Emne arkiv | "arrangement"

Fjordløb med Venstre!

Tags:

Fjordløb med Venstre!


Igen i år deltog Venstre med et cykelhold ved Fjordløbet i Randers ugen søndag den 14. august.

27 friske Venstrefolk havde meldt sig som deltagere på 30. km. ruten.

Alle havde en dejlig tur af en flot rute langs Randers Fjord. Vejret var perfekt med solskin og en frisk vind fra vest som krævede at konditionen var i orden. Alle deltagere fik en god oplevelse med god motion og hyggeligt samvær. Lille Carl på 3. år var den yngste og Jens på 83. år var den ældste deltager på Venstres cykelhold.

Ved start og mål, samt ude på ruten blev deltagerne serviceret af Folketingskreds Randers syd.

På Lindegården i Lene og Anders Buhls have var det Folketingskreds Randers nord der stod klar til at servicere alle Fjordløbs deltagere med en forfriskning i form af et glas øl eller vand, samt en pølse m/brød,. Igen i år blev dette et tilløbsstykke med ca. 800 besøgende.

Tak, til Lene og Anders Buhl, fordi vi igen i år måtte benytte jeres have, samt tak til alle frivillige hjælpere. Og sidst men ikke mindst, tak til alle de friske deltagere på Venstres cykelhold 2016.

 

Venlig hilsen Kommuneforeningen, Venstre i Randers

v/ Sportslig ansvarlig, Jørgen Andersen.

Lagt på i DiverseComments (0)

Friske Venstre cyklister i Fjordløbet

Tags: ,

Friske Venstre cyklister i Fjordløbet


Igen i år deltog Venstre med et cykelhold på 30 km. ruten ved Fjordløbet den 10. august 2014. Tredive friske Venstrefolk havde meldt sig som deltagere på den smukke rute i det nordøstlige opland med byrådspolitikerne, Anders Buhl Christensen, Jens Peter Hansen og Mark Pring i spidsen og en aldersspredning på holdet med yngste deltager på 8 år til ældste deltager på 81 år.

Halvejs på ruten havde Lene og Anders Buhl, igen i år åbnet deres have på Lindegården, hvor Venstre med hjælp af friske folk fra vælgerforeningen i Nørhald/Havndal igen i år inviterede alle Fjordløbsdeltagere ind til et pusterum og en forfriskning i havnen i form af en pølse m/brød, eller et glas vand, eller en kold fadøl. Næsten tusinde fjordløbsdeltagere tog imod Venstres invitation til et hyggeligt samvær i haven, hvor der var deltagelse fra såvel politiske venner, som politiske modstandere, samt masser af andet godtfolk.

Tak, til Lene og Anders Buhl, fordi vi igen i år måtte benytte deres have, samt til alle frivillige hjælpere, og sidst men ikke mindst, tak til alle de friske deltagere på cykelholdet.

Venstre borgmester, Claus Omann Jensen, havde i år valgt at deltage blandt de hårde drenge på 100 kilometer ruten, hvor der køres stærkt og efter den bedste tid.

Claus kørte i en fornem tid på 2 timer, 31 minutter og 14 sekunder, og Claus blev en flot nr.14 ud af 428 deltagere. Så hvis man skal følge med vores Borgmester skal man stå tidligt op.

Venlig hilsen,

Tovholder for Venstres cykelhold-2014, Jørgen Andersen

Lagt på i OrganisatoriskComments (0)

Venstre cykler derud af!

Tags:

Venstre cykler derud af!


Endnu engang havde Venstre et vellykket arrangement ved Fjordløbet den 11. august 2013.

Med et rekordstort cykelhold på 62 deltagere med Næstformand og Gruppeformand i Venstres folketingsgruppe Kristian Jensen og vores lokale Borgmesterkandidat Claus Omann Jensen i spidsen, begav de mange friske Venstrefolk sig ud på den den 30 km. lange og smukke rute langs Randers Fjord.

Halvejs på ruten havde Lene og Anders Buhl, igen i år åbnet deres have på Lindegården, hvor Venstre, med hjælp af  friske folk fra vælgerforeningen i Nørhald/Havndal, inviterede alle Fjordløbdeltagere ind i haven til en forfriskning i form af et stykke melon, en pølse m/brød, eller et glas vand eller fadøl.

Det blev igen år et rigtigt stort tilløbsstykke med næsten tusinde fjordløbsdeltagere som tog imod Venstres invitation til hyggeligt samvær i haven, hvor der var deltagelse fra såvel politiske venner, som politiske modstandere, samt masser af andet godtfolk

Tak, til Kristian Jensen, der tog den lange tur fra Herning for at støtte op om Venstres cykelhold.

Tak, til Lene og Anders Buhl, fordi vi igen i år måtte benytte deres have. Tak, til alle frivillige hjælpere, og sidst men ikke mindst, tak til alle de friske deltagere på cykelholdet.

Jo, det tegner godt inden valget i november, Venstre cykler derud af !

Venlig hilsen, holdleder for cykelholdet, Jørgen Andersen.

Lagt på i OrganisatoriskComments (0)

Einar Olsen æresmedlem i Venstre

Tags:

Einar Olsen æresmedlem i Venstre


Venstre Purhus har ikke haft tradition for at tildele æresmedlemsskaber, men det blev der lavet op på ved generalforsamlingen d. 5. februar 2013, hvor formanden Niels Erik Christensen tildelte Einar Olsen et æresmedlemskab med følgende ord:

Einar Olsen udnævnes til æresmedlem af Venstre i Purhus

Einar Olsen udnævnes til æresmedlem af Venstre i Purhus

Einar Olsen er født d. 11. august 1921 og stammer fra Overlade mellem Aars og Løgstør. Han startede med en ejendom på Hvidsten Vestermark, som han drev fra 1952 til 1971, hvorefter han flyttede til Hvidsten. 2 år efter flytningen til Hvidsten Vestermark blev han valgt ind i sognerådet for  Spentrup-Gassum. Her sad han som socialudvalgsformand og siden sognerådsformand indtil kommunesammenlægningen i 1970.

Først i tresserne begyndt de forskellige indenrigsministre at tale om sammenlægning af kommunerne. Omkring 1964 fik amterne og sognerådsforeningerne besked om at forberede sammenlægningerne.

Einar Olsen var på dette tidspunkt næstformand i Randers Amts sognerådsforening, og var derfor med i forhandlinger om sammenlægninger, både i amter og sognekommuner. Man håbede selvfølgelig at Randers Amt kunne bestå og Viborg Amt var interesseret i en sammenlægning med Randers Amt, men Randers Amtsråd var ikke interesseret. Der skulle nu forhandles om en sammenlægning af sognekommunerne mellem fjordene, men det kunne ikke blive enige om, og det endte med, at Viborg Amt gave slip på Nørbæk-Sønderbæk-Læsten.

Einar Olsen blev formand for sammenlægningsudvalget. Det blev nu til en ”boomerang” kommune omkring Randers, der kom til at hedde Purhus.

Ved valget i marts 1970 til det nye byråd blev Einar Olsen valgt til borgmester for den nye storkommune. Denne post beholdt han til 1986, da han ønskede at fratræde pladsen i byrådet.

Einar Olsen har altid ønsket et samarbejde i byrådet, og derfor slog han altid på, der skulle være en udvalgsformandspost til oppositionen.

Einar har været med til at opstarte mange fælleskommunale ting. bl. a. Fællesforbrænding  m. flere. derudover har han været med i masser af bestyrelser inden for kommuner og  amt, i private foreninger, og hans motto har altid været, at der skulle være plads til alle samfundslag, der hvor beslutningerne skulle tages.

I Einar Olsens tid som borgmester er der sket en fantastisk udvikling i Purhus Kommune, tænk bl. a. på ældrecentre, haller, skolerenoveringer, udbygning af byerne, det nye rådhus i Fårup, som fra starten var planlagt skulle ligge i Purhus, men som boligministeren spændte ben for.

Alt i alt har borgerne meget at takke Einar Olsen for i den periode han var sognerådsformand og borgmester.

Lagt på i OrganisatoriskComments (0)

Succesfuldt Venstre arrangement

Tags:

Succesfuldt Venstre arrangement


Som en efterhånden mangeårig tradition, deltog Venstre igen i år med et cykelhold i Fjordløbet i Randers ugen, søndag d.12 august

46 friske Venstrefolk mødte op ved Venstres standplads ved Dronningborghallen kl. 9.00 til morgenkaffe og rundstykker inden starten på de 30 kilometer.

Venstres cykelhold med Borgmesterkandidat, Claus Omann Jensen og byrådspolitikerne Anders Buhl Christensen, Marianne Høj Madsen og Hans Kortbek, samt nogle af de nye unge kandidater deltog sammen med en masse friske Venstre medlemmer, hvor yngste deltager var kun 5 år og ældste deltager 79 år.

Efter de første 17 kilometer i strålende sol, flot natur, god motion og hyggeligt samvær, var det på sin plads med et stop ved Lindegården, hvor Lene og Anders Buhl, igen i år holdt åben have for alle de Fjordløbsdeltagere der havde lyst til en forfriskning i form af en pølse m/brød, øl og vand, serveret af friske folk fra vælgerforeningen i Nørhald… ( ca. 1000 gæster sagde ja tak til Venstres tilbud )

Tak, til Lene og Anders Buhl, tak til sponsorer og tak til Nørhald og frivillige hjælpere, samt tak til alle de friske Venstrefolk der deltog i Fjordløb med Venstre-2012…

Vi gentager succeen igen til næste år.

Venlig hilsen

Tovholder for den sportslige del af Fjordløb med Venstre-2012.

Jørgen Andersen.

Lagt på i OrganisatoriskComments (0)

Krig og Fred – efter krigen skal vi vinde freden

Tags:

Krig og Fred – efter krigen skal vi vinde freden


EU-konference om udvikling og demokratisering i de lande,  hvor EU-landene og Danmark har haft tropper.

Tirsdag d. 24. april på Hotel Skanderborghus kl. 17 – 20.30.

Kr.150,- inkl. middag med ét glas vin, øl eller vand

17.00   Velkomst Britta Jordt Bang, formand for Europaudvalget i Østjylland

17.10   Udviklingsordfører Jacob Ellemann-Jensen ”Ansvar for genopbygning og bistand til demokratisering”

17.30   Ekstern lektor, ph.d. Lars Hovbakke Sørensen, Københavns Universitet.                                ”Et kontinent i krig. Europas historie gennem 1000 år”

17.50  Spørgsmål og debat

18.20   Lækker 2 retters middag inkl. ét glas vin, øl eller vand

19.20   Jægersoldat Poul Dahl ”Et fælles europæisk beredskab i den globaliserede verden”

19.40   Tidligere skoleinspektør Jørgen Kristensen, Dansk Røde Kors:  ”Mennesker i knibe”

20.00   Farshad Kholghi, debattør og skuespiller ”Så meget demokrati som muligt”

20.20   Paneldebat

20.30   Tak for i dag, Erik Arent Jensen, formand for Europaudvalget i Aarhus

Lagt på i OrganisatoriskComments (0)

Invitation – Randers: Frivillige frontkæmpere

Tags:

Invitation – Randers: Frivillige frontkæmpere


Samfundet står overfor en række udfordringer: Der bliver flere ældre, som har brug for velfærdsydelser, samtidig med at der bliver færre skatteborgere, som kan bidrage til statskassen, der betaler ”gildet”.

Den offentlige service rækker et godt stykke for at sikre ældre en værdig alderdom. Men vi har brug for frivillige, der kan supplere og dermed sikre, at de trængende ikke efterlades i et hul mellem den offentlige velfærd og assistancen fra familie og venner.

De frivillige frontkæmpere skal på banen – men hvordan? Kom og hør mere – og giv dit besyv med i forhold til hvordan vi i Venstre i fremtiden kan sikre kernen i den offentlige service og samtidig give plads til frivillige aktører på velfærdsscenen.

Som formand for det Landspolitiske netværk for Social & Sundhed inviterer Venstres socialordfører Anne-Mette Winther Christiansen til gå-hjem-møde i Randers. Det sker

Mandag den 29. august
Fritidscenteret – lokale 8
Vestergade 15
8900 Randers C.
fra kl. 17.00-20.00.

Program:

 • Velkomst ved Anne-Mette Winther Christiansen
 • Knud Aarup – Hvordan kan frivillige indgå i løsningen af velfærdsopgaver?
 • Dorit Simonsen – Et konkret eksempel på at frivillige gør en forskel
 • Pause hvor Venstres Landspolitiske Netværk for Social- og Sundhed vil være vært med en sandwich og øl/vand
 • Anne-Mette Winter Christiansen om Venstres syn på de frivillige frontkæmpere og arbejdet for at sikre frivillige gode vilkår
 • Debat om frivillighed i Danmark. Hvor går grænsen? Hvad kan man gøre? Hvad er det offentliges rolle?
 • Afslutning ved Anne-Mette Winther Christiansen.

Praktiske oplysninger:

Tilmelding til Memona Azhar på vckp@ft.dk senest den 19. august. Din tilmelding er først gældende, når du har modtaget en bekræftelse.

Lagt på i DiverseComments (0)

Deltag i Fjordløbet på Venstre’s hold

Tags:

Deltag i Fjordløbet på Venstre’s hold


Deltag i ” Fjordløbet 2011 ” på Venstres cykelhold…

i Randers ugen, søndag d.14 august…

Find cyklerne frem ! … og deltag med hele familien igen i år på Venstres hyggelige og traditionsrige cykelhold sammen med mange andre gode Venstrefolk, bla. Venstres folketingsmand, Michael Aastrup Jensen, kandidat til folketinget, Jonas Holm, Venstres Byrådsgruppe formand, Anders Buhl Christensen,

Regionrådsmedlem, Jørgen Winther, samt mange af de øvrige folkevalgte byrådsmedlemmer og kandidater…

Vi har tilmeldt et hold på 30 km. ruten…

Der vil blive kørt i et roligt tempo så alle kan være med…endvidere vil der til Venstre`s cykelhold være tilknyttet en servicevogn, som vil hjælpe evnt. havarerede cyklister, samt servicere deltagerne med drikkevarer m.m. efter behov…

Der vil være diplomer til alle der deltager og gennemfører Fjordløbet, endvidere deltager alle tilmeldte i lodtrækningen om fine præmier…

i mødes til morgenkaffe, ved Venstre`s servicetelt, ved Dronningborghallen… kl. 9.00

Indlagt pause :  m/pølser, brød, og drikkevarer, i Lene og Anders Buhls have…

Midtvejs i løbet er der indlagt en pause, hvor Kandidatbestyrelserne i samarbejde med Nørhald-Havndal vil servere pølser, brød og drikkevarer ved et lille traktement i Lene & Anders Buhl`s, have…

Tilmelding til Fjordløbet senest,  fredag d.5 august deltagergebyr 60 kr. børn under 16 år dog kun 35 kr.

Beløbet kan overføres til bankkonto, 2700 – 6203019517 ( husk afsender )  eller betales på løbsdagen…

Flere informationer og tilmelding ved  Jørgen Andersen, tlf.86431551…e-mail = joa@kabelmail.dk

Arrangør : Kommuneforeningen, Venstre i Randers.

Lagt på i DiverseComments (0)

Kommuneforeningens generalforsamling 14. marts

Tags:

Kommuneforeningens generalforsamling 14. marts


Kom og gør din indflydelse gældende ved

Generalforsamlingen

Mandag den 14. marts 2011 kl. 18.30

Kristrup Sognegård, Præstegårdsvej, 8960, Randers SØ

DAGSORDEN:

 1. Valg af stemmetællere til Kommuneforeningens generalforsamling.
 2. Valg af dirigent.
 3. Formandens beretning.
 4. Regnskab 2010.
 5. Indkomne forslag. Der er indkommet to forslag
 6. Budget Kommuneforeningen 2012.
 7. Kontingent 2012/Valgbidrag fra Vælgerforeninger.
 8. Valg af formand. Nuværende valgt er Bent Olaf Nielsen.
 9. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen for I år. På valg er: Karen Brix Roed, Mark Pring, Peder Kr. Pedersen,
 10. Valg af to revisorer og revisorsuppleanter for et år. Nuværende valgte: Kresten Møller og Jørgen Kirk. Nuværende valg suppleant: Poul Holm og Carl Heide Jørgensen.
 11. Valg af medlem til Regionsbestyrelse.
 12. Valg af delegerede til Landsmødet.
 13. Evt.

Efter generalforsamlingen vil regionsmedlem Jørgen Winther fortælle om at være politiker i Regionen, og gruppeformand Anders Buhl-Christensen vil komme med nyt fra Byrådet og visioner for Venstre i 2011.

Efter generalforsamlingen er der kaffe (pris 25 kr.)

PS: husk kontingent skal være betalt senest 7 dage for generalforsamlingen

Lagt på i OrganisatoriskComments (0)

Thor Pedersen fortælle om sin karriere i politik og erhvervsliv

Tags:

Thor Pedersen fortælle om sin karriere i politik og erhvervsliv


På min opfordring gæster Folketingets formand Thor Pedersen Randers onsdag den 29. september. Her vil han fortælle om sin mangeårige karriere inden for såvel politik som erhvervsliv til et åbent, gratis arrangement, hvor alle er velkomne (også ikke medlemmer af Venstre!) – så tag endelig venner og familie med!

Mødet finder sted onsdag den 29. september fra kl. 16.30 til 18 hos Elro, i virksomhedens nye domicil på Normansvej 1, 8920 Randers NV.

Meld venligst tilbage om du kan deltage eller ej, og hvor mange I kommer, senest søndag den 26. september til min sekretær Tine Rasksen på telefon 33 37 46 27 eller e-mail, tine.rasksen@ft.dk.

Jeg ser frem til at se så mange af jer som muligt til en eftermiddag i selskab med en spændende personlighed med stor viden om og erfaring inden for såvel dansk politik som erhvervsliv!

Vel mødt!

Med venlig hilsen

Michael Aastrup Jensen

Fakta:

Thor Pedersen har siddet i folketinget siden 1985 og har, blandt mange andre hverv, besiddet flere ministerposter, senest som finansminister fra 2001 til 2007, og nu som formand for Folketinget siden sidste valg.

Lagt på i OrganisatoriskComments (1)

Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 16. august 2017 to 14. september 2017.