Lagt på i PressemeddelelserComments (0)

Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 18. august 2017 to 16. september 2017.