Emne arkiv | "KV17"

I kassen med hinanden

Tags:

I kassen med hinanden


Hver dag sin meningsmåling ser det nærmest ud til for tiden. Den ene dag tager vi flere hop fremad på skalaen, og vi retter ryggen med stolthed over vores dejlige kommune. Den næste dag flopper vi nærmest.

Man kan ikke lade være med at spekulere over, hvor nøjagtige er disse målinger egentligt? Det ved jeg ikke. De gange jeg er blevet ringet op pudsigt nok midt i aftensmåltidet, må jeg indrømme, at har jeg sagt nej tak til spørgsmålene og ja tak til at nyde aftensmåltidet i fred og ro – det er nok en fejl. Man burde sikkert svare på spørgsmålene, det vil jeg næste gang.

Men uanset efterlader de forskellige meningsmålinger et broget indtryk i forskellige discipliner, og man kan let blive noget rundforvirret over, hvad vej det egentligt går. Er vi faldet af på det, eller er det måske de andre kommuner, der har oppet sig?

Heldigvis kan man jo så finde fakta frem og se hvilke kæmpe resultater, der er opnået i denne byrådsperiode. Så bliver man jo glad igen.

Der er f.eks. rettet op på Socialdemokratiets 75% demografi-regulering, som nu er 100%. Det betyder, at ældreområdet nu bliver tilført 100% for hver ældre. Det er glædeligt, at Socialdemokratiet nu synes, det er en knippelgod ide, som jeg hørte Leif Gade (S) sige det forleden i byrådssalen. Det er jeg glad for at han mener nu – bedre sent end aldrig.

At der nu bl.a. er over 1600 flere jobs, salg af grunde tredoblet, flere i arbejde, færre uden arbejde, flere virksomheder, flere statsarbejdspladser og meget mere var jo forventeligt med en V-borgmester.

Tidlig indsats i familieområdet, længere åbningstider i daginstitutioner og flere institutioner bl.a. plejehjem er der også kommet, alt sammen uden at sætte skatten op vel at mærke.

Mere aktivitet er vejen frem for en kommune for at øge indtægterne og dermed kunne levere et højt velfærdsniveau. At sætte skatterne op er det letteste, men også det dummeste man kan gøre i et land, hvor vi i forvejen har eet af de absolut højeste skattetryk i verden. Og det er altså ikke bare en flad halvtredser om året, som venstrefløjspartier hævder, de vil hæve skatten med, det er snarere en halvtredser hver eneste time man er på arbejde, når man efterregner det, de siger.

Den socialdemokratiske regering under ledelse af Helle Thorning-Schmidt lukkede og slukkede Skat i Randers i 2013. Nu er det lykkedes at få Skat tilbage til Randers med op mod 150 jobs. Tillykke.

Der blev taget hul på skolestrukturen, som ingen borgmestre før havde turdet. Efter et noget uskønt forløb var det de bærende partier S, DF og V, der tog ansvar, hvor ingen andre turde.

En overordentlig vanskelig sag, især i oplandet hvor byens institutioner er det der binder lokalsamfundet sammen. Det lader ikke til, at det er ‘in’ at gå i kassen med hinanden længere, der fødes i hvert fald for få børn. Når så børnene tilmed valfarter til privatskoler i Randers og tager skolepengene med, ja, så har vi et stigende problem med for få børn i landdistrikterne.

Vi må altså gøre det mere attraktivt at bo på landet, holde fast i busruter til fornuftige priser, sikre infrastruktur, østbro over fjorden, sikre naturen, binde byerne bedre sammen med lokalcentre og frem for alt et stabilt internet. Det er nok heller ikke befordrende for de, der ønsker at bosætte sig i den skønne natur med stille landligt idyl og fuglefløjt, at kommunen tillader tvivlsomme vindmøller i folks baghaver med direkte besked til beboerne om at skride ad h…… til og finde et andet sted at nyde uspoleret natur.

Skolestrukturdebatten er der fortsat, men nu mest mellem de, der ingen skolesøgende børn har længere, godt fremmet af listerne, der fisker efter stemmer i oprørte vande. Derfor var det meget glædeligt at høre fra én, der faktisk har skolesøgende børn, nemlig Torben Hansen (S), der i Stevnstrup fortalte, at hans søn nu er rigtigt glad for de forandringer som skolestruktur og skolereform har medført.

Det er så imidlertid også det eneste vi har hørt fra Torben Hansen, så mon ikke vi hører mere positivt, når han efter velfortjent ferie formentligt er kommet ned af hængekøjen.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Hvis du intet ændrer, ændrer intet sig

Tags:

Hvis du intet ændrer, ændrer intet sig


Med denne overskrift fortsætter en afdelingsdirektør fra mit netværk: ”Vi lever i en tid, hvor evnen og modet til forandring er et krav. Man kan ikke længere gøre, som man altid har gjort – det er nødvendigt at søge nye veje og åbne for nye muligheder. I hvert fald, hvis man vil nå nye mål”.

Når jeg tager dette udsagn til mig, så skyldes det, at jeg under byrådsmødet den 12. juni 2017 hørte den radikale Mogens Nyholms forslag om: ”at dagstilbudsstrukturen rives ned, så den enkelte daginstitution igen får egen leder, egen forældrebestyrelse med reel indflydelse” og uanset størrelse og antal børn. Begrundelsen var, at ledelsesstrukturen skulle føres tilbage til ”de gode gamle dage”. Den samme holdning gives der udtryk for til den største reform i den nye Randers kommunes levetid, nemlig skolestrukturen, der som bekendte blev vedaget med et massivt flertal bestående af Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti efter 10 års undersøgelser og drøftelser.

Konsekvensen af førstnævnte forslag ville have været adskillige millioner færre kroner til de såkaldte ”varme hænder” og det andet ville have betydet uoverskuelige mange millioner til vedligeholdelse af ”mursten”, hvor der i stede for kom 32 mio. kr. ekstra til tolærerordning, inklusion og it og 340 mio. kr. over 4 år til vedligehold og modernisering af de bestående skoler.

Jeg noterer mig dagligt nytænkning, herunder nye måder at gøre tingene på, som reelt ikke altid koster noget, men som giver resultater.

Her kan jeg blot nævne nogle tiltag på det sundheds- og arbejdsmiljømæssige: Randers Sundhedscenter tilbyder sommerhøjskole i uge 29, hvor der arbejdes med fysisk og mental sundhed, som sidste år gav deltagere mellem 35 og 80 år en kickstartet sund livsstil. Der tilbydes også derfra inspiration / gode råd til en sund og aktiv sommer med alle dens fristelser uden at tage en masse unødige kilo på med bl.a. anviste løbe- og cykelture i vores flotte natur.

En positiv dialog mellem ledelse og de ansatte i kommunen har betydet et fald i sygefraværet med over 2.5 dage for hver medarbejder.

Kontanthjælpsmodtagere, der påtager sig at cykle til Frankrig for i et fællesskab at få færdigheder til at komme i arbejde eller påbegynde en uddannelse.

Cykelfokus på ”Vi cykler på arbejde”.

Sådanne tiltage giver livsmod og indhold, som det vigtigste, men spare også de offentlig på velfærd på sigt, som kan bruges på andre områder.

Desværre, så er Mogens Nyholm ikke alene om at have den politiske holdning om, at mange forhold skal tilbage til ”de gode gamle dage” med store skattestigninger til følge.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Det er svært at bevare pessimismen

Tags:

Det er svært at bevare pessimismen


Lige hjemvendt i går til Randers efter en kortere periode i udlandet har jeg prøvet at opdatere, hvad der er sket i de sidste dage.

På vej til et tidligt morgenmøde torsdag passerede jeg gennem byen, før forretningerne havde åbnet. Glad blev jeg, da jeg i et butiksvindue så store hjemmelavede opslag på hvidt papir med ordene: “Fy for satan, hvor vi hygger os”, “Du ser sgu godt ud i dag”, “Hey! Hav lige en god dag. Du fortjener det” og “Nogle gange skal man bare sige fuck det og gøre det alligevel”. Og solen var på vej med genskin fra den foranliggende kontorejendom. En herlig dag var begyndt og ventede på glade kunder, som så får et så optimistisk budskab fra en glad og positiv forretningsdrivende.

Det glæder også en tidligere selvstændig erhvervsdrivende, at der kommer en strøm af nye arbejdspladser til kommunen: 150 statslige arbejdere til Skat, Confac A/S udvider med 50 nye arbejdspladser, Crama Adapteo A/S og Intego udvider ved køb af beslægtede virksomheder, 67 nye virksomheder i kommunen i maj.

Nye udenbys investorer: Domesta til ombygning af Chr. Rasmussens ejendom (AF-huset) til 18 midtby-ejerlejligheder, Gundersen A/S med igangsætning af indretning af lejligheder i den tidligere Søren Møllers Gade Skole, projektet på Thors Bakke med flere.

Med hensyn til arbejdspladser, så er der sket et fald af ledige fra 5,7 til 4,2 procent.

Flodbadet – en forløber for “Byen til vandet” – etablerer et projekt til brug i Randers Ugen.

Lokale investorer har gang i projektering af lejligheder/rækkehuse på den tidligere Vorup Skole, dog med bevaring af bygninger til lokalbefolkning og foreninger. Der er gang i et nyt byområdeprojekt på den tidligere Scandia-grund, en fortsættelse af byggeri på Falbe-grunden med videre.

Uden for byen er der også sket ting og sager: Landsbyforskønnelse bliver sat i system ved blandt andet at ansætte en medarbejder til opsøgende arbejde. Cold Hand Winery i Læsten kommer i verdensklasse med deres frugtvin, lokale ildsjæle og virksomheder i Stevnstrup giver lån og støtte til deres lokale Dagli’Brugsen med videre.

Erhvervsakademiet Dania bygger op til 1500 kvadratmeter.

På de bløde værdier, så foregår der en “dannelsesrejse” for kontanthjælpsmodtagere på en fysisk og mental cykeltur fra Randers til Alpe d’Huez. Så kom meddelelsen om, at sygefraværet for hver medarbejder i kommunen er faldet med 2,9 dage i 2016 i forhold til 2015, svarende til mere end 60 fuldtidsstillinger, hvilket giver et bedre arbejdsmiljø og flere penge til øget velfærd.

I meddelelsen om en ny turismestrategi – med fokus på vækst – udtaler turismeforsker Peter Kvistgaard fra Aalborg Universitet blandt andet, at “det handler om turisme, men det handler også om bosætning, og ikke mindst om erhvervsudvikling” og tilføjer, som noget vigtigt, at “vi skal tale vores by op”, hvilket jeg bifalder med stor tilfredshed.

Det er kun et lille udpluk af, hvad jeg har noteret mig at være sket, mens jeg har været i udlandet.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Et stærkt samarbejde mellem de store partier giver et stærkt samarbejde blandt alle byrådets partier

Tags:

Et stærkt samarbejde mellem de store partier giver et stærkt samarbejde blandt alle byrådets partier


Forleden læste jeg, at Radikale Venstre tog initiativ til at samle partier og lister i Randers Kommune under overskriften, der er et alternativ til de store partier. Vi var derfor nogle partier, der ikke var inviteret med. Jeg tror da Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre var ærgerlige over ikke at deltage i noget der forhåbentlig handler om at bringe Randers Kommune fremad, men omvendt er det selvfølgelig også et udtryk for, at rigtig mange vælgere satte deres kryds ud for netop de 3 partier. Faktisk så har Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre ca 75 procent af vælgerne bag sig og tak for det.

At de 3 store partier tager ansvaret på sig ses også af stemmeafgivelserne i byrådssalen. Faktisk har de 3 store partier været enige om ca. 95% af samtlige sager, der er behandlet i byrådssalen. Det er ikke et udtryk for, at vi er enige om alt, hvilket er meget naturligt, når vi er 3 forskellige partier med forskellige ståsteder både landspolitisk og lokalpolitisk, men det er tankevækkende, at når Randers Kommune har brug for at politikerne skal trække i arbejdstøjet for borgerne og virksomhederne, så holder de store partier oftest sammen uanset om beslutningerne også kan være svære og kan kræve, at man går lidt på kompromis med sin rene partilinje. Det vil jeg gerne kvittere for. Randers Kommune har brug for politikere der tør tage ansvar, tør tænke fremad selvom det på den korte bane kan gøre ondt. Politik er ikke en disciplin, hvor alle kan gøres tilfredse. Politik er en disciplin, hvor man lytter til andre og sig selv og dernæst tager beslutninger ud fra det muliges kunst til gavn for fleste mulige i fællesskabet.

Jeg håber, at borgerne også næste gang vil bakke op om politikere, der tænker i kompromiser hen over midten og som tænker i Randers Kommune. Jeg mener, at ro hen over midten blandt de store partier i Randers byråd skaber gode og holdbare løsninger, som også gør det nemmere for de mindre partier at søge indflydelse på de endelige beslutninger. Jeg har derfor ikke på forhånd brug for at markere, at nogen ikke kan blive Borgmester for vores kommune efter kommunalvalget senere i år, men jeg finder det naturligt, at det største parti har serveretten til Borgmesterposten og dermed til at samle et flertal omkring sig, som forhåbentlig udover de store partier også har flere af de mindre partier med i en fremtidig konstituering. Det er det jeg mener Randers Kommune har brug for og det vil jeg kæmpe for.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Venstres kandidathold til KV17

Tags:

Venstres kandidathold til KV17


Her er Venstres kandidathold til KV 17 – der kan komme yderligere personer på listen.

1. Claus Omann Jensen 13. Jens Peter Hansen, Asferg
2. Christina Kjærsgaard, Dronningborg 14. Lene Pripp-Sørensen, Dronningborg
3. Louise Høeg, Hornbæk 15. Jesper H. Petersen, Assentoft
4. Christian Boldsen, Havndal 16. Anders Henrik Jensen, Stevnstrup
5. Christian Brøns, Randers 17. Helle Skøtt, Gjerlev
6. Niels Erik Christensen, Ø. Bjerregrav 18. Jan Buus Larsen, Randers
7. Peter Gregersen, Haslund 19. Louise Brown, Randers
8. Katrine Fruelund, Tebbestrup 20. Marianne Høj Madsen, Fårup
9. Lars Søgaard, Langå 21. Erik Blok Andersen, Uggelhuse
10. Mark Pring, Hornbæk 22. Claus Warncke, Romalt
11. Quan Moussa Nabou, Kristrup 23. Simon Ø. Simonsen, Randers
12. Anders Buhl-Christensen, Linde

 

Til regionsvalget er opstillet Jørgen Winther, Louise Høeg og Mark Pring

Lagt på i Fakta, OrganisatoriskComments (0)

Byrådssalen minder om ‘The Muppet Show’

Tags: ,

Byrådssalen minder om ‘The Muppet Show’


The Muppet Show var et tv-show med hånddukker, som blev vist for første gang i slutningen af 1970’erne, da jeg var barn.

Kermit, den grønne frø, var regissør og præsenterede de forskellige numre og forsøgte at holde sammen på trådene.

Miss Piggy, den lyserøde gris, havde store meninger om egne evner og “slog gerne folk ned”, hvis de ikke makkede ret.

Siddende i byrådssalen på 6. time mindes jeg denne tv-serie. Skulle rollelisten besættes af de nuværende 31 byrådsmedlemmer i Randers Kommune, så er der kun én kompetent herre til at varetage Kermits rolle. Det er Claus Omann Jensen. Han er udholdende og arbejder for et bredt samarbejde.

Miss Piggy, rolleindehaveren, er der derimod en hær af kompetente byrådsmedlemmer, der kan besætte med stor indsigt.

Lytterne til mandagens byrådsmøde vil vide, at vi har brugt ualmindelig lang tid på at tale om en LED-skærm på SparInvest Huset. Vi har talt om aflønning af plejefamilier endnu en gang. Der udvises ikke tillid til forvaltningens fagligt kompetente arbejde på området.

Ved enhver given lejlighed nævnes hal 4 af Velfærdslisten, Beboerlisten, Radiale, Konservative og Socialdemokraterne som det helt store monster.

Folkeskolen tales ned af oppositionen, omend der fra flere sider arbejdes ihærdigt for at forbedre forholdene for både lærere og elever på skolerne.

Byrådsmedlemmer tilsviner hinanden i byrådssalen – den ene time efter den anden – og mistillid og manglende respekt er dagens orden.

Jeg efterlyser, at byrådskollegiet i Randers Kommune orkestreres således, at det er legalt at være politisk uenige, men at tiltaleformen og respekten bevares. At tiltale hinanden som løgnere, tyve om natten med mere er ikke befordrende for et bredt samarbejde til gavn for borgerne i Randers Kommune.

Der er udsigt til en lang og for jer vælgere opslidende kommunal valgkamp til KV17.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Drengen der ville være borgmester.

Tags: ,

Drengen der ville være borgmester.


En video om visioner og drømme i Randers Kommune.

 

Lagt på i VideoComments (0)

Nye lokalpolitiske observationer

Tags:

Nye lokalpolitiske observationer


På det seneste har der været en livlig lokal politisk debat udsprunget af en leder af Axel Præstmark 15. december 2016, hvori han blandt andet giver udtryk for, at “I årevis har borgerne i Randers ønsket et bredt politisk samarbejde hen over midten af byrådssalen …” og videre “Måske er balladen (Dansk Folkeparti) nærmere en historisk mulighed for, at byrådets største partier, Venstre og Socialdemokraterne, finder sammen …”.

Det får så den radikale formand i Randers, Hans Toftdahl, til skrivetasturet 16. december 2016 med et debatindlæg “S og V-ledelse er en realitet allerede”.

Denne konstatering kan han da have ret i, da V, S og DF i den første del af byrådsperioden lavede en nødvendig og ansvarlig politik sammen, hvor 2. viceborgmester Henning Jensen Nyhuus var den drivende kraft for Socialdemokraterne.

Hans Toftdahl har åbenbart ikke noteret sig udviklingen hos Socialdemokraterne, som omtalte leder beskriver som “Socialdemokraternes opsplitning i et Nyhuus-hold og et Hansen-hold og måske også et Mouritsen-hold et sted så langt mod venstre, at det også kunne hedde SF”.

Konsekvensen heraf er blandt andet, at Socialdemokraterne ikke er med i det seneste budgetforlig.

Formanden for den Socialdemokratiske Fællesledelse Svend Bak udtaler 19. december 2016, at “Hans Toftdahl og hans parti åbenbart befinder sig i en eller anden form for fantasiverden”.

Hans Toftdahls fantasiverden fortsætter med hans ønsketænkning om “et helt andet flertal, hvor Socialdemokraterne og Venstre stækkes; mister det absolutte flertal” – og videre “Randers Kommune har mere end nogensinde brug for en samlende borgmester, og den type borgmester findes bedst hos et af de mindre partier”.

Nu ved vi så, hvem den enlige radikale vil samarbejde med og få kommunens økonomi på katastrofekurs igen. Nu er der 100 millioner kroner ekstra i kassebeholdningen, end da Venstre kom til for tre år siden.

Mere spændende bliver det med Socialdemokraterne, hvor Mikael Firlings Mouritsen nu er begyndt at fremkomme med fælles politiske ønsker sammen med Kasper Fuhr Christensen fra Velfærdslisten.

Det bliver interessant at følge den fortsatte udvikling på det lokalpolitiske, hvor jeg vil håbe på lederens tilkendegivelse af borgernes ønske om et bredt politisk samarbejde over midten.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Halvering af Det Radikale Venstre

Tags:

Halvering af Det Radikale Venstre


I sidste uge var den Radikale byrådspolitiker Mogens Nyholm ude med en meget underlig udtalelse om, at hvis socialdemokratiet og Venstres byrådsgruppe blev halveret ved byrådsvalget i efteråret 2017, ville det fremme samarbejdet i Randers byråd.

Jeg kan slet ikke forstå at en normal begavet byråds politiker som Mogens Nyholm kan finde på at komme med sådan en udtalelse. Det er vælgerne der har sammensat byrådet. Der ud fra er det politikernes opgave at føre den politik der er til størst muligt gavn for borgere og virksomheder i Randers kommune.

Derfor er det glædeligt, at ansvarlige politikerene i de to største partier Socialdemokratiet og Venstre har kunnet samarbejde om langt de fleste sager i Randers byråd i den nuværende valgperiode. Som borger i Randers kommune er det mit håb at de to partier vil fortsætte dette samarbejde også efter det kommende valg.

Det værste der kunne ske for vi borgere og virksomheder i Randers kommune ville være, hvis Mogens Nyholms tanker om en halvering af socialdemokratiet og Venstre gik i opfyldelse og politikken i Randers kommune blev afhængig af etmands partierne.

Jeg ønsker ikke en halvering af det Radikale Venstre, for det ville betyde exit for Det Radikale Venstre og dermed for Mogens Nyholms indflydelse. Det ville jo være trist.

Personligt sætter jeg stor pris på Mogens Nyholm. Derfor vil min opfordring til Mogens være den. Se nu at komme ind i kampen og få den indflydelse som dit parti kan opnå ved seriøse og ansvarlige forhandlinger.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Bestyrelses medlemmer fra Randers Venstre vil i byrådet

Tags:

Bestyrelses medlemmer fra Randers Venstre vil i byrådet


Randers Venstre har for nylig afholdt generalforsamling og efterfølgende konstitueret sig.

De to unge Lene Prip-Sørensen og Quanbar Moussa Nabou genopstillede ikke, da de havde besluttet sig for at bruge kræfter på at blive kandidater og blive valgt for Venstre ved det kommende byrådsvalg i november 2017.

Derfor var der en større udskiftning i bestyrelsen, som nu ser således ud:

Formand Arne Erikslev, næstformand Torben Høeg Bonde, kasserer og medlemsansvarlig Jørgen Andersen, sekretær Erik Engvang Hansen og bestyrelsesmedlemmerne Anders Chr. Wegger, Simon Ø. Simonsen, Bjarne Riis Nygaard, og nye medlemmer Uffe Færch, Jane Bach Laursen, Jan Buus Larsen og Martin Faber Jensen.

Formand Arne Erikslev konstaterede, at Venstre i Randers ikke “kun” er et landparti, men også er et stort byparti, da syv byrådsmedlemmer kommer fra Randers Venstre ud af de nuværende tretten Venstre byrådsmedlemmer i Randers kommune.

På generalforsamlingen omtalte formanden Arne Erikslev bl.a. i sin beretning, at den nødvendige skolestruktur, som blev vedtaget af 23 mandater ud af 31, nu er under implementering, at en budgetaftale for 2015-18, kaldet “Fælles forståelse”, også blev vedtaget med et solidt flertal. Selvom, at man ikke får den opfattelse ved at læse diverse medier, så er fakta, at ud af 535 sager i byrådsperioden er 68% vedtaget i fuld enighed. 18 sager er vedtaget med mindre end 77% flertal o.s.v.

Der er udover den organisatoriske ændring i konstitueringsaftalen “Randers i fremdrift” en komplet beskrivelse af den ønskede politik frem til 2021.

Da ca. 1/3 af kommunens indbyggere bor udenfor Randers by, så er der også sat fokus på landdistrikts politik, hvor der netop den 8. februar 2016 er godkendt en politik herfor med bl.a. en beløbsramme på 2 mio. kr.

Lagt på i OrganisatoriskComments (0)

Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 16. august 2017 to 14. september 2017.