Emne arkiv | "integration"

Kvinder skal ikke diskrimineres

Tags:

Kvinder skal ikke diskrimineres


Dokumentarserien, Moskeerne bag sløret, har udstillet, at vi i dele af det danske samfund finder parallelsamfund, hvor danske love og normer tilsidesættes. Det er fuldstændigt utilstedeligt, at vægte sharia-lovgivning over danske love og regler.

Danmark er et retssamfund med et civiliseret retssystem, hvor alle er lige for loven. Derfor skal vi hverken tolerere eller ignorere, når vi får viden om, at nogle prædiker om fuldstændig absurde middelalderlige straffe. Straffe der ikke hører hjemme i et oplyst moderne samfund!

Når disse straffe samtidig kun gælder for kvinder, der desuden skal finde sig i at være voldsofre samt være villige til sex når manden lyster, så er der tale om en så omfangsrig diskrimination, at det naturligvis er vores pligt at reagere.

Danmark er på mange måder et attraktivt samfund at leve i.  I Venstres Byrådsgruppe i Randers vil vi gerne sprede ideerne om velfærdssamfundet og retssamfundet og byde velkommen til dem, der gerne vil Danmark. Det er Venstres opfattelse at borgerne i Randers Kommune altid har vægtet integration og mangfoldighed højt, og det skal vi fortsat sikre.

Med med baggrund i den igangværende debat om kvindediskriminerende holdninger fra imamer i Aarhus Kommune, bør vi også i Randers undersøge, om vi i vores kommune har folk, der prædiker direkte mod de danske love og værdier og dermed skaber parallelsamfund.

Derfor ønsker Venstres Byrådsgruppe i Randers, at byrådet snarest drøfter og får overblik over om tilsvarende kvindesyn præger moskeerne i Randers.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Inger Støjberg og Michael Aastrup Jensen ser på succesfuld integration i Randers Kommune

Tags:

Inger Støjberg og Michael Aastrup Jensen ser på succesfuld integration i Randers Kommune


Mandag den 11. maj 2015 kommer Venstres politiske ordfører, Inger Støjberg, til Randers. Inger Støjberg har sagt ja til invitationen fra Venstres lokale folketingsmedlem, Michael Aastrup Jensen. De skal sammen besøge Bysekretariatet i Randers Kommune, der arbejder med at integrere unge minoritetsdrenge med ikke-vestlig baggrund.

Det er vigtigt, at vi i samarbejde med landets kommuner arbejder målrettet for at unge med anden etnisk baggrund end dansk får fodfæste på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. 

Randers Kommune gør et rigtig godt stykke arbejde med unge minoritetsdrenge og det arbejde glæder jeg mig til at vise Inger Støjberg. Vi kan lære meget af Randers Kommune og de erfaringer, kommunen gør sig, skal vi tage med os, når vi forhåbentligt får regeringsansvaret efter folketingsvalget. Der er brug for en ny og bedre udlændingepolitik, siger Michael Aastrup Jensen

Program:

Mandag den 11. maj 2015 – Flyvervej 5 st. i Randers

Kl. 16.30: Velkommen til Bysekretariatet og en kort intro til den boligsociale indsats i Randers V/Louise Hou Kragh

Kl. 16.45: Boligsocialmedarbejder Toke Lundstrøm fra indsatsen omkring fritidstjansen fortæller om projektet, samt MYOB som er et nyt alternativ til at arbejde med unges arbejdsidentitet gennem iværksætteri.

Kl. 17.05: Oplæg V/MYOB drengene – 8 drenge er i fuld gang med at etablere deres egen eventvirksomhed

Kl. 17.30: Kort intro til det brede partnerskab for Nordre Fælled (civilsamfund, stat og kommune)

Kl. 17.45: Besøg på Nordre Fælled

Kl. 18.30: Besøget slutter i Bysekretariatet

Pressen er velkommen under hele arrangementet, hvor der også vil være mulighed for at stille spørgsmål til de to Venstre-politikere.

For yderligere information: 

Michael Aastrup Jensen

+ 45 61 62 42 25

Lagt på i PressemeddelelserComments (0)

Ineffektiv integrations politik invaliderer

Tags:

Ineffektiv integrations politik invaliderer


Antallet af familiesammenføringer er steget med 60 % fra 2011 til 2013. Den dramatiske forøgelse i antallet af familiesammenføringer og lempelsen af udlændingepolitikken kommer til at koste de danske skatteydere næsten 1mia. kroner i 2014. Regeringen har afskaffet pointsystemet, der gav alle mulighed for at blive familiesammenført til Danmark, men som også stillede krav til, at man tager del i samfundet og tager ansvar for at blive integreret. Samtidig er det blevet mere attraktiv for indvandrere at være på offentlig forsørgelse – det er ellers et af de største problemer i ghettoerne.

Dette sker på trods af, at regeringen og statsministeren forud for valget i 2011 har lovet ikke at føre en lempeligere udlændingepolitik. Regeringens udlændingepolitik er med andre ord uholdbar, uøkonomisk og umoralsk.

Det er på tide at gøre op med regeringens lempelige udlændingepolitik. Da Venstre var i regering havde vi en fast, fair og fornuftig udlændingepolitik. VK-regeringen bragte tilstrømningen af udlændige under kontrol så der kom flere for at arbejde og studere og færre asylansøgere og familiesammenførte.

Venstre mener, at det skal kunne betale sig for tilflyttere at arbejde og integrerer sig i det danske samfund. Positiv integration kan kun ske ved hjælp af incitamenter, der hjælper dynamiske og initiativrige tilflyttere og straffer ballademagere. Det danske samfund har gavn af diversitet og forskellighed, men det er også vigtigt at holde sig for øje, at integrationen ikke kommer af sig selv. Vi skal tilbage til en håndholdt udlændingepolitik.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Danmark og ”frikadellerne”

Tags:

Danmark og ”frikadellerne”


Hele frikadelle diskussionen  er kun et symptom på den frygt, som mange danskere har for en påtvunget kultur påvirkning. Vi bliver jo hver dag påvirket af kultur fra hele verden, og noget af den tager vi til os, som vores egen, og andet forkaster vi. Jeg synes det afgørende er, om vi frivilligt opgiver dansk kultur/madkultur, eller det er fordi, vi ikke tør eller har lyst til tage kampen op mod den fremmede kultur. Det er uanset om det er på mad området eller andre områder. Danskerne må påtage sig et ansvar personligt som forældre, i institutionsbestyrelser og som borgere i et demokratisk samfund. Det er alles ansvar at sørge for at dansk kultur ikke bliver skubbet til side af hensyn til et krævende mindretal. Dem der  f.eks. ikke vil have maden, der bliver serveret, må tage noget med hjemmefra. Det er ikke noget borgerne selv må handle på, der skal ikke lovgives.

Det der skal lovgives om på f.eks mad området er, hvor maden kommer fra, hvad den indeholder, måden den f.eks er slagtet på, hvilke tilsætningsstoffer der er i osv. Det er noget lovgiverne skal klare. Derfra skal forbrugerne både i butikkerne og i institutioner vælge og bestemme selv – stemme med fødderne.

Det er vigtigt, at vi adskiller det helt private, hvor vi som borgere må have de forskelligheder, vi nu en gang har religiøst og kulturelt. Der skal der være frit valg på alle hylder blot vi ikke overtræder lovgivningen. Når f. eks Dansk Supermarked jf. pressen har besluttet at acceptere, at de ansatte bærer tørklæde, der dækker håret. Så er det et valg, som Dansk Supermarked naturligvis kan gøre for deres virksomhed. Til gengæld kan de kunder, der ikke er enige i det valg, undlade at handle i Dansk Supermarked, man kan stemme med fødderne. Sådan er det i et frit land. Det samme gælder fravalg af kristne helligdage, juletræsfester, juletræer og julefrokoster. Det er noget de ansatte eller kunderne selv forholder sig til og handler på.

Noget andet er det med de forhold, hvor samfundet skal sørge for, at vi alle er lige stillet. Der skal lovgivningen sikre denne lighed og samme frihed og krav til alle uanset religiøs eller kulturelt tilhørsforhold. Her bør tilhørsforhold til en religion ikke give særlige rettigheder i forhold til andre tilhørsforhold. Sådan er det desværre ikke helt i Danmark, her tages der særlige hensyn eller kan tages særlige hensyn til religiøse grupperinger. Det kan der bl.a.  i forbindelse med udstedelse af f. eks. pas, både alm. Dansk pas og dansk fremmed pas. Her er kravene til det foto, som skal anvendes nemlig ingen hovedbeklædning og en masse andre krav. Men en undtagelse er tørklæde som dækker håret, hvis der angives religiøse grunde dertil. Jeg mener, at hvis kravet om ingen hovedbeklædning er et vigtigt krav, så skal det gælde alle. I modsat fald skal kravet fjernes, og alle skal kunne have en eller anden hovedbeklædning på når pasfotoet tages. Lovgivningen skal ikke bestemme om et religiøst tilhørsforhold er vigtigere end et hvilket som helst andet tilhørsforhold, som nogen kunne ønske at fremstå med på et officielt foto. Jeg kunne måske ønske mig at have en Venstre kasket på på  mit næste pasbillede?

Jeg har ikke undersøgt hvor mange andre steder i lovgivningen, der er sådanne diskriminerende forskelsbehandlinger, men der er sikkert flere. Det må vi forlange, at der gøres  op med. Der må være samme krav til alle i Danmark  – uanset religiøst tilhørsforhold eller andet tilhørsforhold.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Udlændinge politikken er skredet

Tags:

Udlændinge politikken er skredet


Det ses nu tydeligt at S heller ikke kan holde hvad de lovede på udlændingepolitikkens område. S lovede at fastholde den stramme udlændingepolitik, men de startede jo  bl.a. med at afskaffe starthjælpen og andre nødvendige reguleringer.

Vi ser nu tydeligt resultatet. Selv om man har flyttet folk ud fra flygtningecentrene, så er tilstrømningen så stor, at man må genåbne en masse centre og lave nye. Årsagen er jo ganske klar. Så snart man gør det blot lidt nemmere at komme hertil, lidt mere attraktivt at være her i stedet for et andet land, lægger mindre pres på for udsendelse af afviste asylansøgere – ja så rygtes det ude i verden, at der skal man søge hen. Dem der har brug for at vide det, de ved det et splitsekund efter at man har slækket på regelsættet.

Den fejlslagne politik koster selvfølgelig penge, men det er ikke hovedproblemet. Hovedproblemet er de integrationsmæssige problemer, de kulturelle problemer og de kriminalitetsmæssige problemer, som de mange nye udlændinge giver. De integrationsmæssige problemer er jo massive i visse bydele i vore større byer, og de hænger jo sammen basalt sammen med det kultursammenstød, der er med det øvrige danske samfund. I dette kultursammenstød spiller religion en betydelig rolle, da religion er en væsentlig del af vores kultur, hvad enten vi er etniske danske eller udlændinge. Vi har i DK en meget åben og friheds elskende kultur, hvor individets frihed er meget vigtig. De fleste udlændinge, som kommer hertil har islam, som religion. En lov religion, som er langt mere frihedsbegrænsende overfor den enkelte. Det præger naturligvis mulighederne for integration og giver kultursammenstød. Integrationsproblemerne og kultursammenstødene er igen med til at skabe kriminalitetsproblemerne i gruppen af udlændinge og deres efterkommere. Et skræmmende eksempel kan ses i være naboland Sverige, hvor man ganske vist har forbudt registrering af kriminalitet begået af etniske grupper, men undertrykke virkeligheden og sandheden kan man alligevel ikke.

Hvad gør vi. Ja dem der har fået varigt ophold, skal vi af al mangt integrere. Vi skal begrænse tilstrømningen ved at hjælpe i nærområderne, hvor vi kan hjælpe mange flere for de samme penge, som vi bruger på dem i DK. På den måde vil vi også hjælpe de rigtige – de virkelig forfulgte – ikke sociale flygtninge, der blot vil sikre sig bedre levevilkår til dem og deres familier. Det er et legitimt ønske fra de pågældende, men vi kan ikke være socialkontor for hele verden.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Vi skal stå fast!

Tags:

Vi skal stå fast!


Med baggrund i de aktuelle terrorhandlinger i Sverige og terrortruslerne i DK ser jeg  med bekymring på udviklingen i DK og de øvrige vesteuropæiske lande, som har skabt den højeste grad af  sikkerhed, fred og personlig frihed for deres borgere noget sted i verden. Vore friheds rettigheder i DK og det øvrige Vesteuropa er under voldsomt pres på grund af den store islamiske indvandring, der har fundet sted. Det skyldes, at en del – jeg understreger en del – af de nyankomne ikke ønsker at indrette sig på et samfund med vore frihedsrettigheder.  De ønsker at begrænse friheds rettighederne af hensyn til deres religion. Begrænsningerne er for os alle. Disse mennesker har rod i lande hvor religion og politik er et, så de har en grundlæggende mangel på forståelse for adskillelse af religion og samfundets indretning/politik. Dette er ikke et problem, så længe de kun er få, men når de bliver så mange, at det af danskerne føles som et pres, så er det et problem, og det skaber frygt. Read the full story

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Jeg er bekymret!

Tags: ,

Jeg er bekymret!


Jeg ser med bekymring på udviklingen i DK og de øvrige vesteuropæiske lande, som har skabt den højeste grad af  sikkerhed, fred og personlig frihed for deres borgere. DK og det øvrige Vesteuropa er uden sidestykke det bedste sted i verden målt på disse faktorer. Disse vigtige faktorer bygger på vores veludviklede demokrati med tilhørende ytringsfrihed, fri presse osv., som er med til at fastholde  freden og den personlige frihed. Read the full story

Lagt på i Debat indlægComments (1)

Indvandrer bander skal ikke styre handelslivet

Tags: ,

Indvandrer bander skal ikke styre handelslivet


Herhjemme er der en række regler og love som forretningsdrivende skal overholde. Der er krav til håndtering af madvarer, aflønning af medarbejderne og antallet af skilte, der må stå ude på gaden. I København skal de åbenbart også overholde lokale indvandrerbanders uskrevne regler. Det gjorde Netto ikke, så nu må de lukke!  Read the full story

Lagt på i Debat indlægComments (2)


Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 16. august 2017 to 14. september 2017.