Emne arkiv | "budget"

Et langt sejt træk for Randers kommune

Tags:

Et langt sejt træk for Randers kommune


Hvis Randers kommune skal ud af hængedyndet er det vigtigt at politikerne i Randers byråd har de langsynede briller på, for der findes ingen snuptags løsninger. Det kræver et langt sejt og stabilt træk hvis Randers kommune skal klare sig i konkurrencen med andre kommuner om at tiltrække virksomheder og vellønnede borgere, som kan bidrage til den slunkne kommunekasse.

Derfor stor ros til politikerne i samarbejdspartierne, Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, fordi de har tilsidesat partitaktiske hensyn og indledt et målrettet samarbejde til gavn for kommunens borgere. Først ved skoleforliget og nu senest med budgetaftalen.

Det er ærgerligt at politikerne i de små enmandspartier Radikale, Konservative og SF. vælger at holde sig uden for indflydelse for i stedet at kunne profilere sig selv ved at stå og pege fingre, sammen med protestpartiernes Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen, af de politikere der påtager sig et ansvar for udviklingen af fremtiden i Randers kommune.

Hvis missionen for en bedre Randers kommune skal lykkes kræver det at politikerne i de store ansvarlige partier holder snuden i sporet og fortsætter samarbejdet i byrådet også ud over denne valgperiode, så Randers kommunes borgere ikke igen bliver afhængige af protestpatiernes negative procespolitik.

Jeg tror at et samarbejdende byråd er et meget stort ønske for de fleste borgere i Randers kommune. Det er hermed op til politikerne i Randers byråd at opfylde dette ønske.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Valgkampen er altså slut

Tags:

Valgkampen er altså slut


I dagspressen 16. april kunne man læse Iben Sønderups (S) indlæg, hvori hun, med vanlig valgkampsretorik, tordner mod vores nyvalgte Venstre Borgmester Claus Omann Jensen.

Hun revser de indledende budgetprocedurer, og mener i øvrigt, at borgmesteren viser manglende erfaring.

Kære Iben, valgkampen er altså slut; lad os nu trække i arbejdstøjet og sammen arbejde for borgerne i kommunen.

Du spillede med læserbrevet bolden over på min bane, og jeg returnerer den selvfølgelig gerne.

Jeg vil i denne sammenhæng, kun som en sidebemærkning, oplyse, at Iben Sønderups politiske erfaring som folkevalgt i Randers Kommune, anciennitetsmæssig ligger på højde med borgmesterens.

Om der skulle være forskel på den politiske tæft skal jeg lade være op til læserne og borgerne at vurdere.

Det kommende budget, der skal vedtages efter sommerferien (det er altså ikke vedtaget endnu), bliver forhåbentlig et budget der viser ansvar, og en vej ud af dét økonomiske morads mange års ” laden stå til” har medført. Det kræver lidt kedelig historik at se de store linjer, og jeg vil her blot oplyse, hvis fru Sønderup skulle være i tvivl, at kommunens finanser er presset i bund, helt i bund.

Kommunens kassebeholdning er svundet betragteligt ind, og er, efter det socialdemokratiske budget i 2013, kun 1/ 5 af hvad den var i 2009. Budgettet i 2013 (for 2014+) glimrer i øvrigt ved ikke at afse midler af betydning til nye tiltag(anlæg), og ved ikke at anvise en vej ud af suppedasen. Budgettet var uambitiøst og uansvarligt.

Heldigvis var der flere partier der bakkede op om en ny kurs ved fastlæggelse af dette års budgetprocedure, og som ønsker en ny retning og en ny start for kommunen. Borgere der har set bygningsmassen for fx breddeidrætten, og set nogle af de ” idrætsfaciliteter” vores unge skal være tjent med, kan formentlig se behovet. Borgere der har børn i børnehaverne i kommunen, ikke mindst i Langå, kan formentlig også se behovet for ” nye tiltag”/ nye anlæg/ nye bygninger. Det er vores ansvar som politikkere at prioritere, og udvise rettidig omhu.

Jeg håber ikke, at de seneste socialdemokratiske udmeldinger betyder at de allerede nu sætter sig selv udenfor døren i de kommende budgetforhandlinger.

Døren er i hvert fald ikke lukket fra vores side, og jeg håber inderligt, at socialdemokraterne vil være med til at stoppe afviklingen og bringe udviklingen tilbage til kommunen. I kan sagtens nå at være med, og I er hjertelige velkomne. Venstre vil nemlig det brede forlig. Lad os nu stoppe valgkampretorikken, og sammen arbejde for borgerne i kommunen. Det skylder vi dem.

I læserbrevet omtaler fru Sønderup også jobgarantien, og hertil vil jeg blot sige; Hvis det kommende budget kommer til at indeholde en afskaffelse af jobgarantien, så passer det helt fint med min tankegang.

Jeg mener at kommunen skal ansætte den bedst kvalifi-cerede, og ikke være bundet at restriktioner om at tilgodese kommunalt afskediget personale.

Og lad nu være med at antyde, at en afskaffelse betyder, at vi ikke mener at kommunens ansatte er dygtige, for det er de, og mange vil på baggrund af deres kommunale erfaring ganske givet have rigtigt gode chancer hvis de -på lige vilkår med alle andre -ansøgte en ledig kommunal stilling.

Det her handler igen for mig om at værne om kommunens økonomi. Jeg mener, at vi skylder borgerne, at kommunen og aftaleenhederne ansætter de bedst kvalificerede kandidater.

Jobgarantimodellen gør det desuden svært for unge og nyuddannede at få en fod indenfor på arbejdsmarkedet.

Med andre ord: En evt. afskaffelse af jobgarantien er for mig en styrkelse af forvaltningen, og ikke mindst en styrkelse af ” Randersmodellen”.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Budget 2014 i Randers Kommune

Tags:

Budget 2014 i Randers Kommune


Endnu engang har borgmesteren valgt at gå efter et meget smalt budget, der ikke er til gavn for Randers kommune, men med to andre formål, et at bryde samarbejdet i den borgerlige lejr, to at undgå at vedtage ting der kan skabe uro for S inden et valg.

I venstre forsøgte vi at lave et fælles borgeligt budget udspil, desværre valgt konservative at gå enegang, men vores venner fra Dansk folkeparti var med hele vejen. Overskriften for budgettet var at skabe udvikling og arbejdspladser, derfor var et af målene at fjerne dækningsafgiften en gang for alle, et mål der var muligt da regeringen ville kompensere de kommuner der sænker denne med 75 % næste år. Over fire år vil vi få halvdelen af den manglende indtjening fra staten i alt ca. 56 millioner. Eller omskrevet et direkte tilskud til vore virksomheder på 110 millioner over de næste fire år. Vi ville gøre det nemmere for vores butikker, ved at lave to timers gratis parkering i midtbyen, fjerne afgiften på stadehandel og brug af udearealer, vi ville nedsætte betalingen for byggesager på alt erhverv, herunder landbrug.

Der var afsat penge til en styrkelse af folkeskolen, længere åbningstid i børnehaverne, så forældre kan nå at hente, og vi ville sætte gang i projekt Fredes Farm, som er et unikt samarbejdsprojekt mellem 12 virksomheder og Farmen i Gassum, hvor de kunne sikre udsatte unge en ny mulighed. Først med en niende klasses eksamen og derefter med garanti for en læreplads. Virksomhedsejerne var parat til at gå ind som mentorer for de unge. Dette kunne have været vejen der kunne bryde den sociale arv, derfor var vi sammen med Dansk folkeparti, de Radikale, Vælfærdslisten og Beboerlisten klar til at bruge 8 millioner i alt på en fireårig forsøgs ordning, der kunne have tjent sig hjem hvis bare vi kunne hjælpe en af de unge til et liv med uddannelse og selvforsørgelse.

Borgmesteren kalder det smalle budget for ansvarligt. Selvom det over de fire år sænker kommunens kassebeholdning med 70 millioner. Venstres budget investere i arbejdspladser, skole, børnepasning og social ansvarlighed, samtidig med at vi hæver kommunens kassebeholdning så der også i fremtiden kan investeres i udvikling.   GODT VALG.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Randers har fortjent bedre

Tags: , ,

Randers har fortjent bedre


Desværre blev det igen for 2014 kun til et la la budget for Randers Kommune. Det havde Randers fortjent bedre.  Desværre er det som om budgetmagerne har stukket hovedet i busken – sat kikkerten for det blinde øje og – vi slæber os lige igennem indtil kommunevalget er overstået. For jeg kan ikke forstille mig, at man ikke er klar over realiteterne i Randers kommune, i Danmark, i EU og i verden.

Verden er fortsat i lavt gear på grund af finanskrisen. Enkelte lande har vækst, men USA og EU er i særdeleshed ramt af 0-vækst eller i bedste fald meget lav vækst.  I EU landene red vi lige netop stormen af uden at vælte, men vi har fortsat lav vækst og kæmpe arbejdsløshed i nogen lande. I DK har vi mistet mange arbejdspladser, vi har omkring de 3 % underskud på statsfinanserne og relativ høj arbejdsløshed. I Randers kommune har vi til trods for, at vi ligger godt geografisk i det  Østjyske område, mistet flere arbejdspladser end regionen i øvrigt. Beskæftigelsen er faldet med 9 %. Budgetmagerne forklarer ofte at vores ledighedsprocent ligger under landsgennemsnittet. Det er rigtigt, men vi ligger under gennemsnittet i Region Midt. Ledighedsprocenten i Randers er desværre nærmest statikfusk, for vi har langt flere kontanthjælpsmodtagere end landet som helhed. Ud af de 2832 fuldtids kontanthjælpsmodtagere i juli i Randers er det kun de 393 (match 1)eller 13,9 % der tæller med i ledigheds  statistikken. De øvrige 2439 (match 2 & 3)personer tæller ikke med. Vi har i Randers langt flere i match 2 & 3 end i andre kommuner.

Skabelse af flere arbejdspladser er derfor den opgave der er vigtigst af alle. Det er hvad enten man er politiker i EU, i folketinget eller i Randers. Vi skal alle gøre det maksimale på dette område. Budgetmagerne gør meget lidt på området, men  har noget varm luft tanker. Vi skal ikke snakke Randers ned, men vi skal se realiteterne i øjnene. Det gør vi i budgetforslaget fra Venstre og Dansk Folkeparti, hvor det helt overordnede   tema  er  skabelsen af flere arbejdspladser. Flere i beskæftigelse og væk fra overførselsindkomst er den eneste vej ud af krisen. Sker det ikke, så vil der være færre penge til velfærd, det er en simpel matematisk realitet. Medmindre nogen tror på,  at vi i Randers kan blive ved med at modtage store særtilskud fra staten, for at overleve som kommune. Der er virkelig brug for at realiteterne står bøjet i neon. Både for politikere og borgere.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Hvorfor sprede, når man kan samle?

Tags: ,

Hvorfor sprede, når man kan samle?


Jeg har tidligere appelleret til Borgmesteren om, at vi bør stå sammen i Randers, idet vi står i en svær periode for vores kommune. Vi har mistet rigtig mange arbejdspladser, vores tilflytning af nye borgere er på et meget lavt niveau og vores kassebeholdning er udhulet. Endelig vurderer vores erhvervsliv, at deres rammebetingelser for at drive virksomhed i byen er for dårlige.

Det undrer mig derfor meget, at borgmesteren vælger at indgå et yderst smalt forlig med de Konservative og løsgængeren Erik Poulsen.

Hos Dansk Folkeparti og Venstre var vi klar til at tage ansvar for budgettet og havde fremlagt et budget, der var muligt at nå en forhandlingsløsning på. Et udspil som havde fokus på;

at skabe arbejdspladser ved at fjerne Randers kommunes strafafgift på erhvervsvirksomheder (dækningsafgift)

at opnå bedre rammebetingelser for midtbyen gennem 2 timers gratis parkering og fjernelse af vare, stade –og udeserveringsafgifter,

at holde længere åbningstid på daginstitutionsområdet

at iværksætte et fireårigt projekt på Fredes Farm, hvor erhvervslivet have garanteret lærepladser til de unge mennesker efter afsluttet ophold.

Desværre ønskede Borgmesteren ikke at indgå i seriøse forhandlinger og ville på intet tidspunkt i forhandlingerne torsdag og fredag fremvise egne forslag.

I Venstre var vi klar til at samles omkring vores fælles budget og fremtid for Randers, hvilket Dansk Folkeparti, De Radikale, Beboerlisten og Velfærdslisten også har givet udtryk for. Hvem kender iøvrigt udfaldet af, hvordan flertallet i byrådet er efter valget i november.

Man skal ikke være i tvivl om, at en stemme på Venstre er en stemme på Randers. Et Randers, der vil fremad med visioner, optimisme, arbejdsomhed og samarbejde.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Borgmester spin

Tags: ,

Borgmester spin


Den seneste uge har budt på et forunderligt politisk skuespil hvor borgmester Henning Jensen Nyhuus har vist sin mesterlige evne som spin doktor. Selv om der aldrig har været et tilnærmelighedsvist flertal i byrådet for at nedlukke bibliotekerne i Kristrup og Dronningborg, så har Borgmesteren alligevel valgt at lægge det frem som en mulighed i det sparekatalog som byrådet har arbejdet med i forbindelse med budget 2014.

Som Borgmester og øverste ansvarlig for at lede budgetforhandlingerne er det vel i Borgmesterens magt at udelade de mest uspiselige forslag fra sparekataloget. I stedet har vi haft et politisk teater med kommunens borgere som følelsesmæssige statister og som fik det forventede resultat, – nemlig at forslaget blev taget af bordet. Borgmesteren står nu som frelser af nogle forslag, han reelt selv kunne have stoppet for længe siden. Man kan kun håbe at vi borgere nu har gennemskue Borgmesterens spin så det politiske teater ikke får lov til at blive genopført.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Socialdemokraterne og Konservative i reel politisk alliance

Tags:

Socialdemokraterne og Konservative i reel politisk alliance


Det seneste indgåede forlig mellem Socialdemokratiet og Konservative om budget 2014 viser med alt tydelighed at Socialdemokratiet og Konservative har indgået en reel politisk alliance.

Det er nu andet år i træk at Konservative sikrer et Socialdemokratisk dikteret budget da det også for budget 2013 var Konservative stemmer der sikrede flertallet. Det er hermed tydeligt at Konservative med Daniel Madie i spidsen har beseglet sit ægteskab med Socialdemokraterne og som Konservativ bør man overveje om man ikke lige så godt kan sætte sit kryds ved liste A som ved liste C da det giver samme resultat.

Når Daniel Madie, der også er formand for Erhvervsudvalget, peger på at han sikrer borgelige stemmer der arbejder kan man med rette tvivle på hvilke borgerligt fingeraftryk der er tale om og hvad der arbejdes for, set i lyset af de kontinuerligt dårlige placeringer i DI´s Erhvervsklimaanalyse. Det ville være klædeligt for Daniel Madie og de Konservative at fremvise de borgerlige arbejdende resultater de taler om, for set udefra så er de meget svære at få øje på.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

S vil ikke forhandle om Venstre og Dansk Folkeparti’s budget forslag

Tags:

S vil ikke forhandle om Venstre og Dansk Folkeparti’s budget forslag


Dansk Folkeparti og Venstre var indbudt til budgetforhandlinger med socialdemokraterne fredag den 13.

Borgmesteren gjorde klart at DF og Venstre skulle forkaste hovedindholdet i deres forslag for at fortsætte forhandlingerne.

Dansk Folkeparti og Venstre efterlyste flere gange et oplæg fra Socialdemokraterne omkring alternative forslag til at bringe Randers fremad igen – det ønskede socialdemokraterne dog ikke, men afkrævede i stedet for at Dansk Folkeparti og Venstre afstod for stort set alle deres budgetforslag.

Hovedtanken med Dansk Folkepartis og Venstres forslag er at skabe flere arbejdspladser i Randers. Her har budgetforslagene omkring afskaffelse af dækningsafgift, fjernelse af stadeplads, vareudstilling og serveringsafgift , 2 timers gratis parkering i midtbyen, længere åbningstid i daginstitutionerne været centrale punkter i vores budgetforslag.

Ligeledes er det væsentligt for Dansk Folkeparti og Venstre at projekt Fredes Farm bliver gennemført, således at de unge udfordrede mennesker får den bedst mulige chance at blive integreret i samfundet. Vi finder det opmuntrende at erhvervslivet i Randers påtager sig et socialt ansvar.

Borgmesteren havde intet ønske om at fastsætte en ny mødedato.

For flere spørgsmål er i velkomne til at kontakte Frank Nørgaard på 21248208,  Claus Omann Jensen på 20650000 el. Anders Buhl-Christensen tlf. 27535100.

Lagt på i PressemeddelelserComments (0)

Virkeligheden er ikke altid rar

Tags:

Virkeligheden er ikke altid rar


Pennefører, gruppeformand Gade fra S er i dagens avis ude med lidt stenkastning mod Venstre og undertegnede om at vi ikke evner at lave budget. Nu ved læserne formentlig godt, at hvis der er nogen, der kan lave et budget, så er det os. Det har vi vist masser af gange. Men for 2013 ville S absolut ikke forholde sig til Randers Kommunes store udfordringer med tab af jobs og alt for mange i den arbejdsdygtige alder på passiv offentlig forsørgelse – ligesom man ikke ville røre ved noget på skoleområdet. I S har man lovet en masse ting, som man selvfølgelig er ked af at løbe fra, man har jo set hvordan det er gået regeringen, der lovede et og gjorde noget andet. At det regeringen gjorde så var en del af det nødvendige, det har ikke påvirket S i Randers. Der vil man fortsat kun lappe og håbe på bedre tider. I lapperiet har man så ramt mennesker, som er meget nødvendige for Randers Kommune, nemlig gode skatteborgere, der henter deres indkomst uden for kommunen. De kan ikke længere få passet deres børn inden for åbningstiden i daginstitutionerne. Så enten må de flytte eller opgive noget arbejde. Begge dele er rigtig dårligt for Randers Kommune.

I Venstres budgetforslag koncentrerede vi os om erhvervsudvikling/jobskabelse med tilhørende infrastruktur, om frivilligheds området og om vore børns undervisning. Vores politik retter sig mod at løse Randers kommunes udfordringer på langt sigt – ikke noget med små lapper. Og selvfølgelig ville det kræve besparelser, og det var vi klar til. Men ingen besparelser der ødelægger erhvervsmulighederne for vore borgere fra Venstres side. Vi tror at job for far og mor er noget af det vigtigste i familien, så det satser vi på i Venstre. Det ses af de undersøgelser, som siger at store dele af de erhvervsaktive er klar til at gå ned i løn, for at bevare deres arbejde. De erhvervsaktive har erkendt, at vi lever i en verden uden grænser, men det er desværre ikke trængt ind hos S i Randers. Men hr. Gade i Venstre er vi altid parat til at trække i arbejdstøjet, hvis det trækker den rigtige vej. Den vej, som jeg har skitseret.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Nu er det nok!!

Tags:

Nu er det nok!!


Budgettet for Randers Kommune 2013 er netop indgået. GAB, tænker mange sikkert, men føj mig lidt, og læs teksten færdig, for budskabet er vigtigt.

Budgettet er som sagt netop vedtaget. Et budget hvor socialdemokraterne i spidsen endnu engang har fundet grønthøsteren frem, og kørt besparelser for små 100 mio. kr. igennem. Besparelser kan i og for sig være nødvendige og rationelle, men man skal altid som ansvarlig politikker spørge sig selv om: ”Hvad skal der ske efter disse besparelser?” ”Hvordan kommer vi videre?”. Det er spørgsmål som vi i Venstre nu i efterhånden flere år, under den socialdemokratisk borgmester, har haft svære og svære ved at kunne se svarene på, og hvorfor vi nu siger: ”Nu er det nok”.

Socialdemokraterne har endnu engang kørt massive besparelser i stilling, uden at anvise en vej ud af den nedadgående spiral kommunen befinder sig i. Venstre havde et alternativ. Et alternativ der også indeholdt besparelser, jovist, men som viste en mulig vej ud af det økonomiske morads, som flere års socialdemokratisk lederskab har medført. Nogen vil måske sige: ”Jamen I har jo i Venstre været med i tidligere års budgetter, så er I ikke medansvarlige?” Jo det er vi. Men vi må blankt erkende, at vi har været for naive mht. borgmesterens evner. Til trods for, at vi med vores deltagelse i de sidste års budgetter, har forsøgt at give økonomisk råderum til kommunen, er det ikke lykkedes det røde flertal, at få kommunen på ret køl. Pengene er til stadighed fosset ud hurtigere end besparelserne kunne bære, og vi står nu igen overfor yderligere massive besparelser på kerneområder som børn og unge.  ”Nu er det nok”, børn og unge mener Venstre netop på sigt skal vende udviklingen, og få kommunen op af suppedasen. Vi bliver nød til at hæve uddannelsesniveauet, tiltrække skatteydere og skabe private arbejdspladser hvis vi vil have en lysere fremtid. Derfor havde Venstre stillet ultimatum omkring flere penge til netop disse områder.

Nuvel, vi har desværre ikke magt som vi har agt, endnu. Så vi må beklageligvis afvente og se kommunens yderligere forfald, og lur mig om ikke næste års budget betyder yderligere visionsløse socialdemokratiske besparelser. Næste år er der dog mulighed for at vælge en ny retning. Næste efterår er der nemlig byrådsvalg. Valget må vise om vælgerne er klar til en ny start, og en ny ledelse af kommunen. Venstre er i hvert fald klar til jobbet. Hvis vælgerne viser os tillid, vil vi vise vores bud på kommunal lederskab, og en vej ud af krisen. Det er et stort ansvar, og det bliver både hårdt, og svært, men VI er klar til udfordringen, og VI er fyldt med kampmod og motivation, og brænder efter at vise initiativ og nytænkning. Det har kommunen stærkt brug for.

Lagt på i Debat indlægComments (5)

Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 16. august 2017 to 14. september 2017.