Emne arkiv | "politik"

Venstre leverer varen

Tags:

Venstre leverer varen


Venstre er trukket i arbejdstøjet og knokler for at levere resultater. De sidste fire år har danskerne været vant til stribevis af brudte løfter, og en regering der helt rutinemæssigt mente det stik modsatte af, hvad den var gået til valg på. Venstre holder, hvad vi lover – og derfor er den kolde sommer blevet brugt i ministerierne på at igangsætte en lang række initiativer. For det første var det bydende nødvendigt at ændre kurs på udlændingeområdet. Venstre foreslog under valgkampen at gennemføre et såkaldt ”straksindgreb”, der med det samme skulle gøre det markant mindre attraktivt for asylansøgere at tage til Danmark. Det er allerede ved at blive gennemført og med udgangen af denne måned træder reglerne om den nye integrationsydelse på SU-niveau i kraft. Det samme gælder regler om optjeningsprincip for børnepenge og folkepension, så flygtninge ikke længere stilles bedre end danske statsborgere.

Imens Venstre sad i oppositionen gentog vi kravet om at genindføre BoligJob-ordningen den ene gang efter den anden. Det må næsten have været trættende for læserne af nærværende avis konstant at høre det samme krav fra Venstre. Det er slut nu, for knapt var stemmerne talt op før et bredt flertal genindførte ordningen med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015. Det betyder, at vi alle igen kan benytte den populære BoligJobordning, som over en halv million danskere årligt har gjort brug af. BoligJob-ordningen gør hverdagen nemmere for travle, danske familier, medvirker til at gøre sort arbejde hvidt og sikrer flere jobs og praktikpladser i hele landet.

Det er dog ikke alt man kan klare henover en sommer. Derfor er noget af det vi kan vente os indenfor den nærmeste fremtid et opgør med politiets fotofælder. Ordningen med de mobile fotofælder har desværre mere haft sigte af at forbedre de offentlige finanser end at forbedre trafiksikkerheden. Det er ganske urimeligt, at politiet skal spilde tiden på at kradse penge ind via fotofælder i stedet for at jagte forbrydere. Danmark er et af de lande hvor der sker absolut flest indbrud og derfor er der brug for en styrkelse af politiets kerneopgaver – og det er altså ikke at ligge på lur langs øde landeveje for at skrive fartbøder ud. Tværtimod så skal vi have et synligt politi de steder hvor der er brug for det, og som følge heraf har regeringen besluttet at tilføre området 155 millioner kroner således at politiets overarbejdspukkel kan blive markant nedbragt.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Social demokraterne i panik

Tags:

Social demokraterne i panik


For at dække over egne problemer tordner den nye politiske ordfører Maja Panduro (S) frem med en sønderlæmmende kritik af oppositionen under folketingets åbningsdebat. Hele hendes tid blev brugt på at komme med skræmme ord om Venstre og Dansk Folkeparti. INTET om, hvad Socialdemokraterne havde at byde ind med politisk.

På spørgsmål om, hvorfra pengene skulle komme til at dække den øgede tilstrømning af asylflygtningen, så var svaret: “hvorfra de plejer at komme“. Det gav nogen latter i folketingssalen.

I det netop husstandsomdelte blad Randers Socialdemokraten fortsætter fru Maja Panduro i samme stil. I hendes indlæg nævner hun Lars Løkkes navn ti gange og Venstre syv gange. Hun må være i panik!

Stadig ingen forslag til deres politik, men spørgsmål til Venstres udgiftsstop (der kan vokse med løn- og prisstigninger) af verdens største offentlige sektor for at sikre danske arbejdspladser.

I omhandlende blad skriver hun om, “når de borgerlige fortsætter deres ubehagelige skræmmekampagner” – hvem er det lige, som bruger al sin tale- og skrive tid på andre?

Problemet er, at Socialdemokraterne krampagtig vil fjerne fokus fra det problem, som et flertal af dansker er utryg ved om udgifterne til det voksende antal asylansøgere vil betyde forringelser af den danske velfærd. 69,8 procent af samtlige vælgere siger nej til, at Danmark skal tage en større andel af flygtninge, som strømmer til Europa.

På det område kriges Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre, hvorfor der kommer modstridende udmeldinger daglig. Den Socialdemokratiske integrationsordfører Mette Reissmann (S) fik store problemer med sin udtalelse om de “uønskede gæster” for at tækkes det andet regeringsparti.

Panikken stammer formentlig også fra det forhold, at den sidste vælgeranalyse fra Berlingske Barometer viser kun 21,9 procent til Socialdemokraterne (4,3 procentpoint efter valgresultatet i 2011) og kun 45,8 procent til rød blok, og valget kommer jo om mindre end et år.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Tillid til borgeren

Tags:

Tillid til borgeren


Vi tror på den enkelte borgers mulighed for at træffe valg om den nære velfærd. Det var en bærende søjle i VK-regeringens velfærdspolitik, at vi forbedrede det frie valg for borgeren inden for blandt andet skoler, sundhedsvæsen, ældrepleje og børnepasning. Valgfrihed giver borgeren indflydelse på den nære velfærd, og det giver flere og bedre valgmuligheder end under offentlige monopoler.

For os gør det ikke i sig selv en forskel, om velfærdsservicen leveres af privatansatte eller offentlige medarbejdere. Det, der betyder noget for os, er, at kvaliteten og tilbuddene passer de borgere, som benytter sig af velfærdstilbuddene, og erfaringerne viser, at det frie valg er med til at styrke både service og tilfredshed.

Vi vil både øge muligheden for frit valg, når det gælder bl.a. mad til ældre, og samtidig forbedre informationen om ordningerne og adgangen dertil, så det ikke fortaber sig i paragraffer og rivalisering. Det gælder både for borgeren og for leverandørerne.

Den nuværende regering har imidlertid den stik modsatte tilgang. Her synes hensynet til systemet altid at stå over hensynet til borgeren, og det viser sig også i regeringens vedvarende indskrænkning af det frie valg på bl.a. sygehusområdet. Man vil hellere sikre offentlige monopoler end frit valg til borgerne, uanset konsekvenserne.

Vi ønsker at slå bak i regeringens indskrænkelser og i stedet bruge det frie valg til at udvikle vores velfærdssamfund, for med frit valg får vi et velfærdssamfund med borgeren i centrum.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Politik og anemoner

Tags:

Politik og anemoner


Nu hvor forårssolen viser sig på himlen, så har det givet mig lyst til at reflektere på, hvad der er sket på den lokalpolitiske front op til og efter Kommunevalget den 19. november 2013.

En ung erhvervsmand med navnet Claus Omann Jensen, Venstre, for de fleste en ukendt person – dukkede op og udfordrede den siddende borgmester Henning Jensen Nyhuus, Socialdemokraterne,  på borgmesterstolen.

Her propper Kaj Munks skønne vise Den blå anemone frem i min erindring med “Hvad var det dog, der skete?”.

Ja, løget kom fra Østdanmark, ligesom Claus, fra et skovkvarter med  lun luft og  fed ler til det kolde Jylland “i denne fjendske zone”. Men med en ukuelig og sikker vilje, så blomstrede den blå anemone med en dejlig og ren blå farve.

For at blive i anemonernes verden, så løb jeg forleden en tur gennem Skovbakken, hvor nogle havde plukket hvide anemoner, men fortrudt at tage dem med hjem for at glæde sig over synet af foråret. Ja, de var smidt på stien til ingen verdens nytte.

Her faldt så mine tanker på listepartierne i det nye byråd i Randers Kommune.

Lagt på i Debat indlægComments (2)

Virkeligheds fjerne unge politikere

Tags:

Virkeligheds fjerne unge politikere


Langt om længe er Dansk Socialdemokratisk Ungdom (DSU), Århus,  begyndt at reflektere over, hvorfor en Megafon-måling viser, at kun 32 pct. af faglærte og ufaglærte arbejdere ville stemme på den røde blok (S, SF, radikale og Enhedslisten), men hele 68 pct. af dem foretrækker den blå blok og heraf 45 pct. Venstre. Det vil sige, at Venstre har flere af arbejderne i ryggen end hele rød blok.

DSU fastslår, at det virker som om, at socialdemokratiet ikke længere deler fagbevægelsens politiske målsætninger og interesser, men måske vigtigere, at de ikke markere sig på nogle politiske områder, som almindelige mennesker kan relatere sig til, og som har betydning for deres hverdag.

De foreslår, at fokus flyttes fra mærkesager som ægteskaber mellem homoseksuelle og forbud mod prostitution.

Her kunne også tilføjes indblanding i bankverdenens forretningspolitik med kontogebyr mv.

Mon ikke også den førte radikale værdipolitik fra regeringens side, som lempelse i udlændingepolitikken, der giver en voksende tilstrømning af indvandrere samt familie- og kirkepolitikken generelt har sin voksende betydning.

Min forklaring er udover DSU´s egne konstateringer: De brudte valgløfter og, at befolkningen ikke tror på, at regeringen kan skabe vækst og arbejdspladser specielt i de private virksomheder. Meningsmålingerne taler sit tydelige sprog.

Noget fundamentalt er også de unge politikeres manglende erhvervserfaring og ukendskab til virkelighedens verden uden for uddannelsesinstitutionerne.

Tag nu DSU landsformanden Camilla Schwalbe (studerende) udtalelser om, at Danske Banks direktør udviser en “landsforræderisk adfærd”. SF´s politiske ordfører Jesper Petersen (BA i statskundskab) forsøger sig som bankrådgiver mv.

Det kan også virke noget komisk, hvis en eventuel stramning af SU-reglerne skal vedtages af folketingsmedlemmer, der aldrig selv har formået at gøre et studium færdig på den normerede tid.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Socialdemo kraternes desperation og skræmme kampagne

Tags:

Socialdemo kraternes desperation og skræmme kampagne


Med tæt på 350.000 personer organiseret i frie fagforeninger er det på tide, at både lønmodtagere og arbejdsgivere frit kan vælge, hvor de vil organisere sig. Tiden er ganske enkelt løbet fra forældede fagforeningsmonopoler. Derfor har vi foreslået, at virksomheder fremover ikke skal kunne blokeres, hvis de i forvejen har tegnet en lovlig overenskomst med en landsdækkende fagforening.

Desværre fremturer Socialdemokraterne igen med en usaglig skræmmekampagne mod Venstre. Der er naturligvis tale om grundløse beskyldninger, når Socialdemokraterne hævder, at Venstre vil afskaffe konfliktretten og indføre lønninger på 30 kroner i timen.

For det første vil vi justere konfliktretten og ikke afskaffe den. For det andet vil vi absolut ikke sænke timelønningerne til 30 kroner, men blot sikre et reelt frit valg af såvel fagforening som overenskomst.

I den forbindelse bør Socialdemokraterne måske overveje, hvorfor flere hundredetusinde danskere har fravalgt den røde fagbevægelse til fordel for Krifa og andre frie fagforeninger. Det gjorde de næppe, hvis det var lig med timelønninger på østeuropæisk niveau.

Sagen om Restaurant Vejlegården udstiller de urimeligheder, som gør politisk handling nødvendig. Her er netop tale om en virksomhed, som har tegnet en fuldt lovlig overenskomst med Krifa samtidig med, at arbejdsgiver og medarbejdere må finde sig i at blive blokeret af 3F.

Udover tab af indtægter kan en sådan blokade i yderste konsekvens betyde, at medarbejderne mister deres job. Alt sammen fordi visse fagforeninger hellere vil bekæmpe virksomheder, der har tegnet en lovlig overenskomst med en konkurrerende fagforening end at beskæftige sig med de virksomheder, som slet ingen overenskomst har.

Frem for at pege fingre af Venstre og fremføre usande påstande om vores politik, bør Socialdemokraterne droppe desperationen og fokusere på at løse Danmarks reelle problemer. Med et massivt tab af arbejdspladser og åbenlyse problemer med at føre landet ud af den økonomiske krise, er der nok at tage fat på. Indtil videre lader resultaterne dog vente på sig, hvilket nok også er forklaringen på endnu en skinger socialdemokratisk skræmmekampagne.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Regeringens store flop

Tags: ,

Regeringens store flop


Da Helle Thorning tiltrådte som statsminister, var hendes helt store slagnummer en kickstart af dansk økonomi. Ideen var at investere os ud af krisen med penge som vi ikke har. Det lyder jo let og smertefrit, og gid det kunne lade sig gøre! Så havde Venstre nok også forestået det samme. Problemet er, at det ikke virker. Der skal desværre andre og mere drastiske tiltag til, hvis Danmark skal ud af krisen.

Effekten af regeringens politik er udeblevet: Beskæftigelsen er faldet, ledigheden er steget, og væksten er i bund. Den såkaldte kickstart er ikke andet end varm luft, og et forsøg på at dække over at de mange nye afgifter og skatter hæmmer væksten i Danmark. Væksten skal skabes i den private sektor, og det gøres ved at skabe ordentlige rammevilkår for danske virksomheder.

Danmark er ikke et billigt land, og vi kan naturligvis ikke konkurrere med lande som Indien og Kina. På den anden side skal vi heller ikke gøre Danmark dyrere end højst nødvendigt, desværre er det netop det regeringen har brugt sit første leveår på med blandt andet at mangedoble den såkaldte NOx-afgift.

Er det ikke bare fordi Venstre er sure over ikke at sidde i regering at I kritiserer kickstarten? – vil nogen måske spørge. Nej, faktum er, at mens Helle Thorning har været ved magten er beskæftigelsen faldet med 5000 personer. Socialdemokraterne lovede ellers at deres ”kickstart” ville skabe 16.000 nye arbejdspladser, men der er sket præcis det modsatte, og det har endda kostet godt 18 milliarder kroner.

Det er på tide at regeringen begynder at levere reelle svar på Danmarks udfordringer i stedet for floskler pakket ind i smarte engelske gloser. Venstre vil fjerne de nye skatter og afgifter, og igen gøre Danmark attraktivt som investeringsland. Det vil skabe vækst i den private sektor, og det er den eneste farbare vej ud af krisen.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Pas på den snigende røde værdipolitik

Tags:

Pas på den snigende røde værdipolitik


Heldigvis har De radikale sæde i den røde regering, når der ses på den økonomiske politik, der jo i store træk er en forlængelse af den tidligere regerings politik.

Virkelighedens verden får dog den tidligere økonomiminister Marianne Jelved til at udtale, at den opreklamerede kickstart (læs kommunale investeringer) er slået fejl, og ledighedstallene vokser. Vores lokale MF Torben Hansen (S) derimod maner til tålmodighed. Kickstarten findes derimod syd for grænsen i den voksende grænsehandel, ligesom bl.a. to nationalklenodier i erhvervsmæssig sammenhæng – Fritz Hansen og Royal Copenhagen – rykker produktionen uden for den danske grænse.

Ligeledes flyttes store som små formuer til udlandet på grund af ændrede arveafgifter og pensionsstramninger.

Knap så stor bevågenhed har den snigende røde værdipolitik.

Den røde regerings svækkelse af udlændingepolitikken (fjernelse af de såkaldte fattigdomsydelser som starthjælp og kontanthjælpsloftet) har betydet en voldsom vækst i antallet af asylansøgere, hvor en prognose taler om et tal tæt på 6.000 i 2012. Vi skal naturligvis hjælpe i forhold til vores lands størrelse og forpligtigelser, men sagen er, at vi formentlig kunne hjælpe ti gange så mange nødstedte mennesker i nærområder til kriselandene.

For at skjule problemet, så må man ikke længere bruge ordet “ghetto-områder“. Spørg lige kommunalpolitikkerne i Odense Kommune, hvad de mener om flere tilflyttere af flygtninge til Vollsmose-området.

Så har vi opfordringen fra fødevareminister Mette Gjerskov (S) til stikkeri ved befolkningens anmeldelser af fødevarevirksomheder til Fødevarestyrelsen. Hun er desuden ud over at være “Madminister” også kendt for at ville udlægge 10 meter randzoner langs alle landets små vandløb uanset størrelse og effekt. Hvor er borgernes private ejendomsret?

Samme private ejendomsret krænkes nu også ved, at SKAT uden en kendelse kan gå direkte ind på private grundejers ejendom, hvis de tror, at der er en håndværker, der arbejder sort.

Tvang til tankstationer om at opstille opladestationer til elbiler: Jeg kunne blive ved, så pas særlig på den snigende røde værdipolitik, der kommer luskende, og som nok vil blive påvirket af deres parlamentariske revolutionære støtteparti Enhedslisten, som her i Randers dækker sig ind under Enhedslisten.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Mangel på politisk sælgeretik

Tags:

Mangel på politisk sælgeretik


Selv her i mediernes agurketid fylder den røde regerings forblødning meget i medierne, hvor Socialdemokratiet efter YouGov er neden på en vælgertilslutning på 16,1 pct. og SF på 4,8 pct.

Vælgerne reagerer på løftebrud, utroværdighed – og hvorfor nu det? Hvis man betragter vælgerne, som kunder, så har de købt en vare, “Fair løsning” mv., hvor man ikke har leveret varen og derfor den naturlige reaktion. Nu kunne man så tro, at man havde lært noget, men nej. Skattereformen er også forsøgt solgt med det indtryk, at den specielt skulle tilgodese folk med lav- og mellemindkomster.

Et er så vælgerne, noget andet er de menige politikere, altså menneskerne der skal stå model til lederne af de to partiers manglende opfyldelse af sælgerløfter.

Det er skandaløst at se en grædende Sfér, Lisbeth Bech Poulsen for åben skærm støttet af partiets gruppeformand, Pernille Vigsø, med en hjælpende hånd efter, at hun blev banket på plads.

Var det sket på en arbejdsplads, hvor en sælger skulle tvinges til at sælge en vare, så havde virksomheden fået en arbejdsmiljøsag på nakken.

Derfor bliver der formentlig ikke noget genkøb fra købernes side (vælgerne) side, så det er forståeligt, at en del S og SF borgmestre over det ganske land frygter købernes dom ved kommunevalget næste år.

For dem bliver det også svært at sælge budskaber, som de ikke føler ejerskab til.

Jeg vil håbe, at der fremover kommer mere sælgeretik ind i salget af politiske budskaber.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Unge SFèr i aktion

Tags:

Unge SFèr i aktion


I mandagens debat indlæg er der indlæg af kommunikationsstuderende og byrådsmedlem Kasper Fuhr Christensen (SF) og to af hans SF ungdomsvenner, hvor jeg er glad for, at de kommunikerer på Venstres forslag. Denne pludselige travlhed hermed kunne måske for nogen dreje tanke på, hvad mon de selv vil.

Før folketingsvalget tordnede Kasper Fur i byrådssalen frem med, at når vi får en ny regering, så kan alt lade sig gøre, herunder forøget velfærd mv.

Piben har efterfølende fået en anden lyd efter et nedslående valgresultat, stribevis af løftebrud og katastrofale meningsmålinger mv.

Det er slående i samme avis at læse en stor artikel, hvor formanden for DI Søren Fischer og formanden for LO Ejvind Clemmensen  i en fællesudtalelse bl.a. udtaler: “Der er ingen arbejdere og erhvervsfolk tilbage i politik” og videre “Det er akademikere og studerende, der styrer landet i dag”, hvilket de mener er en fare for folkestyret, herunder erfaringer fra det virkelige liv for at føre den nødvendige politik.

Jeg er helt enig i disse betragtninger.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 16. august 2017 to 14. september 2017.