Emne arkiv | "anbringelser"

Manglende politisk ledelse/ interesse/arbejdsindsats?

Tags: ,

Manglende politisk ledelse/ interesse/arbejdsindsats?


Efter at vi i Venstre i et par år havde påpeget det alt for store pengeforbrug vedrørende udsatte børn og unge, så kom BDO-rapporten, der stort set bekræftede alle vore værste anelser – kæmpe forbrug og ingen styring hverken administrativt eller politisk. Midt under budgetlægningen for 2010 fik vi så oplysning om en intern undersøgelse Read the full story

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Er børnene ramt?

Tags:

Er børnene ramt?


Det er dybt utilfredsstillende, hvis mangelfuld sagsbehandling i en kommune får negative konsekvenser for borgerne. Hvis det så oven i købet drejer sig om udsatte børn og deres familier, så er det nærmest utilgiveligt.

Der er ingen, der i den aktuelle sag om anbringelsesområdet i Randers kommune siger, at der er sket fejlanbringelser eller på anden måde disponeret forkert. Read the full story

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Alt flyder omkring udsatte børn – eller hvad?

Tags: ,

Alt flyder omkring udsatte børn – eller hvad?


Socialrådgiverforeningen (interesseorganisation omkring løn/ansættelse, politik og uddannelse) har på baggrund af budgetforliget i Randers kommune udsendt nedenstående pressemeddelelse, der hos DR Østjylland refereres under overskriften Alt flyderomkring udsatte og i Amtsavisen giver det anledning til overskriften Anbringelser er fyldt med fejl.

Randers kommune har i Bent Peter Larsen en seriøs kommunaldirektør og et anstændigt menneske. Han har som svar udsendt en pressemeddelelse, som du kan læse nederst på siden.

Sagen giver et godt indblik i, hvor let sandheden bliver offer, når bestemte interesser kynisk forfølges.

Pressemeddelelsen fra Socialrådgiverforeningen

Randers kommune bryder loven

Intern undersøgelse viser at socialforvaltningen bryder loven

Intern undersøgelse fra foråret 2009 viser, at socialforvaltningen ikke kan overholde lovgivningen på centrale områder.

Notatpligten i sagerne halter bagud og det sætter borgernes retssikkerhed på spil, ligesom grundlaget for beslutninger ikke fremgår af sagen. Den såkaldte § 50 undersøgelse der danner grundlaget for beslutning om for eksempel tvangsanbringelse er heller ikke lavet i alle sager. Det medfører at Børn og unge udvalget kan komme til at træffe afgørelser på et mangelfuldt grundlag. Når der iværksættes en foranstaltning (anbringelse for eksempel) skal der udarbejdes en handleplan ellers famler man i blinde. Der mangler rigtig mange handleplaner hvilket betyder, at kommunen ikke ved hvad de får for deres penge og nok så alvorligt for den berørte borger, så er der ikke mål og retning for indsatsen. Lovgivningen ligger stor vægt på at børnene inddrages i sagsbehandlingen, alligevel mangler der børnesamtaler i en lang række af sagerne. Det medfører at indsatsen ikke inddrager barnets eller den unges ønsker og behov.

Det er selvfølgelig stærkt utilfredsstillende at Randers kommune ikke overholder loven, siger regionsformand Søren Andersen og fortsætter, vi må kræve at kommunen sikrer at lovgivningen overholdes. Det netop vedtagne budget for 2010 vil gøre denne øvelse sværere for ikke at sige umulig, idet det er vedtaget at der skal spares 7,5 mio. kr. på området, selvom politikerne er bekendt med, at loven ikke overholdes.

Vi opfordrer politikerne til at sikre økonomiske rammer, så loven kan overholdes og socialrådgiverne får mulighed for at udføre et fagligt godt arbejde, siger Søren Andersen.

For yderligere oplysninger kan Søren Andersen kontaktes på 4073 9441.

Pressemeddelelse fra kommunaldirektør Bent Peter Larsen, Randers kommune

Med henvisning til en undersøgelse udarbejdet i Randers Kommunes Børn og Familieafdelingen har Dansk Socialrådgiverforening den 25. september 2009 udsendt en pressemeddelelse, under overskriften ”Randers kommune bryder loven”

Det drejer sig om en undersøgelse, som blev sat i værk i foråret på baggrund af, at undersøgelser i andre kommuner havde vist, at der kunne være problemer med kvaliteten af sagsbehandlingen. Undersøgelsen blev således lavet med henblik på at sikre kvaliteten i arbejdet med udsatte børn i Randers Kommune og samtidig afdække, hvilke indsatsområder der fremadrettet skal være fokus på.

Undersøgelsen består af to dele, dels en kvantitativ opgørelse baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt rådgiverne, dels en kvalitativ gennemgang af konkrete familiesager. Socialrådgiverforeningen undlader helt at referere til undersøgelsens kvalitative del, men fokuserer udelukkende på den kvantitative del.

Den kvalitative del af undersøgelsen viser, at borgernes retssikkerhed ikke er truet, og at de oplysninger, der er nødvendige for at træffe relevante beslutninger, er til stede i sagerne. Men, der mangler er en systematik i forhold til at opstille de formelle handleplaner. Der er på baggrund af undersøgelsen iværksat initiativer med henblik på at systematisere sagsbehandlingen på de punkter, hvor undersøgelsen viser der er behov for det. Endvidere hævdes det, at Børn og Ungeudvalget kan komme til at træffe afgørelser på et mangelfuldt grundlag. Der er her tale om en helt udokumenteret påstand. I samtlige de sager fra Randers kommunes Børn og Ungeudvalg, der i år har været forelagt i Ankestyrelsen og ved domstolene, er afgørelserne blevet stadfæstet. Dette er en indikator for, at kvaliteten i sagerne er i orden.

Det ses i den kvalitative gennemgang af sagerne, at socialrådgiverne handler i sagerne og iværksætter de nødvendige foranstaltninger i samarbejde med børnene og familierne. Dette er i tråd med vejledningen til Serviceloven, som fremhæver, at formelle regler ikke må sinke en nødvendig indsats i forhold til et barn.

Det kan konkluderes, at der i den interne undersøgelse er fundet formelle mangler i sagsbehandlingen, hvilket der arbejdes på at rette op. Til gengæld er det kvalitative sociale arbejde i familierne godt og socialrådgiverne har fokus på de indsatser, der skal til for at hjælpe børnene og familierne.

Lagt på i FaktaComments (0)

BDO rapport: Analyse af området for udsatte børn og unge

Tags:

BDO rapport: Analyse af området for udsatte børn og unge


Analyse af området for udsatte børn og unge i Randers kommune

Analyse af området for udsatte børn og unge i Randers kommune

Uddrag af rapporten: Analyse af området for udsatte børn og unge samt området for børnehandicap udarbejdet af BDO Kommunernes Revision, juli 2009, for Randers kommune – læs hele rapporten her.

2.1      Overordnede konklusioner
Benchmarkinganalysen af udgifterne på området for børn og unge med særlige behov viser overordnet, at  Randers  Kommune gennemsnitligt  har  større  udgifter  til  området  for  børn  og  unge  med  særlige behov  pr.  1.000  indbygger  end  sammenligningskommunerne.  Analysen  omfatter  såvel  området  for udsatte  børn  og  unge  som  området  for  børnehandicap,  idet  områderne  deler  en  række  konti  i  den autoriserede kontoplan. Read the full story

Lagt på i FaktaComments (0)

Vi skal tage os bedre af de udsatte børn

Tags: ,

Vi skal tage os bedre af de udsatte børn


Randers Kommune bruger for mange penge på anbringelser – uden at få kvalitet for pengene. – Det er et problem for de udsatte børn og for kommunekassen, mener Venstres borgmesterkandidat, Anders Buhl-Christensen, der vil have anbringelserne med i budgetforhandlingerne.

Når politikerne i Randers Byråd på fredag mødes til de første forhandlinger om budgettet, vil Venstre bringe et kompliceret og delikat område på bane: Anbringelser af børn uden for hjemmet.

Randers Kommune har højere udgifter til området for børn og unge med særlige behov, end samtlige af de kommuner, som Randers normalt sammenligner sig med.

– En analyse af området fra BDO Kommunernes Revision viser, at de relativt store udgifter ikke kan tilskrives et relativt større antal sager. Randers Kommune har generelt færre sager end sammenligningskommunerne. Analysen viser, at kommunens store omkostninger skyldes et højt omkostningsniveau pr. sag. Og det uden at vi har bedre resultater, siger Venstres borgmesterkandidat, Anders Buhl-Christensen.

Det problem vil Venstre bringe ind i budgetforhandlingerne.

– Det handler ikke om, at Venstre vil spare penge på de udsatte børn. Derimod vil vi ikke være med til, at kommunen bliver ved med at svigte dem. Vi skal værne om dem – ikke ved bevidstløst at poste penge i området for at dulme vores samvittighed, når tilbuddene tydeligvis ikke giver de ønskede resultater. Vi skal finde de bedste løsninger – som i dette tilfælde tyder på også at være billigere. Og det kan vores kommunekasse bestemt godt bruge, understreger Anders Buhl-Christensen.

300 mio. kroner i merudgift
Rapporten fra BDO Kommunernes Revision anbefaler blandt andet, at kommunen analyserer de områder, hvor Randers Kommune afviger væsentligt fra de sammenlignelige kommuner, ligesom revisorerne anbefaler en strammere og mere fokuseret økonomistyring på området for udsatte børn og unge.

– Hvis vi sammenligner os med Horsens, der bruger næstflest penge på området, ligger vi på årsbasis omkring 87 mio. kroner højere på anbringelsesområdet. Det er klart, at vi ikke på ét år kan nå ned på det niveau. Det vil kræve en årrække og dermed betyde en merudgift på op mod 300 mio. kroner. Penge, vi med fordel i stedet kunne bruge på at udvikle vores kommune, siger Anders Buhl-Christensen og tilføjer:

– Kommunens økonomi er naturligvis væsentlig. Men det vigtigste er faktisk, at vi svigter de børn, som vi prøver på at hjælpe. Meget tyder på, at man får bedre resultater ved blandt andet at gribe tidligere ind, i højere grad at hjælpe børnene i deres nærmiljø og holde kontakten til de biologiske forældre, når det er muligt – og faktisk er det ofte billigere løsninger.

Venstre vil derfor bringe anbringelsesområdet op, når partierne samles for at forhandle budget og kræve, at der bliver taget fat på dette.

– For børnenes skyld – og for kommunekassens, siger Andres Buhl-Christensen.

For yderligere kommentarer kontakt venligst gruppeformand Anders Buhl-Christensen telefon 27 53 51 00.

Lagt på i PressemeddelelserComments (0)

Har Bjarne Overmark mon set lyset?

Tags:

Har Bjarne Overmark mon set lyset?


Det er dyster læsning i Amtsavisen om Randers Kommunes økonomi. Så dyster, at nu selv Bjarne Overmark erkender, at der bør gøres noget. Sørgeligt er det dog, at han ikke vedkender sig det politiske ansvar for det store skred der er sket inden for området ”børn og unge med særlige behov”. Read the full story

Lagt på i Debat indlægComments (1)

Nu skal der orden i kaos

Tags: ,

Nu skal der orden i kaos


Resultatet af analysen af området for udsatte børn og unge samt området for børnehandicap er mildest talt en gyser, men en forventet gyser. Ingen havde vel regnet med, at der skulle være en helt naturlig og holdbar forklaring på det tårnhøje økonomiske overforbrug, som Randers har på området.

Analysen viser jo, at vi har færre anbringelser end andre kommuner, men de er til gengæld frygtelig dyre, dem vi har. Vi anvender i alt for høj grad de aller dyreste metoder, og undersøgelserne viser også, at der mangler system i anbringelsesmønstret.  Read the full story

Lagt på i Debat indlægComments (1)

Opbakning til Hans Kortbek

Tags:

Opbakning til Hans Kortbek


Onsdag den 15.07.2009 havde Hans Kortbek, Venstre et indlæg vedr. udvikling er den eneste vej for Randers Kommune.

Det var et ganske udmærket indlæg, som desværre mister mange læsere p.g.a. ferien. Hans Kortbek rammer lige præcis plet på Randers Kommunes problem.  Livet et er et valg. Til november afholdes valget til kommunalbestyrelsen. Der har du som borger muligheden for at træffe dit valg. Jeg ved godt, at ”mange” stemmer efter, hvad far sagde og gjorde. Holde fast ved den gamle Socialdemokratiske linie gennem skatterne at finansiere de sociale behov. Det medfører ganske vist, at man tilgodeser det sociale, men det for byen og egnen vigtige – udviklingsbehovet – overses. Read the full story

Lagt på i Debat indlægComments (0)


Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 16. august 2017 to 14. september 2017.