Emne arkiv | "KV 2013"

Hvorfor sprede, når man kan samle?

Tags: ,

Hvorfor sprede, når man kan samle?


Jeg har tidligere appelleret til Borgmesteren om, at vi bør stå sammen i Randers, idet vi står i en svær periode for vores kommune. Vi har mistet rigtig mange arbejdspladser, vores tilflytning af nye borgere er på et meget lavt niveau og vores kassebeholdning er udhulet. Endelig vurderer vores erhvervsliv, at deres rammebetingelser for at drive virksomhed i byen er for dårlige.

Det undrer mig derfor meget, at borgmesteren vælger at indgå et yderst smalt forlig med de Konservative og løsgængeren Erik Poulsen.

Hos Dansk Folkeparti og Venstre var vi klar til at tage ansvar for budgettet og havde fremlagt et budget, der var muligt at nå en forhandlingsløsning på. Et udspil som havde fokus på;

at skabe arbejdspladser ved at fjerne Randers kommunes strafafgift på erhvervsvirksomheder (dækningsafgift)

at opnå bedre rammebetingelser for midtbyen gennem 2 timers gratis parkering og fjernelse af vare, stade –og udeserveringsafgifter,

at holde længere åbningstid på daginstitutionsområdet

at iværksætte et fireårigt projekt på Fredes Farm, hvor erhvervslivet have garanteret lærepladser til de unge mennesker efter afsluttet ophold.

Desværre ønskede Borgmesteren ikke at indgå i seriøse forhandlinger og ville på intet tidspunkt i forhandlingerne torsdag og fredag fremvise egne forslag.

I Venstre var vi klar til at samles omkring vores fælles budget og fremtid for Randers, hvilket Dansk Folkeparti, De Radikale, Beboerlisten og Velfærdslisten også har givet udtryk for. Hvem kender iøvrigt udfaldet af, hvordan flertallet i byrådet er efter valget i november.

Man skal ikke være i tvivl om, at en stemme på Venstre er en stemme på Randers. Et Randers, der vil fremad med visioner, optimisme, arbejdsomhed og samarbejde.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Randers kommune sløser med pengene

Tags: ,

Randers kommune sløser med pengene


Randers kommune sløser med pengene – både på folkeskoleområdet og når det gælder om at indhente tilbud hos private til kommunale opgaver. Det viser en række kommunale nøgletal.

Når vi som børn skulle have en ny cykel, så måtte lommepengene slå til. Det havde vi lært. Derfor kiggede vi tilbudsaviserne igennem for at sammenligne priser, inden vi investerede. Det sparede vi mange penge på, og derfor rakte lommepengene som regel. Det er en grundholdning, de fleste danskere har fået ind med modermælken. Men hvad er det, der afholder Socialdemokraternes borgmester i Randers kommune fra at have den samme holdning?

Randers kommune bruger f.eks. 20.000 kr. mere på at få en folkeskoleelev igennem skoleåret end Skanderborg kommune. Det vækker en undren i mig, da jeg har svært ved at tro, at det er, fordi undervisningen i Randers er så meget bedre, end den er i Skanderborg, eller at underviserne får en væsentlig højere løn? Her må det være nærliggende for Borgmesteren i Randers at kigge folkeskoleområdet i sømmene, og se på, hvor der kan spares, så Randers kommune kommer på niveau med Skanderborg. Mit indtryk er nemlig ikke, at folkeskoleelever i Randers er 20.000 kr. dygtigere end dem i Skanderborg.

Et andet område hvor Randers kommune sløser med pengene, er, når der skal spørges ind til priser på kommunale opgaver. Kommunen spørger blot ind til priser på hen ved en fjerdel af opgaverne, mens Gribskov kommune i Nordsjælland indhenter tilbud på 4 ud af ti opgaver. Det betyder i praksis, at Gribskov får løst opgaverne langt billigere, end vi gør i Randers. Og det af den simple årsag at de spørger ind til priser på betydeligt flere opgaver.

Jeg ser en række muligheder i, at vi i Randers kommune spørger ind til priser på flere opgaver, end vi gør i dag. De private virksomheder skal nemlig have mulighed for at fremlægge tilbud og udføre opgaver, som andre kommuner får løst privat. For det private kan uden tvivl løse de fleste opgaver betydeligt billigere, end vi kan inden for det offentlige.

En undersøgelse viser f.eks., at kommunerne i gennemsnit sparer 15 pct. af udgifterne på opgaver inden for ældrepleje, hvis de har spurgt ind til prisen hos private virksomheder først. Det sparer borgernes penge. Og det er en fortjeneste – både for det offentlige men i lige så høj grad for de private virksomheder i Randers, som vil få væsentlig flere opgaver inden for den offentlige sektor.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Randers lukker ned

Tags: ,

Randers lukker ned


Det er kun gået den vej som hønsene skraber, nemlig bagud, for Randers kommune de sidste otte år med det nuværende styre under ledelse af Henning Jensen Nyhuus som Borgmester.

 • Kassen er tømt !
 • Gælden er vokset !
 • Servicen er forringet !
 • Topembedsmænd er flygtet fra Randers kommune !
 • Store virksomheder er fraflyttet eller lukker ned !
 • Tusindvis af private og offentlige arbejdspladser er forsvundet !
 • Ny skolestruktur er fastlåst !
 • Forretninger i byen lukker ned !
 • Skoler og offentlige bygninger er misligholdte !
 • Infrastrukturforbedringer er droppet !
 • Byens største hotel lukker ned !
 • Vejnettet er nedslidt !
 • Landsbyerne mistrives !
 • Tilsyn med boligforeninger er svigtet !
 • Virksomheder og tilflyttere fravælger Randers kommune !

Dette er blot nogle af de problemer vi står over for i Randers kommune. De fleste af problemerne skyldes efter min opfattelse dårlig ledelse og manglende handlekraft.

Hvis Randers kommune skal have en mulighed for at komme ud af hængedyndet, er det yders vigtigt at vi som borgere/vælgere påtager os det ansvar der påviler os, at indsætte en ny, visionær og mere kompetent ledelse ved byrådsvalget d.19 november.

Lagt på i Debat indlægComments (1)

Plads til effektiviseringer og forbedringer i Randers Kommune

Tags: ,

Plads til effektiviseringer og forbedringer i Randers Kommune


Beregninger fra tænketanken CEPOS viser, at en gennemsnitlig familie i Randers Kommune vil kunne spare mellem 15- og 18.000 kr. svarende til ca. 200 millioner kroner, hvis kommunen blev drevet ligeså effektivt som landets mest effektive, Vejle Kommune. Venstres borgmesterkandidat, Claus Omann Jensen, efterlyser en klar strategi og fokus på området.

CEPOS netop offentliggjorte beregning af kommunernes effektiviseringspotentiale viser, at Randers kommune kunne frigøre over 200 millioner kroner, hvis denne var ligeså god til at minimere dens omkostninger  i forhold til udgiftsbehovet som den bedste kommune. Der er taget højde for den socialøkonomiske sammensætning af kommunens borgere i beregningerne samt regionale lønforskelle.

Borgmesterkandidat, Claus Omann Jensen, udtaler:

”Denne undersøgelse peger på, at der er et effektiviseringspotentiale i Randers. Som kommune har man en pligt til at varetage borgernes skattekroner på bedste vis og det indebærer, at man konstant undersøger om kommunen kan drives mere effektivt. Effektiviseringsgevinsten kunne f.eks. bruges til at forbedre og investere i eksempelvis vores skoler -hvor vi ikke har bygget en ny skole i 30 år, eller sikre at vores daginstituiner kan få længere åbningstider, så det er muligt at passe sit arbejde f.eks. i Aarhus og stadig selv hente sit barn. eller sikre, at vi fortsat kan levere og investere i en ordentlig ældrepleje.

Effektiviseringspotentialet er beregnet som de udgifter per indbygger, som en kommune afholder ud over, hvad der skal til for at holde et serviceniveau som i kommunen med laveste udgifter i forhold til udgiftsbehovet.

Claus Omann Jensen efterlyser dog en klar strategi på området:

”Jeg er sikker på, at ledelsen af forvaltningen konstant forsøger at finde effektiviseringer, men skal vi opnå det store potentiale der er i Randers kræver det dog en mere klar strategi. Bliver jeg borgmester efter kommunalvalget vil jeg som noget af det første lave en klar plan for dette.Vi har idag en en Randers model, som nok trænger til et serviceeftersyn.  Det er i den forbindelse vigtigt, at vi tænker innovativt og inddrager de mange dygtige medarbejdere der er ansat i Randers Kommune helt ude i afdelingerne, hvor pengene bruges. Vi skal ligeledes have inddraget organisationer, interessenter, borgere og erhvervslivet. At blive dygtigere og mere effektiv kræver en kontunuerlig plan og ikke blot et årligt eftersyn ved budgetforhandlingerne.”


For spørgsmål eller yderligere kommentarer kontakt Venstres borgmesterkandidat, Claus Omann Jensen:

Mail: cj@jensenplus.dk

Mobil: 20650000

Se mere om CEPOS undersøgelse på www.kommunepotentiale.dk

Lagt på i PressemeddelelserComments (0)

Omann i førertrøjen

Tags: ,

Omann i førertrøjen


Claus Omann Jensen er oplagt som borgmester for Årets cykel kommune Randers, der bl.a. fik prisen for – på trods af mange bakker – at have forøget antal cyklede ture med 45 %.

Claus Omann kan det med bakker, hvilket han helt overbevisende demonstrerede lørdag, hvor han blandt ca. 8.000 deltagere i det ekstremt hårde cykelløb Marmotte Grandfondo blev nr. 453. At vores sportsglade kronprins Frederik – der har en fortid i Frømandskorpset – måtte bruge 1 time og 21 minutter mere end Claus, sætter præsentationen i relief.

At kunne træde til og træde igennem på cykel er egenskaber, der bare ikke kommer af sig selv. Det forudsætter naturligvis et godt helbred samt vilje, målrettethed og evnen til at prioritere aktiviteter, der bidrager til at sikre et godt resultat.

Akkurat samme egenskaber bør være at finde i borgmesterkontoret på Laksetorvet efter kommunalvalget, hvis vi ønsker, at Randers skal rykke frem i feltet og indtage den position, som vores størrelse og gode placering ved havn, motorvej og Aarhus berettiger os til.

Claus Omann har med det exceptionelle resultat i Mamotte bevist, at han kan levere varen. Randers har brug for en sådan mand i førertrøjen, så vi kan erstatte smalhals og besparelser med optimisme og udvikling.

Lagt på i FaktaComments (1)

Generations skifte i 2017?

Tags:

Generations skifte i 2017?


I avisens leder af 1. marts kommenterer lederen på, at Torben Hansen har fået en andenplads på Socialdemokratiets opstillingsliste til kommunevalget i 2013. Lederen konstaterer videre, at det er godt gået, at Torben Hansen slog de siddende byrådsmedlemmer  – dog ikke borgmester Henning Jensen Nyhuus, idet han blev kronet tidligere. Lederen afslutter med, at det er et problem for Venstre og undertegnet som borgmesterkandidat for Venstre.

Først vil jeg gerne lykønske Torben Hansen med hans flotte 2.plads på Socialdemokraternes liste. Det er dejligt der kommer fornyelse hos Socialdemokraterne som kan bringe nye tanker ind i løsningen på de udfordringer vi har i Randers Kommune. Man må jo så håbe, at Torben Hansen får plads nok under Socialdemokraternes borgmesterkandidat til at gennemføre fornyelsen.

Men jeg må også konstaterer, at havde Socialdemokratiet virkelig ønsket fornyelse her og nu så havde man accepteret et kampvalg om borgmesterposten. Det blev ikke tilfældet så Henning Jensen Nyhuus og Socialdemokratiet må forventes at køre den linje de har forsøgt med de sidste 7 år.

En periode, hvor vi har mistet vores placering som den anden mest attraktive kommune at etablere sin virksomhed i til i dag at indtage en 67. plads. En periode, hvor vi alene i 2009-2011 mistede over 10% af alle vores arbejdspladser i Randers, mens alle vores søster kommuner i Region Midtjylland klarede sig bedre. En periode, hvor vi har diskuteret kvalitet i folkeskolen, og efter meget grundigt og godt forarbejde fra, lærer, ledere, forældre og skoleforvaltningen, havde en Borgmester der valgte at stikke hovedet i busken og skrinlægge debatten – en debat der kunne skabe de bedst tænkelige vilkår for vores børn og  unge.

I Venstre tør vi godt sætte mål op for vores kommune før et valg som vi også leverer på efter et valg. Vi går til valg på at generobre en topplacering i erhvervsvenligheds målingerne. Dette skal blandt ske ved målrettet indsats mod de små og mellemstore virksomheder som vi har relativt mange af i Randers Kommune. Det skal ske ved at sikre hurtige sagsbehandling. Det skal ske ved, at vi tænker anderledes for samspillet mellem jobcenter, ledige og virksomheder, Jeg har bl.a  foreslået, at jobcenter konsulenter kunne sidde fysisk nogle dage om måneden hos virksomhederne og gennemføre deres arbejde. Det ville medføre at den ledige, og jobcenterkonsulenten kommer mere ud på virksomhederne, hvor jobs skabes.

Vi går til valg på at løfte vores folkeskole gennem bl.a 2-3 timers ekstra undervisning om ugen til alle elever fra 0-9 klasse. Sikre bedre uddannelsesmateriale. Sikre mere efteruddannelse til lærerne. Skabe en ny International linje som gør vores børn bedre i stand til at få et job i den stigende internalisering af jobmarkedet. Skabe mindst en folkeskole i Randers by med mange spor, som kunne give mere valgfrihed til eleverne i 7-9 klase. Randers Realskole er gået forrest og har store ventelister så mon ikke et godt alternativ i folkeskoleregi også vil få succes. Finansieringen har skoleforvaltningen et godt bud på oven i købet finansieret i eget område. Vi vil ikke gemme os i denne debat.

Så kære Amtsavis, der er måske planlagt generationsskifte i Socialdemokratiet i 2017, men her og nu er det status quo og vi venter stadig i spænding på deres politiske udspil.  I Venstre tog vi beslutningen, at skal der ske fornyelse skal det også gøres i toppen.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Den politiske virkelighed

Tags:

Den politiske virkelighed


Vi har i indeværende og forrige perioder set konsekvensen af, at der med henblik på at sikre stemmer afgives politiske løfter desuagtet, at dette efterfølgende koster økonomisk og forhindrer en løbende udvikling. Jeg tænker naturligvis på Socialdemokratiets løfter om ikke at gøre noget på skoleområdet.

Personligt og i forhold til ens lokalområde er det naturligvis som byrådskandidat fristende og sikkert funderet på de bedste intentioner, at sikre sig stemmer ved at afgive klare løfter.

Den politiske virkelighed er dog heldigvis sådan, at langt de fleste indvalgte politikere hurtigt erkender, at deres opgave er at gøre hvad der er godt for helheden og ikke blot for deres eget lokalområde.

Problemstillingen er hvad man på engelsk kalder Problems of the Commons: At det for den enkelte kan betale sig at sætte en ekstra ko ud på Fælleden, men at det totalt resulterer i et mindre udbytte ved at Fælleden bliver ”overgræsset”.

Der er rigtig mange lokalsamfund og der er rigtig mange ønsker. Ender vi byrådskandidater med hver især at love at “sætte en eksta ko på Fælleden” vil det gøre det rigtig svært at udvikle Randers kommune.

Vi skal hver især melde ud med hvad vi står for og vil naturligvis politisk arbejde for dette. Men at afgive løfter på forhånd – det fører i bedste fald kun til del optimeringer.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Kandidatlisten efter opstillingsmøder

Tags: ,

Kandidatlisten efter opstillingsmøder


KANDIDATER VALGT DEN 05.02.13 I DE 5 VÆLGERFORENINGER

(rettet 020313)

1. Borgmester               Claus Omann Jensen

2. Randers                      Mark Pring

3. Randers                     Louise Høeg Jensen

4. Nørhald                     Christian Boldsen

5. Randers                     Katrine Fruelund

6. Purhus                      Jens Peter Hansen

7. Randers syd          Peter Gregersen

8. Randers                  Christina Kjærsgaard

9. Langå/Stevnstrup   Lars Søgaard

10. VU                         Christian Brøns

11. Randers                Rasmus Grejsen Lynge

12. Nørhald               Anders Buhl-Christensen

13. Purhus                 Marianne Høj Madsen

14. Randers               Martin Faber Jensen

15. Randers syd      Jette Skjødt Rosenkilde (Randers)

16. Randers               Benny Højholdt (Langå/Stevnstrup)

17. Langå/Stevnstrup Knud Pedersen (Nørhald)

18. Nørhald               Ole Hansen  (Randers)

19. Randers               Helle Dahl Skøtt (Nørhald)

20. Nørhald               Jesper C. Ohlrich (Randers)

21. Randers                Jørgen Kirk (Purhus)

22. Purhus                  Lars Bronst (Randers)

23. Randers______Jørgen Schmidt

24. Randers syd         Kasper Nissen (Langå/Stevnstrup)

25. Randers                Jens Nørager (Nørhald)

26. Langå/Stevnstrup      Jim Davidsen (Langå/Stevnstrup)

27. VU

28. Randers

29. Nørhald

30. Randers

31. Purhus

32. Randers

33. Randers syd

34. Randers

35. Langå/Stevnstrup


Kommunalpolitisk udvalg og Kommuneforeningen har afholdt møde den 19.02.13 og besluttet flg.:

 • Pr. 01.03.13 kl. 12.00: Tomme pladser udfyldes ved, at kandidater rykkes op på listen i den rækkefølge, de allerede er placeret.
 • Indtil da kan Vælgerforeningerne fylde deres pladser op.
 • Herefter kan listens tomme pladser udfyldes ved: Vælgerforeningsformanden sender en skriftlig anbefaling af en kandidat til Kommuneforeningens formand. Kandidaten skal præsentere sig selv i kommunalpolitisk udvalg, som træffer den endelige afgørelse, om kandidaten kan godkendes eller ej. Listen fyldes op i den rækkefølge, kandidaterne bliver godkendt. Alle vælgerforeninger, uanset om deres pladser er fyldt, har mulighed for at anbefale nye kandidater.
 • 15.09.13 kl. 12 – listen lukkes
 • 22.10.13 senest kl. 12.00 – skal listen indleveres i Randers Kommune med alle underskrifter påført.

Lagt på i Fakta, OrganisatoriskComments (1)

Holdet der kan og vil en ny Randers kommune

Tags:

Holdet der kan og vil en ny Randers kommune


Den 5. februar 2013 vil stå som mærkedag for mig. Det var dagen, hvor vores kandidathold til kommunevalget 2013 blev sat. Og hvilket et hold. Jeg talte med flere medlemmer og erfarne politikkere, som udtrykte deres store begejstring for holdet da jeg besøgte Randers Venstres opstillingsmøde. Der var 10 kandidater på talerstolen og alle blev valgt og indplaceret. Alle kandidater havde noget forskelligt at berette, både hvor de kommer fra i kommunen, deres mærkesager og deres begrundelse for opstilling, men fælles for alle var dog lysten til at ville kæmpe for en bedre Randers kommune. En kommune som idag evalueres af erhvervslivet som værende i den tunge ende. En kommune som sakker bagud i forhold til bosætninger. En kommune som har en meget begrænset handlefrihed, fordi vores borgmester og hans flertal har ødslet med pengene, så vi i dag har godt 100 mio i kassebeholdning mod 600 mio kr i beholdning i 2009. En kommune hvis borgmester syntes at være løbet tør for ideer og løsninger til, hvordan Randers kommune igen rejser sig og indtager den dominerende position i Danmark vi rettelig bør have som Danmarks 6. største by.

Det er tid til forandring og nu er holdet klar. Vi vil kæmpe for, at vi får Danmarks bedste folkeskole med overskriften nærhed for de små og faglighed for de store – vi stikker ikke hovedet i jorden fordi det er et svært politisk emne at beslutte på. Vi har sagt, at vi vil skabe 1000 nye private arbejdspladser i Randers, fordi vi tror, at med rette fokus på jobskabelse i mange af de små og mellemstore virksomheder, er potentialet der, hvis bare kommunen skaber rammerne og ser mulighederne frem for begrænsningerne. Vi har alle muligheder for at brande os som en by og land, hvor folk ønsker at bosætte sig og dermed skabe det skattegrundlag vi mangler.

Men det kræver,at vi bruger det vi allerede har; en spændende Randers handelsby, attraktive boliger og billigenhedder, anvendelse af, at vi har Danmarks eneste flod løbende igennem vores kommune og by, fortsætte arbejdet med at skabe en folkeskole som bygger på tilvalg og ikke fravalg, sikre at daginstitioner har åben så også pendlere til Aarhus kan nå at hente deres børn, at vi har en forvaltning som arbejder under sloganet “hvad kan vi gøre for dig”, og endelig at vi alle godt 95.000 borgere står sammen om,at vi vil skabe Danmarks bedste kommune. Jeg og kandidatholdet er klar til at kæmpe for dette systemskifte og jeg håber i alle vil hjælpe til denne nødvendige ændring for vores kommune.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Køb politisk indflydelse

Tags:

Køb politisk indflydelse


Er du klar over, at et lille antal borgerne har købt sig til en afgørende indflydelse på kommunal politiske forhold i Randers kommune?

Du kan også – endda fuldt legalt – købe dig til langt større indflydelse, end hvad du opnår ved blot at sætte et kryds på en stemmeseddel. Tricket er såre simpelt – du skal bare melde dig ind og betale kontingent til en vælgerforening, hvorefter du får direkte indflydelse på, hvem der overhovedet kommer på stemmesedlen.

Netop nu er det ekstra interessant. Melder du dig ind hos Venstre, Konservative, Radikale eller Dansk Folkeparti kan du lige nå både at byde dig til som kandidat og være med til at afgøre, hvem der skal opstilles til kommunalvalget i november.

I Venstres fem vælgerforeninger afholdes opstillingsmøder tirsdag d. 5 februar. Venstre i Purhus holder mødet kl. 19 på Purhus Kro hvor enhver, der har betalt kontingentet på 250 kr.  (for NYE medlemmer) senest 8 dage før, kan deltage i opstillingsmødet.

SF og Socialdemokratiet har lukket deres kandidatlister – dog kan man hos S deltage i urafstemning om kandidaternes rækkefølge på listen.

Så op af sofaen – find den lokale vælgerforenings hjemmeside på internettet og meld dig ind. Venstres hjemmeside finder du på www.venstreiranders.dk.

Lagt på i Debat indlægComments (1)

Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 18. august 2017 to 16. september 2017.