Emne arkiv | "EU"

Europas fremtid?

Tags: ,

Europas fremtid?


Folkevandringen fra mellemøsten og Afrika ind i Europa, har vækket den golde nationalisme i nationalstaterne i Europa og dermed EU. Det kan blive den sten på vejen, som får EU til enten at gå baglæns i udvikling af unionen, få EU til at splittes op i flere grupperinger med tættere eller løsere samarbejde eller det kan få EU til helt at falde fra hinanden.

Nogen vil sikkert mene, at det er en lykke, hvis EU faldt helt fra hinanden, men jeg er af den modsatte opfattelse. Vi har brug for et stærkt EU. Hvorfor har vi det? Det har vi fordi det sikrer os demokrati, fred og frihed både internt i Europa og i forhold til ydre aggression. Det har vi fordi vi er blevet og vil blive velstående af frit at handle med hinanden på tværs af nationalstaterne – vi er jo 500 mill. Mennesker – betydeligt flere end både Rusland og USA. Det har vi, fordi vi sammen, ud over at være en økonomisk stormagt, også kunne blive en politisk stormagt. Endelig har vi brug for det, fordi rigtig mange af den globale verdens største problemer er grænseoverskridende, og de kan kun løses i store fællesskaber. Det er problemer som folkevandringerne, miljø problemer, kriminalitets problemer, energiforsyning, infrastruktur og sikkerhedsproblemer.

UK forlader formentlig EU, og de kan på den store ø i havet formentlig klare sig for sig selv et stykke tid. De kan nok tåle nedgang i samhandlen når protektionismen indfinder sig, for det gør den i kølvandet på EU,s opløsning. Vi kan derimod ikke klare os, som det lille land uden andre råvarer end jorden og så lidt olie/gas. Vi er langt mere afhængige af samhandel end større lande, som bedre kan være selvforsynende. Jeg håber at den gamle kerne af EU, Tyskland, Frankrig, Holland, Belgien, Luxemburg og måske andre lande syd/sydvest derfor vil fortsætte fremad i et endnu tættere samarbejde. Det har hele Europa brug for. Så må vi og mange andre, bl. a. østlandene, blive i yderkanten og hænge på så meget vi nu vil og kan. Men vi må ikke stå i vejen for kernelandenes tættere samarbejde.

Jeg tror vi og andre igen på et tidspunkt bliver klar over, at det er bedst at være med igen. Jeg håber ikke, at der i samarbejdet mellem de fremtidige kernelande bliver plads til undtagelser og den slags småligheder, for det er kimen til al opløsning og hindrer udviklingen mod et federalt Europa i en konstruktion som USA. Jeg tror det er nødvendigt, hvis ikke Europa skal sakke agterud økonomisk og blive løbet over ende af aggression fra mellemøsten, Afrika og Rusland.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Danmark – en navlebeskuende lilleput?

Tags:

Danmark – en navlebeskuende lilleput?


Jeg synes, det er en tåbelig beslutning, et flertal af danskerne traf 3. december. Flertallet har sagt nej til samarbejde med de øvrige europæiske lande. De lande, som (bortset fra Nordamerika) er de eneste helt demokratiske lande i verden. Flertallet har sagt nej til det nære samarbejde, der har bidraget stort til fred og velstand i Europa efter slutningen af 2. verdenskrig. Hvis europæerne skal styrke vores samlede position i verden over for alverdens despoter og religiøse fanatikere, så skal vi stå sammen.

Desværre er afstemningsresultatet nok ikke blot en afstemning om retsforbeholdet. Det viser nok desværre, at et flertal af danskerne har en negativ holdning til det europæiske samarbejde. Derudover kan det være en trodsreaktion, specielt over for de politikere, der vil tage ansvar her i landet. Hvis det er tilfældet, så må borgerne vælge nogle andre politikere.

Hvis man ikke er tilfreds med det nuværende udbud af kandidater, må man selv stille op og tage ansvar. Man kan ikke kun sige nej eller brokke sig. Man må komme med løsninger. Ellers er man bare negativ, og det kan ikke bruges til noget.

Danskerne er muligvis ikke klar over, at vores såkaldte suverænitet kun er noget, vi har i kraft af, at andre større lande anerkender suveræniteten.

Det er ikke i kraft af vores styrke, hverken størrelsesmæssigt eller økonomisk, at vi har den. Det er en juridisk anerkendt suverænitet. Jura virker kun, så længe der er ordnede forhold. Hvis kriser bliver rigtig slemme, så indtræder den rå magts politik. Se hvad der sker i Ruslands baghave. Det er derfor kun større lande, der har reel suverænitet i kraft af både rå magt og jura.

Det burde derfor være klart for alle, at når man indgår i et bindende overstatsligt fællesskab, så er det reelt de store lande, der afgiver mest suverænitet, fordi de har en reel suverænitet. Kun i et tæt og meget forpligtigende samarbejde kan Europa spille den rolle, som Europa med sin demokratiske baggrund, størrelse og økonomiske volumen fortjener at spille.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Tags:

Et skræmmende nej


Et skræmmende nej blev resultatet efter danskernes afstemning om afskaffelse af retsforbeholdet 3. december.

Et flertal sagde nej til en tilvalgsordning, der ville betyde et fortsat medlemskab af Europol, der indeholder klare aftaler om et fælles politisamarbejde på tværs af landegrænserne. Desuden en afstemning om 22 retsakter, der kun indeholdt logiske fordele på det sociale, erhvervsmæssige og retslige område for os danskere.

Alligevel sagde et flertal af den danske befolkning nej og har nu samtidig et stort ansvar for Danmarks fremtid, fordi vi i forhold til geografien lever og bor i Europa, som kun udgør syv procent af hele jordens befolkning.

At mange ja-sigere undrer sig over resultatet, er vel heller ikke så underligt, når et flertal af partierne på Christiansborg anbefalede et ja. Men ingen har tilsyneladende formået at opnå befolkningens forståelse for udviklingen i Europa.

Hvis man deltog i denne valgkamp, gav det os alle en underlig fornemmelse af, hvor mange holdninger der reelt var til EU, både positivt og negativt, og man kunne lytte sig til så mange modstridende argumenter til denne folkeafstemning, at det grænsede til det paradoksale. Heldigvis var der samtidig en udbredt holdning til, at Danmark skulle fortsætte sit medlemskab af EU.

Så det er her, vi står nu. Set i bagklogskabens skarpe lys kunne man atter konstatere mediernes kæmpestore rolle i den politiske debat, hvilket også var tilfældet i denne valgkampagne. Det gælder ikke mindst de elektroniske medier, der vinder større indpas i den almindelige nyhedsformidling.

Måske vil det være passende her at stille spørgsmålet, om det er Danmarks folkevalgte demokrati, der reelt tager ansvaret for Danmarks fremtid på sig og hver dag arbejder intenst med at løse opgaverne, eller om det er journalister og medier, der får størst indflydelse?

Selv om DF ved Thuesen Dahl har garanteret, at der er »ingen problemer for Danmark med at forblive i Europol« og Enhedslistens argumenter for et nej til folkeafstemningen, som de var enige om, så kan man virkelig drages i tvivl. Statsministeren har allerede mødt den første mur ved mødet med Juncher og Tusk i Brysselles.

Der hersker ingen tvivl om, at danskernes flertal for et nej har rystet hele EU og skabt hul i samarbejdet.

Danmarks muligheder er reduceret. Konsekvenserne virker skræmmende.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Danmark og Europa efter 031215

Tags:

Danmark og Europa efter 031215


Triste dage efter at et flertal af danskerne har sagt nej til vore samarbejdspartnere i Europa. Trist at det er lykkedes for et sammenrend af det navlebeskuende DF og gammel kommunisterne i EL at snøre danskerne til at stemme nej. De forvirrede i LA vil jeg ikke nævne, for de må jo bedst selv vide, at man ikke kan være liberal og så vælge at isolere sig. Man skulle tro, nej partierne levede i en osteklokke, hvor de ikke er blevet klar over, at verden og i særdeleshed Europa er blevet et meget lille sted, hvor vi er blevet meget afhængige af hinanden.

Jeg synes, at det er enestående tåbeligt, det som et flertal af danskerne har besluttet. De har sagt nej til samarbejde med de øvrige europæiske lande. De lande som bortset fra Nord Amerika er de eneste helt demokratiske lande i verden. De har sagt nej til det nære samarbejde, som har sikret fred og velstand i Europa efter den sidste store krig. Hvis vi skal styrke vores samlede position i verden over for alverdens despoter og religiøse fanatikere, så skal vi stå sammen og ikke sejle hver for sig, som afstemnings resultatet er udtryk for.

Desværre er afstemningsresultatet nok ikke blot en afstemning om retsforbeholdet. Det viser nok desværre, at et flertal af danskerne har en negativ holdning til det europæiske samarbejde. Derudover kan det være en trods reaktion, specielt over for de politikere, som vil tage ansvar her i landet. Hvis det er tilfældet, så må borgerne vælge nogen  andre politikere.  Hvis man ikke er tilfreds med det nuværende udbud af kandidater, så må man selv stille op og tage ansvar.  Man kan ikke kun sige nej eller brokke sig, man må komme med løsninger – ellers er man bare  negativ, og  kan ikke bruges til noget.

Danskerne er muligvis ikke klar over, at vores såkaldte suverænitet i DK kun er noget, vi har i kraft af, at andre større lande anerkender suveræniteten. Det er ikke i kraft af vores styrke hverken størrelsesmæssigt eller økonomisk at vi har den. Det er en juridisk anerkendt suverænitet. Jura virker kun så længe der er ordnede forhold. Hvis kriser bliver rigtig slemme, så indtræder den rå magts politik. Se hvad der sker i Ruslands baghave. Det er derfor kun større lande, der har reel suverænitet i kraft af både rå magt og jura. Det burde derfor være klart for alle, at når man indgår i et bindende overstatsligt fællesskab, så er det reelt de store lande, som afgiver mest suverænitet, fordi de har en reel suverænitet. Kun i et tæt og meget forpligtigende samarbejde kan Europa spille den rolle, som Europa med sin demokratiske baggrund, størrelse og økonomiske volumen fortjener at spille.

Vi må nu forlade det egentlige Europol og se om vi kan få en dårligere aftale. Det er en skam for DK, for vi har mere brug for samarbejdspartnerne i Europol ,  end de andre lande i Europol har for os. Vi må ikke håbe at de andre lande tænker :”De har valgt, som de har valgt”. Jeg vil ikke blive forundret, hvis det øvrige EU tænker, at de forkælede danskere da altid vil have særordninger og altid kun vil have fordele, men ikke bære nogen ulemper, som der er i alle samarbejder.

Med dette afstemnings resultat og lignende tendenser andre steder i Europa, så vil EU få sværere ved at virke og handle på problemerne i fremtiden. Der er blevet for mange lande, som ikke vil yderligere udvikling i EU. Jeg håber at kernelandende omkring Tyskland og Frankrig kan finde sammen i et endnu tættere overstatsligt samarbejde end det nuværende EU. Vi  vil så få A og B medlemmer af EU med tilsvarende større og mindre rettigheder og pligter i samarbejdet. A landene kan dermed blive den stærke stemme for Europa både økonomisk og politisk. Det er mit håb for Europa. B  landene  vil så kunne tilslutte sig A kernen, hvis man ønsker det og vil påtage sig pligterne i samarbejdet, eller man kan sejle alene i den usikre verden.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Stem hellere JA

Tags:

Stem hellere JA


Man kan med god grund have nogen skepsis omkring EU. De pivåbne grænser, hvor både gode borgere og de med mindre gode hensigter, uhindret kan rejse frem og tilbage over vore grænser, synes noget ude af trit med verden af i dag.

Bedre var nok, om vi blev afkrævet identifikation ved indrejse, hvilket et pas såmænd er glimrende indrettet til.

Forbi er den tid, hvor man bare kan gå ud fra, at alle har lige gode hensigter. Enkelte marginaliserede frustrerede, nogle vil mene ”skøre kugler”, kan på få øjeblikke skabe ufattelige tragedier, godt hjulpet af våbenindustriens nyeste påfund.

Man kan også med rette mene, at EU er lig med ødselhed, urimelige høje lønninger, tåbelige gentagne flytninger af Parlamentet mellem Strassburg og Bruxelles, overforbrug og skattekroner anvendt til underlige ting.

Nej- partierne ser sig nu heller ikke for fine til at stikke snablen i kassen, hvis der er mulighed for ”en lille tur i bølgen den blå”.

Når jeg alligevel vil anbefale, at man stemmer JA til ophævelsen af Rets forbeholdet 3/12, er det fordi afstemningen ikke er en afstemning for eller imod EU, men alene en afstemning om vi vil øge politisamarbejdet på tværs af grænserne, – hvilket jeg turde mene er indlysende nødvendigt.

Så stem hellere Ja!

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Miljøregler giver dårligt dansk korn

Tags: ,

Miljøregler giver dårligt dansk korn


Overskriften på TV2 Finans i søndags.  Dansk korn dumper på verdensmarkedet.

Tåbelighederne vil ingen ende tage, når vi ser på den måde, som vi i Danmark har over implementeret miljø regler, for at vi kan være dukse i EU sammenhæng. Det har fatale konsekvenser for landbrugserhvervet, fordi dette erhverv i særlig grad er ramt af de skrappere miljøregler.

Kilder i grovvarebranchen oplyser, at protein indholdet i dansk korn sammenlignet med nordtysk korn viser, at nordtysk korn i gennemsnit har et proteinindhold, som er 40 % højere end i dansk korn. Hvis det medregnes at den danske landmand på grund af mindre gødskning har et lavere udbytte, så er forskellen helt oppe på 55 % på samme areal. Det lave indhold af protein betyder, at kun 2 % af dansk korn kan anvendes som brødkorn, mens en betydelig del af nordtysk korn anvendes til brød.  Ved foderhvede er forskellen ca. 27 % i nordtysk favør. Det betyder, at den danske landmand, som bruger sin hvede som foder, skal blande meget soja eller andre syntetiske produkter i sin foderblanding, så blandingen får et tilstrækkeligt protein indhold. Det betyder en omkostningsforøgelse pr. 100 kg. Foder på mellem 6 og 8 kr. sammenlignet med, hvis han havde haft hvede af nordtysk kvalitet. For en slagtesvins producent med en produktion på 10.000 svin pr. år, svarer det til en forøget omkostning på ca. 175.000 kr.

Partierne i blå blok har lavet en plan, der skal sikre dansk landbrugs udviklingsmuligheder og overlevelse. Planen indeholder, blandt meget andet, øget brug af gødning på niveau med det, som vore naboer i EU anvender på deres landbrugsjord. Det vil løse problemet med for lavt proteinindhold i dansk korn, øge udbyttet og dermed værdien af kornet. Sammen med alle de andre ting i planen, vil det styrke dansk landbrug, skabe arbejdspladser i yderområderne og i fødevare industrien.  Alt sammen øget indtjening til det danske samfund og sikring af vores fremtidige velfærd. Derfor vil jeg arbejde stærkt for planens gennemførelse.

 

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Stå fast Merkel og co.

Tags:

Stå fast Merkel og co.


Da Grækenland var på randen af en statsbankerot trådte det øvrige EU og andre til med massiv långivning, så man undgik det totale sammenbrud i landet. Et forestående økonomisk sammenbrud, som helt og holdent var skabt af Grækerne selv. Dårlig politisk ledelse var helt sikkert en af årsagerne, men et folk har jo som bekendt den politiske ledelse, som man selv har valgt – i hvert fald, når man bor i et demokrati. Den menige græker har selv et betydeligt ansvar ved at have medvirket i en samfundsmodel, som alle kunne se ikke kunne fortsætte. Der var tale om massiv korruption, som den menige græker medvirkede til. Der var tale om en kæmpestor offentlig sektor, hvor man enten lavede meget lidt eller slet ikke noget og blot hævede lønnen – her medvirkede den alm. Græker også. Gennemført snyd med EU-midler og fiksede regnskaber – hvor den alm. Græker også medvirkede. Ingen eller manglede skattebetaling – også her medvirkede den alm. Græker. Grækerne har en tilbøjelighed til at skyde skylden for deres ulykker på andre, men de har kun sig selv at takke.

Da man så stod på statsbankerottens rand, så reddede de øvrige EU lande Grækenland med kæmpe lån, men de forlangte selvfølgelig sikkerhed for at forholdene blev ændret, så grækerne kom til at kunne klare sig selv og betale de givne lån tilbage. Den borgerlige regering gennemførte aftalen med EU og andre til punkt og prikke og der var faktisk ved at vise sig lys for enden af den økonomiske tunnel i Grækenland.

Men nu har uansvarligheden så taget over igen i Grækenland. De græske vælgere har ladet sig snøre af de mange løfter fra den græske Enhedsliste. Løfterne er så vilde, at selv Helle Thorning må blegne, for der vil blive tale om et løftebrud af kolossale dimensioner. For ingen kan forestille sig at EU ved Merkel og co. Vil eftergive disse store lån eller mindske kravene til reformerne – for gjorde de det, så ville Grækenland skulle have EU ”socialhjælp” til evig tid. Og hvis den nye græske regering ikke vil overholde de indgåede aftaler med EU, så er det slut med flere lån – Grækenland vil ryge ud af Euroen og formentlig også EU. Grækenland vil ikke kunne låne penge andre steder, hvorpå statsbankerotten står for døren. Så løfterne kan ikke opfyldes.

Så Merkel og co, stå fast, for ellers er der andre i Sydeuropa, der også vil have mere hjælp og færre reformer. For os der gerne vil have et stærkt EU er det vigtigt at der er orden i huset og alle betaler hver sit – som aftalt.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Et stærkt Danmark i EU

Tags:

Et stærkt Danmark i EU


Søndag d. 25.maj er der Europaparlamentsvalg og folkeafstemning om den fælles patentdomstol. Danskerne står overfor et vigtigt valg. Enten kan vi styrke Danmarks position i Europa og være med til at sikre landets vækst eller mindske dansk indflydelse og gøre os magtesløse overfor de globale udfordringer, der venter.
I Venstre er vi varme tilhængere af det europæiske samarbejde. Venstre vil kæmpe et stærkt Danmark i et stærkt EU. Vi vil maksimere dansk indflydelse i Bruxelles og skabe opmærksomhed omkring de sager, der er af størst betydning herhjemme. Samtidig vil vi også tale danskernes sag når EU overskrider sine grænser, hvor de burde lade være, og når der tages beslutninger, som skriger til himlen.
Venstre har derfor fire mærkesager i EU valgkampen:

For det første vil vi kæmpe for de 500.000 arbejdspladser, der er afhængige af EU. Vi skal udvide og forbedre det indre marked, så vi kan skabe vækst og flere arbejdspladser.
Et ”Ja” til patentdomstolen vil i den forbindelse være gavnligt, da det fjerner bøvl og bureaukrati for danske virksomheder. Særligt små og mellemstore virksomheder vil få bedre konkurrencevilkår, og det skaber grobund for vækst og danske job.
For det andet vil vi bekæmpe velfærdsturisme. For Venstre er arbejdskraftens frie bevægelighed et gode for Danmark, for dansk erhvervsliv og for danskerne. Men det har aldrig været meningen, at EU-borgere, efter ganske kort tids arbejde i Danmark, får fuld adgang til velfærdsydelser som fx børnepenge.

Regeringen vil ikke kæmpe for Danmarks optjeningsprincip i forhold til børnechecken. Men når det gælder dagpenge, vil regeringen derimod kæmpe side om side med bl.a. Finland. Det er helt uforståeligt, da det handler om optjening i begge tilfælde. Regeringens zig-zag-kurs skader Danmarks muligheder for en holdbar og robust løsning.

For det tredje vil vi bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. Grænseoverskridende kriminalitet kræver grænseoverskridende løsninger, og ikke en grænsebom ved Kruså som Dansk Folkeparti foreslår. Danmark skal derfor fortsat være en del af EUROPOL. Desværre betyder de danske undtagelser, at vi i 2015 formentlig bliver tvunget til at forlade EUROPOL samarbejdet. Regeringen har lovet at sende den retlige undtagelse til folkeafstemning, men har indtil videre intet gjort. Tiden er ved at løbe ud, og Venstre håber og tror derfor på, at regeringen ikke vil bryde endnu et løfte.

Sidst, men ikke mindst vil vi kæmpe for mindre bureaukrati i EU. I løbet af de seneste par dage er det kommet frem, at ansøgningsprocessen til de såkaldte LAG-midler, der har til formål at skabe vækst i landdistrikterne, er underlagt unødigt strenge og bureaukratiske regler. Dette er blot ét blandt mange eksempler på overdrevet bureaukrati. Det er også vigtigt at sætte grænser for, hvad EU skal blande sig i. EU skal ikke regulere barselsordninger, mælke- og frugtordninger, skatteanliggender og skolepolitik. Venstre vil derfor fortsat bekæmpe tåbelige beslutninger og unødvendigt bureaukrati i EU.
Så husk at stemme den d. 25. maj, da valget er af stor betydning for Danmarks fremtid.

Så husk at stemme den d. 25. maj, da valget er af stor betydning for Danmarks fremtid.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Venstre til kamp mod grænse overskridende kriminalitet

Tags:

Venstre til kamp mod grænse overskridende kriminalitet


Den frie bevægelighed er en af hjørnestenene i det europæiske samarbejde og er til stor gavn for Danmark. Bevægelsesfriheden har dog desværre også medført nye udfordringer i form af grænseoverskridende kriminalitet og et stigende antal kriminelle udlændige, der tager til Danmark.

Danmark er nu det land, der har næstflest indbrud i Europa. Samtidig optages danske fængselspladser i højere grad af østeuropæere, alt imens antallet af udlændinge, der bryder et indrejse forbud er fordoblet på få år. Venstre foreslår derfor en række initiativer, der skal styrke kampen mod de kriminelle udlændinge.

For det første er det vigtigt, at Danmark forbliver en del af det fælles europæiske politisamarbejde EUROPOL. Det vil have alvorlige konsekvenser for dansk politis muligheder for at slå hårdt ned på grænseoverskridende kriminalitet, hvis vi træder ud af samarbejdet. Grænseoverskridende kriminalitet kræver grænseoverskridende løsninger og ikke en grænsebom ved Kruså som Dansk Folkeparti foreslår. Danmark har 7.000 kilometer kystlinje, og der er hvert år 25 millioner køretøjer, der hvert år krydser den danske grænse. Her gør en rød/hvid-grænsebom ingen forskel. En af verdens bedst bevogtede grænse er mellem USA og Mexico, og det afholder ikke narko eller kriminelle fra at flyde ind i USA.

Desværre betyder de danske undtagelser, at vi i 2015 formentlig bliver tvunget til at forlade EUROPOL samarbejdet. Regeringen har lovet at sende den retlige undtagelse til folkeafstemning, men har indtil videre intet gjort. Tiden er ved at løbe ud, og Venstre håber og tror derfor på, at regeringen ikke vil bryde endnu et løfte.

Den danske toldkontrol skal også styrkes. Derfor foreslår Venstre, at der afsættes 55 mio. kr. årligt til at styrke indsatsen mod indsmugling af illegale varer, narkotika, våben, mennesker og tyvegods.

Det er dog afgørende, at den øgede toldkontrol ikke forringer mobiliteten over de danske grænser. Venstre siger derfor klart nej til grænsebomme, der vil føre til lavere mobilitet og ikke har en reel effekt.

Desuden er det vigtigt, at man kan sende kriminelle udlændinge til at afsone deres straffe i hjemlandet. EU har sagt god for dette, men praksissen er endnu ikke indført i eksempelvis Bulgarien og Litauen. Derfor vil Venstre i Europa-Parlamentet presse Kommissionen til at lægge sag an mod de lande, som endnu ikke tager imod deres egne borgere.

Der skal ligeledes slås hårdere ned på udlændinge, der bryder et indrejseforbud. Venstre er indstillet på at gennemgå reglerne om prøveløsladelse af kriminelle udlændinge og at gøre ulovligt ophold til en skærpende omstændighed ved strafudmålingen. Det vil betyde, at udlændinge kan idømmes længere straffe, der medfører, at flere kan hjemsendes til afsoning.

Venstre foreslår sidst, men ikke mindst, at den ydre grænsekontrol i EU styrkes. Hvis medlemsstaterne svigter deres opgave, skal det fælles grænseagtentur Frontex kunne overtage grænsekontrollen, indtil medlemslandet igen er i stand til at overtage opgaven.

Så valget d. 25. maj handler om vi ønsker reelle konstruktive løsninger eller kun brok.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Fremtiden i EU

Tags:

Fremtiden i EU


Vi er i EU, vi bliver i EU. Vi har som et lille land i det store globale hav mere brug for EU end EU har for os. Vi er en del af et ægte demokratisk samarbejde  med ægte friheds rettigheder. Det findes kun i Europa, Nord Amerika og ganske få andre steder i verden.

Vi har nu været med i EU i 40 år, og til trods for en global finanskrise, så har vi samarbejdet i EU og bevaret fred og sikkerhed. Vi er nu kommet til en fase i EU samarbejdet, hvor  vi bør få skabt politiske rammer for hvad EU samarbejdet skal beslutte, og hvad vi skal beslutte nationalt. Der vil der være forskellige meninger i EU-landene, ligesom der er her i landet om politiske emner. Selvfølgelig vil administrationen i EU – kommissionen – gå ind for at det meste skal bestemmes hos dem, men det skal vi sætte os imod. Vi skal naturligvis bevare f. eks. Kultur – og socialpolitik på nationale hænder og sikkert mere. Derimod skal vi sikre en stærk fælles økonomi via det indre marked og vi skal styrke rets-, udenrigs- og sikkerhedspolitikken, så vi kan handle hurtigt og sikkert på disse væsentlige områder. Det viser krisen omkring Ukraine med al ønskelig tydelighed. I forhold til Rusland er  vi i EU en økonomisk kæmpe, men politisk er vi en dværg- fordi vi har så svært ved at blive enige.  Det skal vi blive langt bedre til, og det betyder at de enkelte lande skal afgive yderligere suverænitet på det udenrigspolitiske område.

Navlebeskuerne i folkebevægelsen og i DF kan desværre kun se ulden i egen navle og ikke visionerne for Europas og vores fremtid sammen. Jeg har tillid til at danskerne kan se andet end deres egen navle på valgdagen her i maj.

Stem på Venstre, så sikrer du en fast stemme for sikring af danske interesser samtidig med at vi får udviklet samarbejdet i Europa. Alternativet er skræmmende.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 16. august 2017 to 14. september 2017.