Emne arkiv | "formandsberetning"

Beretning – Randers Venstre general forsamling

Tags:

Beretning – Randers Venstre general forsamling


Kære medlemmer af Randers Venstre!

Vi har lige sunget om ”Den blå anemone” af Kaj Munk, og ord herfra:

Kraft og viljestyrke
Den rene farve (blå)
En evighed af håb!

Får vi brug for her i valgåret.

 

INDLEDNING

Vi har forberedelsestid nu og eksamen venter den 21. november 2017, og det vil denne beretning primært dreje sig om.

DERFOR både ulydighed og lydighed overfor Landsorganisationen.

Ulydighed i forhold til det ønskede om landspolitik.

Lydighed i forhold til kampagnen: Venstre i Front.

 

LANDSPOLITIK

dog kort om landspolitik, da vi jo får gode informationer fra vores mand på borgen, Michael Aastrup Jensen.

 1. Markante stramninger på udlændinge- og asylpolitikken

Resultat: Asylansøgere er fra 2015 til i 2016 faldet fra 21.000 til 6.000.

 1. Indførelse af moderne kontanthjælpsloft

Resultat: Antallet af modtagere er faldet med knap 4.000 på blot 6 måneder i 2016.

Altså: Det kan betale sig at tage et arbejde.

 1. Flere penge til:

Sundhed og ældre: 4.3 mia. kr. over de næste 4 år

Kræftplan IV: 2.2 mia. kr.

 1. Forbedret fremkommelighed på E-45, ½ mia. kr. til at udvide E45 mellem Aarhus S og Skanderborg S.

Besynderligt, at DF med et flertal uden om regeringen prioriterer ”Billigere Offentlig Transport” fremfor bilismen.


NY REGERING

Da den rene Venstre regering ikke kunne komme igennem med Reformplan 2025, så blev den nye regering med Venstre, Liberal Alliance og De konservative dannet den 28. november 2016. Kompromisser herfra om uddannelsesloft, boligskat mv. har fået borgmester Lars Krarup op på barrikaderne med spørgsmålet om hvem der skal lytte til hvem.

Jeg har netop i dag modtaget et spørgeskema fra Ritzau herom, men har ikke svaret, da jeg har den holdning, at evt. uoverensstemmelser skal ordnes internt. Det gælder også lokalt, hvor jeg flere gange har påpeget, at byrådsmedlemmer ikke skal gå i pressen imod partiets flertalsbeslutninger.


FRA FORAGT TIL FLIRT

Så kom nyhedsbomben om flirten mellem DF (Kristian Thulesen Dahl) og Socialdemokraterne (Mette Frederiksen), som kan give nogle udfordringer.

Denne flirt har allerede givet sig udslag i omgørelse af placering af Politiskolen, Trafikforlig (som nævnt foran).


FÆLLES UDFORDRING

Lægger mand de offentlige forsørgelsesudgifter til ikke-vestlige indvandrere sammen med dem til ikke-vestlige efterkommere, så udgør forsørgelsen i 2015 i alt 15,6 mia. kr.

Det giver et stort pres på velfærdslandet Danmark.


LOKAL POLITIK

 Hvad lovede vi og, har vi indfriet vores løfter

 På stort set alle områder har vi leveret det lovede, hvilket vi i valgkampen vil have stor fokus på, bl.a.

 1. Fald i ledigheden, den samlede beskæftigelse er steget
 2. Antal gazelle virksomheder er steget, herunder vækst
 3. Tilflytning / bosættelser i antal er steget
 4. Salg af byggegrunde og byggeaktiviteter er steget og i rivende udvikling
 5. Der er styr på økonomien og herunder bedre likviditet
 6. Flere penge til daginstitutioner mv.

Der vil blive ajourført et FAKTABLAD herom.

Det leverede kan dog ikke stå alene i valgkampen, hvorfor vores valgprogram for en fortsat vækst og udvikling skal på plads for nye mål og visioner.


POLITIK UDVIKLING

Byrådsmedlemmerne har udarbejdet et basis program (som Claus omtaler i det netop udkomne Kronblad), som er overdraget til viderebehandling i vælgerforeningerne for endelig vedtagelse i Kommuneforeningen Venstre i Randers.

Der er nedsat følgende arbejdsgrupper, her i uprioriteret rækkefølge:

 1. UDVIKLING / BOSÆTTELSE og INFRASTRUKTUR

Ansvarlig borgmester Claus Omann Jensen

 1. ERHVERV og BESKÆFTIGELSE

Ansvarlig Chr. Boldsen

 1. BØRN og UNGE (Folkeskolen)

Ansvarlig Anders Buhl-Christensen

 1. SUNDHED og IDRÆT

Ansvarlig Katrine Fruelund

 1. ÆLDRE

Ansvarlig Helle Skøtt

 SOCIAL og KULTUR

Ansvarlig Louise Høeg

 1. LANDDISTRIKTERNE i vækst

Ansvarlig Lars Søgaard

 1. UNGEPOLITIK

Ansvarlig Chr. Brøns

Da vi, som bekendt i Venstre, går ind for medlemsindflydelse, så er alle interesserede velkommen til at melde sig ind i én eller flere arbejdsgrupper for at få indflydelse på vores valgprogram op mod KV2017. Kontakt den ansvarlige for arbejdsgruppen eller bestyrelsen.


SAMARBEJDSMULIGHEDER OM POLITIK OP TIL KV2017

Der arbejdes herom på mange fronter, herunder valgforbund mv.

Jeg har tidligere nævnt flirten mellem DF og S på det landspolitiske, hvor man for nærværende ikke kan trække en parallel til det lokalpolitiske.

En lokal modsat rettet flirt mellem Mikael Firlings Mouritsen (S) og Charlotte Bromann Mølbæk (SF) giver nogle uklare signaler.

Om Mikal reelt er talsmand for Socialdemokraterne er svært at vide, men interessant at få klarhed over for eventuelle muligheder for samarbejde, som der jo skete med skoleforliget, som han i visse situationer vælger at se bort fra.

Det, som jeg hører ude i byen og som en leder har omtalt i Amtsavisen, er et ønske om, at de to store partier Venstre og Socialdemokraterne kunne finde sammen med eventuel andre ansvarlige partier for at få en stabil udvikling for hele kommunen.

På den Socialdemokratiske stand på Randers Messen havde de en konkurrence om, hvad de skal prioritere op til det kommende KV2017:

 1. Bedre & mere sundhed
 2. Bedre forhold for vores børn
 3. En værdig alderdom
 4. Skattelettelser
 5. Hal 4

Bortset fra de sidste to valgmuligheder, så kunne det lige så godt være Venstre politik.

Pudsig nok, så havde de ikke skattestigninger, som valgmulighed. Dette forhold har Louise Høeg en god omtale af i Kronbladet, hvor deres skattestigning vil betyde, at Randers Kommune ville få den 2. højeste kommuneskat af Region Midts 19 kommuner. MON IKKE DET ER EN BEVIDST FRAVÆLGELSE af prioriteringsmulighed i konkurrencen. Det skal vi bruge i valgkampen.

GODT UDGANGSPUNKT FOR VALGKAMP

Fra Randers Venstre har vi en stor repræsentation i byrådet, herunder borgmester effekten, og i regionsrådet, nemlig

7 byrådsmedlemmer inkl. VU og Jørgen Winther i Regionsrådet.

MEN, det giver også forpligtigelser inkl. indsats fra nye kandidater.


FRIVILLIGE OG NYE MEDLEMME

En tak til alle de frivillige, som allerede har meldt sig til at yde en indsats i valgkampen enen generelt politisk, som mentor, eller i udførelse af praktiske opgaver. Det er guld værd.

Også velkommen til alle Jer nye medlemmer, som er kommet på banen for at hjælpe med at få et godt valgresultat.


VU RANDERS

 Til lykke til VU for resultatet for indsatsen under skolevalget, hvor Randers smukt kom på det blå landkort med 33,9% stemmer for Venstre (hele landet 19,1%).

Vi forventer meget af VU Randers, der er blevet den største VU forening i Danmark.

 

NYT SLOGAN – konkurrence

KV2013:     Nye tider – nye tanker

KV2017:     En kommune i fortsat vækst

Randers fortsætter fremdriften

???

???

???

Konkurrence om det bedste forslag: Vinder 2 flasker vin!


OPFORDRING OG ØNSKER TIL VALGKAMPEN

Der skal skabes en fællesskabsstemning og sammenhold i et team.

Alle skal dog kæmpe for selv at blive valgt, men der overordnede mål er få styrket Venstre generelt og at bevare borgmesterposen i kommunen.

Det kræver aktiv handling og et eget mål skal være min. 300 personlige stemmer.

Jeg ser frem til en større aktivitet med læserbreve og indlæg på de sociale medier om egne budskaber, men også forklarende indlæg på vores førte politik.

Synlighed i netværk og relevante forsamlinger er også påkrævet.


BESTYRELSENS ARBEJDE

Som nævnt indledningsvis, så har vi været lydige i at udføre aktiviteter og ikke mindst under kampagnen Venstre i Front her først på året.

Jeg har omtalt disse aktiviteter i det nye Kronblad, men her lige en hurtig opremsning:

FREMTIDENS RANDERS – en by i vækst

                      Nytårs motionstur i Fladbro Skov

                      Offentligt møde med Inger Støjberg

Husstandsbesøg i udvalgte områder af politikere

Video med Claus, der som barn allerede drømte om at blive borgmester

 Disse arrangementer har givet stor synlighed, presseomtale og ikke mindst nye medlemmer.

Der har været afholdt møder med nye medlemmer, der har ønsket at være aktive i Venstre i relation til bestyrelse, kandidater og praktisk hjælp.

Der har været afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder samt et stort antal møder i forretningsudvalget og i markedsføringsudvalget.

En særlig tak til deltagerne i de nævnte udvalg for et konstruktivt samarbejde.

Det går ikke mindst på Jørgen Andersen og Erik Engvang, som jeg specielt efter fusionen af 3 vælgerforeninger i starten af 2011 har arbejdet meget tæt sammen med.

Selv står jeg af som formand og træder helt ud af bestyrelsen for at deltage i borgmesterkampagnen.

Det blev så til er godt stykke over 25 års bestyrelsesarbejde, som jeg givetvis vil savne, men et påbegyndende generationsskifte er relevant, så mit sidste borgelige ombud bliver at få genvalgt Claus til borgmester.

 

Arne Erikslev

Formand, Randers Venstre

Lagt på i OrganisatoriskComments (0)

Formandens beretning 2014

Tags:

Formandens beretning 2014


Var du forhindret i at deltage i generalforsamling d. 17. marts i kommuneforeningen Venstre i Randers, kan du her læse formandens beretning, som bl.a. indholdt følgende:

Der havde jeg 3 punkter, som var de vigtigste mål for 2013. Alle 3 mål mener jeg ,vi kan vi kan klappe os selv på skulderen over at have indfriet

1. mål : at få et borgerligt styre i Randers Kommune med Claus Omann Jensen som Borgmester

2. mål: Det forpligter at være kandidat!
– og det lykkedes at få 11 valgt mod tidligere 9.
Så I har gjort det godt

3. mål: hjælp til praktisk arbejde og til synliggørelse af kandidaterne – og hvor er vi heldige her i den borgelige lejr i Randers Kommune, at så mange har meldt sig på banen til at hjælpe

Læs hele beretningen

Lagt på i OrganisatoriskComments (0)

Beretning: Randers Venstre general forsamling

Tags:

Beretning: Randers Venstre general forsamling


Kære Randers Venstre medlemmer!

Da vi i aften både har valg af 10 bestyrelsesmedlemmer og opstillingsvalg af min. 11 kendte kandidater til KV2013, så vil det blive en relativ kort beretning.

Hvad er status på Danmark?

Private personer, der også benævnes som husholdninger, er fortsat nervøse for fremtiden, viser friske tal fra Danmarks Statistik i en forbrugertillids-indikator.

Erhvervslivet efterspørger bedre rammebetingelser for en forbedret konkurrenceevne ikke mindst i forhold til vores nærmeste nabolande, som Sverige og Tyskland.

Hvad har regeringen gjort ?

Den har faktisk gjort rigtig meget i positive ord, løfter og luftige forslag, men alt er stort set mislykkedes og med totalt fejlslagne skøn:

Tag nu blot den såkaldte kickstart af dansk økonomi, der blev benævnt effektivt og målrettet. Det blev et kick flop.

Så kom regeringens akutpakke, der skulle hjælpe personer, som risikerer at miste dagpenge. På trods af en tillægsaftale og midlertidig ordning, så blev det til en kaput pakke. Regeringen måtte således også opjustere antallet af personer, som står til at falde ud af dagpengesystemet fra 7 – 12.000 i september til 17-23.000 i januar måned.

Hvad er så regeringens nyeste udspil: ja, det er en vækstpakke.

I forbindelse med forannævnte forbrugertillidsindikator med sortsyn, så udtaler cheføkonom Jes Asmussen fra Handelsbanken:

“Førend tilliden i husholdningerne vender tilbage til et mere konstant positivt leje, har vi således svært ved at se privatforbruget begynde at virke som vækstmotor for aktiviteten i dansk økonomi”.

Fra det private erhvervsliv er der også sortsyn, idet regeringens skatterabat på investeringer ikke har fået effekt, idet kun 3 pct. af virksomhederne har planer om at fremrykke investeringer, som følge af rabatten, viser en måling.

Den private dansker manglende tillid underbygges af det forhold, at regeringen gør det dyrere at være dansker med skatter og afgifter, og erhvervslivet fik bl.a. frataget Bolig- Job ordningen her pr. 1. januar, hvilket kan betyder op mod 6.000 mindre arbejdspladser for håndværkere.

Der er skudt på Venstre om at være i hængekøjen, men det er blot for at flytte opmærksomheden fra egne problemer med løftebrud, total slingrekurs og at regeringsgrundlaget er smuldret bort.

Fakta er, at Venstre i 2012 har været  både konstruktiv og ansvarlig ved at deltage i Energiaftalen, skattereform, forsvarsforlig, førtidspensions- reformen og fleksjobsreformen.

Venstre vil fortsat være ansvarlig, også i opposition, med en løsning af landets økonomiske problemer og er klar på reformsporet med bl.a. kontanthjælpsreform og en styrkelse af dansk konkurrenceevne gennem målrettede skatte- og afgiftslettelser. Venstre vil skabe rigtige arbejdspladser. Det skal kunne betale sig at tage et arbejde.

Den offentlige sektor (verdens største)  skal gå længere på literen. Udgangspunktet er en (real) nulvækst i det offentlige forbrug svarende til, at udgifterne løbende stiger i takt med pris- og lønudviklingen – men heller ikke mere.

Det radikale Venstre følger heldigvis i nogen grad den blå linje, men til gengæld fører de radikal værdipolitik. De mener ikke, at det passer ind i en moderne global verden at lægge vægt på det at være en nation og et folk med en fælles historie, kultur og sprog. Det giver sig bl.a. udtryk i en lempelse af udlændingepolitikken, der giver en voksende tilstrømning af indvandrere. Det berører også familiepolitikken, kirkepolitikken og ikke mindst uddannelsespolitikken. Disciplin og faglighed bliver fortrængt til fordel for projektarbejde og gruppe eksamener.

Der kan trækkes en direkte parallel fra forannævnte problemstillinger hos regeringen til Randers Kommune:

 1. Mangel på en motiverende og  moderne ledelse af et forpjusket flertal
 2. Mangel på tillid og samarbejde med borgere og virksomheder
 3. Udskydelse af nødvendige initiativer / beslutninger

Direktørflugten fra Randes Kommune taler sit tydelige sprog. Mange ansatte savner anerkendelse for deres arbejdsindsats og, hvis de høres, så sker der efterfølgende ingenting. Det er en kendt sag, at manglende anerkendelse og motivation får en katastrofal følge overfor alle interessenter, herunder brugerne af sociale ydelser.

I læserbreve kan der bl.a. læses: “Efter mange års ansættelse på ældreområdet kender jeg udmærket de “spankingmetoder”, en “besværlig ansat” kan blive udsat for.

Dansk Industri Erhvervsklima 2012 taler sit tydelige sprog, hvor Randers havner på en 67. placering. Det er dog endnu værre, idet delområder, som skatter, afgifter, kommunale rammevilkår, brug af private leverandører, kommunale image og endelig information og dialog med kommunen er over 67.

Det forpjuskede flertal og LO manifestet betyder en udsættelse af gennemførelsen af en længe ventet forbedring af folkeskolen, som andre kommuner for længst har gennemført. Her er vores børn / børnebørn taget som gidsler, ligesom manglende beslutninger påfører kommunen mange ekstra unødvendige millioner i omkostninger.

Man taler om bedre infrastruktur, men sættere ikke penge af til det.

Siden sidste ordinære generalforsamling den 2. februar 2012 har vi haft 9 bestyrelsesmøder og et stort antal forretningsudvalgsmøder.

Som bekendt havde vi en ekstraordinær generalforsamling den 19. juni 2012 i anledning af, at Claus Omann Jensen valgte at gå af som formand for Randers Venstre, idet han med et stort flertal forinden var blevet valgt som borgmesterkandidat for Venstre i Randers.

På den ekstraordinære generalforsamling blev jeg valgt til formand og jeg skal igen takke for den opbakning jeg fik af vores medlemmer, ligesom stor hjælp fra bestyrelseskollegaer.

Vi har gennem året prioriteret det politiske øverst og har haft megen fokus på i grupper at arbejde frem mod et politisk valgprogram, som efter færdiggørelsen er givet videre til de øvrige vælgerforeninger for deres bidrag hertil. Nu er det kommunalpolitisk udvalgs opgave at få det finpudset sammen med byrådsmedlemmer og kandidater, så vi har et fælles politikprogram færdig til valgkampen for alvor kommer i gang.

Jeg kan dog godt allerede nu afsløre, at der øverst på listen er anført:

 • En bedre folkeskole
 • Flere arbejdspladser i Randers

Omkring det lokalpolitiske, så vil vores borgmesterkandidat Claus Omann Jensen senere få ordet for at komme med sit bud på den politik, der skal til for ikke kun at få magten, men om hvordan han vil gøre Randers til en bedre kommune at bo og leve i for os borgere og virksomheder. Det er en stor udfordring!

Jeg har stor tillid til, at med Claus i spidsen for et godt hold, som vi om kort tid kende navnene på, så er vi på vinderkurs. Randers Venstre vil yde al den støtte, som vi formår. God arbejdslyst!

Husk lige hvervekonkurrencen med flotte præmier for tegning af nye medlemmer til vores vælgerforening Randers Venstre.

Sluttelig vil jeg takke mine bestyrelseskollegaer for et utroligt godt og konstruktiv samarbejde.

Arne Erikslev, formand

Lagt på i OrganisatoriskComments (0)

Beretning 2012

Tags:

Beretning 2012


KOMMUNEFORENINGEN VENSTRE I RANDERS
VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 19.03.12

VELKOMMEN
DØDSFALD
Gimming Vest

Kredsformand

Vælgerf.  Rds N

Mistet nogle af vore gode Venstrefolk. Kan ikke nævne alle, men

Carl Heide Jørgensen.

Har været en fremtrædende person for Venstre og frem til sin død arbejdet aktivt for partiet

LANDSPOLITIK
Største parti gennem 10. år 2011 Dramatisk og spændende år. Venstre fik et flot resultat ved valget den 15. september. Som alle ved, måtte vi dog afgive magten, selvom vi for 10. år i træk er Danmarks største parti.
S – dårligste 100 år

Statsministerposten

Modsat fik Socialdemokraterne det dårligste valg i mere end 100 år, men det udløste jo Statsministerposten.
Michael Aastrup Mht. vore egne kandidater i Syd og Nord, fik Michael et flot valg med godt 10.000 stemmer. Stort tillykke med det, og vi er glade for vores lokale stemme i Folketinget.
Jonas Holm Desværre knap så godt et valg for Jonas trods stor indsats, men det kan være svært at få 2 kandidater valgt i vores område, selvom det altid vil være vores mål.
Oppositionsparti

Meningsmålinger

Gode – 3. dansker V

89 lokale nye

En ny periode er begyndt, hvor vi nu er et oppositionsparti.

Vi har haft meningsmålingerne med os, og vi har da også lokalt fået 89 nye medlemmer.  Dejligt er det at mærke, at hver 3. dansker i dag stemmer Venstre.

Løftebrud/valgkamp

Betalingsring/busbill

Efterlønsordn

Bankskat/mill.skat

Den nuværende regering har haft mange løftebrud i forhold til det, der var lovet i valgkampen.  F.eks betalingsringen, ændringer i efterlønsordning, billigere busbilletter.
Socialdemokrat

Til dels borgerlig politik

Det er selvfølgelig glædeligt, at en socialdemokratisk ledet regering jo til dels har ført borgerlig politik
Ikke hvile laurbær Vi må dog ikke hvile på laurbærrene, og der er især 2 ting som vi vil kæmpe imod:

 • Alle forslag, som vil gøre det dyrere at være dansker – dvs. skatter og afgifter skal holdes i ro og den offentlige sektor, skal slankes.
 • Alle forslag, der sender flere danske arbejdspladser ud af landet – og her er det igen det høje skattetryk og vore lønninger, der forringer vores konkurrenceevne. Vi står på en 130. plads i forhold til de 142 lande vi sammenligner os med
LOKALPOLITIK
9 V – politikere

Oppositionspolitik

med K og DF

Vi har 9 Venstrepolitikere siddende i byrådet. En dygtig og energisk gruppe, som arbejder godt som opposition sammen med Konservative og DF.

Mange byrådssager er man grundlæggende enige om i hele byrådet, men vores gruppe havde nok ønsket at rydde mere op og gå økonomisk længere ind til benet, hvad besparelser angår i budget 2012

BUDGET 2012
Gennemgang

Kommuneforening/

V politikere

Budgetforslag blev fremlagt af Anders B-C for Venstres byrådsgruppe og Kommuneforeningens bestyrelse.
Vore mærkesager

med i budgettet

Det indeholdt mange af vore mange mærkesager, som vi gik til valg på i 2009, og derfor var det svært for os ikke at stemme for det

 • Skole – forsætte skoledebat iht. Venstres oplæg i 2006
 • Infrastruktur – herunder Bolværkslinien – Vores forslag fra tidligere
 • Folkesundhed – svømmeland, som jo er et forslag Kultur og fritid kom med i sidste byrådsperiode, hvor vi havde formandsposten. Vedr. svømmeland mener vi i Venstre, at det er vigtigt at prioritere det højt, dels pga. folkesundhed og dels for at tiltrække unge mennesker til vores by.
Personligt: Ønske om erhvervsvenlig politik.

SATSE PÅ

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING

72/98 kommuner

Personligt havde jeg gerne set, at der havde været mere fokus på erhvervsvenlig politik i budgettet, bl.a. at dækningsbidraget faldt bort, og jeg synes, det ville være rimelig med kortere sagsbehandlingstid i kommunen.

Hvis vi skal tiltrække erhvervsfolk hertil, må vi gøre noget for at tilgodese dem.

Det kan ikke passe at Danmarks 6. største kommune skal ligge på en 72. plads ud af 98 kommuner.

KOMMUNE-FORENINGEN
Årsmøde 10/1 11 Vi startede lokalt med et årsmøde den 10/1 11 i Bjerregrav. Det er efterhånden blevet en god tradition, hvor alle Venstrebestyrelser, d.v.s. VU, Vælgerforeninger, Kandidatbestyrelser, Kommuneforeningen og Byrådsgruppen deltager.

Emnet var ”udveksling af ideer til det fremtidige arbejde for Venstre i Randers”

BESTYRELSES-

MØDER

V-politikere med

mærkesager  fra udvalgene

11 bestyrelsesmøder . V- politikere har på skift været med på møderne og fremlagt deres politik og mærkesager. Det har været givende både for os og politikerne, og vi har haft alle Venstres 9 byrådsmedlemmer til midtvejsevaluering enkeltvis.
Økonomi og

Troværdighed

Forskel V og S

Ved evaluering af disse samtaler, var konklusionen at vi skal være mere synlige og folk skal kunne se forskellen på Venstre og Socialdemokratiet. Den største forskel er nok orden i Økonomien.
Politik v/bestyrelses-

møder skaber holdninger i fællesskab

Vi har fået væsentlig mere politik ved kommuneforeningens bestyrelsesmøder end tidligere, så vi i fællesskab kan sætte præg på vores politik.
Finde

Domsmænd 64

Kvinder/yngre

Venstre i Randers skulle finde 64 domsmænd, som man ude i Vælgerforeningerne har gjort et stort stykke arbejde for at finde.  Opgaven var også at finde flere yngre kvinder, så man fik en bedre fordeling mellem kønnene.
Valgtilforordnede

Tak – alle klar igen

hvis Helle kører fast +

Regions og KV 2013

En anden opgave er at finde valgtilforordnede.

Venstre skulle finde ca. 90 personer til folketingsvalget den 15. september. Tak fordi I brugte en dag på det, og I har alle lovet at være parate igen, hvis Helle kører fast.

Under alle omstændigheder ved vi, at der skal være Regions- og Kommunevalg november 2013, og der bliver der brug for jer igen.

Kommunal politisk udvalg – 7 personer Der er nedsat et Kommunalpolitisk udvalg på 7 personer. Vi har allerede holdt en del møder og er langt i forberedelse af valgkamp 2013
BORGMESTER-KANDITAT
Urafstemning ? Der skal i aften tages stilling til tidspunkt for opstilling af Borgmesterkandidat.

Om der skal være urafstemning afhænger af, hvor mange der byder ind på kandidaturet til Borgmesterposten.

Der er endnu ingen afklaring på dette, men der arbejdes med forskellige emner.

TEMAUDVALG
8 ud af 9 genopstiller Der er nedsat et temaudvalg under ledelse af Karen Brix Roed, hvis opgave er forberede interesserede kandidater til opgaven, så man får indblik i en politikers hverdag. Ud af Venstres 9 politikere ønsker 8 at stille op igen. Hans Kortbek ønsker ikke at genopstille.

Også mange yngre og veluddannede personer har meldt deres interesse for at opstille, så det ser positiv ud.

PLADSFORDELING

LISTE til KV

Kommunalpolitisk udvalg fremlægger OPLÆG I aften skal der tages stilling til pladsfordeling mellem de enkelte Vælgerforeninger i kommunen

KPU kommer med deres oplæg hertil, som har været fremlagt for en samlet Kommuneforeningsbestyrelser der også har haft det med på Vælgerforeningers bestyrelsesmøde og alle bakker op om forslaget.

UDVALG
11 udvalg Jeg har omtalt 2 af vores 11 udvalg under kommuneforeningen.

Jeg vil kort nævne de andre, som også gør et stort stykke arbejde:

 • Udviklingsudvalg –  Økologi –Randers FC og  den 11. april til Herning, hvor deres V-borgmester vil fortælle om den borgerlige politik i Herning
 • Hverveudvalg –Hvervedag mhp. nye medlemmer
 • Den varme Stol – 4 arrangementer – godt besøgt
 • Kronblad – 2 ud af 3 udsendes i papirform og alle ligger elektronisk på hjemmesiden
 • Randersmesse – Gl. Estrup
 • Hjemmeside – e-mail adresser vigtige
 • Valgtavler –  også tak til mange medlemmer udenfor bestyrelser.
 • Fjordløb
GRUNDLOVS-

FEST

Regner Grasten

Michael Aastrup

Da vi er et borgerligt parti og værner meget om vores Grundlov, har vi taget den gamle Grundlovs tradition op og holder Grundlovsfest på Hvidsten Kro den 5/6 12 kl 11.

Hovedtaler bliver Regner Grasten, Producent af filmen om Hvidstengruppen.

Michael Aastrup bliver arrangementets næste taler

Arrangør: Kandidatbest. S og N og Kommuneforeningen

REGION.
Peder P. Peder Pedersen har været Kommuneforeningens repræsentant i Regionen
OPSTILLINGS-

LISTE lokalt

REGIONSVALG

3 pladser tildelt.

Den lokale placering på listen til Regionsvalg ligger også i Kommuneforeningen regi, og der skal tages stilling til i aften, hvilken opstillingsform, der skal bruges ved de tildelte 3 pladser til Randers.
Plads 5, 26, 38 til Randers ud af 42 pladser Randers har på Regionens opstillingsliste for Venstre fået plads nr. 5, nr. 26 og nr. 38 ud af en liste på 42 pladser fordelt på 19 kommuner i Region Midtjylland.
Jørgen Winther Jørgen Winther har jo været vores stemme i Regionen, og har gjort det fantastisk flot. Han har kæmpet for bevarelse af Børneafdelingen i Randers. Han har kæmpet for akutlægebil til Randers hele døgnet og på alle dage. Det har vi fået pr. 01.02.12. Det vil jeg gerne sige dig en stor tak for
VU
81 medlemmer Nikolaj Gjøde formand. Malene Grønbech næstformand. Kommer senere på i aften

VU har haft en fremgang på 16 medlemmer i det forgangne år og vi har en stor VU afdeling i Randers på 81 medlemmer

Jens Husted, vores tidl. Formand er blevet næstformand i VU på landsplan

Kommuneforenings-MÅL 2012 Arbejde hen imod et borgerligt styre i Randers efter KV 2013 ved at få et stærkt politisk hold og at synliggøre Venstres politik
HOVEDBEST.
Journalister søgelys

Landsmøde

Jeg vil også lige nævne, at jeg som Kommuneforeningens formand har siddet i Venstres Hovedbestyrelse. Jeg har været tæt på de visioner, der er udstukket fra toppen.

Jeg kom også lidt i journalisternes søgelys ved Landsmødet i forbindelse med værdidebatten og mulighed for brugerbetaling.

Jeg mener stadig at værdidebatten er vigtig og nødvendig at tage. Hvis vi skal opretholde den velfærd vi har, kan jeg godt forestille mig brugerbetaling i et vist omfang, hvis skatten til gengæld bliver sænket mhp. at vi kan være mere konkurrencedygtige.

Venstre S har indstillet Poul Holm som æresmedlem og stort tillykke.

Vi må i aften sige farvel til 2 kæmpere for partiet gennem mange år: Niels Nyvang og Peder Pedersen. Vi vil savne jer og siger jer tak for en stor indsats.

Tak for godt samarbejde med VU, Kandidatbestyrelser og Vælgerforeninger. I 2011 er 3 foreninger jo samlet til Venstre Randers, nemlig Randers M, Randers N og Assentoft. Det har været en vellykket sammenlægning, som ses på stigende medlemstilgang og interesser for partiet.

Tak til V-politikerne i Byrådet.  Især en tak til AB-C. Det er fantastisk, du kan bevare din store gejst.

Tak til Konservative og DF for godt samarbejde

Tak til alle I medlemmer, som gør en stor indsats, når vi har brug for jer. Der står altid nogen parat til at give en hjælpende hånd.

Tak til kommuneforeningens bestyrelse for det gode samarbejde.

Lagt på i OrganisatoriskComments (0)

Beretning, Randers Venstre general forsamling 2012

Tags:

Beretning, Randers Venstre general forsamling 2012


Randers Venstre, beretningen på generalforsamlingen, den 2. februar 2012

1 år klogere 1 år stærkere 1 år tættere på.

Kære Venstre medlemmer!

For ca. et år siden tiltrådte jeg som vores nye sammenlagte vælgerforenings formand for Randers Venstre. Det har været en spændende rejse, hvor jeg synes, vi i bestyrelsen kan se tilbage på det første år med en stor glæde.

Vi har i dag en kandidatliste fyldt med talent, gåpåmod, alsidighed og erfaring. Kandidaterne arbejder ben hårdt sammen med Karen Brix Roed på at være klar til kommunevalget i 2013. Karen har selv været byrådsmedlem i 3 perioder, så kandidaterne er i de bedste hænder. Jeg har selv deltaget i et af de møder, Karen holder for kandidaterne, og det var en meget opløftende oplevelse, idet der var visdom og humør alle vegne. Det lover godt. Read the full story

Lagt på i OrganisatoriskComments (0)

Beretning Kandidat bestyrelsen Randers Nord 2011

Tags:

Beretning Kandidat bestyrelsen Randers Nord 2011


Med beslutningen om at afholde generalforsamlingen over to aftener er det faldet i min lod som formand for kandidatbestyrelsen i Randers Nord, at aflægge en form for beretning. Jeg kan dog berolige folk der kender mig fra Nørhald, det bliver ikke en beretning i traditionel forstand, hvor man søger at komme rundt om alle hjørner, landspolitiske, EU, lokalt og organisatorisk..

I år vil jeg kun sige nogle få ting om landspolitikken og ellers berette om, hvad vi har foretaget os i bestyrelsen. Read the full story

Lagt på i OrganisatoriskComments (0)

Årsberetning kommune foreningen 2010

Tags:

Årsberetning kommune foreningen 2010


ÅRSBERETNING KOMMUNEFORENINGEN

VENSTRE I RANDERS

VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. marts 2010

VELKOMMEN
DØDSFALD Formand for Randers S. Finn Helsinghoff afgik ved døden sommeren 2009. Han var også vores kasserer i Kommuneforeningen.

Nyvalgt kandidat Poul Runo, Assentoft mistede vi i december måned.

Det har været tungt at miste 2 af vore gode folk, og jeg vil bede forsamlingen rejse sig og mindes de afdøde.

LANDSPOLITISK

Anders Fogh

Natos

Generalsekretær

Lars Løkke R

Statsminister

Kristian Jensen

Næstformand

Nyt hold

Michael Åstrup

Klimatopmøde

International

krise

­­­­_________________

VALGENES ÅR

2009

EU VALG

KOMMUNAL

VALG

Valgorganisation

Ansvarsområder

Pressen

Mærkesager

5000 poser frugt

valgkamp

Kandidater

Støtte

Gamle kandidater

Økonomisk

Vælgerforeninger

Frivillig hjælp

Plakater

Valgbutik

Ministre

17.11.09

Valgtilforordnede

Valgaften

A-BC topscorer

Minus 3 mandate

Konstituering

REGIONSVALG

Efterrationalisering

VALG

LANDSMØDE

2009

10 pkt mål for

Danmark 2020

2009 har været et usædvanlig spændende år.

4. april fulgte de fleste af os TV fra Strasbourg med stor spænding, som endte med at vores Statsminister Anders Fogh Rasmussen blev Natos generalsekretær. Den største internationale post som er tildelt nogen dansker gennem historien.

Dagen efter blev Lars Løkke Rasmussen udnævnt som Statsminister, og den 17. maj var vi mange her, der deltog i det fantastiske ekstraordinære Landsmøde i Odense, hvor Venstre fik ny formand og Kristian Jensen blev næstformand.

Vore nye topfolk er kommet godt fra start, har f.eks. besøgt alle kommuner og regioner i forbindelse med valgene den 17. november, men nok først nu ved at finde deres egne ben efter den seneste ministerrokade, som er ”deres hold”

De borgerlige har haft regeringsmagten nu i 8 år og der skal jo være folketingsvalg senest om 1½ år

Vil lige nævne vores lokale mand Michael Åstrup er blevet udenrigspolitisk ordfører for V. Tillykke med det. Du brænder for dit arbejde, uanset hvor du har været.

Værtskabet i forbindelse med klimakonference i København tog meget af Statsministerens tid i starten af hans udnævnelse. Han fik ikke rigtig løn efter fortjeneste, men måtte tage kritikken for, at lederne fra de store verdensmagter finansielt ikke havde accept fra baglandene til at yde det, der skulle til.

Der er også landspolitisk brugt kolossale kræfter på at håndtere den internationale krise, som nu også rammer hårdt i vort land.

Specielt erhvervslivet sidder p.t. i en svær situation og mange med stor gæld.

Det er sat en del hjælpepakker i værk, og der er flere på vej til erhvervslivet. Så håber jeg, de gør gavn, hvor de er nødvendige ,og at bankerne vil se positivt på at få nye tiltag i gang.

Heldigt er det, at vi p.t. har så lavt et renteniveau, og af vi nåede at afvikle så stor en statsgæld inden krisen nåede til Danmark. Statsgælden er igen vokset både pga. krisesituation, men også grundet, at så mange i disse år forlader arbejdsmarkedet og skal på en overførselsindkomst.

Som eks. kan jeg sige, at der er 90000 forlader arbejdsmarkedet hvert år, hvor der modsat kommer ca. 50000 i gang. I øjeblikket hvor vi har arbejdsløshed, kan man sige, at forskellen ikke er så stor, men om få år kommer vi til at mangle arbejdshænder.

Iflg. en undersøgelse i Randers kommer man f.eks. om få år til at mangle et stort antal lærere og sosu assistenter.

________________________________________________

7/6 EU valg og tronfølgervalg.

Venstre fik en lille fremgang på 0,8% og topscorer blev Jens Rohde med 171205, Morten Løkkegaard 57175, Anne E Jensen 47000 personlige stemmer.

Vore kandidat i det Østjydske Poul Dahl blev desværre ikke valgt.

Tronfølgerloven resulterede i at 1. fødte skal regere landet

Det er kommuneforeningens primære opgave at forberede valg og allerede i 2008 startede det med at vi fik valgt Anders Buhl Christensen som vores borgmesterkandidat såvel som kandidatlisterækkefølgen blev godkendt på generalforsamlingen sidste år.

Måske skal vi fremover have en ny form for valg af kandidater. Det er noget vi i kommuneforeningen vil tage op og arbejde med

2009 har været et hektisk, men spændende år.

Allerede i det tidlige forår var vi et hold på ca. 30 personer, der lavede en målsætning og forberedte ansvarsopgaver imellem os.

Ansvarsopgaver: kandidater, økonomi, kommunikation, koordination, strategi, netværk. Vi har i valgorganisationen holdt en del fællesmøder, og de ansvarlige har holdt det med grupperne for deres ansvarsområder.

Rigtig mange har gjort en kæmpeindsats, men uden Roland som ankermand og Jens Peter med nye friske ideer, som f.eks. en cykeltaxa, var det ikke blevet den valgkamp, det blev til.

Et lille hjertesuk. Pressen er ikke altid med os.

 • Ansvarlig kommunal drift.

Mål at have min.  200 mio. til  investeringer.

Borgeliges oplæg til budget viste det kunne lade sig gøre.

 • Moderne skolepolitik: ny skole Romalt/Paderup, Etablering af International skole,              Hadsundvejens skole: musik, kultur m/national overbygning
 • Infrastruktur:                                         Bolværkslinien sættes i gang straks.                      Der skal arbejdes videre på Tjærbylinien.    Kollektiv trafik styrkes, så børn og unge sikres nemmere transport til uddannelse
 • Sundhedpolitik:                                   Tryghed/valgfrihed ældre.

Folkesundhed styrkes i tæt samarbejde med foreningslivet. Vi havde et forslag om multihal i Nordbyen med vægt på atletik. Stadionprojekt med nordtribune, hotelbyggeri og svømmefaciliteter, som al sammen skulle finansieres delvis ved salg af erhvervsgrunde

Emnet sundhed symboliserede vi ved uddeling af 5000 poser frugt i valgkampen. ”Ikke mere ævl – brug pæren”

Vores kandidathold bestod af 28 kvalificerede personer, og der blev løbende holdt møder for at klæde dem på til valgkampen.

Gamle kandidater gode til at støtte de nye.

Flot økonomisk støtte til valgkampen fra erhvervsliv og Venstre medlemmer. TAK for det!

Jeg vil også takke alle vælgerforeningerne for deres kolossale opbakning af deres kandidater og i det hele taget for at få valgkampen til at fungere.

Et kæmpearbejde er lagt i frivillig hjælp til valgkampen.

2500 plakater blev hængt op

Ca. 30 personer deltog aktivt i vores valgbutik i Tårngade, som åbnede 1 måned før valget

2-4 kandidater var der hver dag og lørdage samledes alle til rundstykker og kaffe før gadekampagnen startede.

Der var en god stemning og butikken blev bl.a. besøgt af tidl. beskæftigelsesminister Inge Støjberg og tidl. skatteminister Kristian Jensen.

På valgdagen var 80 – 90 valgtilforordnede klar på valgsteder. Velvillige til at hjælpe, trods en lang dag med mange optællinger til både region og kommune.

Optimismen holdt ikke.

Det positive var, at vores Borgmesterkandidat A-BC igen var topscorer med et personligt stemmetal på 5976

Desværre fik vi 3000 færre stemmer end sidst nemlig 13077 hvilket bevirkede, at vi gik 3 mandater ned til nu 9.

I Randers midt blev kun Louise Høgh valgt, dog med et flot valg, men der er noget at arbejde med til næste valg.

Vedr. konstitueringen har alle fået et udførligt referat både i julebrev, i Kronblad og på hjemmesiden.

Det var nedslående, men vi kæmpede for at udnytte de stemmer, der var os til rådighed.

Anders Buhl og undertegnede var udpeget som forhandlere på valgnatten. Efter vores første forhandlingsrunde  med Henning Jensen Nyhus, og det udspil han kom med, følte vi os noget trådt på, såvel som andre partier også gjorde, og derfor arbejdede vi videre, da vi ikke havde noget  at miste.

Set fra min side, sidder vi i en tung situation i Randers, værre end før valget, idet Bjarne Overmark og Kasper Fuhr nu er den styrende enhed i Randers.

3 personer opstillet i vores område:

Jørgen Winther, Louise Høgh og Hans Martin Højmark.

JW blev valgt som nr. 2 med 12000 pers. stemmer. Sidder i forretningsudv. – Desværre forhindret i aften

Venstre i Region Midtjylland har fået 11 valgt ud af 41.

Kandidater og bestyrelser holdt den 7/12 et efterrationaliseringsmøde på Laksetorvet, hvor 69 personer mødte op.

Rapport om valgkamp, valget og konstituering er sendt til Vælgerforeningerne.

Venstres Landsmøde bar præg af, at det var få dage efter Kommunal og Regionsvalg. Folk var brugte og mødet var ikke så godt besøgt som vanligt.

Statsministeren var dog på toppen og lancerede her regeringens mål til 2020: ”Den danske Drøm” med langsigtede udfordinger.

BUDGET

Som tidl. omtalt havde den borgerlige fløj et flot oplæg til budget 2010. Både et budget hvor der var plads til visioner i Randers Kommune, men også et budget, som var realistisk og ansvarlig i den økonomiske situation vi lever i.
MEDLEMMER 899 medlemmer mod sidste år 932

Der vil fra Venstres landorganisation blive sat en målrettet kampagne ind for nytegning i 2010

Kommuneforenings

MÅL 2010

Debatforum Ny

Diskutere opstillingsform af borgmesterkandidat og kandidater til kommende kommunevalg.

Debatforum

Byrådskandidater og aktive, interesserede medlemmer som evt. vil stille op næste gang.

Et stort ønske om at få organisationens mailsystem udbygget.

Nytegning medlemmer

Synlighed af vores byrådspolitikere – på hjemmeside, presse.

Ny form for Kronblad – elektronisk’

Varme stol –  Fjordløb. – Anne og Jørgen Andersen

Udviklingsudvalg – Bertha Brix

AFSLUTNING

Tak til kommuneforeningens bestyrelse for det gode samarbejde. Vi har virkelig haft arbejdstøjet på. En stor tak til Inger Pedersen, som i et valgår gik målrettet ind i jobbet som kasserer, da vi mistede Finn Helsinghof.

Tak for godt samarbejde med vælgerforeninger, VU og kandidatbestyrelser.

Tak til alle de opstillede kandidater og et stort tillykke til de valgte og velkommen til Helle Skjødt og Lars Søgaard.

Med vemod siger vi farvel til Karen Roed, Carl Damgård, Erik Bo og Anders Bach. Tak for det store arbejde I har gjort gennem årene.

Tak til alle I, der har været aktive i valgkampen. Det har været et stort koordineringsarbejde at få alle til at arbejde sammen, men man har stort set været positiv, og som I kan høre har rigtig mange været i gang.

Tak til alle der har støttet økonomisk i valgkampen. Heldigvis har mange ytret, de vil gøre de igen.

Tak til Konservative og DF for godt samarbejde

Til slut vil jeg sige:

Det var synd Anders ikke kom i Borgmesterstolen i Randers.

Men endnu værre er det for borgerne, at han ikke sidder i stolen.

Allerværst er det, at vi er tilbage til tiden før Michael Aastrup blev borgmester.

Lagt på i OrganisatoriskComments (0)

Formands beretning 2010 Randers Nord

Tags:

Formands beretning 2010 Randers Nord


Beretning ved generalforsamling den 24. februar 2010

Jeg ved ikke, om der er lidt symbolik i den lange og kolde vinter og den hårde økonomiske nedtur, vi har oplevet, i det år der nu er gået.

Nu skal en beretning jo ikke være en deprimerende oplæsning om diverse krisepakker men en erkendelse af tingenes alvorlige tilstand i Danmark. Regeringen har på kort tid brugt 154 milliarder kr. for at komme fornuftigt gennem krisen. Det har været en nødvendighed, hvis vi vil være klar når konjekturen vender igen. Read the full story

Lagt på i OrganisatoriskComments (0)

Formands beretning 2010 Purhus

Tags:

Formands beretning 2010 Purhus


Indhold:

 • Landspolitik
 • EU valg
 • Region valg
 • Kommunevalg
 • Foreningen

Succesfuldt formandsskifte
Lørdag den 4. april 2009 var der med garanti mange Venstre-folk, der sad og fulgte transmissionerne fra NATO-topmødet i Strasbourg med stor spænding. Meget stod på spil denne lørdag. Og midt på eftermiddagen blev spændingen udløst. Efter en nervepirrende weekend var Anders Fogh Rasmussen blevet generalsekretær for NATO. Read the full story

Lagt på i OrganisatoriskComments (0)


Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 16. august 2017 to 14. september 2017.