Emne arkiv | "KMD aftale"

Stats forvaltningens udtalelse om borgmesterens håndtering af KMD dokument

Tags: ,

Stats forvaltningens udtalelse om borgmesterens håndtering af KMD dokument


Pressemeddelelse.

I september 2011 rettede vi undertegnede byrådsmedlemmer henvendelse til Statsforvaltningen i Midtjylland med anmodning om undersøgelse af:

  • Hvorvidt en mail, der var kommet til vores kendskab, uberettiget var blevet skjult af borgmesteren til trods for at vi havde anmodet om, at få alt materiale vedr. den såkaldte KMD-sag.
  • Om der var andet relevant materiale i sagen, som vi ikke havde fået indsigt i.
  • Om den fremkomne mail fra en ledende jurist i KL gav anledning til mistanke om uberettiget videregivelse af fortrolige oplysninger til 3. mand.

Vi har nu modtaget udtalelse fra Statsforvaltningen i Midtjylland. Udtalelsen kan læses her og vil være at finde på www.statsforvaltning.dk.

Vi tager som tidligere tilkendegivet Statsforvaltningens afgørelse til efter retning. Vi undrer os dog over at Statsforvaltningen ikke har fundet anledning til at foretage  nærmere undersøgelser omkring evt. læk af fortrolige oplysninger og evt. yderligere korrespondance i sagen. Statsforvaltningen begrunder den manglende undersøgelse med karakteren af de mulige lovovertrædelser samt manglende mulighed for at afklare det konkrete hændelsesforløb – herunder at andre dele af korrespondancen efter det oplyste er tilintetgjort.

Den samme undren har vi, når Statsforvaltningen i sin udtalelse opremser eksempler på hvor byrådsmedlemmer har krav på indsigt i oplysninger, men derpå undlader at konkludere vedrørende den konkrete mail, idet man henviser til, at den retlige grænse for hvad borgmesteren kan betragte som sit private materiale er uskarp.

Retssikkerheden for byrådsmedlemmers krav på indsigt  i kommunale sager, ansattes og borgeres sikkerhed vedrørende korrekt omgang med fortrolige oplysninger er således ikke blevet forbedret eller tydeliggjort ved denne afgørelse, men snarere forringet.
Anders Buhl-Christensen og Hans N. Kortbek
Byrådsmedlemmer for Venstre

Lagt på i PressemeddelelserComments (0)

Etik og moral – og aftaler

Tags:

Etik og moral – og aftaler


Som bekendt blev Anders Buhl–Christensen og undertegnede fra Venstre  for nogen tid siden inviteret til et møde med borgmesteren og Leif Gade fra S.  Formålet med mødet var ifølge borgmesteren  at  standse den megen polemik i forbindelse med Venstres klage til Statsforvaltningen over borgmesterens håndtering af en mail i den afsluttede KMD-sag,  som vi var kommet i besiddelse af. Borgmesteren fandt at debatten havde nået et punkt, hvor den var skadelig for Randers Kommune.

Vi lavede derfor en aftale om at vi ikke ville kommentere mere på sagen, men afvente afgørelsen fra Statsforvaltningen, ligesom vi for begge parters vedkommende tilkendegav, at vi ville tage Statsforvaltningens afgørelse til efterretning. Som en selvfølge tilkendegav vi også, at striden ikke ville være til hindring for praktisk politisk samarbejde mellem de to partier til gavn for Randers Kommune.

I dag d. 201011 ser jeg så i Amtsavisen, at borgmesteren  tilsidesætter  aftalen og kommenterer på  selve  kernen i striden, nemlig den omtalte mail, som Venstre har indbragt for Statsforvaltningen.

Indtil videre vil vi holde vores del af aftalen, selv om borgmesteren nu har sprængt aftalen. Vi må dog konstatere, at borgmesteren heller ikke omkring  indgåede aftaler udviser særlig stor etik og moral.

Lagt på i DiverseComments (0)

Avisen Kommunen skriver om KMD sagen

Tags: ,

Avisen Kommunen skriver om KMD sagen


Som bekendt har borgmester Henning Jensen Nyhuus forsøgt at undgå offentliggørelse af en mail, hvori han modtager en forklaring fra KL’s chefjurist om, at en påtænkt artikel vil afsløre, at en KL journalist har fået for meget at vide.

Med afsæt i denne konkrete hændelse bringer avisen Kommunen en artikel om selve mailen og en ganske omfattende artikel om hele sagsforløbet i den såkaldte KMD sag.

I sidstnævnte artikel tegnes et meget lidt flatterende billede af Randers kommunes borgmester:

Bag kulisserne fortæller en række kilder til Kommunen om en borgmester, som er mistroisk, grænsende til det paranoide, hævngerrig, konfliktsøgende og meget følelsesmæssig.  Og de beretter om et forløb, som de kalder kafkask, uanstændigt og uredeligt. Eller som en udtrykker det: ”Alle sidder på en katapult, som borgmesteren kan udløse nårsomhelst.”
…..
Andre peger på, at direktionen i Randers ganske enkelt gav borgmesteren intellektuelt baghjul – og i flere sager talte ham midt imod. Det bryder han sig ikke om, siger kilder.

Om selve mailen (se kopi her) har Kommunen indhentet udtalelser fra flere eksperter bl.a. mediejurist og forskningschef Oluf Jørgensen, der kalder mailen ”meget afslørende”:

”Jeg har aldrig i mine mange år, hvor jeg har arbejdet med det her, set en tilsvarende afsløring af, at journalistik er underlagt bestemte interesser,” siger han: ”Artiklen skal tilgodese borgmesteren i Randers, og det vil kontorchefen i KL sørge for, at den kommer til.”

Hele artiklen kan læses på http://kommunen.dk/Artikel/Byraad-i-Randers-splittet-af-hemmelig-KL-mail – kræver dog et login.

Lagt på i FaktaComments (0)

Venstre kom med den rygede KMD-pistol!

Tags:

Venstre kom med den rygede KMD-pistol!


Herunder bringes et debatindlæg skrevet af  Mogens Nyholm, byrådsmedlem Radikale Venstre:

Lokale Dansk Industri og LO tager helt fejl. Det er ikke personstridigheder i byrådet, der lammer Randers Kommune. det er borgmesterens embedsførelse, og manglende politisk moral og etik.

Venstre beviser nu, at Randers` borgmesteren tilbageholder et KMD-dokument, der afslører at borgmesteren er/var i ledtog med KL.

Venstres afgørende afsløring er en korrespondance mellem KL´s juridiske chef og borgmesteren, omkring et forslag til en mulig artikel i den skrevne presse; og ad mailen læses bl.a. citat:

Hej Henning – din historie er ikke gået i “stå” – men den kommer først efter konferencen. Da jeg fik set på hovedhistorien havde Rudi så stor en viden at han – hvis han ikke havde begæret aktindsigt – kun kunne have fået den fra dig eller mig – og det går ikke. Jeg har derfor aftalt at jeg omskriver den del som er hovedhistorien – Hvad var det som direktørerne havde gjort forkert“..og videre læses der. “og at Rudi så “vinkler” historien lidt anderledes” citat slut.

Af ovenstående uddrag af mail-korrespondance skal vi huske på, at det var KL, som lavede den “neutrale” personalejuridiske undersøgelse imod de to fhv. kommunaldirektører. Det lugter langt væk af aftalt spil mellem KL og borgmesterkontoret.

Venstres fremskaffede mail er den rygende pistol, der viser, at Radikale Venstre ramte plet, da vi i sommer klart påpegede, at KMD sagen ikke holder i byretten.

Er der nogle der fortjener at komme på anklagebænken, er det borgmesteren og KL.

Randers lammes udtaler LO`s Ejvind Clemmensen og DA`s Søren Fischer. Deres diagnose er desværre rigtig, men deres forslag til behandling er den forkerte.

Mit råd til Clemmensen og Fischer skal være: I møder jo borgmesteren på jeres vej. Giv borgmesteren et grundigt kursus i politisk moral og etik. Det er dén manglende egenskab hos borgmesteren, der lammer Randers Kommune og Laksetorvet. Og kun den!!

KMD sagen har intet med valgnatten at gøre – men vi er nogle byrådspolitikere, der ønsker at borgmesterkontoret kendetegnes af moral og etik; så Randers Kommune kan komme videre – for det skal og fortjener Randers Kommune.

Lagt på i FaktaComments (0)

KMD-sagen til Stats forvaltningen

Tags:

KMD-sagen til Stats forvaltningen


Økonomiudvalgsmedlemmerne for Venstre i Randers byråd, Anders Buhl –Christensen og Hans N. Kortbek  har  til Statsforvaltningen Region Midtjylland fremsendt  anmodning om undersøgelse af, om borgmester Henning Jensen Nyhuus har handlet korrekt:

Når han på byrådsmødet d. 050911 på forespørgsel, om der var yderligere korrespondance i KMD-sagen, svarede, at der ikke var yderligere korrespondance, der kan offentliggøres fra sagen, hvorved borgmesteren har hindret at byrådsmedlemmer har fået oplysninger, som de har krav på at få.

– Når borgmesteren selv eller en af de undersøgende jurister fra KL – eventuelt i forening – har lækket fortrolige oplysninger om undersøgelsen til en journalist ved KL’s tidsskrift Danske Kommuner på et tidspunkt hvor intet var tilgængeligt for offentligheden.

– Når der nu, med baggrund i den tilvejebragte og af borgmesteren hemmeligholdte korrespondance, kan være berettiget tvivl om, hvorvidt borgmesteren har skjult yderligere korrespondance mellem ham og KL-undersøgerne i KMD-sagen. Korrespondance som vi som byrådsmedlemmer har krav på indsigt i og har bedt om.

Baggrunden er, at vi er kommet i besiddelse af korrespondance mellem borgmesteren og en ledende jurist hos KL.  Den nævnte korrespondance har været holdt hemmelig for os. Dette til trods for flere forespørgsler om, om der var yderligere korrespondance vedr. KMD-sagen.

Af korrespondancen fremgår det efter vores opfattelse, at der eksisterer den af os påståede alliance mellem borgmesteren og KL-undersøgerne, hvorfor resultatet af undersøgelsen ikke kan tillægges nogen større værdi  og slet ikke objektivitet. Det fremgår endvidere at borgmesteren eller nogen af KL-undersøgerne angiveligt har lækket fortrolige oplysninger til en journalist ved KL’s tidsskrift Danske Kommuner.

Vi imødeser undersøgelsen fra Statsforvaltningen, herunder også svar på spørgsmål stillet af Det Radikale Venstre til sagen, således at offentligheden kan få et mere nuanceret indblik i baggrunden for KMD-sagen, undersøgelsen og baggrunden for den efterfølgende direktørflugt fra Randers Kommune.

Lagt på i PressemeddelelserComments (1)

Ordentlighed – også i KMD-sagen

Tags:

Ordentlighed – også i KMD-sagen


Normalt forsvarer jeg ikke radikale politikere, da vi jo ofte er uenige om politiske emner, MEN den radikale Mogens Nyholm har ret i, at borgmesteren hurtigt fik offentliggjort HR-chefens anklage mod fhv. kommunaldirektør Bent Peter Larsen på nettet, mens Bent Peter Larsens forsvar på personalechefens grove anklager og notatet fra KL om emnet ikke blev offentliggjort samtidigt. Jeg påpegede det samme i en mail til borgmesteren og byrådet den 18. august og fik svar fra en embedsmand d. 22. august, at materialet ville blive lagt ud på hjemmesiden. Read the full story

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Ånden er ude af flasken

Tags:

Ånden er ude af flasken


Efter at det meste af KMD rapporten nu er offentliggjort og borgmesteren har givet udtryk for hvad han mener der burde/kunne være sket i sagen, så er det vist på tide, at vi, der har holdt os pænt tilbage af hensyn til de implicerede og de lukkede møder, giver vores version af sagens overordnede indhold og forløb.

På ØK-mødet 7. december 2009 fik vi en orientering om forhandlinger med KMD om fortsættelse af IT samarbejdet fra 010111. Jeg husker at vi fik at vide, at det ville blive dyrere. Spørgsmålet om udbud blev drøftet, men det var vurderingen, at det ikke var nødvendigt at gå i udbud. En stor del af IT’en kunne simpelthen kun leveres af KMD. Der blev også talt om de store interne omkostninger i Randers Kommune ved at skifte leverandør og system. Det blev også pointeret, at vi var i en gråzone.  Jeg husker at vi sagde ja til at forvaltningen kunne gå videre med forhandlingerne med KMD – vi nikkede – som vi kalder det til et orienteringspunkt.  Desværre er vi kun få der husker noget fra dette møde – belejligt eller ubelejligt, men det var jo også det sidste ØK-møde i valgperioden og fandt sted lige ovenpå de barske konstitueringsforhandlinger, så der var mange dårlige vibrationer i luften på dette møde. Read the full story

Lagt på i Debat indlægComments (0)

KMD sagen: Sandheden er stadig den mest enkle (2)

Tags: ,

KMD sagen: Sandheden er stadig den mest enkle (2)


KMD sagen har fyldt meget og har affødt en stribe af udmeldinger i den første uge af august. Også borgmester Henning Jensen Nyhuus har været ganske aktiv på scenen via pressemeddelelse, udtalelser til Amtsavisen og med læserbrev.

Herunder en række klip fra diverse medier – hvorvidt der er konsistens i udmeldinger fra Henning Jensen Nyhuus overlades det til læseren selv at vurdere.

Pressemeddelelse lagt på www.randers.dk 1. august 2011 efter ekstraordinær byrådsmøde, hvor byrådet var enige om at fremlægge alle sagens dokumenter:

Borgmesterens pressemeddelelser med egne konklusioner på KMD sag

Borgmesterens pressemeddelelser med egne konklusioner på KMD sag

Per Hansen, formand for DJØF kritiserer i læserbrev i Amtsavisen 5. august 2011, at borgmester Henning Jensen Nyhuus samtidig med offentliggørelse af KL’s konsulentundersøgelser går ud og drager sine egne konklusioner:

DJØF anklager Henning Jensen Nyhuus

DJØF anklager Henning Jensen Nyhuus

Borgmester Henning Jensen Nyhuus imødegår med læserbrev 6. august 2011 i Amtsavisen DJØF’s anklage med, at “jeg er heller ikke gået ud med egne konklusioner”.

Det var KLs konklusioner skriver Henning Jensen Nyhuus

Det var KLs konklusioner skriver Henning Jensen Nyhuus

Lagt på i FaktaComments (0)

KMD sagen: Sandheden er stadig den mest enkle (3)

Tags: ,

KMD sagen: Sandheden er stadig den mest enkle (3)


KMD sagen har fyldt meget og har affødt en stribe af udmeldinger i den første uge af august. Også borgmester Henning Jensen Nyhuus har været ganske aktiv på scenen via pressemeddelelse, udtalelser til Amtsavisen og med læserbrev.

Herunder en række klip fra diverse medier – hvorvidt der er konsistens i udmeldinger fra Henning Jensen Nyhuus overlades det til læseren selv at vurdere.

Pressemeddelelse lagt på www.randers.dk 1. august 2011 efter ekstraordinær byrådsmøde, hvor byrådet var enige om at fremlægge alle sagens dokumenter:

Borgmesterens pressemeddelelser med egne konklusioner på KMD sag

Borgmesterens pressemeddelelser med egne konklusioner på KMD sag

Per Hansen, formand for DJØF kritiserer i læserbrev i Amtsavisen 5. august 2011, at borgmester Henning Jensen Nyhuus samtidig med offentliggørelse af KL’s konsulentundersøgelser går ud og drager sine egne konklusioner:

DJØF anklager Henning Jensen Nyhuus

DJØF anklager Henning Jensen Nyhuus

Borgmester Henning Jensen Nyhuus imødegår med læserbrev 6. august 2011 i Amtsavisen DJØF’s anklage med, at “jeg er heller ikke gået ud med egne konklusioner”.

Det var KLs konklusioner skriver Henning Jensen Nyhuus

Det var KLs konklusioner skriver Henning Jensen Nyhuus

Lagt på i FaktaComments (0)

Blev direktører opfordret til at søge væk?

Tags: ,

Blev direktører opfordret til at søge væk?


I Amtsavisen 3. august 2011 refereres Henning Jensen Nyhuus for at have udtalt at “Samtidig kom der klare signaler fra blandt andet min side til de to direktører om, at de nok skulle se og finde sig et andet arbejde. Borgmesteren kunne ikke have tillid til det arbejde, som de lavede“. Borgmesteren har øjensynlig ikke haft indvendinger mod at være blevet refereret således.

I læserbrev 6. august 2011 skriver tidligere kommunaldirektør Bent Peter Larsen i et læserbrev bl.a. “Oplysningen er IKKE korrekt. Hverken KC (vicekommunaldirektør Klaus Christiansen, red.) eller jeg har modtaget sådanne signaler. Hvis vi havde, ville det i øvrigt – efter min vurdering – være aldeles uetisk og uordentligt at offentliggøre det. Men påstanden er altså usand“.

Herunder klip af de to indlæg.

Ifølge Amtsavisen har Henning Jensen Nyhuus opfordret direktører til at søge væk

Ifølge Amtsavisen har Henning Jensen Nyhuus opfordret direktører til at søge væk

Bent Peter Larsen kalder opfordring om at søge væk for usand

Bent Peter Larsen kalder opfordring om at søge væk for usand

Lagt på i FaktaComments (0)

Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 16. august 2017 to 14. september 2017.