Emne arkiv | "idræt"

En vigtig styrkelse af bredde- og eliteidrætten

Tags: ,

En vigtig styrkelse af bredde- og eliteidrætten


Idræt er vigtigt for sundheden, velværet, sammenholdet og det at kunne arbejde fokuseret mod et mål. Det har derfor været vigtigt for forligspartierne ved budget 2017 at se på rammerne og at tilgodese kommunens mange idrætsudøvere og frivillige indenfor både bredde og elite.

Vi har i mange år ligget alt for højt på timeprisen for halleje, og i foråret satte vi, kultur- og fritidsudvalget, hallejen ned til 60 kroner i timen. Vi ligger dog stadig højt på timelejen, og derfor sætter budgetpartierne nu timeprisen ned med ekstra 20 procent.

I Hornbæk har der længe trængt til bedre idrætsfaciliteter, og der ligger en plan klar for at samle idrætsfaciliteterne i Idrætscenter Vest på Gl. Viborgvej. For at kunne realisere projektet giver vi nu en samlet ramme på 10,5 millioner kroner inklusive de 3,5 millioner kroner, vi afsatte sidste år, og hvor de resterende millioner findes ved salg af Overvænget samt eventuelt indsamlede midler/fondsmidler. Eventuelt overskydende midler fra salget af hsf´s nu snart tidligere hjemmebane skal bruges på breddeidrætten.

I Harridslev, Mellerup og Albæk er der i mange år arbejdet intenst med at samle idrætsfaciliteterne under overskriften Kraftcenter Korshøj. Det er derfor dejligt at vide, at projektet nu har mulighed for at blive til virkelighed med en bevilling på 2,5 millioner kroner.

Uden bredde – ingen elite, og uden elite – ingen bredde. En videreudvikling af hal fire har positiv betydning for begge dele, og vi fastholder derfor de midler til drift og anlæg, som vi afsatte ved sidste års budgetlægning samt afsætter 2,7 millioner kroner i 2017 for at kunne opfylde parkeringsnormen. Den nye idræts- og eventhal vil kunne rumme mange idrætsudøvere i hverdagene, og Arena Randers vil herudover kunne huse idrætsstævner, konferencer, udstillinger, spisninger og messer, og der er allerede nu interesse for at bruge den kommende idræts- og eventhal på endnu flere måder.

Mange af kommunens idrætshaller er bygget på samme tid, og vedligeholdelsen bliver mere og mere resursekrævende. Samtidig ændrer ønskerne for faciliteter sig, og for at fremtidssikre det ændrede idrætsbillede iværksætter vi nu en udviklingsplan, der skal belyse udfordringer og komme med løsninger for kommunens idrætshaller i fremtiden. Idrætshallernes og brugernes egne visioner for deres hal og nærområde skal selvfølgelig være en vigtig del af udviklingsplanen.

Sidst, men ikke mindst, afsætter vi 500.000 kroner årligt til at styrke talentarbejdet og vores Team Danmark-eliteidrætskommuneaftale.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Ikke godt nok Randers

Tags:

Ikke godt nok Randers


Når Randers Kommune havner på en 72. plads ud af 93 i DIF´s undersøgelse; ”Idrætsforeninger i Danmark – rammer og vilkår”, så er det naturligvis ikke godt nok. – Det skal der gøres noget ved.

De mange frivillige ledere og hjælpere i idrætsforeningerne yder en uvurderlig stor indsats på mange områder. – Det sociale aspekt er et centralt element, og der foregår samtidig en vigtig demokratiuddannelse hvor man lærer om normer, værdier og tolerance, – og idrætsforeningerne er hermed med til at modvirke samfundets omdiskuterede individualiseringstendens.

Idrætsforeningernes bidrag til sundheden er åbenlys, og utrolig vigtig i Randers Kommune, hvor vores sundhedsprofil ikke er så god som den kunne være. Idrætten i Randers Kommune er desuden i meget høj grad med til at brande kommunen, og dermed ikke kun indadtil men også udadtil meget værdifuld for kommunen.

I den kommende skolereform får idrætsforeningerne en ny og stor rolle, og det er vigtigt at idrætsforeningerne føler sig taget godt i mod og lyttet til, for deres indsats kan få kolossal betydning for fremtidens sundhedsprofil i Randers Kommune.

Skolereformen vil formentlig, – og forhåbentlig – betyde et større brug af og dermed et større slid på idrætsanlæggene, og det skal der naturligvis tages højde for. Jeg mener derfor at investeringer i idrætsanlæg skal vægtes højt i den kommende byrådsperiode, og at forslaget fra SIKR om en 10–årig investeringsplan skal tages med i byrådets sagsbehandling. Investeringerne vil give sikkert afkast.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Er Randers kommune BRED nok når det gælder idræt?

Tags: ,

Er Randers kommune BRED nok når det gælder idræt?


Det går rigtig godt for eliteidrætten i Randers kommune. Fyrtårnene fodboldholdet Randers FC, håndboldholdet Randers HK og basketballholdet Randers Cimbria er alle at finde i den bedste række. Vi har fra kommunal side prioriteret elitesporten i kommunen – især fodbold og håndbold har gode faciliteter og i det hele taget ganske gunstige forhold. Det skal de blive ved med at have, da det er afgørende for, at de også i fremtiden kan levere flotte resultater som dem vi har set i de senere år – men vi må ikke glemme breddeidrætten.

På en netop offentliggjort undersøgelse fra DIF, omhandlende kommunernes prioriteringer og indsats på det idrætspolitiske område, indtager Randers blot en placering som nummer 72 ud af de 93 kommuner, der er med i undersøgelsen.

Det er efter min mening vigtigt, at der efter et kommunalvalg bliver ført flere penge til breddeidrætten ud fra både sportslige og sundhedsmæssige hensyn. Den nuværende bevilling på 2,1 millioner kr. rækker ikke langt i en stor kommune, hvor mange idrætsforeninger har brug for bedre og mere tidssvarende faciliteter samt investeringer i uddannelse af ledere og trænere, som er af fundamental værdi for enhver idrætsforening.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Åbent sportsmøde Venstre og sporten

Tags: , ,

Åbent sportsmøde Venstre og sporten


Kom og hør de kendte sportsudøvere:

Professionel håndboldspiller og talentchef  Katrine Fruelund, der bl.a. vil fortælle om sine mange spændende oplevelser i Randers HK, Viborg og Leipzig.

Måske ikke alle kan huske den stribe af guldmedaljer, som Katrine har bidraget til.

 Katrine-Fruelund-håndboldspiller
 Jørgen-Schmidt-verdensmester

Verdensmester i 1970 i amatør landevejsløb Jørgen Schmidt vil fortælle om, hvad cykelsporten  betød for ham, døtrene og det nuværende lederskab af Randers Cykelklub af 1910.

Nordisk Mester i bænkpres i 2005 Martin Faber Jensen  vil fortælle om en idrætsgren styrkeløft, som måske ikke  er så almen kendt, samt om det at være formand og  træner for den lokale Idrætsforening A.K.Frem.

 Martin-Faber-vægtløfter
 Claus-Omann-i-cykeltøj

Fra “bredde” idrætten vil vores Borgmesterkandidat  Claus Omann Jensen fortælle om deltagelse i Verdens  hårdeste motionsløb La Mormotte i de Franske Alper  her  i sommer.

Tillader tiden det vil Jens Peter Hansen med sin baggrund som cykelpendler, Rynkeby deltager, Race Across America crew member og Vasaloppet løber knytte forbindelsen mellem motion, det personlige ansvar og den personlige frihed.  Jens Peter-Hansen-Vasa

Vel mødt tirsdag den 29. oktober 2013 kl. 19.00 hos Randers Cykelklub, Langvangen 6, 8930 Randers NØ

Lagt på i PressemeddelelserComments (0)

Et levedygtig Handicap Center

Tags: ,

Et levedygtig Handicap Center


Det lokale handicapcenter Kronjylland i Stevnstrup holder 25 års jubilæum fredag d. 1/11. Jeg ønsker et stort tillykke med dagen og håber det kan forsætte, så der forhåbentlig kan holdes 40 års jubilæum.

Der er ingen tvivl om, at handicapcentret er god lokal institution og som selvejende institution er det flot, at de kan få det til at løbe rundt, uden direkte offentligt tilskud. Her er mange med større eller mindre handicap, fået en tilværelse med højere livskvalitet.

Med det unikke varmtvandsbassin, er der mange med forskellige fysiske og psykisk handicap, der er blevet restitueret, hvor rigtig mange foreninger bruger det til deres medlemmer. Der er ligeledes et fint motionsrum, med rig mulighed for, at arbejde med sin krop, igennem øvelser på de forskellige motionsmaskiner. Hvor der samtidigt er tilknyttet et legerum til mindre børn. Det er ikke kun mennesker med forskellige handicap, der bruger centeret, der er hel del elitesportsfolk, der bruger centret til, at kommer sig over deres større eller mindre sportsskader. Til centeret er der tilknyttet fysioterapeuter, der kan hjælpe mennesker igennem deres skader.

Det skal siges, at centeret kan bruges af alle der har lyst til at bruge faciliteterne og med de 100 frivillige der yder en indsats, er det lige præcis den slags lokale aktiviteter vi skal sætte pris på og værdsætte.
Derfor finder jeg det vigtig, at Randers kommune forsat vil visitere handicappet og andre der har behov for efterbehandling, af deres fysiske eller psykiske handicap, selvom der snart kommer et stort badeland i Randers.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Skolereform: Eliteidrætsudøverne vil få det svært

Tags: ,

Skolereform: Eliteidrætsudøverne vil få det svært


For kort tid siden lancerede regeringen et udspil til en kommende reform af folkeskolen under titlen ” “Gør en god skole bedre – et fagligt løft af folkeskolen”, der helt konkret vil betyde flere undervisningstimer og dermed en udvidelse af skoledagen. Elever fra Eliteidrætslinjen, på Nørrevangsskolen i Randers, har i flere læserbrev givet udtryk for deres utilfredshed med dette folkeskoleudspil, da de frygter, at det vil gå udover deres præstation i skolen og til træning.

Det gør indtryk, når eleverne selv griber til pennen for at forsvare den nuværende ordning, der giver rum til, at eleverne kan dygtiggøre sig såvel i skolen som på det sportslige plan. Jeg har fuld forståelse for elevernes skepsis og utilfredshed med det nye udspil.  Målet med eliteidrætslinjen må være at sikre, at unge talentfulde atleter kan få optimale rammer for at blive gode til deres sportsgrene, mens de på samme tid får passet deres skolegang.

Hvis forslaget om en skoleuge på 37 timer bliver vedtaget vil det imidlertid ramme de unge mennesker, der ønsker at gøre sporten til deres levevej. Det er derfor vigtigt, at både elever og lærere bliver involveret i processen, så der kan findes frem til en løsning, der både kan tilgodese elevernes skolegang og sport uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

En olympisk ide

Tags:

En olympisk ide


Enkelte har måske fået morgenkaffen galt i halsen, da det nærmest blev udlagt som om jeg vil have OL til Randers. Selv om det var fantastisk at være med ved OL i London, så har jeg ikke helt mistet forstanden, og det har Kronprinsen i øvrigt heller ikke. Det var ham som luftede ideen om at OL skal til de nordiske lande, og afholdes i fællesskab. Det er en god ide, og hvis det engang bliver til noget om mange år, så skal aktiviteterne på dansk grund ikke forbeholdes København, men spredes ud til hele landet. Skal Randers så holde sig tilbage? Nej, vi skal selvfølgelig byde ind på sejlsportsdelen eller roning.

Det er i øvrigt helt normalt at sprede sig i forbindelse med afholdes af OL. Englænderne havde for eksempel lagt mange af fodboldkampene i Manchester og de gode walisere havde også fået en god portion fodboldkampe. Det samme gælder sejlsport som blev afholdt i Weymouth i det sydlige England, en by som i øvrigt er væsentlig mindre end Randers.

Inden at den olympiske flamme kan lyse Randers op, så kræver det at Den Internationale Olympiske Komite er villig til at gøre reglerne mere smidige, så flere lande kan ansøge sammen. Ind til da, så er det vigtigt at Danmark fortsætter med at tiltrække internationale sportsbegivenheder, og at det ikke kun er København som får værtskabet.

Herning og Horsens var værter for starten på Giro d’Italia og beviste at selv mindre byer kan afholde store sportsbegivenheder i verdensklasse. Der er ingen tvivl om, at de mange timers live transmission fra Danmark har givet ubetalelig turismereklame for Danmark, og vist at Danmark har meget mere at byde på end blot hovedstaden. Derfor kan store sportsbegivenheder ofte vise sig at være en sund langsigtet investering.

Vi skal i Randers turde tænke stort, og ikke blot opfatte os selv som en forstad til Aarhus, hvor man bosætter sig fordi husene er billigere. Ambitionen må være at folk bosætter sig i Randers fordi vores by har noget at tilbyde. Det kræver at vi tænker ud af boksen, og tænker nye muligheder for vækst. I foråret var jeg initiativtager til en stor vækstkonference her i Randers, hvor der kom mange spændende forslag på banen. Ikke alle forslag kan blive til noget, ligesom at Randers sikkert ikke bliver vært for OL-sport. Men, hvis vi ikke tør tænke store tanker og drømme, så rykker Randers sig ikke. Desværre er det netop visioner og ideer som den nuværende ledelse af Randers mangler.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Politisk ansvarsflugt

Tags:

Politisk ansvarsflugt


Jeg mener politikerne i Randers byråd har svigtet deres ansvar som folkevalgte når de overlader ansvaret for en beslutning vedrørende spørgsmålet om en kommunal investering på 20 mill. kr.

i en Atletikhal ved Langvang idrætcenter,  kontra et DGI hus på Mejetærskerfabrikken i Dronningborg, til en tilfældig idrætsforening, nemlig til Randers Freja Atletikforening, som er en meget stærk part i sagen. Read the full story

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Vågn op Randers. Vi kan godt.

Tags: ,

Vågn op Randers. Vi kan godt.


Politikere har det med at love guld og grønne skove. Vi skal have folk til at flytte til Randers og vi skal have de, der er her til at blive. Det er bydende nødvendigt at få skattegrundlaget i Randers forøget. Hvis alle vore løfter i denne valgkamp bare skal have et snert af realisme skal der findes penge. Alle er enige om at vi ikke skal spare os til opfyldelse af løfterne. Der er sparet nok de forløbne år. I forlængelse af et tidligere indlæg – Vågn op Randers  – skal der skubbes yderligere til  Randers borgernes selvtillid.

Randers ligger naturskønt og særdeles centralt i forhold til motorvej og vandvej.  Et virkeligt attraktivt natur område at flytte til. Men naturen er ikke nok. Der skal tilbydes et gennemtænkt og visionært skolemiljø. Mine erfaringer fra skoleverdenen efter snart 30 års ansættelse på Randers Realskole fortæller mig at folk kører langt efter et attraktivt undervisningstilbud. Efter ligeså mange års arbejde i det frivillige idrætsarbejde har jeg oplevet nøjagtig den samme søgning til et attraktivt idrætstilbud – RgF. Springhold. Der skal tilbydes et bredt og gennemtænkt idrætsmiljø. Mit nyeste initiativ er Randers Rugby Club. Endnu engang overrasker det hvilket medlemspotentiale der pludseligt strømmer til. Mange kommer fra andre kommuner. Endnu et initiativ er oprettelsen af Gym Team Show And Tumbling Randers Real. Et gymnastikopvisningshold på internationalt niveau. Europamestre, Nordiske mestre, Danmarksmestre. Her kommer man fra Silkeborg, Århus, Viborg, Hornslet for at lave gymnastik i Randers. Det er ikke umuligt. Randers skal ”brandes” netop på de mange kvaliteter byen bærer på. Var der ikke en visionær borgmester der for 4 år siden startede en sådan kampagne. Vågn op Randers – Vi kan godt.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Vågn op Randers

Tags: ,

Vågn op Randers


Vågn op Randers. Det er på tide at få oprettet en international linie fra 0 til 10 klasse i det lokale skolemiljø.(Folkeskole eller privatskole). Engelsksproget undervisning gearet til at kunne fortsættes hvor som helst i verden og omvendt et undervisningsmiljø, der vil kunne modtage elever fra hele verden. Altså – at internationalisere og hermed forbedre undervisnings tilbuddet i Randers området. Read the full story

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 18. august 2017 to 16. september 2017.