Emne arkiv | "flygtninge"

Stramningen af asylreglerne virker

Tags:

Stramningen af asylreglerne virker


For godt et år siden blev Danmark på det nærmeste løbet over ende af tusindvis af asylansøgere. Motorvejene var spærret på grund af asylansøgere der vandrede mod Sverige. Situationen var ude af kontrol, og det må naturligvis ikke gentage sig.

Derfor er asylreglerne endnu engang blevet strammet og Danmark har sendt et klart signal til omverdenen om, at man ikke uden videre får asyl i Danmark. Vi vil ikke bare lade stå til, sådan at kernevelfærden bliver udfordret på grund af presset fra de mange asylansøgere.

Vi skal selvfølgelig hjælpe mennesker der er forfulgte, men sagen er jo, at vi kan hjælpe mange flere i nærområderne, fremfor at åbne vores grænser.

Stramningerne i Danmarks asylpolitik har allerede haft en betydelig effekt: Det forventede antal asylansøgere i 2016 er styrtdykket fra 25.000 til 5000. Det er stadig mange, men det er et antal vi kan håndtere.

Faldet i antallet af asylansøgere betyder faktisk, at vi nu har flere midler til at hjælpe i nærområderne. Danmark kan her være med til at tage ansvar for de mange mennesker, der er på flugt fra bl.a. uhyrlighederne i Syrien. På den måde hjælper vi langt flere, end ved at tage imod tilfældige asylansøgere som når frem til grænsen ved Krusaa.

De allersvageste flygtninge befinder sig i Tyrkiet, Jorden eller i det der er tilbage af Aleppo efter Assads og Putins bomber. Her kan vi for få midler komme rigtig langt i forhold til at hjælpe dem der virkeligt har behov for de mest basale ting, som mad, husly og medicin. Samtidig har der været stribevis af eksemplar på, at de asylansøgere der kom til Danmark slet ikke har været forfulgte. En stor del af asylstrømmen bestod af unge mænd fra eksempelvis Iran og Kosovo. Lykkeriddere fra områder af verden, hvor der ikke er krig. Nu er der blevet sat en stopper for denne tilstrømning, og i stedet kan vi bruge vores bistandsmidler på at hjælpe dem der virkelig er i nød frem for unge mænd med tvivlsomme hensigter.

Venstre ønsker et Danmark, der er åbent for dem der kan og vil. Derimod skal grænsebommen være smækket i overfor personer der kun ønsker at tage for sig af velfærdssamfundets goder uden at bidrage –  eller som direkte foragter de værdier vores land er bygget på.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Forsvar af vores Europa

Tags:

Forsvar af vores Europa


Heldigvis har nationalstaterne reageret med  forsvar af egne grænser mod folkevandringen fra syd mod nord, for EU har jo ikke kunnet finde et fælles svar, som indebærer et effektivt værn mod folkevandringen  ved EU,s fælles ydre grænse. Vi må sige tak til Østrig, de østlige EU-lande og Balkan lande, som er trådt i karakter med begrænsning på indvandringen. Den linje vil blive strammet yderligere, såfremt vi ikke får skabt et effektivt kontrolsystem ved EU,s ydre grænse, og det vil i praksis lige nu sige Grækenland og Italien. Men øget grænse kontrol mellem EU landene vil ødelægge vores økonomi, som er afhængig af fri transport af varer over vore grænser.

Jeg tror ikke på samarbejdet med Tyrkiet. De vil kun have vores penge, men foretager sig intet. Prisen fra Tyrkiet for løsning af problemet vil være for høj. Der er tale om visumfritagelse for tyrkere til EU og hurtigere optagelsesforhandlinger. Ingen europæiske befolkninger ønsker nogen af delene. Vi vil ikke oversvømmes af 80 mill. Muslimske tyrkere. Hele grundlaget for EU samarbejdet vil skride. Tyrkiet bevæger sig i en mere og mere islamistisk retning med mindre og mindre demokrati og undertrykkelse af mindretal og den frie presse.

Vi skal i stedet samarbejde i EU om en jernhård kontrol af vores ydre grænse. EU skal oprette flygtningelejre på græske øer, og  i Italien, hvor vi skal sortere migranter fra flygtninge. Migranter sendes retur med magt. Vi skal standse al bistand til stater, som ikke vil tage egne borgere retur. Af dem der får flygtninge status i EU, skal vi fordele familier med børn til vore lande, mens enlige mænd skal blive i lejrene vunder spartanske vilkår. Enlige muslimske mænd er en kilde til uro, kriminalitet og frygt i vore lande grundet kultur forskellene. Det vil bremse lysten til at drage mod EU.

Det vil beskytte Europa mod stigende islamisering, som medfører begrænsning af vores frie demokrati og friheds rettigheder. Vi vil kunne fortsætte vores fælles udvikling i EU med fri passage af varer og borgere inden for EU, hvilket er baggrunden for øget velstand for os alle i EU.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Social demokratisk flygtninge politik?

Tags:

Social demokratisk flygtninge politik?


Lokale Socialdemokratiske byrådsmedlemmer: Henning Jensen Nyhuus, Fatma Cetinkaya og Iben Sønderup (pt. på orlov) har i Jyllands-Posten den 12. februar begået en henvendelse til deres partifæller på Christiansborg med en voldsom kritik af, at de har lagt “stemmer til de skrappe asylstramninger i Lov 87”, at man “helt har glemt vores partis værdier“, at man “kan beslaglægge flygtninges værdier og reglen om, at visse flygtninge først kan søge familiesammenføring efter tre år”.

Når man således offentliggør interne problemer, så kunne man måske få den tanke, at det lokalt valgte folketingsmedlem Maja Panduro og det midlertidige folketingsmedlem Malte Larsen (afløseren for Kirsten Brosbøl) ikke har samme holdning, som de lokale byrådsmedlemmer, så de ikke kan fremføre deres synspunkter på Borgen.

Malte Larsen, der også  er formand for Fællesledelsen af Socialdemokratiet i Randers, burde da kunne afstemme holdningerne lokalt i forhold til landspolitiske emner.

Når de tre Socialdemokrater samtidig i deres indlæg betegner Venstre og Dansk Folkeparti, som “bannerførere” for den vedtagne Lov 87, så kunne det være interessant at få oplyst af de tavse lokale folketingsmedlemmer, hvor deres holdninger befinder sig.

Man kan også undres over, hvor borgmesterkandidat for Socialdemokraterne Torben Hansen står i denne sag, ligesom tidligere byrådsmedlem Aage Stenz, der ofte har kritiske debatindlæg mod blandt andet Venstre.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Grotesk hysteri

Tags:

Grotesk hysteri


Det er virkeligt grotesk, når DK bliver kritiseret for sin flygtningepolitik af andre lande. Lande hvor demokrati og menneskerettigheder er ”en by i Rusland”. Kritikken er foregået i FN regi. Det FN hvor udemokratiske bananstater er i flertal. Den kritik kan vi tage ganske rolig. Endnu mere utroligt er det, at vore ministre skal give møde i EU og forklare sig. De regler vi vil gennemføre, er gennemført af flere andre lande i Europa, og flere andre lande har også skærpet deres grænsekontrol. Alt sammen helt nødvendigt, hvis Europa skal overleve. Endelig burde de andre lande måske se på hvor mange flygtninge DK har modtaget i forhold til indbyggertal sammenlignet med andre lande i Europa, hvor stor ulandsbistanden er relativ osv. Så vil de se, at DK ligger i den gode ende. Så der er tale om rendyrket hykleri.

Hvor kommer hetzen så fra. Den kommer fra pressen og venstrefløjen. Venstrefløjen har altid været rygende ligeglad med DK,s interesser, når der var borgerligt styre i DK, mens de borgerlige altid er loyale medspillere, når de røde er ved magten. Johanne, Pernille og Pia fra den yderste venstrefløj har jo fast sæde hos vore to landsdækkende TV kanaler, når der skal kommenteres på regeringens politik. Massakrerne flyver rundt i luften, når en eller andens ”lille Hassan med de skæve ben” er blevet berørt. Man kunne så håbe at pressens folk også kunne stille kritiske spørgsmål til damerne, men nej. Det er jo desværre sådan, at en overvejende del af journaliststanden er venstreorienteret, og det smitter voldsomt af på dækningen af politik generelt. Der er fra den side kun interesse for enkeltsager – ikke for hvordan det skal gå gamle DK som helhed i fremtiden – og så naturligvis ønsket om at nedgøre al borgerlig politik.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Balancen i Dansk flygtningepolitik

Tags:

Balancen i Dansk flygtningepolitik


Hovedopgaven i dansk flygtningepolitik er at begrænse og nedbringe antallet af asylansøgere og standse immigranter fra ikke vestlige lande. Det er det fordi, at en del mennesker med muslimsk kulturbaggrund skaber konflikter, frygt i vores ellers trygge samfund, er mere kriminelle end etniske danskere og vil være en overvældende økonomisk byrde for vores samfund. Kort sagt – rigtig mange kan ikke integreres – de vil ødelægge vort samfunds sammenhængskraft. Vi kan og skal ikke redde alle fra krig, sult og overbefolkning i Mellemøsten og Afrika.

Løsningen på den lange bane er helt sikkert en EU-løsning, hvor vi får sikret EU,s ydre grænse med en effektiv kontrol og straks afvisning af alle immigranter og asylbehandling i lejre ved EU,s ydre grænse eller i lejre i 3. lande evt. Nordafrika. Fra disse lejre kan de enkelte lande så modtage dem, de magter at integrere. Der skal vi prioritere familier med børn, mens specielt unge mænd må blive i lejrene. Det vil kræve ændringer af konventionerne eller opsigelse af dele deraf. Ændringer som en samlet EU vil kunne presse igennem.

Det vil tage nogen tid endnu, før det øvrige EU er klar til den model, men det vil ske – af nødvendighed og på grund af stigende krav om stramninger fra befolkningerne i EU. Indtil da må vi på nationalt plan beskytte os selv bedst muligt med nationale stramninger, herunder midlertidig grænsekontrol. Alt det skal ske under nødvendig hensyntagen til vore EU-partnere, idet vi heller ikke har råd til økonomisk at sætte os uden for EU-samarbejdet. Det vil kunne koste betydeligt mere end at huse flygtninge. Så det er en balancegang. Vi skal være klar over at vores velfærd økonomisk bygger på EU-samarbejdet. Uden det ville vi være sat langt tilbage. I forvejen har vi sat os uden for meget EU-samarbejde med vore undtagelser. Hvis vi skaber flere brud linjer, kan vi meget hurtigt blive meget ligegyldige for det øvrige EU. EU kan helt sikkert bedre undvære os i samarbejdet, både politisk og handelsmæssigt, end vi kan undvære EU.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Klimaaftale, flygtninge og vindmøller

Tags: , ,

Klimaaftale, flygtninge og vindmøller


Det er lørdag aften. TV2 fylder min stue med nyheder. Den helt overskyggende positive nyhed er, at 195 nationer endelig er blevet enige om at gøre en seriøs indsats for at holde temperaturstigningen under to grader. Min kone hygger sig med at se Instagram billeder af vores seks måneder gamle barnebarn, og jeg sender på vegne af ham taknemlige tanker til ansvarlige politikere i Paris.

Med Rasmus Tantholdt som guide ser vi også, at den historiske aftale i Paris kommer for sent til at hjælpe mennesker i Bangladesh, der allerede har fået oversvømmet deres marker af havvand, og nu kun venter på, at deres boliger også opsluges af havet.

I TV2 Østjylland er hoved historien, at vi får 564 flygtninge flere end forventet. Dette tal lyder måske voldsomt, men er ingenting set i lyset af, at FNs flygtninge-enhed forventer, at der vil være 200 millioner mennesker på flugt fra klima katastrofer i 2050.

Vi kommer også med til Søby på Djursland. Her er der – som det desværre ses mange andre steder i landet – stor modstand mod planer om fire nye vindmøller. Naboer udtrykker frygt for usælgelige ejendomme (der gives erstatning hvis ejendomsværdi påvirkes). Et byrådsmedlem er blevet dybt berørt af at lytte til deres bekymringer, og siger nu nej til møllerne. I et læserbrev begrundes med at lade tvivl komme de svage til gode.

For mig er der ingen svage i Danmark set i relation til den klima udfordring, som vindmøller pt. er vort bedste middel til at imødegå. De svage findes i Bangladesh og andre fattige nationer. Hvis vi i vore respektive kommuner og som nationen Danmark ikke yder hvad vi kan – hvem kan så?

Som kommunalpolitiker og dermed ansvarlig for plangrundlag for vindmøller, har jeg et moralsk og solidarisk ansvar, der rækker ud over borgere, der får vindmøller i nabolaget. Ansvaret gælder også vore børn og børnebørn og at de forhåbentlig får et godt liv i en verden, der ikke præges af klima forårsagede flygtninge strømme, krige og mangel på fødevarer.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Frihed og tryghed ud – ufrihed og frygt ind?

Tags:

Frihed og tryghed ud – ufrihed og frygt ind?


Jeg frygter, at vi er ved at ødelægge fundamentet for vores frie og trygge samfund i DK og i det øvrige EU. Det sker i den politiske korrektheds navn. Det er desværre sådan i DK og i særdeleshed i mange EU lande, at såfremt man ikke går ind for at slå dørene op på vid gab for folkevandringen fra mellemøsten og Afrika, så er man  i  bedste fald inhuman og i værste fald racist, og det der er værre. Jeg vover pelsen alligevel og vil gerne tilkendegive,  at jeg  er modstander af den store indvandring, som nu finder sted – under betegnelsen flygtninge og emigranter. Vi skal hjælpe disse mennesker, men det skal ske i nærområderne – i deres egen kulturkreds.

Baggrunden for min modstand er, at det hovedsageligt er mennesker med en kulturbaggrund i islam. Islam er en lov religion, hvor islams regler for mange af religionens tilhængere  står over  det demokratiske samfunds love. Sådan er det ikke for alle muslimer heldigvis, men desværre for en bekymrende stor de l af dem. Det er derfor, at det  netop er mange af  borgerne med en muslimsk kulturbaggrund, som  vi ikke har kunnet integrere. Borgere som lever i parallel samfund med egne regler.  Ghettoer  hvor myndighederne dårligt kan komme uden et større sikkerheds opbud. Samtidig er en stor del af disse borgere en voldsom økonomisk belastning for DK. Den manglende integration betyder, at omkring 50 % af dem i den arbejdsdygtige alder  lever af offentlig forsørgelse. De er derfor både kulturelt og økonomisk en stor belastning for vores samfund. Samtidig er samme befolkningsgruppe betydeligt mere involveret i kriminalitet  end den øvrige befolkning. Endelig har vi haft det første islamistiske terror anslag i DK med døde og sårede og flere anslag er afværget. Alt dette skaber en betydelig utryghed i den øvrige befolkning og er dermed en yderligere hindring for gruppernes integration.

Det er derfor stærkt bekymrende, når vi nu får mange flere med samme kultur baggrund, det vil uvægerligt forøge problemerne. Journaliststanden i DK fremstiller jo konsekvent flygtninge og emigranter som  grædende  kvinder og børn, mens sandheden jo er at over 70 % er mænd, hovedsageligt yngre mænd. Jeg frygter, at de vil tage den mellemøstlige og nord afrikanske  kultur  og handlemåde med herop til os.  Det  er mennesker fra samme kulturkreds, der for få år siden brændte vores ambassade ned  sammen med dannebrog, som ikke vil følge de anvisninger de får på deres vej gennem Europa, men straks kaster med sten, hvis nogen lande vil kontrollere dem og registrere dem.

Vi skal være opmærksom på, at vi i DK og EU har det  mest veludviklede demokrati i verden. Vi har de største friheds grader for befolkningen nogetsteds i verden, mens langt de fleste islamiske lande er styret af diktatorer af enten religiøst eller militært tilsnit eller har rent anarki  med  alles kam p mod alle. Det er også en del af kultur baggrunden. Endelig betyder den massive ukontrollerede indvandring en akut høj risiko for os i DK og EU. Ingen efterretningstjenester kan jo nå at få et overblik over potentielle islamistiske terrorrister i den store indvandrings bølge, det må være klart for enhver. Jeg er særlig bekymret på mine børn og børnebørns vegne – hvad er det for et DK de kommer til at leve i. Jeg tror desværre det bliver et noget mere utrygt og ufrit samfund end det min generation har levet i.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Flygtninge eller folkevandring

Tags:

Flygtninge eller folkevandring


Der er alt mulig grund til at bakke op omkring de forslag til stramninger  på indvandrer – og flygtninge området, som den nye regering med  Inger Støjberg i spidsen har fremlagt og vil fremlægge i de kommende måneder. Ellers vil DK i løbet af meget få år blive et helt andet land. Et land med flere ghetto områder og parallel samfund, hvor  dansk lovgivning er afløst religiøse regler eller bande dominans. Det sker fordi hovedparten af flygtninge og indvandrer, har en helt anden religiøs og der med kulturel baggrund end vores kristne europæiske. Derfor  vil eller kan de ikke  lade sig integrere i vores frie og åbne samfund.

Hvad angår flygtninge, så er det selvfølgelig ikke kun sikkerhed, de søger i DK, for så behøvede de ikke rejse så langt. De kommer jo gennem mange lande på vejen fra mellemøsten eller Afrika på vej til DK, hvor der er sikkerhed.  Nej ”serviceniveauet” for flygtninge spiller naturligvis en stor rolle for valg af netop DK som endestation. Det viser de nyligt viste oversigter, som menneske smuglerne har lavet, jo også. Derfor skal ydelserne i DK selvfølgelig ned, for ellers virker vi jo som en ren magnet på alle flygtninge. Jeg har for øvrigt også svært ved at forstå, at det i vid udstrækning er mænd, ofte unge mænd, der flygter hertil , mens kvinder og børn bliver tilbage i problemerne. Jeg ville  have større forståelse for,  at mændene blev og kæmpede mod ondskaben og sendte kvinder og børn af sted.

Specielt om flygtningene fra Afrika, så mener jeg, at langt de fleste er sociale flygtninge. Der er egentlig tale om en slags folkevandring væk fra det Afrikanske kontinent. Her tror jeg EU må finde sine ben og standse strømmen.  EU skal have fundet løsninger, så vi  i vid udstrækning kan sende disse mennesker retur til Afrika, for ellers vil EU blive helt oversvømmet. Alternativt,  hvis man ikke kan blive enige, så må Italien og Grækenland sættes uden for Schengen samarbejdet, idet de ikke registrerer alle de mange, som går i land i deres lande.  Samtidig må DK og det øvrige EU koncentrere hele deres  udviklingsbistand i de afrikanske lande. Ikke med nødhjælp, men med hjælp, som sætter mennesker i stand til at klare sig selv. Samtidig skal vi  hjælpe  til  med at begrænse den befolknings eksplosion, som finder sted i Afrika. Hvis den forsætter, så vil afrikanerne aldrig komme til at klare sig selv, og presset for ”folkevandring” vil fortsætte i det uendelige.

I de her forhold gælder det om at holde hovedet koldt og finde langsigtede løsninger. Den almindelige grædekone mentalitet  og naivitet hos venstrefløjen og visse organisationer, som lever af flygninge/folkevandrings strømmen, den dur ikke.  Den vil ødelægge vores frie samfund, som vi ønsker at bevare.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Sund fornuft i udlændingepolitikken

Tags:

Sund fornuft i udlændingepolitikken


Presset for indvandring til Danmark og det øvrige Europa fra Afrika og mellemøsten via Middelhavet er enormt. Det udnyttes på det groveste af kyniske menneskesmuglere.

Hverken Danmark eller de øvrige Europæiske lande kan i længden holde til en så massiv indvandring. Det vil ødelægge den kendte struktur i vore samfund og på sigt true vores vestlige demokrati. Det vil ikke mere være det Europa og det Danmark, vi kender. Vi ser allerede nu betydelige forandringer i vores samfund – udviklingen af ikke demokratiske parallel samfund, hvor dansk lov reelt er sat ud af kraft

Derfor er det sund fornuft at mindske presset på Europa og Danmark ved:

  • At sænke de ydelser, som man som flygtning kan modtage her i DK. Den røde regering har givet flygtninge familier en lønforhøjelse pr. mdr. på ca. 10.000 kr. Det er klart, at det tiltrækker fattige mennesker fra hele verden. Det betyder naturligvis at udgifterne til flygtninge er eksploderet under den røde regering. Disse penge kunne bruges til mange andre fornuftigere ting.
  • Vi skal i fællesskab med de øvrige europæiske lande etablere sikre lejre i nær områderne. Der skal vi behandle ansøgningerne om asyl.
  • Dem vi opsamler i Middelhavet på vej til Europa eller som på anden vis finder vej til vore grænser returneres til ovennævnte lejre, for at få deres asyl sag behandlet. I lejrene kan vi hjælpe langt flere for de samme penge, ligesom vi bedre kan sikre os, at det ikke er terrorrister i forklædning, som vi får ind i vores land.
  • Vi skal lægge pres på de rige arabiske stater for at få disse til at bidrage økonomisk til etableringen af disse lejre.
  • Ved asylbehandlingen skal vi vurdere ansøgerne ud fra deres evne og vilje til at blive integreret i vore samfund på vore demokratiske præmisser. Her viser det faktum at 45 % af indvandrer fra ikke vestlige lande står uden for arbejdsmarkedet og for somalier specielt er det 68 %. Den kulturelle baggrund spiller altså en stor rolle for muligheden og viljen til integration. Det skal vi naturligvis tage i betragtning, når vi giver opholdstilladelser. En person der f.eks. opfordrer til ikke at stemme ved vore demokratiske valg, har ikke vilje til integration og bør ikke være i Danmark.

Det vil muligt kræve ændringer af konventioner. Men det er på tide, at vi ser verden, som den er i dag. Mange konventioner er skabt i en helt anden tid og under andre forhold, hvorfor de ikke kan matche nutidens udfordringer.

Lagt på i DiverseComments (0)

Fremtidens indvandrings- og flygtningepolitik

Tags:

Fremtidens indvandrings- og flygtningepolitik


Den fejlslagne integration for mange flygtninge og indvandres vedkommende  gør at vi skal ændre betydeligt på dette politik område. Det skal vi af sikkerhedsmæssige grunde,  af hensyn til vore vestlige friheds rettigheder og af økonomiske grunde.

I en ny flygtninge og indvandrings politik skal vi tage udgangspunkt i de erfaringer vi har med integration af mennesker fra forskellige steder i verden og deres kulturelle baggrund.  De erfaringer viser jo helt klart, at mennesker med ikke vestlig baggrund har meget svært ved at blive integreret i vores samfund. Det skyldes jo helt sikkert deres kulturelle baggrund, som jo er helt anderledes end vores. Specielt vanskeligt har det vist sig for mange mennesker med en stærk muslimsk kulturbaggrund. Det ses af de mange kultursammenstød, som i høj grad bunder i en meget forskellig opfattelse af hvor stor indflydelse religion skal have på samfundets indretning. Deraf følger ghetto dannelser og parallel samfund, hvor det ikke er dansk lovgivning, der styrer forholdene. Når det udvikler sig ekstremt bliver det en sikkerheds risiko for os alle i form af trusler, vold eller terror handlinger. Endelig giver den manglende integration sig udtryk i manglende selvforsørgelse og øget kriminalitet, hvilket belaster samfundet i betydelig grad økonomisk.

Vi  bliver derfor  i langt større grad nødt til at mindske og styre tilstrømningen af specielt ikke vestlige flygtninge og indvandrer. Her skal vi bruge den økonomiske incitaments skrue i form af betydeligt mindre sociale ydelser i starten og for flygtninge kun midlertidigt ophold her indtil de har vist om de kan og vil blive selvforsørgende og lade sig integrere i DK. Det skal ligeledes være betydeligt sværere at blive dansk statsborger og første trin skal være et betinget statsborgerskab, som kan fratages igen f.eks. i forbindelse med kriminalitet. Familiesammenføring kan kun ske, hvis den herboende kan forsøge de sammenførte. Ved ønske om indvandring skal det vurderes, om pgl. Kan integreres og om den uddannelse, som pgl. Har,  er  en uddannelse, som vi har brug for i DK.

Ændringer af den karakter vil givet kræve opsigelse helt eller delvist af flere konventioner, men  det er nødvendigt  og simpelthen rettidig omhu i forhold  til forsvaret af vore demokratiske vestlige friheds rettigheder, vores sikkerhed og vores økonomi. Dem der ikke kan eller vil opfylde de krav, som her er opstillet, har også bedre af at opholde sig et sted, hvor kulturen bedre passer sammen med deres opfattelse. I det omfang de er flygtninge, så skal vi naturligvis hjælpe dem i nærområder, hvor de bedre passer ind kulturelt og religiøst.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 16. august 2017 to 14. september 2017.