Emne arkiv | "erhvervsliv"

Ny fond skal øge investeringer i dansk landbruget

Tags: ,

Ny fond skal øge investeringer i dansk landbruget


Regeringen er nu klar med en model for den nye fond Dansk Landbrugskapital, der med risikovillige lån skal bidrage til at udvikle dansk landbrug.  Mange landbrug har brug for nye investeringer, men mange bedrifter er hæmmet af høj gæld. Det er ond spiral der hæmmer vækst og udvikling i erhvervet.

Det kommer den nye fond til at ændre på ved hjælp af lån til både restrukturering af gammel gæld, samt lån til nye investeringer, der skal gøre bedriften mere effektiv. Fonden skal sikre finansiering på op mod to mia. kroner. Det er imidlertid ikke meningen at det er statskassen der skal bære hele risikoen, fonden etableres nemlig med indskud fra både staten og pensionskasserne.

Det er vigtigt, at vi sikrer at der er en økonomisk bæredygtig fødevareproduktion i Danmark. Fødevarebranchen beskæftiger 140.000 personer, og eksporterer årligt for 150 mia. kroner. Det er derfor helt afgørende, at vi gør hvad vi kan for at skabe gode rammer for landbrugserhvervet.

Mange landmænd har været udfordret af de lave afregninger på mælk og svin. Det har yderligere gjort gældssituationen vanskelig for mange. Det kan den nye fond rette op på, således at dygtige landmænd kan få hjælp til at overkomme den tyngende gæld og igen skabe en god forretning. Det er til glæde for dem selv og resten af det danske samfund.

Venstre har siden vi fik regeringsansvaret lagt os i selen for at skabe bedre rammer for dansk landbrug. Det er et vigtigt erhverv som emsige politikere og embedsmænd har været ved næsten at regulere ihjel. Det er slut nu. I foråret gennemførte vi under stor storhej en landbrugspakke der gjorde op med årtiers overregulering og meningsløs kontroltyranni overfor landbruget.

Venstre ønsker at føre en landbrugspolitik basseret på tillid og sund fornuft. Det er til gavn for os alle, for Danmark bliver et rigere land, hvis det går godt for landmændene og fødevareproducenterne. Etableringen af Dansk Landbrugskapital er en vigtig del af vores strategi om at give de bedste rammer for dansk landbrug, således at vi kan producere nogle af verdens bedste fødevarer.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Mere dialog med erhvervslivet i Randers

Tags:

Mere dialog med erhvervslivet i Randers


Jeg har som bestyrelses medlem af Randers havn, sat mere dialog med erhvervslivet, som ligger ved havnen på dagsorden. På det kommende møde vil der komme et oplæg om hvordan vi kan komme i mere dialog. Jeg har en stærk tro på jo mere kendskab til erhvervslivet, jo større muligheder er der for at underbygge væksten for virksomhederne. Hvis vi som kommune kan være proaktive i forhold til at støtte virksomhederne, i stedet for at vente på at virksomhederne eventuelt skulle kontakte kommunen. Det har været et vigtigt punkt vi i venstre havde i valgkampen 2013. Det er en af mine mærkesager, hvordan vi kan være med til at få nogle flere arbejdspladser i Randers kommune. Mange virksomheder har fået besøg i forhold til dialog. Der bliver hele tiden arbejdet på at virksomhederne skal opleve den gode oplevelse når de har kontakt med kommunen. Byggesagsgebyrer er blevet sat ned med ca. 40%. DI erhvervsklimamåling som bliver brugt i kommunerne i forhold til at finde ud af hvordan virksomhederne vurdere service niveauet fra kommunen. Der er vi rykket mange pladser frem fra 88 til 34. Men det er ikke nok, vi skal hele tiden have fokus på at blive endnu bedre. Ledigheden fra 2014 var på 5,7% og i 2016 er den på 4,4%. Jeg er meget optaget af hvordan vi kan skabe vækst og flere arbejdspladser og på denne måde øge skattegrundlaget i stedet for at vi bruger så meget tid på hvordan vi skal omfordele.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Tør vi se realiteterne i øjnene?

Tags: ,

Tør vi se realiteterne i øjnene?


Regeringen kan se et opsving, jeg er mere i tvivl. Men måske får vi hjælp af en stigende vækst hos de lande, som vi handler meget med. Desværre vil et sådant muligt opsving ikke slå helt igennem i DK, fordi vi endnu ikke har tilpasset os den globale konkurrence situation. Det bliver vi nødt til at gøre noget ved, hvis vi ikke ønsker stille og roligt at blive ringere stillet i forhold til lande vi sammenligner os med. Vi er nødt til at fortsætte med de reformer af vores nuværende samfundsmodel, som ikke kan overleve konkurrencen uden betydelige ændringer. Hvad skal vi gøre for at få samfundskagen til at vokse, så vi fortsat kan holde hånden under de borgere, som ikke kan selv?

Vi skal fortsætte med at sænke skattetrykket – både skatter og afgifter – og holde lønudviklingen helt i ro. Derfor kan den offentlige sektor heller ikke vokse. Der skal mere ansvar tilbage til borgerne. Det høje skattetryk har medført at de fleste tænker i flere rettigheder og færre i  pligter. Den udvikling skal vendes.

Vi skal fjerne alle krav til erhvervslivet, som ligger ud over det niveau, som vi er fælles om i EU.  Vi skal i det hele taget fjerne alle ekstra udgifter for erhvervslivet, så de får lige konkurrencevilkår i forhold til deres konkurrenter i udlandet. Så kan der blive skabt grobund for mange nye jobs i den private sektor. Det er de jobs, der skal flytte borgere i den arbejdsdygtige alder fra overførselsindkomster til selvforsørgelse og dermed give bidrag til dan samlede samfunds kage.

Vi skal sikre, at overførsels indkomster, til personer i den arbejdsdygtige alder, ikke er højere, end at der er et meget stærkt incitament til at tage selv job med de laveste lønninger her i DK, herunder også sæson job. Personer uden for arbejdsmarkedet er ofte de dårligst uddannede eller ikke uddannede og de jobs, som de vil kunne klare, udfyldes i stort omfang i dag af udenlandsk arbejdskraft. Dette skyldes, at det økonomiske incitament til at tage disse jobs er for lille. En yderligere forøgelse af job fradraget er en mulig løsning.

Vi skal sikre at vi uddanner vore unge til job og ikke til ledighed. Derfor skal uddannelsesvalget være mere påvirket af de efterfølgende jobmuligheder, end tilfældet er i dag. På læge uddannelsen, må vi i en periode stoppe for udenlandske studerende på vore universiteter. Manglen på læger er jo efterhånden så stor, at det har karakter af økonomisk afpresning over for samfundet, når akutte problemer skal løses i udkant områder og i vagtordninger.

Vi skal samtidig med, at vi sænker skatter og afgifter, gennemføre øget anvendelse af brugerbetaling for offentlige ydelser, så vi kan mindske presset på mange ”gratis” ydelser. Det vil modvirke rettigheds  tænkningen, når man selv skal betale en del af den offentlige ydelse.

Jeg tror disse ændringer er helt nødvendige  på lang sigt, hvis vi vil bevare vores velfærds  samfund og sammenhængskraften i det. Det er helt nødvendigt at vi får dæmpet rettigheds trangen og får fundet det personlige ansvar og ”jeg kan også noget selv” indstillingen frem igen – ellers tror jeg, at vi falder fra hinanden som samfund, når kagen vi skal dele bliver mindre og mindre.

Jeg tror at rigtig mange politikere er klar over situationens alvor på langt sigt, men ikke rigtig har lyst til at konfrontere befolkningen med kendsgerningerne – af frygt for vælgerne. Jeg tror politikerne tager fejl. Mange borgere har en klar fornemmelse af problemet. Vi ved jo alle, at vi lever i et stort globalt marked, hvor vækst økonomier  buldrer derud ad, fordi deres virksomheder har optimale vilkår og kan udkonkurrere vore virksomheder. Det problem kan vi  ikke  beskytte os ud af. Vi å skal indrette os, så vi kan klare os i den globale konkurrence – og det kan vi, hvis vi vil.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Stort tillykke til 20 Gazelle virksomheder fra Randers – er i blevet fejret?

Tags: ,

Stort tillykke til 20 Gazelle virksomheder fra Randers – er i blevet fejret?


Børsen kårer hvert år virksomheder som er i stand til at vækste hurtigt i Danmark. Der bliver taget udgangspunkt i godt 700.000 momsregistrerede virksomheder i Danmark. Kendetegnet for Gazellevirksomheder er at de er de bedste og første til at komme ud af kriser og netop derfor fortjener disse virksomheder ekstra fokus i disse år, hvor vi alle søger efter, hvor arbejdspladserne skal komme fra.

I Randers har vi 20 virksomheder som nåede listen i 2013 – Stort tillykke til jer. Hvis man ser på listen er det både nyere og mere etablerede spillere, både små og mellemstore virksomheder. Promax Industries ApS topper listen med en vækst på 655,7%. Lige så imponerede er, at Nordjysk Elhandel A/S og Windestate A/S for tredje gang er kommet på listen. Forhåbentlig så er Bach & Pedersen Fragt A/S, Randers Stevedore ApS, og SR Food A/S, som alle er på listen for anden gang også er at finde der for tredje gang i 2014.

I fortjener alle at blive fejret, ikke blot internt, men også med anerkendelse fra os alle. Jeg håber derfor I er eller vil blive inviteret til et glas champagne i byrådsalen af vores Borgmester, og hvis ikke, så vil jeg love jer, at det bliver kutyme fremadrettet skulle borgerne ønske en Borgmester der ønsker at fejre erhvervslivets succeser. Jeg ved at dette er grundlaget for, at vi får flere ledige hænder i arbejde, at vi får flere til at bosætte sig i Randers Kommune og vi dermed skaber det skattegrundlag der gør, at vi igen kan investere i vores skoler, ældre, psykisk syge, daginstitutioner, væresteder – ja alle de områder vi igennem de sidste år har set nedskæring på nedskæring i.

Jeg håber alle borgere i Randers er lige så stolt som jeg over de 20 Gazelle virksomheders nominering. Det er en god historie for Randers – lad os sprede det gode budskab, at vi sagtens kan i Randers.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Venstre efterlyser handling efter bundplacering

Tags: , ,

Venstre efterlyser handling efter bundplacering


I Dansk Industris netop offentliggjorte måling af erhvervsklimaet i de danske kommuner er Randers dykket fra en i forvejen skuffende placering som nummer 67 til en plads i bunden som nummer 88. Venstre mener, at bundplaceringen er et klart udtryk for en borgmester der er løbet tør for idéer og løsninger, og efterlyser samtidig fornyet fokus og handling på området.

Dansk Industris årlige måling over det kommunale erhvervsklima giver Randers en skuffende bundplacering som nummer 88 ud af 96. Et dyk på 21 placeringer siden undersøgelsen forrige år. Undersøgelsen foretages blandt Dansk Industris medlemsvirksomheder hvor de vurderer kommunen på en række parametre.

Borgmesterkandidat, Claus Omann Jensen udtaler om undersøgelsen:

”Placeringen er simpelthen ikke god nok. Det er resultatet af et byrådsflertal der nu på 4. år ikke har prioriteret erhvervslivet i tilstrækkelig grad. De seneste fire år er vi gået fra en under middel placering som nummer 73 til en bundplacering i år. Socialdemokraterne har haft 4 år nu, og det er desværre kun gået i den forkerte retning. Særligt er virksomhederne utilfredse med dialogen mellem dem og kommunen. Det må vi lave om på. Virksomhederne er fundamentet for velfærd og arbejdspladser i Randers, og derfor skal de tages imod med åbne arme. De skal møde muligheder og løsninger i dialogen med kommunen, ikke begrænsninger.”

Med placeringen som nummer 88 er Randers ikke bare den dårligst placerede i Østjylland, men samtidig også den næstlaveste i hele Jylland.

Claus Omann Jensen har som ambition at Randers skal helt op i top 10:

”Vi skal skabe en bedre dialog, og det kræver øget sammenspil mellem forvaltningen, politikere og erhvervsliv. Derudover skal vi yderligere styrke det kommunale erhvervsteam, så virksomhederne har en enkel indgang til kommunen. Og som undersøgelsen også viser så er det på høje tid, at vi får gjort vores sagsbehandling hurtigere og mere smidig. Konkret vil jeg arbejde for at 90 % af byggesager skal være færdigbehandlet inden 14 dage. Byggesagsgebyret skal sættes markant ned. I dag er det op til 3 gange højere i forhold til de kommuner vi konkurrerer med. Der er nok at tage fat på, men det kræver at man tør handle og prioritere.”

Afslutningsvis udtaler Claus Omann Jensen:

”Skal vi genvinde virksomhedernes tillid er der behov for bred forankring og opbakning i det nye byråd bag prioriteringen af erhvervslivet. Vi skal skabe bedre vilkår for vores virksomheder, og det er nødvendigt at stå sammen om. Vil vi skabe arbejdspladser så må vi skabe bedre forhold for vores lokale erhvervsliv. Et sundt erhvervsliv kræver, at vi løfter opgaven i fællesskab, vi vil søge bred opbakning i det nye byråd bag reel forandring i Randers.”

For spørgsmål eller yderligere kommentarer kontakt Venstres borgmesterkandidat, Claus Omann Jensen:

Mail: cj@jensenplus.dk Mobil: 20650000

Lagt på i PressemeddelelserComments (0)

Randers Vækstforum

Tags:

Randers Vækstforum


Mandag aften var et vendepunkt for Randers. Sammen med et flot fremmøde søsatte vi Randers Vækstforum. Samtidig har vi oplevet en enorm opbakning fra mange andre, som ikke havde mulighed for at deltage i gårsdagens møde.

Nu skal der sættes punktum for adskillige års stilstand og afvikling. Randers skal tilbage på vækstsporet, op ad ranglisterne og ind i folks bevidsthed som byen med gang i hjulene og mod på fremtiden.

Vi skal have skabt mere handel i midtbyen. Samtidig skal optimisme og dynamik erstatte mismod og usikkerhed om fremtiden hos vores virksomheder. En bedre infrastruktur og et opgør med vækstkvælende regulering er blandt de tiltag, som vækstforummet kan være med til at fremme.

Randers Vækstforum er din mulighed for at præge fremtidens Randers. Det er her, du finder dem, der brænder for et bedre, et større og et stærkere Randers. Sammen vil vi:

  • danne rammerne og grundlaget for en tættere kontakt mellem de liberale folkevalgte i Randers og erhvervslivet for derigennem at kunne styrke erhvervslivet og erhvervsfremme i Randers,
  • skabe ideer og budskaber for vækst i Randers,
  • skabe et erhvervsaktivt netværk, med henblik på at gøre Randers til en attraktiv erhvervsby.

Ønsker du også et Randers med bedre muligheder for erhvervslivet, flere arbejdspladser frem for færre og evnen til at tiltrække borgere fra Østjylland og resten af Danmark, så skriv til randersvaekstforum@gmail.com for at melde dig ind i Randers Vækstforum. Kontingentet vil årligt være 3000 kr..

Foreningen vil løbende holde interessante arrangementer for sine medlemmer med oplæg fra spændende mennesker, besøg hos virksomheder, der tænker nyt og anderledes samt udvikle og styrke dit personlige netværk blandt erhvervsfolk og folkevalgte i Randers. Så skynd dig at blive medlem!

Allerede nu skal du sætte kryds i kalenderen,

mandag den 26. november klokken 19:00

hvor Randers Vækstforum besøger manden, der trodser 3F og resten af LO’s hundrede år gamle pressionsmidler og kneb, og som selv mens konflikten var på sit højeste serverede dansk mad for de mange gæster, der havde fundet vej gennem blokaden.

Randers Vækstforum besøger

den principfaste erhvervsmand Amin Skov og Restaurant Vejlegården, Toldbodvej 13B, Vejle

til en snak om sommerens begivenheder og et indblik i, hvad det indebærer, når man sætter sig op imod et over hundrede år gammelt monopol.

På mødet deltager også Kristelig Arbejdsgiverforenings direktør Karsten Høgild. Han vil fortælle om forbundets udfordringer ved at agere på et arbejdsmarked, som er reguleret af en lovgivning, der på ingen måde har fulgt med tiden. I forbindelse med besøget vil der naturligvis blive serveret stegt flæsk med persillesovs.

Samtidig får du muligheden for at opleve muligheden for at opleve Claus Omann Jensens oplæg til en ny vækstorienteret erhvervspolitik for Randers Kommune. Der bliver endvidere mulighed for at debattere oplægget, inden det bliver endeligt færdiggjort.

Ved indmeldelse i Randers Vækstforum og tilmelding til Vejlegården-arrangementet skal du skrive til randersvaekstforum@gmail.com senest den 19. november 2012. Husk at skrive navn, fakturaadresse, telefon og e-mail.

Hvis du har yderligere spørgsmål kan du kontakte Søren Amdi Nielsen, soren.amdi.nielsen@ft.dk eller telefon 33 37 54 42.

Lagt på i DiverseComments (0)

Udfordringer og muligheder

Tags:

Udfordringer og muligheder


Vi har nogen  meget store  grundlæggende økonomiske udfordringer i Randers Kommune(RK). Det er de velkendte med lavt indkomstniveau, lavt uddannelsesniveau, dårlig sundhedstilstand, alt for mange på overførselsindkomst (førtidspension, kontanthjælp  og dagpenge). Dertil kommer en meget høj andel af borgere over 65 år. Deraf følger høje driftsudgifter og højt skattetryk.

Der er brug for virkelig at få drejet skuden i den rigtige retning. Det er den desværre langt fra nu. Der bliver hvert år skåret i budgetterne for at få balance, og det vil også være nødvendigt i de kommende år. Men der bliver ikke gjort noget ved de grundlæggende udfordringer. Det ses bl.a. af at vi har lavere netto tilflytning end f.eks. Horsens,  Herning og Silkeborg. Og hvad værre er, så viser undersøgelser, at dem der flytter fra RK har højere erhvervsfrekvens og højere indtægt end dem der flytter til. Det er i sig selv en katastrofe for RK,s  økonomi og udvikling, idet det jo betyder færre indtægter og flere udgifter. Det kan skyldes mange ting, men givet er det, at vi har et relativt højt serviceniveau på handicap området og andre specialområder, så vi virker tiltrækkende på familier i andre kommuner, der søger denne service. En anden væsentlig faktor er lave boligpriser i RK både på ejerboliger, men i særlig grad på lejeboliger, hvor der er et særdeles stort udbud af billige boliger.

Der er brug for grundlæggende ændringer.  Serviceniveauet skal sænkes på stort set alle områder med undtagelse af undervisningsområdet, idet vi skal have forbedret vores uddannelses  niveau. Vi skal have standset tilgangen af modtagere af overførselsindkomster i den arbejdsdygtige alder. Samtidig skal vi satse hele butikken på at fastholde og skabe nye private arbejdspladser i  RK. Dvs. vi skal nurse erhvervslivet som aldrig før, så vi bliver en kommune, hvor  erhvervslivet søger til. Vi skal kunne tiltrække nye borgere med høj erhvervsfrekvens og gode indtægter. Vi skal satse på alle mulighederne, hvad enten de hedder centre i midtbyen, Bilka i Paderup  eller Planet Randers. Vi langt bagud med  investeringer i de vejanlæg, som er nødvendige for at få  fat i nye arbejdspladser. Vi skal have bygget indtil flere broer, lavet nye vej til Randers Havn, som også i fremtiden vil skabe mange arbejdspladser. Det er der vi skal bruge de penge, som spares på drift.  Mulighederne er der, men vi skal  gøre noget ved det, så der kan skabes et bedre grundlag for, at også vore børn og børnebørn i RK kan få en rimelig service. Hvis vi ikke snart gør noget grundlæggende, så vil pilen pege nedad i de næste mange år. Men sådan behøver det ikke gå – for mulighederne er der

Lagt på i Debat indlægComments (1)

Begræns erhvervlivets byrder

Tags:

Begræns erhvervlivets byrder


Vi bliver igen og igen udsat for påstande om at regeringen skaber vækst og arbejdspladser.

For hvad er der i virkeligheden sket inden for regeringens 1. års jubilæum: Den har leveret et beskæftigelsesfald på 10.000. Så det gode spørgsmål må være, hvor er de 11.000 job, som regeringen påstår, de har skabt i år?

En tiltro til fremtiden er så sandelig svær at se, idet regeringen nu bl.a. dropper BoligJobordningen (en øget efterspørgsel efter service- og håndværksydelser til 15-20.000 stillinger) fra nytår, en forøgelse af skatter og afgifter med 5 mia. kr. med f.eks. en femdobling af NOx-afgiften, en ny sukkerafgift, højere afgifter på grænsehandelsfølsomme varer og øget beskatning ved generationsskifte.

Når snakken falder på at skabe vækst og arbejdspladser, så taler regeringen om en lys fremtid, men hvem tror efterhånden på alle deres løfter?

Et eksempel er her et indlæg i mandags fra minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S) og MF Torben Hansen (S) der her bl.a. skriver, at hvis huse på landet kan få status, som fritidsboliger samt andre kontante initiativer (uden at nævne hvilke), så vil det skabe nye job og bedre bosætningsforhold. Nu er det ikke noget nyt, at man i kommuner med sommerhusområder kan få landsbyhuses status ændret til fritidshusstatus, så det er igen en af de luftige påstande. Carlo Hansen har jo op til sidste valg givet en skriftlig løftegaranti, som han måtte løbe fra, så tilliden til hans fremtidsspådomme kan måske være tvivlsom.

Det der er brug for er en målrettet erhvervsskattepakke, som reducerer virksomhedernes byrder og skaber danske arbejdspladser.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Omann og Aastrup skaber Randers Vækstforum

Tags: ,

Omann og Aastrup skaber Randers Vækstforum


– en stærk alliance til kamp for Randers

Randers ruster! Mens andre buldrer derudaf, ligger vi og roder rundt langt nede på listen over landets bedste kommuner. Vækst er vekslet med stagnation og mismod. Virksomhederne vælger os fra, og andre holder igen med at investere. Og hvem kan bebrejde erhvervsliv og borgere, at de vælger den sløve kommune fra til fordel for de kommuner, der aktivt spiller med frem for i mod?

Udviklingen skal vendes. Den skal vendes nu, og den vender ikke sig selv. Vækst kræver vilje og en aktiv indsats. Der skal nye kræfter til. Kræfter, der prioriterer erhvervslivet, fordi flere virksomheder er ensbetydende med flere arbejdspladser, med en by, der blomstrer og med fornyet tro på fremtiden.

Erhvervskonferencen i foråret var første skridt i kampen for at vende udviklingen. Det står lysende klart, at skal de gode ideer og initiativer fra foråret blive til mere, så er politikere og erhvervsliv nødt til at arbejde sammen.

Derfor samler Randers’ lokale folketingsmedlem, Michael Aastrup Jensen og Venstres kandidat til borgmesterposten, Claus Omann Jensen alle gode kræfter i og omkring Randers i en stærk alliance og giver hinanden håndslag på, at de vil lykkedes! Der skal atter være vækst og ‘mod på livet’ i Randers!

Den 29. oktober 2012 klokken 17:00 lancerer de initiativet Randers Vækstforum på et møde, hvor de vil  fremlægge deres  visioner for et stærkt samarbejde mellem Randers’ erhvervsliv og politikere. Mødet er et stort skridt på vejen mod blåt styre i Randers med fokus på vækst, arbejdspladser og glade borgere.

Ønsker du at vide mere om initiativet, er du velkommen til at kontakte Søren Amdi Nielsen, som du kan skrive til på soren.amdi.nielsen@ft.dk eller kontakte på 33 37 54 42.

Lagt på i PressemeddelelserComments (0)

Virkelighedens verden

Tags:

Virkelighedens verden


I en kommentar til nyheden om, at Claus Omann Jensen for Venstre i Randers stiller op som borgmesterkandidat ved KV2013 udtaler borgmester Henning Jensen Nyhuus til avisen den 11. maj, at “Vi har skabt gode rammer for erhvervslivet” og, at “Jeg ved ikke, hvad de er for en verden, Claus Jensen og Michael Aastrup lever i”.

Nu er det jo sådan, at der rent faktisk har fundet en måling sted på erhvervsklimaet i 2011 af Dansk Industri. Alle i Randers Kommuner er efterhånden klar over, at vi blev indplaceret på en 72. plads ud af 98 kommuner (2 deltog ikke, så det er endnu værre).

De fire dårligste kategorier var: Brug af private leverandører (91), Skatter, afgifter og gebyrer (83) og kommunens sagsbehandling (75) og kommunens image (74).

Så det er så sandelig noget, som den siddende borgmester må tage ansvaret for, så fakta fra virkelighedens verden taler sit eget sprog.

Nyheden om borgmesterkandidat Claus Omann Jensen er også nået uden for kommunegrænsen, idet landsformand Jens Neustrup Simonsen fra Business Danmark på sin facebook skriver:

”Herning har gjort det og Randers har tidligere gjort det – og nu gør de det så igen. Vælger en spidskandidat som ikke skal måles på anciennitet i byrådet, men på politiske ambitioner, håb og drømme …..mon ikke vælgerne i Randers belønner Venstre for deres mod”.

Denne udtalelse falder godt i tråd med lederen i lørdags af chefredaktør Turid Fennefoss Nielsen, der skrev: “Derfor er det et tiltrængt frisk pust, at Claus Omann strutter af selvtillid, og med sin baggrund som selvstændig erhvervsmand ved han om nogen, at det er resultaterne, der tæller”.

Lagt på i Debat indlægComments (1)

Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 16. august 2017 to 14. september 2017.