Emne arkiv | "erhvervsklima"

Erhvervs venlighed: Et er måling noget andet er resultater

Tags:

Erhvervs venlighed: Et er måling noget andet er resultater


Den ikke tilfredsstillende erhvervsvenlighedsanalyse fra Dansk Byggeri for Randers Kommune har fået den konservative Daniels Madié til tasterne i medierne med udsagnet om, at ”Vi skal oppe os”.

Helt enig i, at det ikke er godt nok, men forholdet er også det, at der indgår 31 erhvervspolitiske indikatorer, som kommunen ikke for alle har indflydelse på, herunder subjektive vurderinger.

Påstanden fra Daniel Madié går på, at den kommunale udvalgsstruktur skulle have indflydelse herpå. Det ses i hvert fald ikke på de opnåede resultater, som jeg vil give en højere prioritet end omhandlende måling.

Her skal anføres nogle af de positive resultater, der er skabt på erhvervsområdet inden for de sidste tre år:

 • 1000 flere arbejdspladser i Randers kommune
 • Ledigheden er nu under landsgennemsnittet
 • Antallet af vækst i antal vækstvirksomheder er dobbelt så højt, som i Region Midt
 • Flere nye virksomheder vælger at etablere sig i Randers
 • På trods af nedgang i erhvervsvenlighed i seneste måling, så er vi stadig på en positiv fremgang set over 3 år i Dansk Industri (DI) erhvervsmåling fra nummer 88 i 2013 til nr. 52 i 2016
 • Flere spændende boligområder opstår f.eks. Storbyen Scandia, Thors bakke, Vorup skole. Søren Møllers Gade Skole, Falbe grunden, Randers Bygger i Dronningborg m.fl.
 • 3 dobling af grundsalget
 • Nettotilvækst i befolkningen på 100 procent

Randers Kommune er på vej frem, så lad os sammen arbejde for fortsat fremgang til gavn for erhvervslivet og byens borgere.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Som vinden blæser?

Tags: ,

Som vinden blæser?


Det er kun 12 mdr. siden, at 28 medlemmer af Randers Byråd vedtog Kommuneplan 2013, der bl.a. udpeger områder, hvor vi ønsker opført 125-150 m høje vindmøller for at realisere den Klimaplan, som et enigt Byråd vedtog i 2010. For 9 mdr. siden var vi alle aktive i en kommunal valgkamp, hvor flere arbejdspladser og et erhvervsliv i vækst var væsentlige temaer.

Det bekymrer mig, at ovenstående hos nogle politikere er som ’borte med blæsten’. Fred være med at der – foranlediget af Dansk Folkeparti – skal ske en revision af Vindmølleplanen i sammenhæng med en revision af Klimaplanen. Det er altid sundt at tilpasse gamle planer til ny viden.

Men når der spredes tvivl om endelig godkendelse af igangværende projekt (Binderup) er vi ude på et skråplan. En gruppe lokale erhvervsfolk har i tillid til Byrådets kommuneplan ofret penge og tid med henblik på at investere i omegnen af 250 mio. kroner. Det vil være at sende et rigtig skidt signal til erhvervslivet, hvis vi – uden at der er kommet væsentlig nyt i høringsfasen – siger nej tak til en sådan økonomisk saltvandsindsprøjtning og afledte arbejdspladser.

Regeringspartierne, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Konservative aftalte i 2012, at knap 50 procent af vores elforbrug vil komme fra vind i 2020. Kommunerne har opgaven med at finde plads til det nødvendige antal vindmøller. Det har jeg det fint med – naturligvis skal Randers tage ansvar – men jeg ser da også gerne, at Folketingets politikere giver os lidt større opbakning, når vi i bestræbelserne på at indfri deres målsætning, mødes af utilfredse borgere.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Stort tillykke til 20 Gazelle virksomheder fra Randers – er i blevet fejret?

Tags: ,

Stort tillykke til 20 Gazelle virksomheder fra Randers – er i blevet fejret?


Børsen kårer hvert år virksomheder som er i stand til at vækste hurtigt i Danmark. Der bliver taget udgangspunkt i godt 700.000 momsregistrerede virksomheder i Danmark. Kendetegnet for Gazellevirksomheder er at de er de bedste og første til at komme ud af kriser og netop derfor fortjener disse virksomheder ekstra fokus i disse år, hvor vi alle søger efter, hvor arbejdspladserne skal komme fra.

I Randers har vi 20 virksomheder som nåede listen i 2013 – Stort tillykke til jer. Hvis man ser på listen er det både nyere og mere etablerede spillere, både små og mellemstore virksomheder. Promax Industries ApS topper listen med en vækst på 655,7%. Lige så imponerede er, at Nordjysk Elhandel A/S og Windestate A/S for tredje gang er kommet på listen. Forhåbentlig så er Bach & Pedersen Fragt A/S, Randers Stevedore ApS, og SR Food A/S, som alle er på listen for anden gang også er at finde der for tredje gang i 2014.

I fortjener alle at blive fejret, ikke blot internt, men også med anerkendelse fra os alle. Jeg håber derfor I er eller vil blive inviteret til et glas champagne i byrådsalen af vores Borgmester, og hvis ikke, så vil jeg love jer, at det bliver kutyme fremadrettet skulle borgerne ønske en Borgmester der ønsker at fejre erhvervslivets succeser. Jeg ved at dette er grundlaget for, at vi får flere ledige hænder i arbejde, at vi får flere til at bosætte sig i Randers Kommune og vi dermed skaber det skattegrundlag der gør, at vi igen kan investere i vores skoler, ældre, psykisk syge, daginstitutioner, væresteder – ja alle de områder vi igennem de sidste år har set nedskæring på nedskæring i.

Jeg håber alle borgere i Randers er lige så stolt som jeg over de 20 Gazelle virksomheders nominering. Det er en god historie for Randers – lad os sprede det gode budskab, at vi sagtens kan i Randers.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Ikast er ikke Randers

Tags:

Ikast er ikke Randers


Arne Skov er ked af, at jeg bruger topscoren Ikast-Brande kommune i DI´s erhvervsklimaundersøgelse, som eksempel på, hvordan en kommune – med en Venstre borgmester Carsten Kissmeyer i spidsen – kan nå det flotte resultat.

Han har ganske ret i, at man ikke kan sammenligne Randers Kommune med Ikast-Brande kommune, idet Randers burde have bedre forudsætninger for at få en placering blandt de ti øverste end den bundplacering, som vi nu har.

Ikast-Brande er placeret på heden i Midtjylland, tekstilvirksomhedernes produktion er flyttet til udlandet, der er ikke en nord/sydgående motorvej, der er ingen universiteter i nærheden, der er et lavt uddannelsesniveau og så videre.

Men på trods af det, så har en proaktiv borgmester med politisk lederskab i samarbejde med de lokale virksomheder begået den kunst for det første at skabe lige så mange arbejdspladser i kommunen nu, som der var før krisen, og nyde den tillid at få landets bedste placering i erhvervsklima.

Borgmesteren begrunder også resultatet med den eksisterende servicekultur i kommunen, hvor alle medarbejdere tænker i løsninger frem for i begrænsninger.

Ja, Arne Skov, der er en forskel på, hvordan de to kommuner ledes, men det kan der jo ændres på den 19. november.

Tankevækkende er det også, at af de ti mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark, så har Venstre borgmestre de syv kommuner, hvor Socialdemokratiske borgmestre har otte af de ti mindst erhvervsvenlige kommuner.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Endnu en dumpeplacering til Randers

Tags:

Endnu en dumpeplacering til Randers


Mere end hver fjerde Randrusianer i den erhvervsaktive alder lever på offentlig forsørgelse. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Dansk Arbejdsgiverforening, hvor Randers lander på en 86. plads ud af 98 kommuner. Det er endnu en sten i skoen for kommunen, der igen må tage til takke med en placering i den absolutte bund i en erhvervsundersøgelse. Det er desværre en tendens, vi har set, siden den socialdemokratiske borgmester overtog borgmestertaburetten i Randers.

Om Randers’ skuffende placering oprinder af, at kommunens politiske fokus på beskæftigelsesområdet ikke er stærkt nok, eller at indsatsen for den offentlig forsørgede ikke er tilstrækkelig målrettet, kan jeg kun gisne om. Vi har henover sommeren set forskellige erhvervsundersøgelser dumpe Randers gang på gang. Den seneste er blot benzin på et i forvejen stort bål, og vi må efterhånden være kommet dertil, hvor vi skal have en debat om, om det nuværende flertal i byrådet gør nok for erhvervslivet og beskæftigelsen.

Vi skal have ændret det spor, byrådets flertal er på vej ud af. For de kører uomtvisteligt byen udover kanten inden længe. Det skal der rettes op på. Vi skal turde tænke anderledes og føre en politik, der gavner erhvervslivet, så virksomhederne i kommunen kan opnå vækst og derved skabe arbejdspladser.

Det er på ingen måde acceptabelt, at Randers ligger på en 86. plads, når det gælder antallet af personer på offentlig forsørgelse. De eneste der rent faktisk ligger under Randers i undersøgelsen er de yderste udkantskommuner. Og de kommuner, vi normalt sammenligner os selv med i forhold til indbyggertal, ligger markant højere. Målsætningen for Randers må være at få folk ud af den offentlige pengemølle og i arbejde. Men som det ser ud i øjeblikket, så klarer byrådets flertal ikke den opgave særlig godt. Siden 2010 er Randers den kommune, sammenlignet med vores nabokommuner, der har fået anden færrest personer ud af den offentlige forsørgelse og i arbejde. Det er helt uacceptabelt, og det må vi stå sammen om at ændre på tværs af det politiske spektrum.

Man kan vel efterhånden kalde det for et varemærke for byrådets flertal, at vi igen dumper en erhvervsundersøgelse. Den altoverskyggende kendsgerning indikerer, at der til november er behov for et nyt flertal i Randers, så vi kan få kommunen tilbage på rette spor.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

6 katastrofe år kan ikke erstattes med 2 middelmådige års indsats

Tags:

6 katastrofe år kan ikke erstattes med 2 middelmådige års indsats


Dansk Industries` undersøgelse om erhvervsvenlighed i de danske kommuner placerer Randers som nr. 88 ud af 96 kommuner. Det eneste positive ved det er, det kan kun blive bedre.

Borgmester flertallet i byrådet har i de seneste 6 år set passivt til, at erhvervsområdet er blevet dårligt behandlet. Det for 10 år siden Venstre ledet byråd, bragte i samme årlige undersøgelse, Randers kommune op på 2 pladsen. Under den socialdemokratiske ledelse, er det bare blevet dårligere år for år.

Der skal ske store ændringer på dette område, for at komme tilbage i top 10 som er Venstres målsætning.

Vi skal have stoppet nedlæggelse af arbejdspladser i Randers kommune og forbedret mulighederne for de virksomheder der ønsker at udbygge, eller har planer om at flytte hertil, og skabe de nye arbejdspladser, der er helt nødvendigt, såfremt Randers også på det sociale område skal have fremgang.

Efter valget skal der foretages en række tiltag som letter sagsbehandlingen og omkostningerne for erhvervsvirksomhederne. Der skal være mindre gebyrer og behandlingstid i Randers Kommunes forvaltning af forespørgelser og ansøgninger bla. om byggetilladelser.

For at belyse hvor omkostnings tungt det er at etablere sig i Randers kommune, kan man på Energistyrelsens hjemmeside læse, at en fabrikshal på 5.000 m2 med godkendelse, koster det et byggesags gebyr på 150.000 kr. i Randers kommune. I Aarhus er prisen 44.319 kr. og i Holstebro 2.800 kr.

Vi skal her i Randers have vendt stemningen, så erhvervslivet igen oplever, at det er attraktivt at drive virksomhed i Randers Kommune, som da vi lå nr. 2.

Der skal en seriøs handleplan til, for at vi kan komme ud af de store forhindringer og omkostninger, som der er opbygget for erhvervslivet, under de sidste 8 års socialdemokratisk ledelse.

Det er i øvrigt tankevækkende, når man ser på nogle af de andre kommuner i regionen. Deres placering er:

Nr. 1 er Ikast Brande, nr. 2 er Herning, nr. 4. Farvskov, nr. 6 er Holstebro. Hvorfor skal virksomhederne så vælge Randers – det skal vi ved handlekraft, på en overbevisende måde ændre efter valget d.19 november.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Bearbejdning er bedre end kritik af andre

Tags:

Bearbejdning er bedre end kritik af andre


Jeg skal ikke trætte læserne med at gentage det katastrofale resultat for erhvervsklima målingen for Randers Kommune foretaget af Dansk Industri.

Det har lige siden foranlediget en mængde kritiske læserbreve fra socialdemokrater og en enkelt radikal. Denne kritik er ensidig rettet mod de politiske modstandere og lødigheden i tilkendegivelserne  fra medlemmer af DI. På det niveau vil jeg ikke deltage.

Som sælger og rådgiver (risk manager) af danske virksomheder har jeg aldrig brugt tid på at analysere, når jeg fik en samarbejdsaftale. Derimod har jeg brugt mange ressourcer på at analysere, når jeg ikke fik ordren. Hertil kommer en begrundelse fra den omhandlende kunde. Se det kan man bruge til noget i ens fremadrettede handling og adfærd. Erfa-udveksling og kurser kan også være et middel til at få større succes.

Jeg kunne have håbet, at borgmesteren i  Randers Kommune for godt et år siden havde læst en udtalelse fra Ikast-Brande Kommune. De tilkendegav bl.a., at

 • det ikke er en raketvidenskab, at nå toppen i erhvervsvenlighed
 • der er vigtig at have en dynamisk kommune og en dynamisk borgmester
 • bevare deres opnåede servicekultur
 • tænke nyt samen med virksomhederne, der skaber arbejdspladser
 • søsætte projekter for at tiltrække udenlandske investorer

Det viser blot, at man efter to år på andenpladsen i målingen kan springe til førstepladsen her i 2013. Det er en kendt sag, at succes avler succes!

Lagt på i Debat indlægComments (0)

I svære tider skal man stå sammen

Tags: ,

I svære tider skal man stå sammen


Når man ved at mellem 60-80 procent af de ansatte i en virksomhed bor i samme kommune som virksomheden er hjemmehørende i. Når man ved at 2/3 af indtægterne i en kommune kommer fra borgerne. Så er den netop fremkomne erhvervsvenligheds analyse fra Dansk Industri rigtig alarmerende læsning.  Virksomhederne i Randers vurderer, at de rammebetingelser som vores kommune tilbyder rækker til en placering som nr. 88 ud af 96 deltagende kommuner, hvilket er 21 pladser dårligere end sidste år.

Når man sammenholder det med fakta som, at vi i Randers har en meget høj personskat på 26,6 procent mod et gennemsnit på 25,1 procent for region Midtjylland, at vores grundskyld er på 27,9 promille mod 25,3 promille for region Midtjylland og at vores gennemsnitlige byggesags gebyrer for en fabriksbygning på 5000 kvm er næsten det 3 dobbelte af vores regions gennemsnit, ja så siger det sig selv, at det kan vi ikke længere holde til.

Vi er nødt til at sætte en helt anden strategi i byrådet og i forvaltningen. Samspillet mellem virksomhederne, politikkerne og forvaltningen er grundlaget for enhver kommunes evne til at levere en ordentlig velfærd til sine borgere. Vi må derfor kræve, at den fremtidige konstitueringsaftale for det nye byråd har væsentlige aftryk som sikrer, at vores virksomheder føler vi kærer os for deres tilstedeværelse. Det er derfor bydende nødvendigt, hvis Venstre skal være med i en konstituering, at følgende indhold er en del af det politiske grundlag for den næste byrådsperiode

 • En klar målsætning om at vi skal tilbage i top 10 i DI’s rapport
 • Udbygning af erhvervsserviceteamet – en indgang til virksomhederne
 • Erhvervsstrafafgiften, dækningsafgiften skal aftrappes hurtigst muligt og gerne helt fjernes inden 4 år
 • Et politisk og forvaltningsmæssigt udsyn der ser mulighederne i begrænsningerne frem for begrænsninger i mulighederne
 • En hurtigere sagsbehandling og en omkostningsstruktur der følger de andre kommuner.
 • En øget kommunikation og gennemsigtighed i dialogen mellem forvaltning og virksomhederne.

For at genvinde virksomhedernes tillid må vi holde sammen i det nye byråd. Jeg vil derfor arbejde for, at den fremtidige konstituering indebærer en bred politisk forankring som også indebærer, at vi på de erhvervspolitiske områder skal sikre og inddrage arbejdsmarkeds parter. Uden vores sammenhold kan vi ikke forvente, at vores forvaltning kan levere de resultater vi forventer fremover.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Venstre efterlyser handling efter bundplacering

Tags: , ,

Venstre efterlyser handling efter bundplacering


I Dansk Industris netop offentliggjorte måling af erhvervsklimaet i de danske kommuner er Randers dykket fra en i forvejen skuffende placering som nummer 67 til en plads i bunden som nummer 88. Venstre mener, at bundplaceringen er et klart udtryk for en borgmester der er løbet tør for idéer og løsninger, og efterlyser samtidig fornyet fokus og handling på området.

Dansk Industris årlige måling over det kommunale erhvervsklima giver Randers en skuffende bundplacering som nummer 88 ud af 96. Et dyk på 21 placeringer siden undersøgelsen forrige år. Undersøgelsen foretages blandt Dansk Industris medlemsvirksomheder hvor de vurderer kommunen på en række parametre.

Borgmesterkandidat, Claus Omann Jensen udtaler om undersøgelsen:

”Placeringen er simpelthen ikke god nok. Det er resultatet af et byrådsflertal der nu på 4. år ikke har prioriteret erhvervslivet i tilstrækkelig grad. De seneste fire år er vi gået fra en under middel placering som nummer 73 til en bundplacering i år. Socialdemokraterne har haft 4 år nu, og det er desværre kun gået i den forkerte retning. Særligt er virksomhederne utilfredse med dialogen mellem dem og kommunen. Det må vi lave om på. Virksomhederne er fundamentet for velfærd og arbejdspladser i Randers, og derfor skal de tages imod med åbne arme. De skal møde muligheder og løsninger i dialogen med kommunen, ikke begrænsninger.”

Med placeringen som nummer 88 er Randers ikke bare den dårligst placerede i Østjylland, men samtidig også den næstlaveste i hele Jylland.

Claus Omann Jensen har som ambition at Randers skal helt op i top 10:

”Vi skal skabe en bedre dialog, og det kræver øget sammenspil mellem forvaltningen, politikere og erhvervsliv. Derudover skal vi yderligere styrke det kommunale erhvervsteam, så virksomhederne har en enkel indgang til kommunen. Og som undersøgelsen også viser så er det på høje tid, at vi får gjort vores sagsbehandling hurtigere og mere smidig. Konkret vil jeg arbejde for at 90 % af byggesager skal være færdigbehandlet inden 14 dage. Byggesagsgebyret skal sættes markant ned. I dag er det op til 3 gange højere i forhold til de kommuner vi konkurrerer med. Der er nok at tage fat på, men det kræver at man tør handle og prioritere.”

Afslutningsvis udtaler Claus Omann Jensen:

”Skal vi genvinde virksomhedernes tillid er der behov for bred forankring og opbakning i det nye byråd bag prioriteringen af erhvervslivet. Vi skal skabe bedre vilkår for vores virksomheder, og det er nødvendigt at stå sammen om. Vil vi skabe arbejdspladser så må vi skabe bedre forhold for vores lokale erhvervsliv. Et sundt erhvervsliv kræver, at vi løfter opgaven i fællesskab, vi vil søge bred opbakning i det nye byråd bag reel forandring i Randers.”

For spørgsmål eller yderligere kommentarer kontakt Venstres borgmesterkandidat, Claus Omann Jensen:

Mail: cj@jensenplus.dk Mobil: 20650000

Lagt på i PressemeddelelserComments (0)


Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 16. august 2017 to 14. september 2017.