Emne arkiv | "Nyhuus"

Borgmester spin

Tags: ,

Borgmester spin


Den seneste uge har budt på et forunderligt politisk skuespil hvor borgmester Henning Jensen Nyhuus har vist sin mesterlige evne som spin doktor. Selv om der aldrig har været et tilnærmelighedsvist flertal i byrådet for at nedlukke bibliotekerne i Kristrup og Dronningborg, så har Borgmesteren alligevel valgt at lægge det frem som en mulighed i det sparekatalog som byrådet har arbejdet med i forbindelse med budget 2014.

Som Borgmester og øverste ansvarlig for at lede budgetforhandlingerne er det vel i Borgmesterens magt at udelade de mest uspiselige forslag fra sparekataloget. I stedet har vi haft et politisk teater med kommunens borgere som følelsesmæssige statister og som fik det forventede resultat, – nemlig at forslaget blev taget af bordet. Borgmesteren står nu som frelser af nogle forslag, han reelt selv kunne have stoppet for længe siden. Man kan kun håbe at vi borgere nu har gennemskue Borgmesterens spin så det politiske teater ikke får lov til at blive genopført.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Randers lukker ned

Tags: ,

Randers lukker ned


Det er kun gået den vej som hønsene skraber, nemlig bagud, for Randers kommune de sidste otte år med det nuværende styre under ledelse af Henning Jensen Nyhuus som Borgmester.

 • Kassen er tømt !
 • Gælden er vokset !
 • Servicen er forringet !
 • Topembedsmænd er flygtet fra Randers kommune !
 • Store virksomheder er fraflyttet eller lukker ned !
 • Tusindvis af private og offentlige arbejdspladser er forsvundet !
 • Ny skolestruktur er fastlåst !
 • Forretninger i byen lukker ned !
 • Skoler og offentlige bygninger er misligholdte !
 • Infrastrukturforbedringer er droppet !
 • Byens største hotel lukker ned !
 • Vejnettet er nedslidt !
 • Landsbyerne mistrives !
 • Tilsyn med boligforeninger er svigtet !
 • Virksomheder og tilflyttere fravælger Randers kommune !

Dette er blot nogle af de problemer vi står over for i Randers kommune. De fleste af problemerne skyldes efter min opfattelse dårlig ledelse og manglende handlekraft.

Hvis Randers kommune skal have en mulighed for at komme ud af hængedyndet, er det yders vigtigt at vi som borgere/vælgere påtager os det ansvar der påviler os, at indsætte en ny, visionær og mere kompetent ledelse ved byrådsvalget d.19 november.

Lagt på i Debat indlægComments (1)

Byrådet snydt igen

Tags: ,

Byrådet snydt igen


Efter lange diskussioner vedtog et beskeden flertal på 18 medlemmer i juni 2011, at Randers kommune skulle tilslutte sig Kulturby 2017, såfremt Aarhus fik værtskabet.

En klar forudsætningen for tilslutningen var, at udgiften på 6 mio. kr. over fire år skulle findes indenfor kulturområdet. Havde der været tale om en ekstra udgift på 6 mio. , ville der ikke have været flertal for at tilslutte sig Kulturby 2017.

Derfor er det total mangel på respekt for byrådet, når Socialdemokratiet, Konservative, Dansk Folkeparti og løsgængeren Erik Poulsen “sælger” 24 mio langfristet gæld for her og nu at fremtrylle 6 mio. ekstra, der øremærkes Kulturby 2017.

Juridisk må det antages at være i orden, men denne eklatante mangel på respekt for byrådet og demokratiet er ødelæggende for tilliden og samarbejdet i byrådet. Det gavner ikke Randers.

I øvrigt besynderligt, at DF nu stemte FOR at bruge godt 6 mio. kr. ekstra, mens de ved sagens behandling i 2011 tordnede mod overhovedet at tilslutte sig Kulturby 2017. DF fik ikke afskaffet modersmålundervisningen og de stemmer for, hvad de tidligere var imod – hvorfor gik de med i det budget?

Lagt på i Debat indlægComments (2)

Hvor blev pengene af?

Tags: , ,

Hvor blev pengene af?


For et år siden, inden sidste budget og inden folketingsvalget var Kasper Fuhr SF ude i amtsavisen med et løfte om at en ny regering med S og SF ville give Randers kommune 200 millioner ekstra om året. Flere penge til pleje af de ældre, flere penge til skoler og til børnepasning. Nu har vi en Rød regering med Helle og Villy. Hvor blev  pengene af Kasper Fuhr ??.

Inden sommerferien var Borgmesteren ude i en stort opsat artikel i amtsavisen, for at fortælle om en ny udligningsreform som Borgmesteren sammen med en række kommuner havde forhandlet igennem, og som ville giver Randers Kommune 27 millioner ekstra. Hvor er pengene Hr. Borgmester ??.

Fakta er at kommunernes Landsforening, styret af et flertal af røde Borgmestre har indgået en historisk dårlig aftale med en rød regering. Randers får godt nok som lovet af borgmesteren de 27 millioner kr. men ikke før i 2014, i 2013 får vi kun 1 million og hvad Borgmesteren glemte at fortælle i den stort opsatte artikel, var at Randers kommune får ca. 42 millioner kr. mindre i blok tilskud næste år stigende til 84 og igen stigende til 126 millioner mindre om tre år. Samlet set giver aftalen med den røde regering et kæmpe underskud for Randers Kommune.

Et underskud der sammen med øgede udgifter til overførselsindkomster, gør at vi nu igen skal ud i meget store besparelser.

Det kommer ikke bag på mig. I Venstre har vi hele tiden været klar over, at Kasper Fuhr og hans partifællers gyldne løfter desværre var de rene luftkasteller. Jeg kan dog godt forstå, hvis der er en borger eller to, som sidder lidt overraskede tilbage ikke mindst på baggrund af Borgmesterens positive udmeldinger både før og efter sommerferien.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Når vi får en ny regering, så …

Tags: ,

Når vi får en ny regering, så …


Hvor tit har vi ikke de seneste år i byrådssalen i Randers hørt borgmester Henning Jensen Nyhuus (S) og Kasper Fuhr (SF) fremsige, at det er regeringens skyld, når de skulle træffe nogle økonomiske valg / prioriteringer, men samtidig understrege, at når vi får en ny regering, så bliver alt meget bedre og alle kan få deres ønsker opfyldt.

De sang af karsken bælg med på Helle og Villy´s røde virkelighedsfjerne overbudspolitik, der før valget lagde op til en kommunal vækst på 1,4 pct., men som nu viser sig at blive en nulvækst på driften og fuldstændig som meldt ud af VK -regeringens ansvarlige politik. Forholdet er bl.a. understreget af KL-formanden Jan Trøjborg (S): “Så langt øjet rækker, er der nulvækst …”.

Da den enlige radikale Mogens Nyholm ikke følger den landspolitiske linje, og da der ikke kan laves ansvarlige økonomiske løsninger med Beboerlisten (Enhedslisten), så er man så heldige, at de borgerlige partier denne gang hjalp budgettet igennem for 2012 ikke for egen vindings skyld, men formentlig for byens fortsættelse uden at komme under administration for den førte økonomiske politik de seneste år.

Det ser ikke ud til, at borgmesteren kan få hjælp af Torben Hansen, MF (S), der kun i avisen den 8. november – for at fjerne fokus fra regeringens utallige løftebrud – kan mane sig op til, at nu skal der ikke være loft over børnetilskud, så “børnefamilierne ikke længere straffes for at få tre børn eller flere”. Undskyld mig, men får man kun barn nummer fire og fremdeles for at få penge fra det offentlige, og er det en pligt for det offentlige at betale for den selvvalgte befolkningsvækst?

Det vil være mere interessant at høre om du Torben Hansen kan imødekomme forventningerne fra det røde byråd om øget kommunal vækst på driften og om, hvad forøgede skatter og afgifter vil betyde for byens borgere?

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Avisen Kommunen skriver om KMD sagen

Tags: ,

Avisen Kommunen skriver om KMD sagen


Som bekendt har borgmester Henning Jensen Nyhuus forsøgt at undgå offentliggørelse af en mail, hvori han modtager en forklaring fra KL’s chefjurist om, at en påtænkt artikel vil afsløre, at en KL journalist har fået for meget at vide.

Med afsæt i denne konkrete hændelse bringer avisen Kommunen en artikel om selve mailen og en ganske omfattende artikel om hele sagsforløbet i den såkaldte KMD sag.

I sidstnævnte artikel tegnes et meget lidt flatterende billede af Randers kommunes borgmester:

Bag kulisserne fortæller en række kilder til Kommunen om en borgmester, som er mistroisk, grænsende til det paranoide, hævngerrig, konfliktsøgende og meget følelsesmæssig.  Og de beretter om et forløb, som de kalder kafkask, uanstændigt og uredeligt. Eller som en udtrykker det: ”Alle sidder på en katapult, som borgmesteren kan udløse nårsomhelst.”
…..
Andre peger på, at direktionen i Randers ganske enkelt gav borgmesteren intellektuelt baghjul – og i flere sager talte ham midt imod. Det bryder han sig ikke om, siger kilder.

Om selve mailen (se kopi her) har Kommunen indhentet udtalelser fra flere eksperter bl.a. mediejurist og forskningschef Oluf Jørgensen, der kalder mailen ”meget afslørende”:

”Jeg har aldrig i mine mange år, hvor jeg har arbejdet med det her, set en tilsvarende afsløring af, at journalistik er underlagt bestemte interesser,” siger han: ”Artiklen skal tilgodese borgmesteren i Randers, og det vil kontorchefen i KL sørge for, at den kommer til.”

Hele artiklen kan læses på http://kommunen.dk/Artikel/Byraad-i-Randers-splittet-af-hemmelig-KL-mail – kræver dog et login.

Lagt på i FaktaComments (0)

KMD sagen: Sandheden er stadig den mest enkle (1)

Tags: ,

KMD sagen: Sandheden er stadig den mest enkle (1)


KMD sagen har fyldt meget og har affødt en stribe af udmeldinger i den første uge af august. Også borgmester Henning Jensen Nyhuus har været ganske aktiv på scenen via pressemeddelelse, udtalelser til Amtsavisen og med læserbrev.

Herunder en række klip fra diverse medier – hvorvidt der er konsistens i udmeldinger fra Henning Jensen Nyhuus overlades det til læseren selv at vurdere.

Pressemeddelelse lagt på www.randers.dk 1. august 2011 efter ekstraordinær byrådsmøde, hvor byrådet var enige om at fremlægge alle sagens dokumenter:

Borgmesterens pressemeddelelser med egne konklusioner på KMD sag

Borgmesterens pressemeddelelser med egne konklusioner på KMD sag

Per Hansen, formand for DJØF kritiserer i læserbrev i Amtsavisen 5. august 2011, at borgmester Henning Jensen Nyhuus samtidig med offentliggørelse af KL’s konsulentundersøgelser går ud og drager sine egne konklusioner:

DJØF anklager Henning Jensen Nyhuus

DJØF anklager Henning Jensen Nyhuus

Borgmester Henning Jensen Nyhuus imødegår med læserbrev 6. august 2011 i Amtsavisen DJØF’s anklage med, at “jeg er heller ikke gået ud med egne konklusioner”.

Det var KLs konklusioner skriver Henning Jensen Nyhuus

Det var KLs konklusioner skriver Henning Jensen Nyhuus

Lagt på i FaktaComments (0)

KMD sagen: Sandheden er stadig den mest enkle (2)

Tags: ,

KMD sagen: Sandheden er stadig den mest enkle (2)


KMD sagen har fyldt meget og har affødt en stribe af udmeldinger i den første uge af august. Også borgmester Henning Jensen Nyhuus har været ganske aktiv på scenen via pressemeddelelse, udtalelser til Amtsavisen og med læserbrev.

Herunder en række klip fra diverse medier – hvorvidt der er konsistens i udmeldinger fra Henning Jensen Nyhuus overlades det til læseren selv at vurdere.

Pressemeddelelse lagt på www.randers.dk 1. august 2011 efter ekstraordinær byrådsmøde, hvor byrådet var enige om at fremlægge alle sagens dokumenter:

Borgmesterens pressemeddelelser med egne konklusioner på KMD sag

Borgmesterens pressemeddelelser med egne konklusioner på KMD sag

Per Hansen, formand for DJØF kritiserer i læserbrev i Amtsavisen 5. august 2011, at borgmester Henning Jensen Nyhuus samtidig med offentliggørelse af KL’s konsulentundersøgelser går ud og drager sine egne konklusioner:

DJØF anklager Henning Jensen Nyhuus

DJØF anklager Henning Jensen Nyhuus

Borgmester Henning Jensen Nyhuus imødegår med læserbrev 6. august 2011 i Amtsavisen DJØF’s anklage med, at “jeg er heller ikke gået ud med egne konklusioner”.

Det var KLs konklusioner skriver Henning Jensen Nyhuus

Det var KLs konklusioner skriver Henning Jensen Nyhuus

Lagt på i FaktaComments (0)

KMD sagen: Sandheden er stadig den mest enkle (3)

Tags: ,

KMD sagen: Sandheden er stadig den mest enkle (3)


KMD sagen har fyldt meget og har affødt en stribe af udmeldinger i den første uge af august. Også borgmester Henning Jensen Nyhuus har været ganske aktiv på scenen via pressemeddelelse, udtalelser til Amtsavisen og med læserbrev.

Herunder en række klip fra diverse medier – hvorvidt der er konsistens i udmeldinger fra Henning Jensen Nyhuus overlades det til læseren selv at vurdere.

Pressemeddelelse lagt på www.randers.dk 1. august 2011 efter ekstraordinær byrådsmøde, hvor byrådet var enige om at fremlægge alle sagens dokumenter:

Borgmesterens pressemeddelelser med egne konklusioner på KMD sag

Borgmesterens pressemeddelelser med egne konklusioner på KMD sag

Per Hansen, formand for DJØF kritiserer i læserbrev i Amtsavisen 5. august 2011, at borgmester Henning Jensen Nyhuus samtidig med offentliggørelse af KL’s konsulentundersøgelser går ud og drager sine egne konklusioner:

DJØF anklager Henning Jensen Nyhuus

DJØF anklager Henning Jensen Nyhuus

Borgmester Henning Jensen Nyhuus imødegår med læserbrev 6. august 2011 i Amtsavisen DJØF’s anklage med, at “jeg er heller ikke gået ud med egne konklusioner”.

Det var KLs konklusioner skriver Henning Jensen Nyhuus

Det var KLs konklusioner skriver Henning Jensen Nyhuus

Lagt på i FaktaComments (0)

Blev direktører opfordret til at søge væk?

Tags: ,

Blev direktører opfordret til at søge væk?


I Amtsavisen 3. august 2011 refereres Henning Jensen Nyhuus for at have udtalt at “Samtidig kom der klare signaler fra blandt andet min side til de to direktører om, at de nok skulle se og finde sig et andet arbejde. Borgmesteren kunne ikke have tillid til det arbejde, som de lavede“. Borgmesteren har øjensynlig ikke haft indvendinger mod at være blevet refereret således.

I læserbrev 6. august 2011 skriver tidligere kommunaldirektør Bent Peter Larsen i et læserbrev bl.a. “Oplysningen er IKKE korrekt. Hverken KC (vicekommunaldirektør Klaus Christiansen, red.) eller jeg har modtaget sådanne signaler. Hvis vi havde, ville det i øvrigt – efter min vurdering – være aldeles uetisk og uordentligt at offentliggøre det. Men påstanden er altså usand“.

Herunder klip af de to indlæg.

Ifølge Amtsavisen har Henning Jensen Nyhuus opfordret direktører til at søge væk

Ifølge Amtsavisen har Henning Jensen Nyhuus opfordret direktører til at søge væk

Bent Peter Larsen kalder opfordring om at søge væk for usand

Bent Peter Larsen kalder opfordring om at søge væk for usand

Lagt på i FaktaComments (0)

Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 16. august 2017 to 14. september 2017.