Emne arkiv | "LO-aftale"

Udansk og udemokratisk

Tags:

Udansk og udemokratisk


Igen i denne valgkamp har LO-Randers indgået en aftale med Socialdemokraterne og SF i Randers om gennemførelse af en lang række politiske opgaver i den kommende valgperiode. Det står direkte i aftalen at LO på baggrund af aftalen vil give de nævnte partier sin støtte, så der er altså ikke noget at tage fejl. – De 23 politikpunkter er herved bestilt og betalt.

Der er intet galt ved at danske partier modtager valgbidrag fra forskellige organisationer og virksomheder, og normalt foregår dette ved at partierne ikke engang behøver at fremvise valgprogrammet, for de pågældende donatorer ved godt hvad den enkelte politiker eller de forskellige partier står for politisk, og dermed hvilke visioner de støtter. Og der er altså en væsentlig forskel på at have en ide om, hvorledes et parti vil forholde sig til forskellige politiske situationer og så til at have en nedskreven aftale om, hvad de skal gøre.

Noget helt andet og nok så vigtigt er hvorledes dette vil påvirke arbejdet i det kommende byråd. Vi er mange der gerne vil have et bredt samarbejde for kommunens skyld, men hvis den nedskrevne aftale med LO gør at Socialdemokraterne og SF ikke er til at forhandle med fordi de er bundet til at gennemføre bestemte holdninger, – hvordan kan vi så lave brede lokalpolitiske forlig de næste 4 år?

Lagt på i Debat indlægComments (0)

LO aftale om gratis bybusser

Tags: ,

LO aftale om gratis bybusser


Som vi så det ved valget i 2009 vil de nyvalgte socialdemokrater konstatere, at partiet har bestemt, hvad de skal arbejde for på en række områder. Igen har Socialdemokratiet i Den Politiske Samarbejdsaftale 2014-18 pantsat noget handlefrihed mod belønning i form af støtte fra LO.

Især en linje springer i øjnene: ”I den udstrækning det er økonomisk muligt skal der indføres gratis bybuskørsel. ”

Ikke gratis buskørsel men gratis bybuskørsel. Her står jeg helt af. Hvorfor skal vi i landdistrikterne, hvor vi jo sjældent kan få lov til at betale for en tur med bussen (der kommer ingen busser!), via vores skat betale for at bybusserne skal kunne benyttes gratis, hvilket jo helt overvejende kommer byboerne til gode.

At Socialdemokratiet gerne bruger penge i Randers by så vi med Hospitalsgade projektet til en 5-8 mio. og ekstra kulturstøtte på 6 mio. kr. Dette er dog småting i forhold til hvert år at skulle skattefinansiere ca. 20 mio. i mistet billet indtægter, såfremt det gøres gratis at køre med bybusserne.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Leif Lahn lever i en fjern fortid

Tags: ,

Leif Lahn lever i en fjern fortid


Tiden er rendt fra de røde fagforeninger, blokader og deres insisteren på at være de eneste, der kæmper for lønmodtagerne. Det danske arbejdsmarked har ændret sig en hel siden Louis Pio for langt over hundrede år siden svingede den røde fane på Nørre Fælled i København. Og gudskelov for det!

Traditionelt har det været de gamle røde fagforeninger, der har haft monopol på at repræsentere lønmodtagerne, men i dag flygter medlemmerne i stort omfang. Gennem de sidste ti år har 300.000 skrottet deres medlemskab i et af de mange LO-forbund. I stedet har mange valgt et af de nye fagforbund. Blandt dem finder vi Krifa, som i dag har 190.000 medlemmer.

Ifølge Socialdemokraternes Leif Lahn, er Krifa slet ikke en rigtig fagforening, men hvad er det så, fristes man til at spørge. Det ville omtrent svare til at Leif Lahn hævdede at en jetjager ikke var flyvemaskine, blot fordi den ikke var udstyret med propeller.

Jetjageren er en moderne flyvemaskine ligesom Krifa og de øvrige såkaldte ’gule’ fagforeninger er moderne fagforeninger. Her går de ikke op i konflikter og dogmer, men arbejder for at sikre deres medlemmer ordentlige vilkår.

Meget sigende kunne en ansat i en konfliktramt virksomhed fra Vejle til TV2 Nyhederne fortælle, at Krifa faktisk giver hende bedre vilkår under barsel, end hendes tidligere fagforening 3F kunne tilbyde. Derfor fristes jeg til at overveje, hvorvidt det overhovedet er medarbejdernes vilkår, der ligger Leif Lahn på sinde? Måske er det snarere det faktum, at de ’gule’ fagforbund ikke støtte Leif Lahns eget parti, der har fået ham til at erklære krig mod de moderne fagforeninger.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Rigtige (LO) venner

Tags: ,

Rigtige (LO) venner


”Rigtige venner kan ej købes for penge”.  Sådan lyder  teksten hos Jodle Birge i den kendte sang. Svarer det så til virkeligheden i Randers Kommune?

I Randers  Kommune har borgmesteren og Socialdemokratiet – i modsætning til sine socialdemokratiske forgængere – indgået en politisk venskabs ed med  Beboerlisten og Bjarne Overmark. Alt  med LO som forlover. Det er naturligvis politisk legitimt, men ikke til fordel for borgerne i Randers Kommune. Hr Overmark er nemlig pr. definition  imod udvikling af Randers Kommune.

Til gengæld er Hr. Overmark en rigtig ven, der kommer til undsætning, hvis nogen antyder at borgmesteren er svær at samarbejde med. Se f. eks. Hr. Overmarks læserbrev i lørdagsavisen d. 11-12-2010.

For nu at vende tilbage til sangen om de rigtige venner, så ved vi jo ikke om venskabet bygger på ”penge”, men det er svært at se bort fra, at hr. Overmark nu for anden valgperiode i træk kan indtage formandsposten for Børn og skole udvalget – med tilhørende honorar. Dette selv om hr. Overmark og co. ikke ønsker at tage medansvar for noget som helst. Det være sig udvikling eller nødvendige og ansvarlige økonomiske tilpasninger.

Men – rigtige venner er de tilsyneladende – hr. Overmark og borgmesteren.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

De gode græd og de onde LO

Tags: ,

De gode græd og de onde LO


Af Anders Buhl Christensen (V), Daniel Madié (K), Frank Nørgaard (DF)

BUDGET: LO bossen Ejvind Clemmensen er kommet sine kammerater på Laksetorvet til undsætning i et læserbrev den 26. august.

Baggrunden er at medarbejderrepræsentanterne i vores øverste samarbejdsudvalg ( HovedMED) som et led i en veltilrettelagt plan har afleveret et spareforslag til byens borgmester, der efter få sekunders læsning kunne fortælle den undrende offentlighed, at han syntes, det var et fremragende forslag. Forslaget går i al sin korthed ud på at nedlægge en række lederstillinger i Randers Kommune . Read the full story

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Fagforeningen overtager Randers Kommune

Tags:

Fagforeningen overtager Randers Kommune


Gamle ”dyder” er vendt tilbage i den Socialistiske lejre. Det er nu blevet åbenbart for enhver, at LO har dikteret de Socialistiske partiers Kommunale  Valgprogram. Borgerne i Randers kommune, skal være klar over, at hvis de stemmer på en af de 3 Socialistiske partier: SF, Beboerlisten og Socialdemokratiet – er det vedtagne partiprogram, dikteret af LO, som betingelse for at yde økonomisk støtte i valgkampen. Read the full story

Lagt på i Debat indlægComments (1)

Generel støtte og LO´s skriftlige manifest

Tags:

Generel støtte og LO´s skriftlige manifest


Selv om det klart fremgår af mit tidligere indlæg, hvad forskellen er på uforpligtende støtte til partierne og det skriftlige valgprogram udfærdiget af LO med pligt til for Socialdemokraterne, SF og Beboerlisten at gennemføre de 19 punkter i valgperioden 2010-2014 mod passende betaling, så glæder det mig, at Lars Ahlmann Brøndum (SF) i sit indlæg “Piv og pjat” den 28. oktober beder mig om at gentage det. Read the full story

Lagt på i Debat indlægComments (0)

De radikale lurerpasser

Tags: ,

De radikale lurerpasser


Til partiet der markedsfører sig bl.a. med tillid og tryghed, og som vil være “byrådets sande midterparti” får her tre konkrete holdningsspørgsmål:
Read the full story

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Bytte, bytte købmand? Nej!

Tags:

Bytte, bytte købmand? Nej!


I mandagens udgave af Randers Amtsavis skriver Kasper Fuhr, som repræsentant for SF, at offentliggørelsen af den røde fløjs aftale med LO blot er et udtryk for ærlighed omkring deres bidragydere. Read the full story

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Rødt stemmekvæg

Tags:

Rødt stemmekvæg


Ifølge grundloven er de folkevalgte politikere kun bundet af loven og deres egen overbevisning…

Hvis man tager de lokale briller på og ser på om ovenstående også gælder for politikerne i Randers byråd, så er det kun i den borgerlige side af salen at politikerne har denne frihed til som sevlstændige mennesker til at følge deres egen overbevisning og gå imod partitoppen.

I den socialistiske side af salen kunne dette aldrig finde sted, her står partidiciplin og partibog over grundloven og den enkelte politikers frihed til at følge sin overbevisning…

Jeg ved ikke om der findes skrevne eller uskrevne regler om dette i den socialistiske gruppe, men i hvert fald er det sådan at det som topledelsen i socialdemokratiet mener, det mener ( eller skal ) de enkelte partimedlemmer også mene…

Derfor har man ikke i det nuværende Randers byråd set en socialist/socialdemokrat gå imod partilinien for at følge sin egen overbevisning …Jeg vil kalde det udemokratisk ledelse når man på den måde fratager de enkelte medlemmer deres frihed ved at nedgøre dem til ” rødt stemmekvæg ” !

Nu hvor socialdemokratiet og Henning Jensen Nyhuus, yderligt har solgt ud af handlefriheden ved at indgå bindende aftaler på nitten punkter, med Ejvind Clemmensen Fagforbundet LO , Erik Poulsen Socialistisk Folkeparti og Bjarne Overmark, Beboerlisten…

I sandhed en højrød socialistisk gruppe som i de kommende fire år har tænkt sig at skulle styre udviklingen i Randers…

Fremover bliver det derfor endnu sværere at være menigt medlem i den socialdemokratiske gruppe, nu skal man ikke kun deponere egen overbevisning til partitoppen, men også agere stemmekvæg for hvad den nye politiske firbande kan finde på af intelligente påfund..

Det bliver også spændende at se, om Mogens Nyholm og de Radikale, som påstår at være et liberalt borgerligt midterparti, vil indordne sig under den nye røde politiske firbande i Randers.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 16. august 2017 to 14. september 2017.