Emne arkiv | "kultur"

Venstre sikrer millionstøtte til Filmby Aarhus

Tags:

Venstre sikrer millionstøtte til Filmby Aarhus


Venstre har i forbindelse med den netop indgåede filmaftale sikret 28 millioner til de regionale filmfonde, hvoraf Filmby Aarhus modtager 7 millioner over de næste fire år. Det er en glædelig nyhed for Aarhus og ikke mindst filmmiljøet i Østjylland.

”Filmby Aarhus er en kæmpe succes, som der nu kan bygges videre på de næste fire år. Det betyder, at vi kan få opbygget et ægte filmmiljø i Aarhus, og dermed skabe et alternativ til den københavnske filmbranche. Det er godt for kreativiteten og for hele den danske filmbranche,” fastslår Michael Aastrup Jensen.

I den tidligere filmaftale blev støtten til regional filmudvikling givet udelukkende til Det Danske Filminstitut, som derefter refunderede de ekstraudgifter, som københavnske filmproducenter havde ved at producere udenfor hovedstadsområdet. Det princip gør den nye filmaftale op med, og dermed åbner det op for en yderligere økonomisk styrkelse af Filmby Aarhus.

”Den tidligere ordning virkede fuldstændig forkert. De fleste af midlerne blev bare brugt på transport- og hoteludgifter i stedet for til egentlig filmproduktion. Nu skal samtlige 28 millioner kroner primært bruges lokalt. Jeg er sikker på, at den nye ordning kommer til at betyde flere og bedre film,” fortæller Michael Aastrup Jensen.

I forbindelse med filmforhandlingerne lykkedes det samtidigt Venstre at sikre, at Cinemateket fremover ikke er forbeholdt hovedstaden, men at filmene skal ud i hele landet. Dermed får Aarhus og resten af Østjylland også glæde af de gamle filmperler, som Cinemateket i dag opbevarer og kun viser for biografgængere i det københavnske.

Michael Aastrup Jensen

Tlf. 61624225

Filmaftalen gælder fra 2015-19 og er indgået med opbakning fra samtlige af Folketingets partier.

Lagt på i PressemeddelelserComments (1)

Fra krigsskib til pindebrænde – en radikal minister gik i krig

Tags:

Fra krigsskib til pindebrænde – en radikal minister gik i krig


Det var tæt ved, at den radikale kulturminister Uffe Elbæk fik sin vilje, og Fregatten Jylland blev forvandlet fra et nationalt klenodie til pindebrænde. Blandt andet på grund af pres fra Venstre kan fregatten nu foreløbig beholde sine master.

Det er besynderligt, at kulturministeren, med et engagement som var en bedre sag værdig, har kæmpet for besparelser på en så vigtig dansk kulturinstitution. Et krigsskib som overlevede tyskens kugler, var med andre ord tæt ved at lade livet på grund af sværdslag fra en radikal kulturminister.

Dansk kulturliv er andet og mere end København. Sådan burde det i hvert fald være. Desværre er kulturministeren meget optaget af at støtte særdeles smalle københavnske kulturinstitutioner som eksempelvis kunstmuseet Charlottenborg, der får 8,9 millioner kroner årligt og kun har 7.600 betalende gæster. Det samme gælder Arbejdermuseet. I den nyligt indgåede aftale mellem regeringen og Enhedslisten tilføres Arbejdermuseet således yderligere 0,8 millioner kroner til oprettelse af 2012-bevillingsniveau.

Med andre ord har ministeren skåret ned på Fregatten Jylland for at skaffe flere penge til endnu et museum inden for Københavns volde. De ekstra midler til Arbejdermuseet er ikke afgørende for, om Arbejdermuseets tag falder ned. Til gengæld betyder nedskæringen på Fregatten Jylland, at der fremover bliver færre midler til at vedligeholde træskibet. Det kan have voldsomme konsekvenser på længere sigt.

Elbæk var endda villig til at spare så meget på den østjyske publikumsmagnet, at den måtte lade masterne. Så galt gik det heldigvis ikke, men man kan da frygte for næste års finanslov, hvor næste søslag om Fregatten Jylland kommer til at udspille sig.

Særligt nu, hvor kulturministeren har haft held til at afsætte et mindre millionbeløb til en ny forsøgsuddannelse i såkaldt Ny Cirkus. De penge kunne den hårdt prøvede fregat have haft stor gavn af, men desværre prioriterede venstrefløjen at bruge pengene på cirkusgøgl. Det taler helt for sig selv.

Venstre ønsker en kulturpolitik for hele Danmark og alle danskere, og ikke en politik som udelukkende tilgodeser en meget snæver københavnsk kulturelite.

Lagt på i BillederComments (1)

Kultur ministeren skyder Fregatten Jylland i sænk

Tags:

Kultur ministeren skyder Fregatten Jylland i sænk


Torsdag aften indgik regeringen og Enhedslisten en kulturaftale, som blandt andet beskærer Fregatten Jyllands tilskud til vedligeholdelse med to millioner kroner. Selvom besparelsen er mindre end i regeringens oprindelige udspil, er det et faktum, at et af Danmarks nationalklenodier nu får halveret tilskuddet og formentlig må afskedige seks ansatte. Tidligere har bevillingen ligget i omegnen af fire millioner kroner.

Udover at skære ned på Fregatten Jylland sikrer aftalen Arbejdermuseet 800.000 kroner, mens der bruges 1,5 millioner kroner i tilskud til en forsøgsuddannelse i Ny Cirkus.

Venstres kulturordfører Michael Aastrup Jensen udtaler: ”Det er enormt trist, at kulturministeren atter viser sin totale ligegyldighed over dansk kulturarv. Fregatten Jylland er en institution med stor betydning for danmarkshistorien og tilmed velbesøgt. Men kulturministeren foretrækker åbenbart at bruge pengene på alternativt cirkus og vennerne på Arbejdermuseet. Jeg synes, det er sørgeligt.”

Aftalen mellem regeringen og Enhedslisten blev indgået bag om ryggen på Venstre og de andre borgerlige partier, som aldrig så skyggen af en invitation til forhandlinger. Til trods for at den radikale kulturminister om nogen ynder at benytte fraser, som priser det brede samarbejde, gik regeringen benhårdt efter en smal aftale med Enhedslisten.

Michael Aastrup siger: ”Jeg er decideret i chok. Uffe Elbæk slår nu fast med syvtommersøm, at han er verdensmester i varm luft og tom snak. De mange pæne ord om bredt samarbejde dækker over rendyrket blokpolitik fra regeringens side, og min tillid til kulturministeren kan efterhånden ligge på et meget lille sted.”

Selvom aftalen på ingen måder skaber tryghed for Fregatten Jylland og dens eksistens, er der dog enkelte lyspunkter. Den Gamle By i Aarhus og Gl. Estrup bevarer nemlig sine bevillinger på 2012-niveau. Det har Michael Aastrup kæmpet for i månedsvis, og det er glædeligt, at det politiske pres fra Venstre har ført til resultater.

Venstres folketingsmedlem fra Randers, Michael Aastrup, udtaler: ”Siden regeringen fremlagde sit finanslovsforslag har Venstre kæmpet en lang og sej kamp for at sikre bevillingerne til Den Gamle By i Aarhus og Gl. Estrup. Det er glædeligt, at fornuftige synspunkter og argumenter rent faktisk kan påvirke kulturministeren. Man må sige, at miraklernes tid trods alt ikke er forbi.”

For yderligere kommentarer:

Michael Aastrup: 6162 4225

Lagt på i PressemeddelelserComments (0)

Byrådet snydt igen

Tags: ,

Byrådet snydt igen


Efter lange diskussioner vedtog et beskeden flertal på 18 medlemmer i juni 2011, at Randers kommune skulle tilslutte sig Kulturby 2017, såfremt Aarhus fik værtskabet.

En klar forudsætningen for tilslutningen var, at udgiften på 6 mio. kr. over fire år skulle findes indenfor kulturområdet. Havde der været tale om en ekstra udgift på 6 mio. , ville der ikke have været flertal for at tilslutte sig Kulturby 2017.

Derfor er det total mangel på respekt for byrådet, når Socialdemokratiet, Konservative, Dansk Folkeparti og løsgængeren Erik Poulsen “sælger” 24 mio langfristet gæld for her og nu at fremtrylle 6 mio. ekstra, der øremærkes Kulturby 2017.

Juridisk må det antages at være i orden, men denne eklatante mangel på respekt for byrådet og demokratiet er ødelæggende for tilliden og samarbejdet i byrådet. Det gavner ikke Randers.

I øvrigt besynderligt, at DF nu stemte FOR at bruge godt 6 mio. kr. ekstra, mens de ved sagens behandling i 2011 tordnede mod overhovedet at tilslutte sig Kulturby 2017. DF fik ikke afskaffet modersmålundervisningen og de stemmer for, hvad de tidligere var imod – hvorfor gik de med i det budget?

Lagt på i Debat indlægComments (2)

Kultur ministerens massakre på Østjylland

Tags:

Kultur ministerens massakre på Østjylland


Regeringens finanslovsforslag er ikke særlig rødt, til gengæld er det fornuftigt. Det er noget, vi kvitterer for i Venstre. Til gengæld er vi stærkt utilfredse med, at der er tale om en københavner-finanslov. Særligt på kulturområdet lægger regeringen op til en massiv skævvridning, hvor københavnske kulturinstitutioner går fri af besparelserne, mens dem i Østjylland nu er lukningstruet. Værst ser det ud for Fregatten Jylland, der mister fire millioner kroner. Det betyder, at der ikke er råd til at beholde masterne på skibet. En fregat uden master, kan man forestille sig noget mere sørgeligt?

Kulturministeren bryder med besparelsen på Fregatten Jylland en mere end 80 år gammel tradition i dansk politik. I 1929 blev Stauning og Madsen-Mygdal enige om at støtte restaureringen af det dengang faldefærdige skib. De to politiske modstandere søsatte dermed Danmarks første beskæftigelsesprojekt, eller det som regeringen i dag kalder for en ”kickstart”. Siden 1929 har Folketinget støttet et af vort lands største nationalklenodier, en tradition som Elbæk nu reducerer til næsten ingenting.

Fregatten Jylland er afgørende for turismen i Ebeltoft, og det er byens absolut vigtigste attraktion, som i den grad sætter byen på landkortet. De manglende bevillinger betyder, at det bliver vanskeligt at vedligeholde det store træskib. Hvad sker der så? Ja ifølge museets vedtægter så overdrages skibet til Kulturmuseet, og så må Uffe Elbæk jo finde ud af, hvor han vil ”parkere” et kæmpe træskib i centrum af København.

Det er naturligvis en meget ugennemtænkt besparelse, eftersom man ikke kan spare på vedligeholdelsen af et gammelt træskib. Og jo mere man sparer på vedligeholdelsen, jo dyrere bliver det på længere sigt.

Den Gamle By undgår heller ikke massive besparelser. En attraktion som de fleste østjyder kender fra utallige besøg, f.eks. omkring juletid, hvor mange har tradition for at spise æbleskiver og drikke gløgg i Den Gamle By. Museet er dog andet end traditioner. De senere år er der sket en massiv fornyelse med en ”ny” bydel, som viser, hvordan Danmark så ud i 1970’erne. Det er derfor grotesk, at museet bliver beskåret netop, som det er blevet udvidet. Det virker som om, ministeren nærmest har trukket lod blandt museer uden for Københavnsområdet for at finde steder, man kunne spare. Samtidig er det påfaldende, at regeringens venner på Arbejdermuseet i København har fået et tilskud på over en million kroner ekstra. Det er besynderligt, at et museum med så snævert sigte som Arbejdermuseet skal have flere penge i en tid, hvor brede og folkelige museer bliver kraftigt beskåret.

Som om det ikke var nok, bliver Gammel Estrup frataget 800.000 kroner, som ellers skulle gå til den løbende vedligeholdelse af museet. Netop fordi bevillingen har været målrettet løbende vedligeholdelse er besparelsen besynderlig og vil i yderste konsekvens betyde, at museets anskaffelse af 40 millioner kroner i private midler til overordnet renovering er spildt. Samtidig er det tankevækkende, at sammenlignelige institutioner såsom Arbejdermuseet og Handels- og Søfartsmuseet modtager betydeligt større tilskud.

Det er påfaldende, at den eneste østjyske politiker der ikke bekymrer sig om det østjyske kulturliv, er kulturministeren. Det er derfor nødvendigt at råbe kulturministeren op, sådan at han ikke får lov til at slippe af sted med sin rundbarbering af det østjyske kulturliv. Derfor har jeg indkaldt alle østjyske medlemmer af Folketinget til et møde, sådan at vi sammen, på tværs af partier, kan lægge pres på kulturministeren. Det handler nemlig ikke om partipolitik, men om at der skal være en vis rimelighed i kulturpolitikken i Danmark, hvor hele landet får glæde af de knap 20 milliarder, som hvert år bruges på at støtte kulturen.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Omlæg kunststøtten til de kunstnere, som har behov for den!

Tags:

Omlæg kunststøtten til de kunstnere, som har behov for den!


I dag modtager en lang række kunstnere en livsvarig ydelse fra Staten. Beløbet er rent faktisk begrænset, så det er ikke nogen guldgrube at modtage. Men ironisk nok gives det kun til etablerede kunstnere, hvoraf mange har en betydelig indtægt.

Det er fint, at staten påskønner de kunstnere, der vier deres liv til kunsten. Men kan det ikke ske på andre måder end ved hjælp af et beskedent årligt pengebeløb? Hvad med en årlig middag for kunstnerne og det officielle Danmark? Eller en medalje til dem som særligt udmærker sig som man fx gør i Storbritannien? Det er efter min mening, en langt større anerkendelse end et beskedent pengebeløb.

Det kræver meget at bryde igennem som kunstner: talent selvfølgelig, men også held. Specielt for de kunstnere, der laver kunst udenfor de etablerede kredse, kan det være vanskeligt at bryde igennem på en måde så man kan leve af det. Det er sørgeligt, da vi har brug for et vækstlag i kunsten, så nye kunstnere kan komme frem, og dermed sikre fornyelse indenfor kunstens verden. For nye kunstneres værker er ofte ikke just let omsættelig, sådan som en kioskbasker af en ny bog fra en kendt forfatter.

Lad os prioritere pengene og i højere grad bruge støtten på de kunstnere, som er unge og har svært ved at få enderne til at mødes. Det giver langt mere mening, end at støtte de kunstnere, der har en lang karriere bag sig, eller støtte enkerne efter kendte kunstnere som vi også gør. Det er trods alt et begrænset beløb, der årligt afsættes på finansloven til den livsvarige støtte. Men det sender et signal om hvad vi som politikere synes er vigtigt, og ved at omlægge kunststøtten, så vil de ”fattige” kunstnere også få mere end i dag.

Riget fattes penge, og derfor må vi vælge hvad vi støtter. Det gælder også inden kulturen, og det kan der faktisk komme noget godt ud af. Krisen tvinger os til at tænke anderledes, og det kan når det gælder kulturen, være en fordel for de unge kunstnere.

Mit forslag er ikke et korstog mod bestemte kunstnere, men derimod en erkendelse af, at vi har mange kunstnere, som ikke har råd til deres hverv, mens andre kunstnere faktisk tjener gode penge på den kunst de laver. Det er vores opgave som politikere at sikre rammerne for, at vi fortsat har kunst som er nytænkende og skabende frem for kun at have plads til den bestående. Det kan vi blandt andet gøre ved at kigge den forældede kunststøtteordning efter i sømmene.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Hvidsten gruppen

Tags: ,

Hvidsten gruppen


En af de sange, der betyder mest for mig er ”En lærke letted”. Selv om den har mange år på bagen og omhandler besættelsen, så er den stadig aktuel. Ligesom historien om de danske frihedskæmpere stadig er aktuel. I sidste uge var jeg til præmiere på ”Hvidstengruppen”. Filmen handler om vores egen lokale modstandsgruppe, der på trods af de officielle opfordringer satte sig op mod den tyske besættelse. De endte som bekendt med at betale den højeste pris. Vi må aldrig glemme disse lokale helte, som var med til at sikre Danmarks frihed. Read the full story

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Michael Aastrup Jensen glæder sig over ny post som kulturordfører

Tags: ,

Michael Aastrup Jensen glæder sig over ny post som kulturordfører


Det lokale folketingsmedlem, Michael Aastrup Jensen (V) er netop blevet udpeget til ny kulturordfører for Venstre. Fremover skal han styre partiets kulturpolitik og holde den radikale kaospilot i Kulturministeriet i ørene. 

– Det er et drømmeordførerskab. Ved siden af udenrigspolitikken har kultur og mediepolitikken været min helt store interesse, lige siden jeg blev aktiv i politik, udtaler Michael Aastrup Jensen.

 Michael Aastrup Jensen bebuder en markant liberal profil med fokus på en langt bedre fordeling af kulturmidlerne frem for som i dag at forgylde københavnerne.

 – Jeg glæder mig til at tage kampen op mod de røde lejesvende i DR og sætte alle kultursnobberne i København på plads.

 – Min holdning er, at det er borgernes afgørelse, om noget er kunst eller ej. Det skal en eller anden selvbestaltet elite ikke sidde og bestemme.

 Venstres nye kulturordfører ser frem til at skulle tage kampen op med den radikale Uffe Elbæk, der forleden blev udnævnt til ny kulturminister.

 – Kulturpolitik handler i den grad om værdikamp. Jeg glæder mig til at skulle i clinch med den nye radikale minister. Jeg tror godt, jeg kan garantere, at vi bestemt ikke er enige om alting.

 Michael Aastrup Jensen blev valgt til Folketinget tilbage i 2005, og har siden da beklædt en række ordførerposter. En ting har imidlertid ikke ændret sig. Michael er først og fremmest Østjyllands mand på Christiansborg, så selvom kulturpolitikken kommer til at fylde en del, vil hans arbejde for de lokale interesser stadig have en meget høj prioritet.

 – Det her er ikke et ’enten-eller’ men et ’både-og’. Østjylland har stået i skyggen af København i alt for mange år, både når det gjaldt fordelingen af midlerne til kultur, men i den grad også, når vi taler infrastruktur. Jeg vil kæmpe for at få rettet op på begge dele.

Michael Aastrup Jensen forsætter desuden som partiets IT-ordfører.

Yderligere oplysninger

 Michael Aastrup Jensen, MF, kulturordfører (V)

33 37 45 22

Lagt på i PressemeddelelserComments (0)

Rituel  stammedans

Tags:

Rituel stammedans


Overskriften i dag i Randers Amtsavis er: ”Godt projektet blev stoppet”. Det er åbenbart udtalt af fmd. for Kultur- og fritids udvalget i Randers Kommune, Ellen Petersen. Åbenbart godt hjulpet på vej af en S landspolitiker. Jo der er virkelig tale om rituel stammedans i Socialdemokratiet – betontænkningen fornægter sig ikke. Randers Bibliotek havde formastet sig til lidt nytænkning med noget egenbetaling.

Det skal være gratis – det er et S princip. Nu er det jo sådan, at der er  ingenting, der er gratis – ikke kommunale ydelser – der er bare nogen andre, der betaler, hvis man ikke selv betaler noget. Det er virkeligheden.

I den økonomiske virkelighed i fremtiden vil der nok være nogen ting, som vi selv skal til at betale en del af. Det tror jeg selv socialdemokrater kommer til at indse – måske af nød. Jeg tror at S skal se at komme ud af osteklokken. Selv om osteklokken er af glas, så kan den godt give et noget forvrænget billede af den økonomiske virkelighed, når man kikker ud derindefra.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Klassisk koncert og opera på Østervold

Tags: ,

Klassisk koncert og opera på Østervold


Lørdag aften sad min familie og jeg og nød en storslået to timer lang koncert på TV, kanal DK4 med den volinspillende dirigent og kapelmester Andre Rieu, og hans klassiske salonorkester fra torvet i Maastricht i Holland.

En fantastisk koncert vekslende mellem Opera, Klassisk musik, Evergreens og Populær musik, krydret med dygtige sangsolister og korsang. Så smukt og festligt, at det fik både tårer, smil og glad feststemning frem ved det tusindtallige publikum…Hele Maastricht by var ved at vælte af glæde, stemning og fællesskab.

Så er det man kommer til at tænke, ” Hvorfor ikke i Randers ” ?  Vi har jo næsten det hele i Randers en storslået plads, vi har et fantastisk symfoniorkester, vi har en fantastisk dirigent i David Riddel, vi har nogle dygtige kor, og vi har en dygtig og smuk sangerinde i Eva Sun Noy og andre dygtige unge solister.

Jeg tror sådanne koncerter ville blive et ” brand ” for Randers. Vi vil blive lige så kendte for vores klassiske koncerter på Østervold, som Horsens er for deres Rock koncerter, og Silkeborg er for deres lysregatta. En sådan begivenhed i Randers, vil give byen et fælleskab af stolthed, forventning og glæde, noget som hele byen/kommunen kunne samles om.

Vi kunne starte med to koncerter om året, en koncert en eftermiddag/aften, lørdag sidst i maj, og igen en koncert lørdag sidst i august. Efterfølgende år skal koncerterne udbygges med større solist navne, og fortsætte som en tilbage- vendende begivenhed.

Ved den rette markedsføring vil en sådan tilbagevendende klassisk koncert på Østervold kunne tiltrække både Presse, TV, og et stort og feststemt udenbys publikum til byen. Det vil være til glæde for omsætningen i byens forretninger, restauranter og hoteller.

Sidst men ikke mindst, vil det sætte Randers på landkortet og være med til at tiltrække nye bosættere og erhvervsliv, for hvem vil ikke være med hvor man har det festligt og kulturen blomstrer.

Hermed er ideen givet videre til det nye Østervoldråd til fri afbenyttelse…Klassisk koncert og opera på Østervold ” Hvorfor ikke i Randers ” ?

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 16. august 2017 to 14. september 2017.