Emne arkiv | "kv13"

Velfærdslisten begår tykt vælgerbedrag

Tags:

Velfærdslisten begår tykt vælgerbedrag


Meget skal man høre før ørerne falder af… men når Ole Steen Jensen i et læser brev Randers Amtsavis d. 14/11, fremkommer med direkte usandfærdige tal, er jeg nødt til at råbe vagt i gevær. Læser brevet vedrører Randers golfbane, som Ole Steen prøver at bilde vælger ind, at der ligger formuer gemt i leje indtægt på golf banens jord. Der er direkte faktuelle tal der er urigtigt anført, det første punkt er arealet som golfbanen ligger på, Ole Steen prøver helt smagløst og uden reel bund med virkeligheden, at opgøre det samlet areal til 540 hektarer (ca. 1000 fodboldbaner) og at der ligger en latent produktionsjord leje indtægt på godt 4 mill. omåret. Nu kan man jo ikke lastes for større evner end man besidder og det skinner klart igennem, at manden, ingen som helst jordforbindelse har og da slet ingen landbrugs mæssig viden.

Arealet dækker samlet 40 Hektar, ud af de 40 hektar, er det ca. de 20 hektar der kan betegnes, som mulig landbrugs jord, de øvrige 20 hektar er enten fredskov eller marginal jord, der under ingen omstændigheder kan komme i betragtning som produktionsjord. Hvis der skal laves beregnet leje af de 2o hektar, kan leje i dagens priser beregnes til 4.500 kr. X 20 = 90.000 kr., altså milevidt fra de 4,3 MILL.
Der skal i den sammenhæng nævnes, at der er 14 heltids stillinger beskæftiget med drift af henholdsvis banen og restauranten. Det svarer til, at hvis de ikke var beskæftiget, vil der mangle en gens. skatte indtægt på 1.680.000 kr., hvis alternativet var kontanthjælp.

Så er der det rekreative formål i denne her sammenhæng. Det giver kvalitets værdi, til rigtig mange unge som ældre medborgere i Randers Kommune. Der er 1.150 medlemmer der kommer fra ALLE samfundslag i kommunen, der har deres gang i klubben. Der betales ca. et medlems kontingent på 5.000,00 kr. pr. år og det giver adgang til motion hele året rundt og stor værdi, især overfor den ældre del af befolkningen, da det er en sport der kan dyrkes op i en høj alder. Der er lavet sundhedsanalyser der beviser, at mennesker der dyrker golf, bliver ca. 5 år ældre i forhold til andre befolkningsgrupper – HVOR mange penge det så spare Randers kommune for i sundheds udgifter, tør jeg kun gætte på?

I øvrigt er området til gavn for mange andre, da det ikke er et lukket område, er der lavet hjerte stier m.m., som bliver utroligt meget benyttet, for slet ikke at tale om det årlige Fladbro løb.
Det vil være et stort tab for Randers, for slet ikke at tale om den branding værdi en golfbane overfor de turister der besøger området. Dette sagt fra en aktiv golf spiller der sætter pris, på såvel social sammenværd og frisk luft.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Personlig ambition eller fælles vision

Tags:

Personlig ambition eller fælles vision


Ved kommunevalget tirsdag den 19. november står Randers overfor det der måske er det vigtigste valg i rigtig mange år. Med udfordringer af græske dimensioner som socialt velfærds efterslæb, lav kassebeholdning og nedlukning af arbejspladser – oveni uafklarede forhold til den fremtidige skolestruktur og midtbyplan – er det meget man som vælger skal forholde sig til.

Dog er valget faktisk ikke særligt svært og reelt er der kun to ting man skal forholde sig til. Det første er at prioritere at komme hen og stemme. Som sofavælger gør man også et valg og det er at lade stå til.

Det andet er at tage sin sunde fornuft med ind i valgboksen. Her kan man stille sig det enkle spørgsmål – hvem her på listen tror man har en holdning til en fælles vision for os alle og ikke kun en personlig ambition for sig selv. Parti politik eller ej, når valget er gjort op er det 31 individuelle mennesker som skal forvalte vores fælles fremtid. Derfor er spørgsmålet, vil de dette for deres egen skyld eller for vores. Et spørgsmål vi vist alle har en mulighed for at svare på når vi står i boksen.

Godt valg.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

LO aftale om gratis bybusser

Tags: ,

LO aftale om gratis bybusser


Som vi så det ved valget i 2009 vil de nyvalgte socialdemokrater konstatere, at partiet har bestemt, hvad de skal arbejde for på en række områder. Igen har Socialdemokratiet i Den Politiske Samarbejdsaftale 2014-18 pantsat noget handlefrihed mod belønning i form af støtte fra LO.

Især en linje springer i øjnene: ”I den udstrækning det er økonomisk muligt skal der indføres gratis bybuskørsel. ”

Ikke gratis buskørsel men gratis bybuskørsel. Her står jeg helt af. Hvorfor skal vi i landdistrikterne, hvor vi jo sjældent kan få lov til at betale for en tur med bussen (der kommer ingen busser!), via vores skat betale for at bybusserne skal kunne benyttes gratis, hvilket jo helt overvejende kommer byboerne til gode.

At Socialdemokratiet gerne bruger penge i Randers by så vi med Hospitalsgade projektet til en 5-8 mio. og ekstra kulturstøtte på 6 mio. kr. Dette er dog småting i forhold til hvert år at skulle skattefinansiere ca. 20 mio. i mistet billet indtægter, såfremt det gøres gratis at køre med bybusserne.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Fokus på kommunal ledelseskvalitet

Tags:

Fokus på kommunal ledelseskvalitet


Da jeg bor og færdes meget i Randers by, så møder jeg tit offentlige ansatte og min indgang til en snak går tit på: Hvordan går det. De udsagn,
som jeg møder er oftest, at det går ikke godt, der flyttes rundt med os, der er ingen, der lytter til os, der er stor sygdomsfravær, ligesom vi ikke får nogen form for anerkendelse af vores arbejde.

Disse udsagn falder helt i tråd med en ny stor dansk undersøgelse, der viser, at det ikke er den store arbejdsmængde, der gør folk deprimerede.

Det gør til gengæld den uretfærdige chef og et uretfærdigt arbejdsmiljø.
I studiet har forskerne uddelt spørgeskemaer til 4.500 offentligt ansatte fordelt på skoler, børnehaver, hospitalsafdelinger, kontorer mv. og vel at mærke blandt raske medarbejdere.

Professor Peter Hasle fra Aalborg Universitet påpeger, at oplevelsen af manglende retfærdighed går ud over engagementet, og dermed kan arbejdsbyrden nemt komme til at føles tungere og måske føre til stress.

Det slås også fast, at anerkendelse er helt afgørende for arbejdsglæde og motivationog dermed også for forebyggelse af stress og depression.
Med en forsigtig sammenligning til en børsnoteret virksomhed, så kan et direktørskifte give en stor kursstigning på virksomhedens aktier, idet markedet godt ved, at det er direktøren, der bl.a. påvirker virksomhedskulturen og sætter handlekraft bag strategier.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Erhvervslivet Randers – Skal i superligaen

Tags:

Erhvervslivet Randers – Skal i superligaen


Det var tydeligt at se hvilke partier og personer til erhvervs debatten på virksomheden Prodan tirsdag d. 6/11, der havde forstået hvad opgaven gik ud på eller ikke gik ud på. Bjarne Overmark, Kasper Fuhr mente stort set, at et dynamisk og positivt udviklende erhvervsliv, skulle afspejles i hvor gode vi er til, at udvide rammen for kerneydelserne til børnepasning, skoler og ældrepleje.

For at vi kan have en god ramme til dækning af kerneydelserne, er det grundlæggende nødvendigt, at vi får bragt Randers tilbage på et positivt spor med vækst på erhvervslivet og ikke mindst flere arbejdspladser, giver mere menneskelig værdi overfor dem, der er ramt af arbejdsløshed, som er på kontanthjælp eller dagpenge.

Medicinen er først og fremmest at rammevilkårene skal forbedres. Den belastende dækningsafgift/ erhvervsskat, skal udfases over de næste 2 år med aftale indgået med Dansk Industri. Hvor ½ delen af afgiften fjernes indenfor de første 2 år, i mod at der oprettes 500 nye arbejdspladser, de næste 2 år fjernes resten i mod 500 flere arbejdspladser. Der skal iværksættes en mere kundeorienteret praksis i den kommunale forvaltning overfor erhvervslivet, med et tæt samarbejde, hvor der arbejdes proaktivt med sagsbehandlingstider, der giver en hurtig og smidig sagsbehandling. Jeg har et forslag om, at kommunen opretter en Tarsk force afdeling, med professionelle markedsførings personer, der sammen med erhvervslivet, skal iværksætte erhvervsrettet aktiviteter med deltagelse i erhvervsmesser og lignende såvel i Danmark som udlandet.  Der er lige blevet lavet en kendskabsanalyse på superliga klubber, her placere Randers FC sig på en 4. plads ud af 16 hold, omsat til Randers Kommune, skal vi hæves op til min. nr. 25 mest erhvervsvenlig kommune, i stedet for nr. 88. Og ikke mindst hver gang der oprettes en ny arbejdsplads, vil det give Randers Kommune en ekstra indtægt på ca. 120.0000 kr.

Jeg tror ikke den nuværende lidt trætte borgmester, kan være eksponent for dette – der skal et nyt styre til og det vil Venstre gerne påtage sig, med de øvrige erhvervs positive partier.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Falsk markedsføring

Tags:

Falsk markedsføring


I Din Avis har Socialdemokratiet i onsdags indrykket en annonce til fordel for at stemme på Henrik Gottlieb Hansen til regionsrådet.

Som anbefaler skriver borgmester Henning Jensen Nyhuus:

“Det er vigtigt for Randers, at vi har en lokal mand i regionsrådet. Det så vi i sagen om bevarelse af børneafdelingen på sygehuset, hvor Henrik gjorde en stor indsats for, at det lykkedes.”

Fakta er jævnfør en artikel i Randers Amtsavis den 21. januar 2011, hvor avisen skriver:

“RANDERS: Jørgen Winther og Venstregruppen i regionsrådet skal ikke regne med, at de to socialdemokrater fra Randers vil arbejde sammen med og stemme for en bevarelse af børneafdelingen i Randers. Vi har gruppedisciplin siger Marianne Carøe og Henrik Gottlieb Hansen”.

Fakta er, at Jørgen Winther sammen med Venstres byrådsgruppen kæmpede for bevarelsen, og det lykkedes heldigvis.

I erhvervslivet vil man kalde Socialdemokratiets annonce for falsk reklame ifølge markedsføringsloven og i politik må det betragtes en direkte usandhed i pænt sprogbrug.

Lagt på i DiverseComments (0)

Er Randers kommune BRED nok når det gælder idræt?

Tags: ,

Er Randers kommune BRED nok når det gælder idræt?


Det går rigtig godt for eliteidrætten i Randers kommune. Fyrtårnene fodboldholdet Randers FC, håndboldholdet Randers HK og basketballholdet Randers Cimbria er alle at finde i den bedste række. Vi har fra kommunal side prioriteret elitesporten i kommunen – især fodbold og håndbold har gode faciliteter og i det hele taget ganske gunstige forhold. Det skal de blive ved med at have, da det er afgørende for, at de også i fremtiden kan levere flotte resultater som dem vi har set i de senere år – men vi må ikke glemme breddeidrætten.

På en netop offentliggjort undersøgelse fra DIF, omhandlende kommunernes prioriteringer og indsats på det idrætspolitiske område, indtager Randers blot en placering som nummer 72 ud af de 93 kommuner, der er med i undersøgelsen.

Det er efter min mening vigtigt, at der efter et kommunalvalg bliver ført flere penge til breddeidrætten ud fra både sportslige og sundhedsmæssige hensyn. Den nuværende bevilling på 2,1 millioner kr. rækker ikke langt i en stor kommune, hvor mange idrætsforeninger har brug for bedre og mere tidssvarende faciliteter samt investeringer i uddannelse af ledere og trænere, som er af fundamental værdi for enhver idrætsforening.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Flere arbejdspladser, bedre velfærd

Tags:

Flere arbejdspladser, bedre velfærd


Et stærkt erhvervsliv og private arbejdspladser er en forudsætning for vores velfærdssamfund. For mig handler det om at sikre, at vi i Region Midtjylland bl.a. via Vækstforum støtter eksportprogrammer og projekter, der bidrager til at midtjyske virksomheder kan udvikle nye produkter, som kan afsættes på eksportmarkederne til konkurrence dygtige priser

Private arbejdspladser er forudsætningen for, at der sker en værditilvækst til selve driften af vores velfærdssamfund. Forudsætningen for god børnepasning, gode skoler, velfungerende ældrepleje og et sundhedsvæsen der følger med tiden.

Vores skattepolitik skal indrettes således, at det kan betale sig at drive virksomhed i Danmark. Vi skal fører en national og kommunal skatte- og afgiftspolitik, der giver rum for indtjening i virksomhederne, så de forsat kan udvikle og udbygge forretningen Danmark, og derigennem skabe flere arbejdspladser.

Vi skal fortsat bakke op om vores erhvervsliv med eksportprogrammer og projekter, der bidrager til, at midtjyske virksomheder kan udvikle nye produkter og indtage nye markeder, som giver større afsætning, flere arbejdspladser – og mulighed for bedre velfærd i hverdagen.

Det afgørende for et sundt velfærdssamfund er, at vi giver vores erhvervsliv mulighed for, at udvikle sig i den benhårde konkurrence, der foregår i verden i dag.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Åbent sportsmøde Venstre og sporten

Tags: , ,

Åbent sportsmøde Venstre og sporten


Kom og hør de kendte sportsudøvere:

Professionel håndboldspiller og talentchef  Katrine Fruelund, der bl.a. vil fortælle om sine mange spændende oplevelser i Randers HK, Viborg og Leipzig.

Måske ikke alle kan huske den stribe af guldmedaljer, som Katrine har bidraget til.

 Katrine-Fruelund-håndboldspiller
 Jørgen-Schmidt-verdensmester

Verdensmester i 1970 i amatør landevejsløb Jørgen Schmidt vil fortælle om, hvad cykelsporten  betød for ham, døtrene og det nuværende lederskab af Randers Cykelklub af 1910.

Nordisk Mester i bænkpres i 2005 Martin Faber Jensen  vil fortælle om en idrætsgren styrkeløft, som måske ikke  er så almen kendt, samt om det at være formand og  træner for den lokale Idrætsforening A.K.Frem.

 Martin-Faber-vægtløfter
 Claus-Omann-i-cykeltøj

Fra “bredde” idrætten vil vores Borgmesterkandidat  Claus Omann Jensen fortælle om deltagelse i Verdens  hårdeste motionsløb La Mormotte i de Franske Alper  her  i sommer.

Tillader tiden det vil Jens Peter Hansen med sin baggrund som cykelpendler, Rynkeby deltager, Race Across America crew member og Vasaloppet løber knytte forbindelsen mellem motion, det personlige ansvar og den personlige frihed.  Jens Peter-Hansen-Vasa

Vel mødt tirsdag den 29. oktober 2013 kl. 19.00 hos Randers Cykelklub, Langvangen 6, 8930 Randers NØ

Lagt på i PressemeddelelserComments (0)

Michael Povlsens tanker

Tags:

Michael Povlsens tanker


Michael Povlsen, som er kandidat for Beboerlisten, gør sig nogle tanker efter valgmødet på Værket i tirsdags.

Heri inddrages jeg, fordi jeg troede, som det var tilfældet ved sidste valg, at der måtte opsættes valgplakater i lokalet, men det var så ikke tilfældet, hvilket jeg straks tog til efterretning.

At det kan optage Michael og give anledning til spalteplads kan give en nogen forundring.

Du burde i stedet drage omsorg for, at alle Beboerlistens ulovlige opsatte plakater på folkets private telefonskabe og fjernvarmekasser straks fjernes, og der efterfølgende gøres rent efter det svineri.

Når du så tilmed er lærer, så er det så sandelig en dårlig rollemodel for dine elever at svine byen til í den grad. Men du forventer vel, at de private skal have udgifter med rengøringen eller måske at det offentlige skal betale herfor.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 16. august 2017 to 14. september 2017.