Emne arkiv | "KV17"

Et stærkt samarbejde mellem de store partier giver et stærkt samarbejde blandt alle byrådets partier

Tags:

Et stærkt samarbejde mellem de store partier giver et stærkt samarbejde blandt alle byrådets partier


Forleden læste jeg, at Radikale Venstre tog initiativ til at samle partier og lister i Randers Kommune under overskriften, der er et alternativ til de store partier. Vi var derfor nogle partier, der ikke var inviteret med. Jeg tror da Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre var ærgerlige over ikke at deltage i noget der forhåbentlig handler om at bringe Randers Kommune fremad, men omvendt er det selvfølgelig også et udtryk for, at rigtig mange vælgere satte deres kryds ud for netop de 3 partier. Faktisk så har Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre ca 75 procent af vælgerne bag sig og tak for det.

At de 3 store partier tager ansvaret på sig ses også af stemmeafgivelserne i byrådssalen. Faktisk har de 3 store partier været enige om ca. 95% af samtlige sager, der er behandlet i byrådssalen. Det er ikke et udtryk for, at vi er enige om alt, hvilket er meget naturligt, når vi er 3 forskellige partier med forskellige ståsteder både landspolitisk og lokalpolitisk, men det er tankevækkende, at når Randers Kommune har brug for at politikerne skal trække i arbejdstøjet for borgerne og virksomhederne, så holder de store partier oftest sammen uanset om beslutningerne også kan være svære og kan kræve, at man går lidt på kompromis med sin rene partilinje. Det vil jeg gerne kvittere for. Randers Kommune har brug for politikere der tør tage ansvar, tør tænke fremad selvom det på den korte bane kan gøre ondt. Politik er ikke en disciplin, hvor alle kan gøres tilfredse. Politik er en disciplin, hvor man lytter til andre og sig selv og dernæst tager beslutninger ud fra det muliges kunst til gavn for fleste mulige i fællesskabet.

Jeg håber, at borgerne også næste gang vil bakke op om politikere, der tænker i kompromiser hen over midten og som tænker i Randers Kommune. Jeg mener, at ro hen over midten blandt de store partier i Randers byråd skaber gode og holdbare løsninger, som også gør det nemmere for de mindre partier at søge indflydelse på de endelige beslutninger. Jeg har derfor ikke på forhånd brug for at markere, at nogen ikke kan blive Borgmester for vores kommune efter kommunalvalget senere i år, men jeg finder det naturligt, at det største parti har serveretten til Borgmesterposten og dermed til at samle et flertal omkring sig, som forhåbentlig udover de store partier også har flere af de mindre partier med i en fremtidig konstituering. Det er det jeg mener Randers Kommune har brug for og det vil jeg kæmpe for.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Venstres kandidathold til KV17

Tags:

Venstres kandidathold til KV17


Her er Venstres kandidathold til KV 17 – der kan komme yderligere personer på listen.

1. Claus Omann Jensen 13. Jens Peter Hansen, Asferg
2. Christina Kjærsgaard, Dronningborg 14. Lene Pripp-Sørensen, Dronningborg
3. Louise Høeg, Hornbæk 15. Jesper H. Petersen, Assentoft
4. Christian Boldsen, Havndal 16. Anders Henrik Jensen, Stevnstrup
5. Christian Brøns, Randers 17. Helle Skøtt, Gjerlev
6. Niels Erik Christensen, Ø. Bjerregrav 18. Jan Buus Larsen, Randers
7. Peter Gregersen, Haslund 19. Louise Brown, Randers
8. Katrine Fruelund, Tebbestrup 20. Marianne Høj Madsen, Fårup
9. Lars Søgaard, Langå 21. Erik Blok Andersen, Uggelhuse
10. Mark Pring, Hornbæk 22. Claus Warncke, Romalt
11. Quan Moussa Nabou, Kristrup 23. Simon Ø. Simonsen, Randers
12. Anders Buhl-Christensen, Linde

 

Til regionsvalget er opstillet Jørgen Winther, Louise Høeg og Mark Pring

Lagt på i Fakta, OrganisatoriskComments (0)

Byrådssalen minder om ‘The Muppet Show’

Tags: ,

Byrådssalen minder om ‘The Muppet Show’


The Muppet Show var et tv-show med hånddukker, som blev vist for første gang i slutningen af 1970’erne, da jeg var barn.

Kermit, den grønne frø, var regissør og præsenterede de forskellige numre og forsøgte at holde sammen på trådene.

Miss Piggy, den lyserøde gris, havde store meninger om egne evner og “slog gerne folk ned”, hvis de ikke makkede ret.

Siddende i byrådssalen på 6. time mindes jeg denne tv-serie. Skulle rollelisten besættes af de nuværende 31 byrådsmedlemmer i Randers Kommune, så er der kun én kompetent herre til at varetage Kermits rolle. Det er Claus Omann Jensen. Han er udholdende og arbejder for et bredt samarbejde.

Miss Piggy, rolleindehaveren, er der derimod en hær af kompetente byrådsmedlemmer, der kan besætte med stor indsigt.

Lytterne til mandagens byrådsmøde vil vide, at vi har brugt ualmindelig lang tid på at tale om en LED-skærm på SparInvest Huset. Vi har talt om aflønning af plejefamilier endnu en gang. Der udvises ikke tillid til forvaltningens fagligt kompetente arbejde på området.

Ved enhver given lejlighed nævnes hal 4 af Velfærdslisten, Beboerlisten, Radiale, Konservative og Socialdemokraterne som det helt store monster.

Folkeskolen tales ned af oppositionen, omend der fra flere sider arbejdes ihærdigt for at forbedre forholdene for både lærere og elever på skolerne.

Byrådsmedlemmer tilsviner hinanden i byrådssalen – den ene time efter den anden – og mistillid og manglende respekt er dagens orden.

Jeg efterlyser, at byrådskollegiet i Randers Kommune orkestreres således, at det er legalt at være politisk uenige, men at tiltaleformen og respekten bevares. At tiltale hinanden som løgnere, tyve om natten med mere er ikke befordrende for et bredt samarbejde til gavn for borgerne i Randers Kommune.

Der er udsigt til en lang og for jer vælgere opslidende kommunal valgkamp til KV17.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Drengen der ville være borgmester.

Tags: ,

Drengen der ville være borgmester.


En video om visioner og drømme i Randers Kommune.

 

Lagt på i VideoComments (0)

Nye lokalpolitiske observationer

Tags:

Nye lokalpolitiske observationer


På det seneste har der været en livlig lokal politisk debat udsprunget af en leder af Axel Præstmark 15. december 2016, hvori han blandt andet giver udtryk for, at “I årevis har borgerne i Randers ønsket et bredt politisk samarbejde hen over midten af byrådssalen …” og videre “Måske er balladen (Dansk Folkeparti) nærmere en historisk mulighed for, at byrådets største partier, Venstre og Socialdemokraterne, finder sammen …”.

Det får så den radikale formand i Randers, Hans Toftdahl, til skrivetasturet 16. december 2016 med et debatindlæg “S og V-ledelse er en realitet allerede”.

Denne konstatering kan han da have ret i, da V, S og DF i den første del af byrådsperioden lavede en nødvendig og ansvarlig politik sammen, hvor 2. viceborgmester Henning Jensen Nyhuus var den drivende kraft for Socialdemokraterne.

Hans Toftdahl har åbenbart ikke noteret sig udviklingen hos Socialdemokraterne, som omtalte leder beskriver som “Socialdemokraternes opsplitning i et Nyhuus-hold og et Hansen-hold og måske også et Mouritsen-hold et sted så langt mod venstre, at det også kunne hedde SF”.

Konsekvensen heraf er blandt andet, at Socialdemokraterne ikke er med i det seneste budgetforlig.

Formanden for den Socialdemokratiske Fællesledelse Svend Bak udtaler 19. december 2016, at “Hans Toftdahl og hans parti åbenbart befinder sig i en eller anden form for fantasiverden”.

Hans Toftdahls fantasiverden fortsætter med hans ønsketænkning om “et helt andet flertal, hvor Socialdemokraterne og Venstre stækkes; mister det absolutte flertal” – og videre “Randers Kommune har mere end nogensinde brug for en samlende borgmester, og den type borgmester findes bedst hos et af de mindre partier”.

Nu ved vi så, hvem den enlige radikale vil samarbejde med og få kommunens økonomi på katastrofekurs igen. Nu er der 100 millioner kroner ekstra i kassebeholdningen, end da Venstre kom til for tre år siden.

Mere spændende bliver det med Socialdemokraterne, hvor Mikael Firlings Mouritsen nu er begyndt at fremkomme med fælles politiske ønsker sammen med Kasper Fuhr Christensen fra Velfærdslisten.

Det bliver interessant at følge den fortsatte udvikling på det lokalpolitiske, hvor jeg vil håbe på lederens tilkendegivelse af borgernes ønske om et bredt politisk samarbejde over midten.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Halvering af Det Radikale Venstre

Tags:

Halvering af Det Radikale Venstre


I sidste uge var den Radikale byrådspolitiker Mogens Nyholm ude med en meget underlig udtalelse om, at hvis socialdemokratiet og Venstres byrådsgruppe blev halveret ved byrådsvalget i efteråret 2017, ville det fremme samarbejdet i Randers byråd.

Jeg kan slet ikke forstå at en normal begavet byråds politiker som Mogens Nyholm kan finde på at komme med sådan en udtalelse. Det er vælgerne der har sammensat byrådet. Der ud fra er det politikernes opgave at føre den politik der er til størst muligt gavn for borgere og virksomheder i Randers kommune.

Derfor er det glædeligt, at ansvarlige politikerene i de to største partier Socialdemokratiet og Venstre har kunnet samarbejde om langt de fleste sager i Randers byråd i den nuværende valgperiode. Som borger i Randers kommune er det mit håb at de to partier vil fortsætte dette samarbejde også efter det kommende valg.

Det værste der kunne ske for vi borgere og virksomheder i Randers kommune ville være, hvis Mogens Nyholms tanker om en halvering af socialdemokratiet og Venstre gik i opfyldelse og politikken i Randers kommune blev afhængig af etmands partierne.

Jeg ønsker ikke en halvering af det Radikale Venstre, for det ville betyde exit for Det Radikale Venstre og dermed for Mogens Nyholms indflydelse. Det ville jo være trist.

Personligt sætter jeg stor pris på Mogens Nyholm. Derfor vil min opfordring til Mogens være den. Se nu at komme ind i kampen og få den indflydelse som dit parti kan opnå ved seriøse og ansvarlige forhandlinger.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Bestyrelses medlemmer fra Randers Venstre vil i byrådet

Tags:

Bestyrelses medlemmer fra Randers Venstre vil i byrådet


Randers Venstre har for nylig afholdt generalforsamling og efterfølgende konstitueret sig.

De to unge Lene Prip-Sørensen og Quanbar Moussa Nabou genopstillede ikke, da de havde besluttet sig for at bruge kræfter på at blive kandidater og blive valgt for Venstre ved det kommende byrådsvalg i november 2017.

Derfor var der en større udskiftning i bestyrelsen, som nu ser således ud:

Formand Arne Erikslev, næstformand Torben Høeg Bonde, kasserer og medlemsansvarlig Jørgen Andersen, sekretær Erik Engvang Hansen og bestyrelsesmedlemmerne Anders Chr. Wegger, Simon Ø. Simonsen, Bjarne Riis Nygaard, og nye medlemmer Uffe Færch, Jane Bach Laursen, Jan Buus Larsen og Martin Faber Jensen.

Formand Arne Erikslev konstaterede, at Venstre i Randers ikke “kun” er et landparti, men også er et stort byparti, da syv byrådsmedlemmer kommer fra Randers Venstre ud af de nuværende tretten Venstre byrådsmedlemmer i Randers kommune.

På generalforsamlingen omtalte formanden Arne Erikslev bl.a. i sin beretning, at den nødvendige skolestruktur, som blev vedtaget af 23 mandater ud af 31, nu er under implementering, at en budgetaftale for 2015-18, kaldet “Fælles forståelse”, også blev vedtaget med et solidt flertal. Selvom, at man ikke får den opfattelse ved at læse diverse medier, så er fakta, at ud af 535 sager i byrådsperioden er 68% vedtaget i fuld enighed. 18 sager er vedtaget med mindre end 77% flertal o.s.v.

Der er udover den organisatoriske ændring i konstitueringsaftalen “Randers i fremdrift” en komplet beskrivelse af den ønskede politik frem til 2021.

Da ca. 1/3 af kommunens indbyggere bor udenfor Randers by, så er der også sat fokus på landdistrikts politik, hvor der netop den 8. februar 2016 er godkendt en politik herfor med bl.a. en beløbsramme på 2 mio. kr.

Lagt på i OrganisatoriskComments (0)

Politisk gyser eller hvad?

Tags:

Politisk gyser eller hvad?


Den 18/11 omtaler Randers Amtsavis en Megafon meningsmåling, hvor man har adspurgt 501 personer. Ikke overraskende viser tallene lidt tilbagegang til V og S, der om nogen har vist de brede ansvarlige skuldre i de svære spørgsmål om skolestrukturen.

Mere overraskende er det, at oprørslisterne som f.eks. Kasper Fuhr repræsenterer, har mistet næsten halvdelen af sine vælgere, – der altså klart fravælger hans linje. Noget kunne tyde på, at om han ikke ændrer kurs, kan han måske risikere en yderligere halvering i de næste 2 år, og dermed kommer hans plads i Byrådet i fare, – noget nok ikke alle ville begræde.

Ligeledes må Beboerlisten se et næsten lige så stort vælgerfrafald. Overmark hævder på TV Østjylland 18/11, at Beboerlistens tilbagegang mere end rigeligt opvejes af Enhedslistens pæne fremgang til 8%.

Men når nu så mange vælgere har peget på et andet parti, nemlig Enhedslisten, i stedet for Beboerlisten, er det jo også samtidigt et klart fravalg af Overmark. De 8%, der har stemt på Enhedslisten, har jo netop fravalgt Beboerlisten. Derfor kan Overmark ikke bare uden videre indregne Enhedslisten stemmer i eget favør.

Et åbenlyst ønske om at vælgerne vil noget andet end Overmark.

Mon ikke det er således, at Enhedslisten på Christiansborg har et par dygtige og sympatiske frontfigurer, som vi alle kan blive lidt småforelskede i, men som i øvrigt ville efterlade os alle tilbage med tandbørsten som eneste private ejendom.

Sandheden er, at her i Randers Kommune er der i hvert fald betydeligt færre vælgere, der elsker Overmark end for 2 år siden.

Lagt på i Debat indlægComments (0)


Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 26. juni 2017 to 25. juli 2017.