Emne arkiv | "skolestruktur"

En nødvendig beslutning

Tags:

En nødvendig beslutning


Nogen har et ønske om at gøre den nye skolestruktur, der blev vedtaget af et massivt flertal i byrådet (Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet) den 12. januar 2015 til et valgtema op mod den 21. november 2017, hvilket er helt fint.

Det krævede mod og handlekraft at gennemføre en ny skolestrukturen, og en garvet socialdemokrat Aage Stenz skrev i et læserbrev – den 7. januar 2015 i Amtsavisen –  bl.a. under nærværende overskrift:

”En nødvendig beslutning, som jeg personligt helst havde set ført ud i livet umiddelbart efter kommunesammenlægningen i 2007. Og hvis alle 24 folkeskoler bevares uændret, skal der bruges 750 millioner kroner til vedligeholdelse de næste 10 år. Blandt andet derfor deler jeg fuldt ud forligspartiernes holdning til, at det er bedre at investere i elever, lærere og pædagoger end i halvtomme utidssvarende bygninger. Det er min helt klare opfattelse, at det vil være en massakre på folkeskolen, hvis man bliver ved med ikke at gøre noget”.

Går vi et skridt længere tilbage i tiden, så skrev en privat person den 16. juni 2011, ”Vi har boet i Romalt siden 1997 og i al den tid, er der snakket om skole herude. Derfor var der efter sidste kommunalvalg stor skuffelse, da nogle politikere endnu engang skød en kommende skole i sænk”.

Og endelig, så skrev daværende redaktionschef Axel Præstmark i en leder den 23. juni 2011: ”Det er livsfarligt for vores velfærdssamfund, at vores politikere ikke for længst har gjort mere ved problemerne i folkeskolen. Og det er livsfarligt, at vi ikke selv for længst har gjort mere ved de børn, vi sender derhen – lært dem at læse lektier, lært dem at smøre madpakke, lært dem at gå i seng og sove, lært dem at spise morgenmad, lært dem at sidde stille og høre efter, lært dem at opføre sig ordentligt”.

Når det så er sagt, så har der – som beskrevet – været et ønske fra mange sider i over 10 år til politikerne om at skride til handling, hvilket så heldigvis skete primo januar 2017.

Processen kan diskuteres til dommedag, men resultatet er kendt: Strukturændringen gav de ønskede 30 mio. kr. i provenu, 5 mio. kr. til inklusion, 7 mio. kr. til it, 10 mio. kr. til to-læreordning, 5 mio. kr. til bygninger og 3 mio. kr. til finansiering af skolereformen. Devisen er, at der er bedre at investere i elever, ledere, undervisere og pædagoger end i mursten.

Når den radikale Mogens Nyholm, der nu også er frontfigur og borgmesterkandidat for flere listepartier, ønsker sig tilbage til ”de gode gamle dage”, så står jeg af i forståelse. Betyder det, at han vil genkøbe Vorup Skole fra private investorer, der vil ombygge skolen til boliger, det fortæller han ikke noget om. Måske skal de drabelige skatteforhøjelser, som der barsles med, anvendes til at købe sig tilbage til ”de gode gamle dage”?

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Undskyld

Tags: ,

Undskyld


undskyld, at vi har foretaget en nødvendig skolestruktur som ingen før os har turdet.

undskyld, at vi har skaffet moderne it udstyr og undervisningsmateriel i alle klassseværelser.

undskyld, at vi har fået styr på det almene boligbyggeri og har igangsat nyt.

undskyld, at vi ufortrødent ser fremad og forbedrer vilkårene for alle kommunens borgere.

undskyld, at vi har gjort Randers Kommune mere erhvervsvenlig og dermed har trukket flere arbejdspladser til.

undskyld, at vi er rykket 33 pladser frem i Dansk Industris analyse.

undskyld, at vi har forbedret breddeidrætten.

undskyld, at Tirsdalens skole i CEPOS blev kåret til at give eleverne landets største løft.

undskyld, at vi har udviklet fremtidens Plejehjem.

undskyld, at vi har etableret Ungeråd.

undskyld, at der er gang i boligsalg og nybyggeri.

undskyld, at vi har indført 2 lærerordninger.

undskyld, at beskæftigelsen stiger i Randers Kommune, mere end landsgennemsnittet.

undskyld, at vi har formået at samle byrådet, hvor 97% af beslutningerne er med stemmeflertal 24 mod 7.

undskyld for at Konservative, Socialdemokraterne og DF spildte 5 mill kr. på at ødelægge Hospitalsgade, – meget mod vores vilje.

 

Arne Erikslev, formand Randers Venstre

 

Simon Ø Simonsen, direktør

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Skolestrukturen ligger fast

Tags: ,

Skolestrukturen ligger fast


Kasper Fuhr Christensen stiller på det kommende byrådsmøde forslag om, at rulle dele af skolestrukturen tilbage. Forligspartierne bag skolestrukturen i Randers kommune; Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti står fast på beslutningen om den nye skolestruktur.

”Social – og Indenrigsministeriet skriver tydeligt i deres udtalelse, at beslutningen om en ny skolestruktur står til troende. Derfor kan vi ikke se det som andet end politiske drillerier, når Kasper Fuhr stiller forslag om at rulle dele af skolestrukturen tilbage,” udtaler Anders Buhl Christensen.

”Børn, forældre og lærerne har brug har brug for ro og kontinuitet. Folkeskolerne i Randers er inde i en god udvikling – og pengene fra skolestrukturen er blevet på skoleområdet” udtaler Torben Hansen

” Vi fortsætter med at opruste de fysiske rammer på skolerne. Dette både lokaler og møbler, men også en forøget satsning på stærkere internet” udtaler Frank Nørgaard.

For yderligere oplysninger kontakt venligst

Anders Buhl Christensen

Torben Hansen

Frank Nørgaard

Lagt på i PressemeddelelserComments (0)

Respekt for de politiske partier, der tør tage ansvar

Tags:

Respekt for de politiske partier, der tør tage ansvar


Da fhv. statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) forleden sagde farvel til dansk politik var det med en ærlig opsang: “Jeg kan ikke skjule, at jeg har særlig respekt for de partier (Venstre, De Radikale og Socialdemokraterne) og politikere, der tør tage ansvar for helheden, og som tør skabe resultater.”

Kan denne ærlige udtalelse overføres til det lokalpolitiske i Randers Kommune.

Ja, efter min mening, dog med den undtagelse, at De Radikale udskiftes med Dansk Folkeparti.

Vi har set de tre partier (Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti)  gennemfører en ny skolestruktur efter mange års tilløb, en budgetaftale mv.

Skaren af partier og lister, der alle byder sig til vokser, men desværre ser det ikke ud til, at nogen ønsker at føre ansvarlig politik for helheden.

I forbindelse med nogle ryster om at etablere et tværpolitisk landparti nord for Randers fremkom multipartimesteren, redaktør Per Schultz-Knudsen m.fl. med en udtalelse om, at det var der ingen grund til, da “Velfærdslisten er en tværpolitisk liste med medlemmer fra næsten hele det politiske spektrum – for eksempel liberalister, borgerlige, personalister, socialister og kommunister”. Han kunne også have tilføje, at han tidligere har været lokalformand for Kristendemokraterne og nuværende formand for CenterPartiet. Mon nogen hopper på den limpind?

Siden har Alternativet (udbryder fra De Radikale) budt sig til, men har endnu ikke fundet frem til, hvilken politik man vil føre.

I relation til Alternatives fremkomst skriver redaktionschef Bo Hovgaard i en leder den 31. marts 2016: “Både Velfærdslisten og Beboerlisten har anlagt en ganske aggressiv politisk stil, der – selv om den delvist kan være ansporet af manglende klangbund – også kan virke trættede på mere resultatsøgende grupper på venstrefløjen”.

Enhedslisten barsler også med opstilling, men har hidtil været en del af Beboerlisten, så der bliver kamp på venstrefløjen inkl. SF (Kasper Fuhr Christensen (VF) kommer i øvrigt fra SF).

Tilbage til Helle Thorning-Schmidt: “Jeg er ked af at sige det, men det er nemmere at være ude på fløjene og bruge store ord. Det er sværere at være i regeringen inde i samfundets maskinrum”. Maskinrummet kan her i Randers Kommune erstattes med sagsbehandling og proceshysteri.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Skør?

Tags:

Skør?


Den enlige væbner Asger Brorson fra Havndal fremturer igen i læserbrev i Amtsavisen 16/2 med luftige beskyldninger om ditten og datten.

Ingen skal gå ramt forbi, ser ud til at være hans motto, en sand byge af urigtige beskyldninger, mod alt og alle i skolesagen, – som for længst er afsluttet.

Han påstår, at der er ”nye skøre ideer på skoleområdet ” en påstand, der ikke bliver underbygget på nogen måde. For alle andre end Brorson er der en forståelse for at med vigende børnetal og stigende krav til undervisningsformen, må man trimme skolerne så der kan tilbydes optimal undervisning for den enkelte.

Alligevel forsøger Brorson at holde liv i en for længst afsluttet sag. Nu påstår han, at Havndal Skole skal lukkes, – ja nærmest at den allerede er lukket. Så må elever og lærere som jeg så forleden på Havndal skole da vist være gået forkert? Havndal Skole lever nemlig i bedste velgående.

Havndal er muligvis for lille til Brorson, men den bliver vist ikke større af at blive talt ned, -så hvem er egentligt mest skør?

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Skal man lytte til eksperter, Poul Rubach?

Tags:

Skal man lytte til eksperter, Poul Rubach?


Poul Rubach med 25 års undervisningserfaring fra folkeskolen er en af de få, som hænger sig i fortiden på folkeskoleområdet.

I et indlæg ‘Økonomisk sans‘ blander han skolereformen og skolestrukturen sammen, så hvis emnet havde været skolestruktur i en stil, så var emnet nok misforstået med en deraf følgende lav karakter, men lad det nu være.

Når der argumenteres mod den lokale skolestruktur, så bebrejder Poul Rubach, at man ikke har lyttet til Det samfundsfaglige og pædagogiske fakultet.

Drejer det sig om skolereformen, så ser man på Poul Rubachs Facebook, den 22. oktober 2015, at han skriver: ‘Eksperterne’ genererer flere ‘eksperter’, og hvem betaler prisen?

Her henviser han til en artikel i Information ‘Knas i skolens maskinrum’ med bl.a., at ‘Det er helt sikkert en fordel, at alle akademikerne og konsulenterne aldrig har været ude i den pædagogiske praksis, for ellers var det nok svært for dem at sige så meget sludder lige op i hovedet på mennesker, der ved, at der er usandt’ (forstået Poul Rubach).

Det er derfor svært at blive klog på, hvad den gode Poul Rubach mener om, hvornår og i hvilken situation, at det er godt eller skidt at lytte til eksperterne.

Jeg vil hellere beskæftige mig med nutiden og fremtiden, hvor jeg med stor glæde har læst artiklen af den nye skolebestyrelsesformand for Vestervangsskolen, Michael Reimer Landrock Kristensen, der udtalte, at han bl.a. ser masser af muligheder – ikke mindst fagligt på byens største skole.

Det skal bemærkes, at han havde børn på Rytterskolen og i en periode kæmpede for en friskole, men nu 100 procent bakker Vestervangsskolen op.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Usmagelig kritikform, Asger Brorsen

Tags: ,

Usmagelig kritikform, Asger Brorsen


Så er Asger Brorsen igen på banen med kritik af alt og alle, som ikke har hans holdning til skolestrukturaftalen for så vidt angår Havndal skole, flytning af overbygning.

De fleste mennesker har det heldigvis sådan, at de ikke ønsker at bruge ressourcer på noget, som de alligevel ikke kan lave om på. Det er ikke tilfældet for Asger Brorsen, der har det som en selvopholdelsesdrift med at jagte navngivne politikere på de politiske afgørelser, men også på deres privatliv og med trusler om fremtiden.

En usmagelig kritikform, der også rammer myndighedspersoner, hvor han går efter personer og ikke bolden.

Nu er han også begyndt at udtale sig på vegne af en styregruppe, hvor de sætter prisen ‘på de stemmer, som jeg/vi kan opvise’. Jeg kan godt tænke mig at vide, hvor mange personer, der støtter Asger Brorsens usmagelige kritikform?

Asger Brorsen begiver sig også udi spådomme om fremtiden, som jeg nok vil betegne, som ønsketænkning for hans selvopholdelsesdrift. F.eks. betegnede han Anders Buhl Christensen (V), som værende total uværdig til at holde 4. maj tale på Overgaard gods. Det havde man lokalt ikke lyttet til, så under kaffen på godset måtte der hentes flere stole frem på grund af det store fremmøde.

Nu spår han så om, at der skulle være en hemmelig aftale mellem ‘høgene’ i forvaltningen og politikerne om, at ‘de ønsker Fårup, Øster Bjerregrav, Asferg og Havndal – og Harridslev skal føres til skafottet’. Det har kun det ene formål at forsøge at skabe en negativ stemning og opstand i de pågældende områder, så han kan få følgeskab der.

Nu tror jeg ikke på, at Asger Brorsen tager mod gode råd, men af hensyn til læserne af hans indlæg de sidste dage i, så følgende:

Landsbyprofessor, lektor Jørgen Møller (privat bosat i Mellerup) udtaler til Randers Amtsavis den 16. april 2015: “Man kan vælge at synes, det er synd (at Sparekassen Kronjylland lukker i Havndal), eller man kan glæde sig over at bo på landet og tage aktiv del i fællesskabet i lokalsamfundet. Det er nemlig det, der holder liv i landsbysamfundene, i stedet for at protestere at fokusere på og fortælle de gode historier.”

I landsbyen Hørning i den sydøstlige del af Randers Kommune har man den største tilflytning i landområderne på trods af, at man hverken har skole, butikker, pengeinstitut mv. Hvorfor? Fordi beboerne har sammenhold og fortæller de gode historier om området.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Millioner på vej til skolerne

Tags:

Millioner på vej til skolerne


Færre klasser og et provenu efter den nye skolestruktur betyder mindst 32 mio. kr. årligt til så godt som alle klassetrin og flere lærertimer. 7 mio. kr. er på vej til it og 5 mio. kr. til inklusion.

En opgørelse viser, at antallet af klasser falder fra forventede 404 klasser til 399 klasser. Det betyder, at det provenu på 32. mio. kr., som blev beregnet i forbindelse med indførelsen af den nye skolestruktur, er i hus, meddeler Randers Kommune torsdag morgen.

Antallet af klasser er endda lavere end forventet, hvilket giver et provenu på 37,5 mio. kr. Heraf vil de 4,5 mio. kr. forventes blive anvendt til øget betaling for børn i privatskoler.

”Jeg kan konstatere, at forudsætningerne for den nye skolestruktur holder, og jeg er glad for, at provenuet er højere end oprindeligt forventet. Vi regnede med 32 mio. kroner, som går tilbage til skoleområdet. Og det holder stik. Hertil kommer nu lidt ekstra midler, som vi vil øremærke til de mest strukturberørte skoler,” siger Anders Buhl-Christensen (V), formand for Børn- og Skoleudvalget.

Også politisk ordfører for socialdemokraterne, Torben Hansen, glæder sig over opgørelsen af antallet af klasser i skolen.

”Det betyder, at de økonomiske forudsætninger, som vi lagde til grund, da vi vedtog den nye skolestruktur, holder. Det er naturligvis glædeligt i sig selv, for det har haft stor betydning for vores beslutning, at vi kunne tilføre de mange frigjorte millioner til bl.a. tolærerordninger og inklusion, der skal gøre vores folkeskoler i Randers Kommune endnu bedre,” siger han og tilføjer:

”Nu bliver det spændende at se de frigjorte midler komme ud at virke på skolerne. Jeg er overbevist om, at vi kommer nærmere opfyldelsen af folkeskolereformens målsætning om, at alle elever skal blive så dygtige som de kan.”

Med i vedtagelsen af den nye skolestruktur i Randers Kommune er også Dansk Folkeparti. Og her giver tallene tilfredshed hos gruppeformand Frank Nørgaard:

”De 32 millioner kroner – og lidt mere – som vi har frigjort til nye tiltag på skolerne, vil få stor betydning for folkeskolerne i Randers Kommune. Der bliver penge til både mere undervisning, mere it og samtidig flere penge til inklusionsindsatsen,” fastslår han og tilføjer:

”Folkeskolerne i Randers Kommune får hermed en økonomisk saltvandsindsprøjtning, og sammen med de omfattende ombygninger og renoveringer af bl.a. faglokaler mv. på mange skoler kan vi nu tilbyde et samlet skoletilbud af høj kvalitet.”

Den politiske aftale om fremtidens skolestruktur blev indgået mellem partierne Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Formålet med aftalen var at sikre, at eleverne får mest muligt ud af skolereformen, at skabe trygge børnemiljøer og fagligt stærke udskolingsmiljøer.

Det ekstra provenu som opstår, fordi der er lidt færre klasser end forventet, går til de skoler, hvor sammenlægningsopgaven har været størst.

Lagt på i PressemeddelelserComments (0)

Lobbyister og politikere!

Tags:

Lobbyister og politikere!


Efter skolesagens afslutning kan man med rette spørge, om processen kunne have været anderledes?

Naturligvis, – forløbet var ikke pænt, men sådan er det ofte, når nogen har vilje til at gå foran og viser vejen i et ellers noget uvejsomt terræn, der havde ligget uvirksomt hen i årevis, idet ingen rigtig havde lyst til at tage fat i skolestrukturdebatten.

Kunne resultatet så have været anderledes? Formentligt ikke. I høringsprocessen kom der en hel del gode svar fra brugerne. Meget er rettet ind i det færdige resultat.

Derfor tillykke til de politikere, der tog ansvaret på sig, så sig som valgt for hele kommunen og fik hentet et fornuftigt resultat hjem til gavn for hele kommunen.

Modsat få enkelte lokale brushoveder som man nærmest kan betegne som lobbyister, der hver især med alle midler herunder udemokratiske metoder, personforfølgelse og chikane, forsøger at knægte folkestyret.

Lobbyister kunne vi godt være foruden

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Hvedebrødsdagene er forbi

Tags: ,

Hvedebrødsdagene er forbi


Skolestruktur debatten har givet det endelige bevis på at det var en illusion da et næsten enigt byråd for lidt over et år siden fandt sammen bag en fælles borgmester og dermed påtog sig et fælles ansvar for kommunens udvikling og retning.

I mellemtiden er hvedebrødsdagene overstået og en del byrådsmedlemmer er faldt tilbage til den gamle stil med personlige kæpheste og sogneråds hensyn. Trist for der er unægteligt nok at tage fat på i vores fælles kommune. Skolestruktur debatten er det endelige bevis for den opdeling der de facto er i Randers byråd. Det modige dobbelt dusin af ansvarlige politikkere som har lavet et socialt balanceret budget 2015 og stået fast i skolestruktur debatten og som desværre i sidste øjeblik blev en mindre da sognerådspolitikken sejrede, må de næste dage stille sig det spørgsmål om de andre vil noget konstruktivt for at forandre Randers.

Er svaret nej er tiden måske kommet for at skille vejene. Ryd op i udvalgene og skab en politisk langtidsholdbar ledelse med baggrund i S-V-DF og evt. SF som kan sikre en visionær og målrettet social liberal balance hvor endeløse byrådsdebatter erstattes af en langsigtet og effektivt politik til gavn for alle kommunens borgere.

Lagt på i Debat indlægComments (1)

Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 16. august 2017 to 14. september 2017.