Emne arkiv | "folketing"

Portræt udsendelse om Michael Aastrup Jensen

Tags:

Portræt udsendelse om Michael Aastrup Jensen


You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

Lagt på i VideoComments (0)

Ringe reformregering

Tags: ,

Ringe reformregering


Reformer skal give en mærkbar og positiv forskel. Ligesom de reformer Lars Løkke fik vedtaget fra 2009 til 2011 som statsminister og finansminister. Desværre kan den nuværende regerings reformer hverken måle sig i kvantitet eller i kvalitet med disse reformer. Med fem gange så mange reformer og med en langt større forbedring af arbejdsudbuddet, har regeringens yndede kælenavn, ”reformregering”, en hul klang.

Regeringen mener selv at være gået ”reform-amok”, men det er langt fra virkeligheden, hvis vi sammenligner med Venstres reformaktivitet. På to år aftalte Venstre reformer med fem gange så stort et omfang, som den nuværende regering har aftalt siden valget. Hvis blot regeringen kunne bruge argumentet: Kvalitet frem for kvantitet, men det er heller ikke tilfældet.

Forskellen mellem VK og den nuværende regerings reformresultater har flere kvantespring imellem sig. Med Forårspakken 2.0, Genopretningspakken og Tilbagetrækningsreformen øgede VK-regeringen arbejdsudbuddet med næsten 100.000, hvor hverken S eller SF var en del af reformerne.

Med Venstres hjælp har SRSF-regeringen aftalt reformer, heriblandt førtidspersion-, fleks- og skattereformen, som har øget arbejdsudbuddet med cirka 16.000. Men det tal blev reduceret med lidt over 4.000, da regeringen valgte at slå pjalterne sammen med Enhedslisten. Finanslovsaftalen 2012 og afskaffelsen af kontanthjælpsloftet reducerede regeringens i forvejen begrænsede arbejdsudbud.

En reduktion i arbejdsudbuddet er aldrig i et lands interesse, men særligt under en økonomisk krise er det uacceptabelt, at en regering indgår aftaler, som modarbejder en finansiel udvikling til det bedre. Når reformer resulterer i det modsatte, af hvad der er i landets bedste interesse, kan det næppe være et kompliment at kalde sig selv for en reform-regering.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Regeringen løber fra ansvaret

Tags:

Regeringen løber fra ansvaret


Regeringen har ingen svar på Danmarks udfordringer og anvender historieforfalskning til at dække over sin egen fiaskoprægede politik. Frem for at fremture med usaglige beskyldninger burde regeringen koncentrere sig om at skabe vækst og arbejdspladser. I modsætning til regeringspartierne har Venstre planen klar: Lavere skatter og et offentligt udgiftsstop skal sikre danske jobs og varig velfærd.

Sagen er den, at Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti undlod at tage ansvar, da krisen ramte Danmark som en tsunami. Trods stigende offentlige udgifter råbte en frådende venstrefløj op om ”velfærdsmassakre” og ville bruge langt flere penge end VK-regeringen. Samtidig blev vi kritiseret for ikke at opkræve penge nok i skatter og afgifter.

Venstre afviste populismen og lavede reformer, der øgede arbejdsudbuddet med over 100.000 personer. Derudover styrkede vi tilliden til dansk økonomi. Havde vi fulgt den daværende oppositions uansvarlige linje, ville konkurrenceevnen have det betydeligt værre, end tilfældet trods alt er.

Regeringen har sidenhen brudt et utal af udgiftskrævende valgløfter og tilmed kopieret vores budgetlov med dertilhørende bindende udgiftslofter. Blandt andet skulle reformerne af efterløn og dagpenge ikke rulles tilbage alligevel. Dermed er der sat en tyk streg under, at Thorning og Søvndal vandt regeringsmagten ved hjælp af massiv overbudspolitik.

Socialdemokraternes pinagtige forsøg på at være ansvarlige med tilbagevirkende kraft, må imidlertid ikke fjerne fokus fra de nuværende økonomiske problemer. Private arbejdspladser fosser ud af landet og kan kun fastholdes, hvis vi forbedrer vilkårene for dansk erhvervsliv.

Derfor er det nødvendigt at reducere virksomhedernes omkostninger ved at sænke skattetrykket og holde de offentlige udgifter i ro. På den måde kan vi skabe nye, private jobs og styrke grundlaget for fremtidens velfærd. Hvis vi samtidig indretter den offentlige sektor mere effektivt, er det endda muligt at opnå bedre – men ikke dyrere – velfærd.

Venstrefløjens grundløse anklager mod Venstre er udtryk for topmålet af uansvarlighed. Frem for at fralægge sig det politiske ansvar burde regeringen sætte jobskabelsen i højsædet. Regeringspartiernes hidtidige ’vækstinitiativer’ i form af den mislykkede kickstart og skattestigninger i milliardklassen løser nemlig ingen problemer.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

At kaste med sten…

Tags:

At kaste med sten…


De mange fine løfter om god regeringsførelse har i stedet resulteret i grove forsømmelser og ”minister-magelighed” fra regeringens side. De glemte valgløfter har blandt andet resulteret i en hasteforespørgsel og en klage til Folketingets Præsidium.

Regeringspartierne var og er stadig ikke tilbageholdne med deres kritik af VK-regeringens politik og måde at føre regering på. Løfterne var mange og fine, da regeringen blev valgt ind. Men der gik ikke lang tid, før løfterne blev brudt, og ellers klare holdninger blev pakket væk.

Fra at være en stor modstander af blokpolitik har Thorning ellers taget den godt til sig. Det demonstrerede hun blandt andet, da regeringen brugte sit parlamentariske flertal til at gennemføre skattestigninger for 6 mia. kr. Et tiltag som dermed kun blev vedtaget med den ene side af Folketinget.

Kritikken fra regeringspartierne af Venstres for korte høringsfrister, er vand sammenlignet med regeringens egen måde at håndtere høringsfristelser på. Et af de værre eksempler er, da regeringen ville indføre fixerum og kun gav Rådet for Socialt Udsatte én dag til at svare.

Ligeledes bliver spørgsmål besvaret for langsomt, hvis de da overhovedet besvares. Finansministeren, som kun svarer på 28 pct. af de stillede § 20 spørgsmål til tiden, overgås kun af statsministeren selv, som har for vane slet ikke at svare. Et eksempel er de udeblivende svar på bankgebyrer og om storskalaloven, som har resulteret i en hasteforespørgsel.

Desværre er vi nået dertil, hvor sådanne nyheder ikke længere chokerer men blot er at forvente af regeringen. Brudte løfter, tomme beskyldninger og manglende evne til at præstere er blevet hverdagskost for politikere såvel som for den danske befolkning, når regeringen er i rampelyset. Regeringen har valgt at kaste med sten mod deres i forvejen skrøbelige glashus.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Flot tale uden indhold

Tags:

Flot tale uden indhold


Jeg er uenig med dem, der påstår, at Helle Thornings nytårstale lige så godt kunne være holdt af Lars Løkke. Der er nemlig indhold til forskel. Danmark står fortsat over for massive økonomiske udfordringer. Vi har mistet konkurrenceevne i forhold til vores nabolande, og arbejdspladserne forsvinder ud af landet.

Regeringens politik har indtil videre kun forstærket de mange negative forhold, som statsministeren nævner i nytårstalen. Eksempelvis er den succesfulde BoligJob-ordning blevet afskaffet med virkning fra årsskiftet. Det betyder ifølge Dansk Byggeri, at 5000 arbejdspladser forsvinder.

BoligJob-ordningen er et jobskabende initiativ, som beviseligt har haft en positiv effekt – i modsætning til alt den tomme snak om ”kickstart”. Når det gælder skatter og afgifter, er udviklingen ligeledes gået i den forkerte retning. Det er blevet dyrere at producere i Danmark og dermed mere attraktivt at flytte produktionen uden for landets grænser. Statsministeren sagde i sin tale, at vi skal handle med vores nabolande. Det gør vi sandelig også. Grænsehandlen er ganske enkelt eksploderet som følge regeringens nye skatter og afgifter.

Regeringen har bedyret, at der kommer en reform af kontanthjælpsområdet. Desværre nævnte statsministeren ikke med et ord, hvad reformen bør indeholde efter hendes mening. Skal det fortsat for tusindvis af danskere være mere attraktivt at være på overførselsindkomst end at tage sig et arbejde? Et oplagt spørgsmål som statsministeren burde have givet befolkningen svar på i sin nytårstale.

Jeg håber, at det nye år vil bringe konkrete løsninger på de mange udfordringer, Danmark står overfor. Venstre vil i hvert fald gøre vores for at presse regeringen til at sætte ord og handling bag de flotte overskrifter.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Regeringens tynde resultattavle

Tags:

Regeringens tynde resultattavle


Regerings resultattavle er efter et år ved magten ikke noget at prale af. De tvivlsomme resultater tæller blandt andet faldende beskæftigelse, økonomisk minusvækst samt massivt tab af arbejdspladser. Helle Thorning-Schmidt kan derfor ’fejre’ 1-året for sin valgsejr med at konstatere, at kickstart og skattestigninger for milliarder af kroner ikke løser Danmarks økonomiske udfordringer. Tværtimod er reformer og lavere skatter vejen frem.

På en række områder ligger regeringens politik i forlængelse af Venstres, og det er der grund til at rose. Stramt finanslovsforslag, skatteaftalen samt reform af førtidspension og fleksjob er prisværdige initiativer, men er langtfra nok. Reformer af SU og kontanthjælp samt yderligere fokus på, at danskerne skal beholde flere penge selv er nødvendigt.

Derfor er det bekymrende, at statsministeren har sat reformerne på pause. At alle – bortset fra Enhedslisten – er enige i behovet for reformer, gør ikke vores forundring mindre.

Udover den erklærede reformpause har den røde regering gjort det dyrere at være dansker. Højere skatter for seks milliarder kroner er lig med en årlig ekstraregning på 3.400 kroner til en almindelig LO-familie. Samtidig skubber regeringen tusindvis af arbejdspladser ud af landet, mens grænsehandlen blomstrer. Heldigvis trækker Venstres skatteaftale med regeringen i den rigtige retning.

Ikke desto mindre er det skræmmende at tænke på, hvad en presset regering med handlefriheden deponeret hos Enhedslisten kan nå at indføre af vækstdræbende skatter og afgifter i de kommende tre år.

Efter et år ved magten har regeringen vist, at den ikke magter at føre Danmark ud af den økonomiske krise. Derimod er regeringens økonomiske plan kollapset i form af katastrofale økonomiske nøgletal og manglende reformer for over 17 milliarder kroner. Derfor skal regeringen sadle om, hvis den skal gøre sig forhåbninger om at hive sig selv op af hængedyndet. I Venstre medvirker vi gerne til at hjælpe regeringen i den rigtige retning.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Finanslovs forslag er gammel vin på nye flasker

Tags: ,

Finanslovs forslag er gammel vin på nye flasker


Regeringspartierne lovede tidligere 1,4 procent i offentlig forbrugsvækst. Det står i skærende kontrast til den planlagte stigning på 0,1 procent og er ikke langt fra den politik om nulvækst, som Villy Søvndal tidligere har omtalt som ’massakre’ og ’blodbad’. Søvndal har sågar omtalt en offentlig vækst på 0,8 procent som ’en regulær massakre på velfærdssamfundet’. Dermed er finanslovsudspillet en fortsættelse af regeringens mange løftebrud.

En stram finanslov er godt for dansk økonomi, men levner ikke plads til mange nye initiativer. Derfor skal regeringen roses for at anerkende behovet for en meget lav stigning i det offentlige forbrug men bør samtidig erkende, at en offentlig forbrugsvækst på kun 0,1 procent ikke kaster mange nye initiativer af sig.

Alligevel kaster regeringen om sig med fine gloser og store beløb, der skal fremstille regeringen som initiativrig og handlekraftig. Det lyder næsten for godt til at være sandt, og det er det også. Sandheden er nemlig, at EU’s krav til de offentlige finanser samt dansk økonomis svage økonomiske vækst begrænser mulighederne for nye tiltag.

Som eksempel på regeringens kreative fremstilling af egen ”initiativrigdom” kan blandt andet nævnes uddannelsesområdet. Her bryster regeringen sig af at have afsat 2,9 milliarder kroner ekstra i 2013. Faktum er imidlertid, at merudgiften skyldes en stigning i antallet af studerende og er derfor ikke udtryk for et kvalitetsløft til uddannelserne.

Tilsvarende praler regeringen af at satse massivt på forskning. Kendsgerningen er desværre, at investeringerne i forskning målt som andel af BNP er faldet og vil fortsætte med at falde. Regeringens selverklærede massive forskningsindsats er derfor mere udtryk for spin og retorik end reelle forbedringer.

At regeringen er blevet klogere, kan vi i Venstre kun glæde os over, men at flytte lidt rundt på pengene og præsentere det som spritnye initiativer er at fylde gammel vin på nye flasker, og det burde regeringen holde sig for god til.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Hvidsten gruppen

Tags: ,

Hvidsten gruppen


En af de sange, der betyder mest for mig er ”En lærke letted”. Selv om den har mange år på bagen og omhandler besættelsen, så er den stadig aktuel. Ligesom historien om de danske frihedskæmpere stadig er aktuel. I sidste uge var jeg til præmiere på ”Hvidstengruppen”. Filmen handler om vores egen lokale modstandsgruppe, der på trods af de officielle opfordringer satte sig op mod den tyske besættelse. De endte som bekendt med at betale den højeste pris. Vi må aldrig glemme disse lokale helte, som var med til at sikre Danmarks frihed. Read the full story

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Der kommer en rigtig god løsning i morgen

Tags:

Der kommer en rigtig god løsning i morgen


Når vores statsminister Helle Thorning-Schmidt på dagens pressemøde (tirsdag) bl.a. udtalte, at “jeg er glad for debatten”, “en regering, der lytter” og “vi har et godt  og kammeratlig samarbejde ned SF”, så ved alle i dette land, at det er direkte forkert og, at der er total krisestemning om betalingsringens gennemførelse.

Det er kendetegnende for hendes arrogante ledelsesstil ikke at være ærlig og ydmyg over for sandheden og underbygget og konstruktiv modstand. Derfor er hendes udtalelser let gennemskuelige både for journalister og for hele befolkningen i sin helhed.

Hendes måde at håndtere tal på både før valget (fair løsning) og efter valget (indtægter fra betalingsringen på ca. 2 mia. kr.) er katastrofal.

Den loyale lokale folketingsmand Torben Hansen (S) udtaler til avisen den 10. februar, at “Trængselsring virker”.

Det er en accept af, at han på afstand af problemet mener, at bilister, der i øvrigt i forvejen betaler omkring 50 mia. kr. til det danske samfund, sagtens kan få råd til yderligere betaling.

Det mener de socialdemokratiske borgmestre i Københavns omegn og LO København ikke er tilfældet.

I Aarhus har SF også barslet med tanken om en betalingsring. Gad vide om Torben Hansen vil gå ind for denne betaling i hans eget valgområde?

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Uforstandig regering

Tags:

Uforstandig regering


Nu skal en ny regering jo altid have lidt tid til at vise hvad den vil og kan.

Regeringen startede jo med at bryde et utal af løfter til vælgerne – løfter som formentlig var en væsentlig årsag til, at man stemte på regeringspartierne. At det så var klogt at droppe mange af de økonomisk uansvarlige løfter er en anden sag, men det det er umoralsk at love et og gøre noget andet.

Regeringen har forhåbentlig  opdaget at vi i DK, til trods for en meget ansvarlig økonomisk politik fra den tidligere VK regering, har nogen store udfordringer på grund af den økonomiske krise i verden.  Vi har brug for at sænke vore offentlige udgifter, sænke vore skatter, mindske erhvervslivets omkostninger, så vi ikke  mister yderligere  konkurrence evne  i  forhold til udlandet. Endelig skal vi sørge for at det under alle omstændigheder bedre kan betale sig at arbejde end være på passiv forsørgelse – overførselsindkomst.

Hvad gør regeringen så? Ja den gør alt det forkerte. Den øger de offentlige udgifter, så underskuddet bliver endnu større. Det gør den bl.a. ved at øge overførselsindkomsterne, så det slet ikke kan betale sig for dem på kontanthjælp at finde sig et arbejde. Regeringen øger skatter og afgifter, så vi risikerer at mange virksomheder lukker eller flytter til udlandet, hvor skatter og afgifter er mindre. Nogen af afgifterne vil ikke indbringe noget provenu, idet grænsehandlen blot øges og flere i detailhandlen i DK bliver ledige osv. Endelig er man også i gang med at hindre generationsskifte i danske virksomheder, så det nærmest bliver umuligt. Det vil i hvert fald føre til mangel på investeringer  eller salg til  udlandet. Hvor tåbelig kan man tillade sig at være i den situation, som vi økonomisk befinder os i.

Det virker som om skatteministeren burde have taget et par år mere i skolen – specielt omkring økonomi – før han satte sig i ministerstolen og nu er godt i gang med at ødelægge fundamentet for dansk konkurrence evne.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 18. august 2017 to 16. september 2017.