Emne arkiv | "midtbyen"

Der er penge i cyklister

Tags: ,

Der er penge i cyklister


Cyklister og gående stå for halvdelen af omsætningen i centrum af de større byer og lægger dermed flere penge end bilisterne. Cyklister besøger generelt flere forskellige af byernes tilbud, når de er ude at handle, end bilister. Brugerne af byerne lægger stor vægt på, at det er nemmere at parkere centralt på sin cykel end i bil. Cyklende og gående bidrager aktivt til et spændende byliv i byerne ved at bevæge sig rundt i byen i et lavere tempo og med en større nærhed til de øvrige brugere af byen.

Det er konklusioner i en dugfrisk rapport ”Transport, forbrug og adfærd – En undersøgelse af danskernes handelsliv”, baseret på 4.000 interviews og spørgeskema besvarelser i syv jyske og fynske kommuner inkl. Randers.

I de større byer – dvs. Randers, Aalborg, Aarhus, Horsens, Kolding og Odense – forbruger cyklisten 500 kr. pr. tur mod bilistens 744 kr., mens gående bruger 329 kr. Sammenlagt står cyklister og gående for 50 % af forbruget mod 42 % fra bilister og 8 % fra offentlig transport.

Undersøgelsens resultater viser, at Byrådets vision om at gøre det historiske centrum til Danmarks hyggeligste handelsby vil blive fremmet ved at satse på gående og cyklende frem for biler. En lukning af Sløjfen vil måske få nogle bilister til at køre ud i Storcentret, men den fredeligere midtby vil til gengæld tiltrække flere gående og cyklende, der til skabe mere liv og til fulde vil erstatte de forsvundne bilisters forbrug.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Storegade som dagligstue

Tags: ,

Storegade som dagligstue


Der er fremført mange fornuftige argumenter i sagen om Storegade og hvorvidt bænke skal udgøre et centralt element i en fornyelse af gaden.

  • Ja – bænke vil betyde, at nogle også vil benytte disse til at sidde og indtage mad og drikke.
  • Ja – bænke kan i aftenslivet benyttes som samlingssted for de, der er for unge til at benytte restaurationer eller er uønskede der.
  • Ja – i dagstimerne er Storegade pt. ganske uinteressant.
  • Ja – det kan absolut diskuteres, hvorvidt vi bør bruge 10 mio. kr. på en fornyelse af Storegade.

Som Byråd tilstræber vi os på at gennemføre, hvad der er godt for helheden. Som Byråd har vi som del af et budgetforlig besluttet at bruge 10 mio. i Storegade. Det er et ganske anseelige beløb, og derfor bør vi have et højt ambitionsniveau: Storegade bør – også i dagtimerne – bidrage til at gøre midtbyen mere attraktiv.

Ideen med bænke er at skabe et hyggeligt dagligstue lignende miljø, der i dagtimerne vil tiltale et bredt udsnit af borgere. Det vil blive starten på en god spiral, hvor der kommer flere i Storegade, og kreative forretningsdrivende vil forstå at udvikle deres tilbud, så der er god grund til at komme i Storegade – også i dagtimerne.

En fornyelse af Storegade skal ses som en del af bestræbelser på at styrke midtbyen. Derfor når vi politikere ud fra en helhedsbetragtning frem til en anden beslutning end de, der alene har deres fokus på Storegade.

Lagt på i Debat indlægComments (3)

Tænk hvis det altid var sådan

Tags:

Tænk hvis det altid var sådan


Randers city står overfor nogle store udfordringer. Tomme butikslokaler og svigtende salgstal er hverdagskost, og der er ikke meget, der tyder på, at solen atter vil trænge igennem de mørke skyer. Men i lørdags var det som om, at solen atter skinnede over Randers city.

Solen havde trængt igennem skyerne. Faktisk var der ikke en sky at se på himlen på den smukke efterårsdag. Gader og stræder summede af glade mennesker, der kun var tynget af fyldte indkøbsposer. Tænk hvis det altid var sådan. For blot få uger siden var det svært at se en ende på butiksdøden, men igennem den seneste tid er der sket meget, der giver håb om en bedre tid for handelslivet i city.

Vi har fået en ny citychef, Jørgen Vittrup, der vil arbejde for at løfte Randers til nye højder som handelsby, vi har fået et nyt samarbejde omkring et madtorv ved Rådhustorvet, og flere af de tomme butikker er blevet lejet ud. Er krisen så slut? Nej, det er den bestemt ikke, men der er meget, der tyder på, at vinden begynder at blæse i den rigtige retning igen.

Jeg havde i det hele taget en skøn tur i Randers city denne lørdag men kunne alligevel ikke slippe tanken. Tænk hvis det altid var sådan, at Randers city summede af liv. Der er ganske vist mange gode tiltag i gang – måske virker de, måske virker de ikke. Måske kigger vi i det hele taget i de forkerte retninger, når vi ser efter en løsning for Randers city. Hvis vi løfter blikket fra gadeplan og kigger op på etagerne over butiksfacaderne, så bliver vi mødt med skilte med teksterne »Til leje« og »Til salg«.

Hvis vi skal have liv og glade dage tilbage i Randers city, så er det nødvendigt, at flere folk får deres daglige gang i city. Vi skal have flere til at bosætte sig i Randers city, og vi skal have skabt flere arbejdspladser. Randers city har mange gode lejemål, der både kan anvendes som studieboliger, som lejligheder og som erhvervsvirksomheder. Men hvis det skal være realistisk at få erhvervsvirksomheder til at slå sig ned i Randers city, så er det nødvendigt, at vi som by sørger for, at de rette rammer indenfor erhvervsklima er til stede. Og her har Randers, med en placering som nummer 88 ud af 96 kommuner på Dansk Industris liste over lokalt erhvervsklima, en stor udfordring.

Lagt på i Debat indlægComments (1)

Vision og samarbejde

Tags:

Vision og samarbejde


Det annoncerede samarbejde om at skabe et madtorv på den centrale plads omkring det gamle rådhus midt i Randers centrum, er netop det som Randers har brug for og bør tjene til inspiration for andre.

Det er en stærk vision om at skabe et sted hvor Randrusianerne kan samles og trække på de forskellige madoplevelser som initiativtagerne står for – godt tænkt og en udfordrende fornyelse. Det som dog står stærkest er at man har valgt at stå sammen og trods en åbenlys konkurrence har skabt et samarbejde som overskrider egne særinteresser.

Det er nu op til os som borgere og kunder at slutte op om initiativet, – og op til kommunen at hjælpe velvilligt med realiseringen.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Ja til tunnel og nej til Hospitalsgade

Tags: , ,

Ja til tunnel og nej til Hospitalsgade


Vi skal have lokket flere af Regnskovens 300.000 besøgende til Randers Midtby. Det var 28 af byrådets 31 medlemmer enige om i 2011 ved vedtagelse af budgettet for 2012, der blandt flere eksempler nævner en ny Hospitalsgade som et tiltag, der kan styrke Randers Midtby.

At trække flere besøgende til Randers Midtby bør stadig være et højt prioriteret mål. Men det oprindelige middel – at bruge knap 8 mio. på en ny Hospitalsgade – bør skrottes til fordel for en tunnel fra Gudenåen under Tørvebryggen til Storegade.

Randers har netop fået tilskud fra Cykelpuljen til at lave en sti underføring  langs Gudenåen under Randersbro.  Fra denne stiforbindelse kan der skydes en tunnel under Tørvebryggen og direkte over i Storegade.

Tunnel løsningen har en række fordele:

  • Vi udnytter vores unikke flod frem for at konstruere et kunstigt trækplaster i Hospitalsgade.
  • Tunellen vil gøre det meget lettere og mere sikkert for fodgængere og cyklister at komme fra Midtbyen/Cykelringen og syd på via eksisterende gang/cykelbro og vice versa.
  • Fjernelse af fodgængere og cyklister fra et af Danmarks mest trafikerede kryds må betyde en mere glidende trafik til gavn for bilisterne.
  • Den kommende underføring skal nedsænkes i Gudenåen med ”akvarieglas”, og vil som sådan være en attraktion i sig selv: Kig ind i Gudenåen.  Og fra denne vil der blot være få skridt under Tørvebryggen og op i Storegade.

Hospitalsgade projektet er søsat af partierne bag Budget 2013, og de har flertal til at tromle den løsning igennem.  Omvendt – der er snart valg, og politikere er ganske lydhøre over for borgerne.

Tunnel under Tørvebryggen

Den grønne streg markerer linjeføring for tunnel under Tørvebryggen.

Lagt på i Debat indlægComments (1)

Gratis parkering og bedre åbningstider i Randers City

Tags: ,

Gratis parkering og bedre åbningstider i Randers City


Handelslivet i Randers City står over for nogle store udfordringer – ganske som det er tilfældet i andre større danske provinsbyer. Rækken af tomme butikslokaler er på det nærmeste endeløs og der kommer hele tiden flere til. Det er i hvert fald det indtryk man får, når man går en tur i Randers City – Men sådan har det ikke altid været. Randers City har tidligere summet af liv og det har været næsten umuligt at finde gode ledige butikslokaler. I dag har en kombination af storcenter, finanskrise og internethandel ændret på det forhold. Mange butikker føler sig nødsaget til at holde udsalg næsten året rundt for at holde omsætningen oppe i håb om at undgå, at det er dem, der skal dreje nøglen om næste gang. Butiksejerne kæmper og kæmper for at finde de rigtige løsninger. De gode tider for detailhandlen ser ud til at være slut. Det betyder dog ikke, at kampen for et blomsterende handelsliv er tabt.

Hvis vi atter skal have gang i omsætningen i Randers City, så bliver butikkerne, politikerne og Cityforeningen nødt til at prøve noget nyt. Hvad med at smide gratis parkering til kunderne, 2-3 timer, i puljen og nogle bedre åbningstider? Det vil selvfølgelig koste penge på kort sigt, men er det ikke det værd, hvis det kan skaffe større omsætning og måske ligefrem flere arbejdspladser på længere sigt?

Storcenteret lukker kl. 19.00, hvorfor skal Randers City så lukke kl. 17.30? Hvis åbningstiderne udvides, så kan folk, der får senere fri også nå at komme ned og handle i byen inden lukketid og så kunne det være, at flere valgte at spise til aften på en af de mange gode caféer og restauranter, som vi har i Randers. I søndags gik jeg en tur i city og til min store glæde var der butikker, der holdt åbent. Sådan skal det være især i turistsæsonen, men glæden blev dog kort, da det gik op for mig, at det kun var tale om ganske få – ja selv flere caféer havde lukket. Åbningstiderne skal simpelthen blive bedre, hvis Randers City skal vinde noget af den tabte omsætning tilbage og vi ikke skal gå og kigge på tomme vinduer. Længere åbningstider og gratis parkering gør det dog ikke alene, men det vil være skridt i den rigtige retning.

Lagt på i Debat indlægComments (2)

Fuhr: En stenkaster i et glashus

Tags: ,

Fuhr: En stenkaster i et glashus


Kasper Fuhr valgte på byrådsmøde mandag den 21/5 at bringe et forslag om afskaffelse af biltrafik i sløjfen i indeværende år til afstemning, selvom han udmærket vidste det ikke ville få opbakning. Fuhr blev inden forslaget kom til afstemningen flere gange af Borgmesteren tilbudt, at der kunne indføjes en passus i forslaget om, at der skulle foretages en undersøgelse af konsekvenserne for butikkerne i midtbyen. Denne undersøgelse skulle være afsluttet i efteråret indeværende år, hvorefter byrådet umiddelbart efter ville tage beslutning. Men den unge uerfarne politiker valgte alligevel at bringe sit eget forslag til afstemning med et knusende nederlag til følge. Venstres modforslag, som indebærer, at vi frem til efteråret 2013 afventer en reel og gennemarbejdet analyse af konsekvenser for evt. lukning af sløjfen, blev stemt igennem med ligeså knusende flertal.

Jeg er tilhænger af bilfri gågader, men kun såfremt det styrker de handlende og ikke svækker et i forvejen hårdt presset detailmarked og handelsliv i midtbyen. Lad os samtidig i denne analyse få vendt konsekvenserne for Hotel Randers, beboerne og øvrige parter i midtbyen. Jeg imødeser og deltager gerne aktivt i de kommende analyser og debatter.

Som Venstres Borgmesterkandidat er jeg meget tilfreds med dette handlingsforløb og resultat, uanset hvor mange gange Kasper Fuhr forsøger at insinuere det modsatte. Så mon ikke Kasper Fuhr skulle fokusere på at få sine forslag igennem ved egne argumenter og forarbejde i stedet for at kaste med sten efter naboen.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Forbrugerne bestemmer

Tags: ,

Forbrugerne bestemmer


I forbindelse med debatten om endnu en stor butik i Paderup, kan man få indtrykket af, at nogen tror, at lokalpolitikerne bestemmer hvor forbrugerne skal lægge deres indkøb. Intet kan være mere forkert. Lokalpolitikerne kan bestemme hvor forbrugerne IKKE skal have mulighed for at lægge deres indkøb, men hvor de så vælger at lægge deres indkøb i stedet, det har lokalpolitikerne meget lidt indflydelse på. I debatten fremstiller nogen det som om, at hvis lokalpolitikerne hindrer at der kommer en ny meget stor butik i Paderup, så er midtbyen reddet. Intet er mere forkert. Forbrugerne, der gerne vil handle i den type butikker, de kører så til Århus, Viborg eller Ålborg. Det gør de allerede i vid udstrækning i dag.

Det betyder ikke at vi ikke skal gøre noget for midtbyen, og det skal vi gøre sammen med de handlende der og de eventuelle investorer, der vil investere nogen penge i midtbyen. Vi lokalpolitikere skal give de bedst mulige rammer for midtbyen, for at de eksisterende forretninger kan leve og nye kan komme til. Det arbejdes der i høj grad på for tiden. MEN vi skal ikke hindre investeringer og udvikling andre steder i vores kommune – heller ikke i Paderup. Det vil der ikke komme hverken øget omsætning og flere arbejdspladser ud af i vores kommune, og det er det vi har brug for.

Snakken om udvikling af butikslivet i Paderup eller i midtbyen er ikke et enten eller, det er et både og, for der er forbrugere, som gerne vil handle begge steder. Lokalpolitikerne skal skabe rammer begge steder, så kommer investorerne, hvis de tror at forbrugerne kommer bagefter. Forbrugerne har det sidste ord – heldigvis.

Lagt på i Debat indlægComments (1)


Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 16. august 2017 to 14. september 2017.