Emne arkiv | "cykling"

Verden har brug for videnskab

Tags: , ,

Verden har brug for videnskab


I hele verden demonstrerer forskere og ansvarsbevidste borgere lørdag 22. april mod populisme og politikere, der benægter videnskabelige kendsgerninger. I Danmark er der demonstrationer i Aarhus og København.

Jeg støtter fuldt ud denne manifestation af behovet for at lægge anerkendt viden og fakta til grund for politiske beslutninger.

Alt for ofte ser vi, at politikere ignorerer videnskabelige fakta, og i stedet baserer deres beslutninger på ideologi, følelser eller ”sund fornuft”. En særlig variant er politikere, der beslutter ved at lytte til borgerne (og når der lyttes høres de, der råber højest).

Det kan være fornuftigt at bruge sin sunde fornuft eller lytte til borgerne, når det drejer sig om konkrete, lokale problemer, hvor der her og nu kan observeres en sammenhæng mellem en indsats og en konsekvens.

En sådan sammenhæng er ikke tydelig, når det drejer sig om udfordringer, hvor uønskede effekter langsomt kommer snigende og måske især bliver et problem for kommende generationer. Så har vi det lidt ligesom frøer – bare vandet varmes langsomt om, bliver de i gryden.

Videnskaben – og stort set alle andre – er enige om, at Jordens fremtid er truet, hvis vi bare bliver ved med at udlede CO2. Og alligevel kan relativ få bekymrede borgere få politikere til at afstå fra at give tilladelse til opsætning af vindmøller.

Sundhedsudgifterne stiger mere end væksten i Danmarks bruttonationalprodukt. Mange eksperter forventer endda en markant stigning i sundhedsudgifterne i de kommende årtier. Fysisk inaktivitet er blandt hoved synderne. Og alligevel indretter vi samfundet så passiv transport fremmes.

Og nej – jeg siger ikke, at vi blot skal gøre, hvad videnskaben anbefaler. Jeg siger, at anerkendt viden og fakta bør være et fælles grundlag i beslutningsprocesser. Vi kommer så hver især med vore holdninger, og når frem til forskellige resultater. Men det faktuelle grundlag bør vi være enige om.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Rapport: Faldende cykling i Randers koster kommunen dyrt

Tags: ,

Rapport: Faldende cykling i Randers koster kommunen dyrt


46.000 kr. pr. dag – hver dag – året rundt. Det er hvad Randers kommune og regionen taber som følge af, at borgerne i Randers kommune nu cykler lidt mindre end hvad de gjorde i 2012, viser ny Cowi rapport.

I perioden 2012 til 2014 er der i Randers kommune registreret et fald i cyklens andel af det samlede antal ture fra 15% til 12,5%. Konsekvensen er, at der er kørt godt 25.000 færre km på cykel pr. dag i kommunen på to år.

– Vi fik i Miljø- og teknikudvalget en orientering om hovedresultaterne i det kommende cykelregnskab for Randers kommune, fortæller byrådsmedlem Jens Peter Hansen (V) og fortsætter – på baggrund af udmeldingen om et fald i antal ture bad jeg forvaltningen om et notat med et overslag over det samfundsmæssige tab ved denne nedgang.

6,80 kr. pr. kilometer
Dette notat er nu udarbejdet af Cowi. De har i deres beregninger anvendt data fra DTU Transport og har værdisat den sundhedsmæssige gevinst af forlænget levetid og forbedret helbred til 6.80 kr. pr. cyklet km, hvilke stemmer overens med Den Nationale Cykelstrategi fra 2013.

– Desværre kan det beregnede daglige tab på 46.000 kr. ikke aflæses på kommunens kasse- beholdning ved dagens slutning, idet de færre sundhedsgevinster først manifesterer sig på den lange bane, forklarer Jens Peter Hansen og tilføjer – kunne tabet ses her og nu, ville det nok afføde en reaktion fra ansvarlige politikere i form af de investeringer, der er nødvendige, for at gøre cyklen til det sunde valg for flere borgere.

Cowi’s beregninger anslår, at der ud over det samfundsøkonomiske tab på 46.000 kr. også er et samfundsmæssigt tab på 94.000 kr. pr. dag, når man sætter kroner og ører på det tab cyklisterne selv har, som følge af den faldende cykling.

Ny cykelpulje
– Denne konkretisering af hvem der vinder, når flere cykler, viser med al tydelighed, at der er behov for igen at få indført en National Cykelpulje. Med Cykelpuljen fik Randers, som andre kommuner, virkelig gang i cykelinvesteringerne takket være en fair deling af udgifter mellem stat og kommune, og puljen fik i gennemsnit cykeltrafikken til at stige med 24 % på de nye cykelstier, siger Jens Peter Hansen.

Jens Peter Hansen har netop repræsenteret Randers kommune og Cycling Embassy of Denmark på konferencen Velo City Global 2016, der havde samlet godt 1.000 deltagere fra 43 nationer. Her blev der givet eksempler på, hvorledes byer er lykkedes med at få flere til at cykle mere. Det kræver, som det blev sagt af mobilitetseksperten Mark Major, a consistent local political support, og det håber Jens Peter Hansen, at den nye Cowi rapport vil være med til at skabe.

– Vi ønsker alle fremkommelighed og et godt helbred, og når vi får dette via aktiv transport som cykling, følger en større livsglæde med som ekstra bonus, slutter Jens Peter Hansen.

Yderligere informationer

Jens Peter Hansen
medlem af Randers Byråd (V)
medlem af Hovedbestyrelsen, Cyklistforbundet
+45 24 48 16 04
kontakt@jenspeterhansen.dk
@jenspeterhansen

Lagt på i PressemeddelelserComments (0)

Du er rollemodel – også i trafikken

Tags: ,

Du er rollemodel – også i trafikken


Har du set de unge i trafikken, der sidder to på en scooter og uden styrthjelm? De uforsvarlige unge, der har tendens til for høj fart. Eller dem, der anvender mobil under kørslen? Måske du endda ryster på hovedet ad de børn, der har cykelhjelmen på styret i stedet for hovedet? Ikke har lygter på, når det er mørkt. Eller cyklisten, der overhaler inden om og cykler op på fortovet for at komme uden om den lange kø?

Du er overbevist om, at sådan bliver dit barn selvfølgelig aldrig. Det er her, du tager fejl. Du er rollemodel for dit barn, og din trafik-adfærd gives videre.

Alene i denne uge har jeg overværet et utal af bilister, for hvem trafiksikkerhed, moral og sund fornuft ikke er eksisterende. Dagligt er der flere situationer, hvor personer anvender mobilen under kørslen. En, der ikke respekterede skolepatruljen og kørte frem, selv om den var på vej ud for at stoppe trafikken. Har set en, der overhalede inden om for at kunne aflevere sit barn, og endeligt bliver der generelt kørt alt for stærkt. Alene i dag var der på under 10 minutter et par farlige situationer. Uafhængigt af hinanden var der to bilister, der ikke orienterede sig, samtidig med at de ikke overholdt vigepligten, og i begge tilfælde var et barn tæt på at blive kørt ned.

Desværre er det heller ikke usædvanligt, at der kommer biler kørende i for høj fart fra Tjærbyvej og videre gennem krydset for at fortsætte op ad Dronningborg Boulevard. Grundet den høje fart og generel uopmærksomhed må fodgængere (heraf en del børn) ofte springe for livet.

Så en lille opfordring til de forældre, der mener, at det ikke er forsvarligt at lade deres barn færdes alene i trafikken og derfor kører deres barn til skole. Husk på, hvem det er, der er med til at gøre vejen til skole mere sikker for vores børn.

Lagt på i Debat indlægComments (1)

Friske Venstre cyklister i Fjordløbet

Tags: ,

Friske Venstre cyklister i Fjordløbet


Igen i år deltog Venstre med et cykelhold på 30 km. ruten ved Fjordløbet den 10. august 2014. Tredive friske Venstrefolk havde meldt sig som deltagere på den smukke rute i det nordøstlige opland med byrådspolitikerne, Anders Buhl Christensen, Jens Peter Hansen og Mark Pring i spidsen og en aldersspredning på holdet med yngste deltager på 8 år til ældste deltager på 81 år.

Halvejs på ruten havde Lene og Anders Buhl, igen i år åbnet deres have på Lindegården, hvor Venstre med hjælp af friske folk fra vælgerforeningen i Nørhald/Havndal igen i år inviterede alle Fjordløbsdeltagere ind til et pusterum og en forfriskning i havnen i form af en pølse m/brød, eller et glas vand, eller en kold fadøl. Næsten tusinde fjordløbsdeltagere tog imod Venstres invitation til et hyggeligt samvær i haven, hvor der var deltagelse fra såvel politiske venner, som politiske modstandere, samt masser af andet godtfolk.

Tak, til Lene og Anders Buhl, fordi vi igen i år måtte benytte deres have, samt til alle frivillige hjælpere, og sidst men ikke mindst, tak til alle de friske deltagere på cykelholdet.

Venstre borgmester, Claus Omann Jensen, havde i år valgt at deltage blandt de hårde drenge på 100 kilometer ruten, hvor der køres stærkt og efter den bedste tid.

Claus kørte i en fornem tid på 2 timer, 31 minutter og 14 sekunder, og Claus blev en flot nr.14 ud af 428 deltagere. Så hvis man skal følge med vores Borgmester skal man stå tidligt op.

Venlig hilsen,

Tovholder for Venstres cykelhold-2014, Jørgen Andersen

Lagt på i OrganisatoriskComments (0)

Indlæg på KL topmøde om LAG og cykling

Tags: ,

Indlæg på KL topmøde om LAG og cykling


You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

Lagt på i VideoComments (1)

MTU noter om mobil master, rute 6, flat-rate og cykel regnskab m.m.

Tags: , ,

MTU noter om mobil master, rute 6, flat-rate og cykel regnskab m.m.


Noter fra MTU mødet 5. september 2013

149 Risikokortlægningen til klimatilpasningsplan for Randers Kommune

Vandstanden stiger, klimaet bliver voldsommere med flere skybrud og storme, hvorfor vi på sigt må forvente flere oversvømmelser – især når der sker sammenfald af begivenheder. Derfor skal Byrådet  inden udgangen af 2013 vedtage et forslag til en klimatilpasningsplan, der kortlægger fremtidens udfordringer og prioriterer indsatsen med at håndtere dem. Forvaltningen fremlagde resultatet af risiko-kortlægningen, der skal danne grundlag for handlinger og prioriteringer, der skal indarbejdes i klimatilpasningsplanen for Randers Kommune. Det politiske spørgsmål vil blive: i hvilket omfang skal fællesskabet betale for foranstaltninger? Jeg er selv opmærksom på, at mange vælger at bosætte sig i byer med gode service tilbud osv., men denne tætte bebyggelse med masser af asfalt og beton skaber også sårbarhed for oversvømmelse. Omvendt – de der bor på landet (uden særlig høj service niveau) for typisk ikke problemer med oversvømmelser. I hvilken omfang skal de være med til at betale for byernes selvpåførte problemer?

152 Orientering om mobil- og datamaster – tilretning af mastepolitikken

3G og 4G master skal være tættere på brugerne end ved de tidligere systemer. Derfor er det ikke muligt at friholde byområder for sendere. Vi har før set, at opsætning af nye master møder modstand, men omvendt vil vi alle også gerne have hurtige internet forbindelser, så jeg har ingen problemer med at give grønt lys til en tættere opsætning af sendere og master.

158 Orientering om Cykelregnskab 2012

Det er jo en ren solstråle historie: 45% stigning i antal cykelture og vel at mærke på både korte ture under 5 km og ture over 5 km. Der er konstateret øget tilfredshed med kommunens vedligeholdelse af cykelstier og cykelbaner. Andelen af cyklister, som føler sig sikre i trafikken er steget. Og mere end 70 % af cyklisterne er tilfredse med Randers som cykelby. Sidst men ikke mindst blev Randers Årets Cykelkommune 2013.

Naturligvis er der behov for mange forbedringer. Selv ser jeg gerne en opprioritering af vedligehold af eksisterende cykelstier – vi kan renovere meget for de mange millioner, som det koster at anlægge nye cykelstier.

159 Ekspropriation af arealer til etablering af sti i Dronningborg

Bevillingen fra Den Nationale Cykelpulje betyder, at vi skal bruge ca. 1 mio. på forbedrede cykelforhold i Dronningborg. Borgere i Dronningborg har foreslået en cykelsti fra Rismølleskolen via den gamnle jernbane til Dronningborghallen. Men ekspropriationer af de nødvendige arealer løber op i ca. 400.000 kr. – er det en for dyr løsning? Og hvad mener borgerne i Dronningborg? Bør vi hellere lave en dobbeltrettet cykelsti på nordsiden af Udbyhøjvej? Vi udskød beslutningen mhp. at forvaltningen undersøger alternativer. På det foreliggende grundlag er jeg mest stemt for sti ad jernbane. Det vil være den bedste løsning og som ekstra gevinst kan turen fortsættes ad stien mod Lem.

160 Husstandsperiodekort (flat-rate) i den kollektive trafik

Flat-rate bus billetter er min idé, hvor det centrale er, at det skal være let og – i beslutningssituationen – gratis  for husstandens medlemmer at tage bussen, hvilket bør få flere til at benytte busserne. Pt. er det dog op ad bakke, idet Midttrafik i deres beregninger alene regner med gennemsnitspriser og ikke tager hensyn til, at der kommer flere passagerer, og at marginalomkostningen for at transportere disse vil være ganske lav, idet bussen typisk har plads til yderligere passagerer. Nu afventer vi hvorvidt der i budgettet bliver afsat et mindre beløb, så vi med et sådan er bedre rustet til at få statslig underskudsdækning i en forsøgsperiode.

161 Trafik og buskørsel i Sandgade

Siden lukning af Østervold har vi haft seriøse problemer med at beslutte ruteforløb af busrute 6. Pt. kører den gennem Sandgade, hvilket giver uacceptable gener for gadens beboere. Men hvor skal den så køre? Op ad Thorsgade er problematisk pga. manglende plads og et ulogisk ruteforløb. Det bedste valg efter min mening er ned ad Vestervold og via Tørvebryggen – men har Nyhuus og Overmark lavet aftale med ældre om, at bussen skal betjene Adelgade? Fortsættelse følger.

Lagt på i Udvalgs noterComments (1)

Ja til tunnel og nej til Hospitalsgade

Tags: , ,

Ja til tunnel og nej til Hospitalsgade


Vi skal have lokket flere af Regnskovens 300.000 besøgende til Randers Midtby. Det var 28 af byrådets 31 medlemmer enige om i 2011 ved vedtagelse af budgettet for 2012, der blandt flere eksempler nævner en ny Hospitalsgade som et tiltag, der kan styrke Randers Midtby.

At trække flere besøgende til Randers Midtby bør stadig være et højt prioriteret mål. Men det oprindelige middel – at bruge knap 8 mio. på en ny Hospitalsgade – bør skrottes til fordel for en tunnel fra Gudenåen under Tørvebryggen til Storegade.

Randers har netop fået tilskud fra Cykelpuljen til at lave en sti underføring  langs Gudenåen under Randersbro.  Fra denne stiforbindelse kan der skydes en tunnel under Tørvebryggen og direkte over i Storegade.

Tunnel løsningen har en række fordele:

  • Vi udnytter vores unikke flod frem for at konstruere et kunstigt trækplaster i Hospitalsgade.
  • Tunellen vil gøre det meget lettere og mere sikkert for fodgængere og cyklister at komme fra Midtbyen/Cykelringen og syd på via eksisterende gang/cykelbro og vice versa.
  • Fjernelse af fodgængere og cyklister fra et af Danmarks mest trafikerede kryds må betyde en mere glidende trafik til gavn for bilisterne.
  • Den kommende underføring skal nedsænkes i Gudenåen med ”akvarieglas”, og vil som sådan være en attraktion i sig selv: Kig ind i Gudenåen.  Og fra denne vil der blot være få skridt under Tørvebryggen og op i Storegade.

Hospitalsgade projektet er søsat af partierne bag Budget 2013, og de har flertal til at tromle den løsning igennem.  Omvendt – der er snart valg, og politikere er ganske lydhøre over for borgerne.

Tunnel under Tørvebryggen

Den grønne streg markerer linjeføring for tunnel under Tørvebryggen.

Lagt på i Debat indlægComments (1)

Randers er Årets Cykelkommune 2013

Tags:

Randers er Årets Cykelkommune 2013


Ved Den Nationale Cykelkonference i Svendborg er Randers blevet kåret som årets cykelkommune 2013.

Af motivationen fremgår at Randers ligger i et kuperet område af danmarkskortet, hvor cykling ikke er mest oplagt. Kommunen har med en række brugernære initiativer og en forbilledlig kommunikationsindsats med blandt andet cykelambassadører fået flere børn og voksne til at tage cyklen.

Lagt på i DiverseComments (0)

Bilister, glæd jer

Tags: ,

Bilister, glæd jer


Cyklister kan godt begynde at glæde sig. Det har vi kunnet læse i den lokale presse i forbindelse med omtale af stiforbindelse unders br Rander bro, Hvidemøllevej som fredelig cykelrute og cykelbro over Nørreåen.

Bilisterne kan dele glæden med cyklisterne. Når der etableres bedre forhold for cyklister, viser al erfaring, at flere vil vælge cyklen. Og hver gang en bilist vælger cyklen frem for bilen, skaber det mere plads til de øvrige bilister – i første omgang i trafikken og på længere sigt i sundhedssystemet, idet cykling jo er noget af det bedste, som du kan byde din krop og sjæl.

Så op på cyklen og skab glæde hos bilisterne. Du kan passende benytte kampagnen Vi Cykler Til Arbejde som anledning til at komme i gang.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

MTU noter om antennemaster, sejlads på Gudenåen, cykling og belysningsplan

Tags: ,

MTU noter om antennemaster, sejlads på Gudenåen, cykling og belysningsplan


Noter fra Miljø- og teknikudvalgets møde d. 28. marts 2012

Lejefastsættelse for opstilling af antennemaster på kommunal ejendom.

Godt at få lavet standardiserede priser, så teleudbydere kan få en hurtig og fair sagsbehandling.

Ikke så godt, at indstillingen indeholdt “Uanset at Fast Ejendom indgår og administrerer kontrakterne, har de respektive institutioner/forvaltninger den afgørende beslutningskompetence om opstilling af master og antenner.” Den holder jo ikke – vi har som politikere vedtaget og står til ansvar for en mastepolitik, og det er også os som politikere, der har ansvaret for kommunale institutioner. Derfor dur det ikke, at den enkelte institution selv kan afgøre, hvorvidt de vil følge, hvad vi har besluttet.

Så det lavede vi om.

Udbud af udlejningskoncessioner for kano- og kajaksejlads på Gudenåen og revision af udlejningsreglerne

For mig at se et eklatant eksempel på, at offentlige instanser ukritisk genererer omkostninger, der ukritisk væltes ud på borgere og erhvervsliv. Der skal i den konkrete sag udbydes og håndteres små tusind koncessioner til udlejningsejlads med kano eller kajak på Gudenåen. At håndtere dette inklusiv diverse overheads er beregnet til en udgift på 320 kr. på kano/kajak pr. år eller ca. 1.2 mio. kr. for den fir-årige periode. Og prisen er øjensynlig pr. kano/kajak og ikke pr. koncessionsholder – må formode, at det vil være billigere hvis et firma ønsker 100 koncessioner i stedet for 100 firmaer, der hver ønsker en.

Det må kunne gøres mere effektiv. Jeg stemte nej, Lars, Julie, Lone & Kasper tog forbehold og Jørgen Bruno (medlem af Gudenå komiteen) og Malte stemte for indstillingen.

Lukning af sti mellem Rubjergvej og Grøndalsvej, Langå

Vi vil egentlig helst bevare diverse stier for at fremme mobiliteten, men efter det oplyste vil det betyde, at kommunen pådrager sig vedligeholdelsesforpligtigelsen, hvilket anslås til 15.000 kr pr sti pr år. Udsatte derfor igen sagen for at undersøge, og der kan dannes et vejlaug, der vil påtage sig vedligeholdelsen. Ellers er jeg stemt for at lukke stierne. Er der ingen vilje til selv at gøre en indsats, at behovet næppe særlig stort.

Anlæg af rampe ved Hvidemøllevej og sti i Hornbæk skaber ny rute mellem Hornbæk og Randers C.

Lads os få mere af den slag: En hurtigere og sikrere cykelvej fra Randers vest ind til centrum. 🙂

Ansøgning til cykelpuljen om projekt “Randers Cykelby, fase 3”

Herlig enighed i udvalget om at indsende den mest omfattende ansøgning og som prikken over i’et er udvalget indstillet på at gennemføre projektet et år hurtigere end forvaltningen havde indstillet.

Dettte vil kræve, at vi får det øvrige byråd med på at afsætte lidt flere penge – men vi har jo heldigvis lige lagt en del millioner fra Rosenørnsgade projektet tilbage i kassen øremærket til infrastruktur projekter. Og denne underføring er jo i høj grad et infrastrukturprojekt.

Cykelsti under Randersbro

Opstilling af mobile salgsboder

Indstillingen indeholdt en pasus om, at de mobile salgsboder kun måtte operere i butikkernes åbningstid. Hvorfor denne begrænsning? Væk med den.

Godkendelse af ny belysnings- og handlingsplan for gadebelysningen

Så er der udsigt til, at der endelig kan komme gadelys i Hvidsten – ifølge antal antal husstande, trafik og busstoppesteder opfylder Hvidsten absolut kriterier for at få gadelys. Faktisk er det vel den eneste landsby af denne størrelse, der ikke allerede har gadelys (jeg har været godt rundt i kommunen i jagten på lygtepæle 😉  ). Sandsynligvis sker der allerede noget i 2012.

Lagt på i Udvalgs noterComments (0)

Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 16. august 2017 to 14. september 2017.