Emne arkiv | "økonomi"

Randers har fortjent bedre

Tags: , ,

Randers har fortjent bedre


Desværre blev det igen for 2014 kun til et la la budget for Randers Kommune. Det havde Randers fortjent bedre.  Desværre er det som om budgetmagerne har stukket hovedet i busken – sat kikkerten for det blinde øje og – vi slæber os lige igennem indtil kommunevalget er overstået. For jeg kan ikke forstille mig, at man ikke er klar over realiteterne i Randers kommune, i Danmark, i EU og i verden.

Verden er fortsat i lavt gear på grund af finanskrisen. Enkelte lande har vækst, men USA og EU er i særdeleshed ramt af 0-vækst eller i bedste fald meget lav vækst.  I EU landene red vi lige netop stormen af uden at vælte, men vi har fortsat lav vækst og kæmpe arbejdsløshed i nogen lande. I DK har vi mistet mange arbejdspladser, vi har omkring de 3 % underskud på statsfinanserne og relativ høj arbejdsløshed. I Randers kommune har vi til trods for, at vi ligger godt geografisk i det  Østjyske område, mistet flere arbejdspladser end regionen i øvrigt. Beskæftigelsen er faldet med 9 %. Budgetmagerne forklarer ofte at vores ledighedsprocent ligger under landsgennemsnittet. Det er rigtigt, men vi ligger under gennemsnittet i Region Midt. Ledighedsprocenten i Randers er desværre nærmest statikfusk, for vi har langt flere kontanthjælpsmodtagere end landet som helhed. Ud af de 2832 fuldtids kontanthjælpsmodtagere i juli i Randers er det kun de 393 (match 1)eller 13,9 % der tæller med i ledigheds  statistikken. De øvrige 2439 (match 2 & 3)personer tæller ikke med. Vi har i Randers langt flere i match 2 & 3 end i andre kommuner.

Skabelse af flere arbejdspladser er derfor den opgave der er vigtigst af alle. Det er hvad enten man er politiker i EU, i folketinget eller i Randers. Vi skal alle gøre det maksimale på dette område. Budgetmagerne gør meget lidt på området, men  har noget varm luft tanker. Vi skal ikke snakke Randers ned, men vi skal se realiteterne i øjnene. Det gør vi i budgetforslaget fra Venstre og Dansk Folkeparti, hvor det helt overordnede   tema  er  skabelsen af flere arbejdspladser. Flere i beskæftigelse og væk fra overførselsindkomst er den eneste vej ud af krisen. Sker det ikke, så vil der være færre penge til velfærd, det er en simpel matematisk realitet. Medmindre nogen tror på,  at vi i Randers kan blive ved med at modtage store særtilskud fra staten, for at overleve som kommune. Der er virkelig brug for at realiteterne står bøjet i neon. Både for politikere og borgere.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Randers kommune sløser med pengene

Tags: ,

Randers kommune sløser med pengene


Randers kommune sløser med pengene – både på folkeskoleområdet og når det gælder om at indhente tilbud hos private til kommunale opgaver. Det viser en række kommunale nøgletal.

Når vi som børn skulle have en ny cykel, så måtte lommepengene slå til. Det havde vi lært. Derfor kiggede vi tilbudsaviserne igennem for at sammenligne priser, inden vi investerede. Det sparede vi mange penge på, og derfor rakte lommepengene som regel. Det er en grundholdning, de fleste danskere har fået ind med modermælken. Men hvad er det, der afholder Socialdemokraternes borgmester i Randers kommune fra at have den samme holdning?

Randers kommune bruger f.eks. 20.000 kr. mere på at få en folkeskoleelev igennem skoleåret end Skanderborg kommune. Det vækker en undren i mig, da jeg har svært ved at tro, at det er, fordi undervisningen i Randers er så meget bedre, end den er i Skanderborg, eller at underviserne får en væsentlig højere løn? Her må det være nærliggende for Borgmesteren i Randers at kigge folkeskoleområdet i sømmene, og se på, hvor der kan spares, så Randers kommune kommer på niveau med Skanderborg. Mit indtryk er nemlig ikke, at folkeskoleelever i Randers er 20.000 kr. dygtigere end dem i Skanderborg.

Et andet område hvor Randers kommune sløser med pengene, er, når der skal spørges ind til priser på kommunale opgaver. Kommunen spørger blot ind til priser på hen ved en fjerdel af opgaverne, mens Gribskov kommune i Nordsjælland indhenter tilbud på 4 ud af ti opgaver. Det betyder i praksis, at Gribskov får løst opgaverne langt billigere, end vi gør i Randers. Og det af den simple årsag at de spørger ind til priser på betydeligt flere opgaver.

Jeg ser en række muligheder i, at vi i Randers kommune spørger ind til priser på flere opgaver, end vi gør i dag. De private virksomheder skal nemlig have mulighed for at fremlægge tilbud og udføre opgaver, som andre kommuner får løst privat. For det private kan uden tvivl løse de fleste opgaver betydeligt billigere, end vi kan inden for det offentlige.

En undersøgelse viser f.eks., at kommunerne i gennemsnit sparer 15 pct. af udgifterne på opgaver inden for ældrepleje, hvis de har spurgt ind til prisen hos private virksomheder først. Det sparer borgernes penge. Og det er en fortjeneste – både for det offentlige men i lige så høj grad for de private virksomheder i Randers, som vil få væsentlig flere opgaver inden for den offentlige sektor.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Kasse beholdning med kunstigt vokseværk

Tags:

Kasse beholdning med kunstigt vokseværk


Kassebeholdningens størrelse i Randers Kommune har jo ofte været genstand for debat. Særligt omkring tidspunkterne for budgetlægning har det været et tema.  Der har alt været en ønske om, at den skulle ligge på omkring 200 mill. Kr.  Altså ca. 2000 kr. pr indbygger. Kassebeholdningen har imidlertid ikke været over 200 mill. Kr. siden  SEP 2009. 2009 var det år hvor S sammen med Bjarne Overmark og andre forligspartnere holdt forbrugsfest for ca. 300 mill kr. Penge som  vi i V havde været med til at samle sammen i budgetårene forinden.

Lavpunktet på kassebeholdningen blev nået i SEP 12, hvor den var nede på 83 mill. Kr.  Altså ca. 830 kr. pr. indbygger. Stor var glæden derfor, at vi fik opgørelsen af den gennemsnitlige kassebeholdning  for året forud for 310313. Kassebeholdningen var nu 190 mill. Kr. – meget tæt på målsætningen på 200 mill. Kr.

Glæden holdt desværre ikke så længe, for det viser sig, at der er hjemtaget 102 mill. Kr. for meget i sociale refusioner, som skal betales tilbage over året 2013. Men det pynter da på kassebeholdningen så længe de ligger i kassen, men altså på lånt tid. Det svarer lidt til hvis man som privat person  ved forskudsregistreringen af det komme års  indkomst  anførte alt for store fradrag. Så ville man også få meget mere af lønnen udbetalt, men man ville få en stor restskat, når året var omme. Jeg er klar over, at der har været nogen overgangs vanskeligheder i forbindelse med  overgang til Udbetaling Danmark, men der er tale om en meget stort  ”fejlskøn”.

Vi må så vente og se hvad den reelle gennemsnitlige kassebeholdning er.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Hvor blev pengene af?

Tags: , ,

Hvor blev pengene af?


For et år siden, inden sidste budget og inden folketingsvalget var Kasper Fuhr SF ude i amtsavisen med et løfte om at en ny regering med S og SF ville give Randers kommune 200 millioner ekstra om året. Flere penge til pleje af de ældre, flere penge til skoler og til børnepasning. Nu har vi en Rød regering med Helle og Villy. Hvor blev  pengene af Kasper Fuhr ??.

Inden sommerferien var Borgmesteren ude i en stort opsat artikel i amtsavisen, for at fortælle om en ny udligningsreform som Borgmesteren sammen med en række kommuner havde forhandlet igennem, og som ville giver Randers Kommune 27 millioner ekstra. Hvor er pengene Hr. Borgmester ??.

Fakta er at kommunernes Landsforening, styret af et flertal af røde Borgmestre har indgået en historisk dårlig aftale med en rød regering. Randers får godt nok som lovet af borgmesteren de 27 millioner kr. men ikke før i 2014, i 2013 får vi kun 1 million og hvad Borgmesteren glemte at fortælle i den stort opsatte artikel, var at Randers kommune får ca. 42 millioner kr. mindre i blok tilskud næste år stigende til 84 og igen stigende til 126 millioner mindre om tre år. Samlet set giver aftalen med den røde regering et kæmpe underskud for Randers Kommune.

Et underskud der sammen med øgede udgifter til overførselsindkomster, gør at vi nu igen skal ud i meget store besparelser.

Det kommer ikke bag på mig. I Venstre har vi hele tiden været klar over, at Kasper Fuhr og hans partifællers gyldne løfter desværre var de rene luftkasteller. Jeg kan dog godt forstå, hvis der er en borger eller to, som sidder lidt overraskede tilbage ikke mindst på baggrund af Borgmesterens positive udmeldinger både før og efter sommerferien.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Finanslovs forslag er gammel vin på nye flasker

Tags: ,

Finanslovs forslag er gammel vin på nye flasker


Regeringspartierne lovede tidligere 1,4 procent i offentlig forbrugsvækst. Det står i skærende kontrast til den planlagte stigning på 0,1 procent og er ikke langt fra den politik om nulvækst, som Villy Søvndal tidligere har omtalt som ’massakre’ og ’blodbad’. Søvndal har sågar omtalt en offentlig vækst på 0,8 procent som ’en regulær massakre på velfærdssamfundet’. Dermed er finanslovsudspillet en fortsættelse af regeringens mange løftebrud.

En stram finanslov er godt for dansk økonomi, men levner ikke plads til mange nye initiativer. Derfor skal regeringen roses for at anerkende behovet for en meget lav stigning i det offentlige forbrug men bør samtidig erkende, at en offentlig forbrugsvækst på kun 0,1 procent ikke kaster mange nye initiativer af sig.

Alligevel kaster regeringen om sig med fine gloser og store beløb, der skal fremstille regeringen som initiativrig og handlekraftig. Det lyder næsten for godt til at være sandt, og det er det også. Sandheden er nemlig, at EU’s krav til de offentlige finanser samt dansk økonomis svage økonomiske vækst begrænser mulighederne for nye tiltag.

Som eksempel på regeringens kreative fremstilling af egen ”initiativrigdom” kan blandt andet nævnes uddannelsesområdet. Her bryster regeringen sig af at have afsat 2,9 milliarder kroner ekstra i 2013. Faktum er imidlertid, at merudgiften skyldes en stigning i antallet af studerende og er derfor ikke udtryk for et kvalitetsløft til uddannelserne.

Tilsvarende praler regeringen af at satse massivt på forskning. Kendsgerningen er desværre, at investeringerne i forskning målt som andel af BNP er faldet og vil fortsætte med at falde. Regeringens selverklærede massive forskningsindsats er derfor mere udtryk for spin og retorik end reelle forbedringer.

At regeringen er blevet klogere, kan vi i Venstre kun glæde os over, men at flytte lidt rundt på pengene og præsentere det som spritnye initiativer er at fylde gammel vin på nye flasker, og det burde regeringen holde sig for god til.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Fakta oplysninger til borgerne

Tags:

Fakta oplysninger til borgerne


Den 13. og 14. marts har byrådsmedlem Mogens Nyholm (R)  beskyldt borgmesteren for at tømme kommunekassen  og gældsætte kommunen, mens borgmesteren i sit svar beskylder Mogens Nyholm  for at modsætte sig udvikling af Randers Kommune. Begge indlæg er halve sandheder, hvorfor jeg vil oplyse lidt fakta til borgerne.

Efter at Venstre i både 07 og 08 var med i budgettet for Randers Kommune fik vi opbygget en kassebeholdning på over 600 mio. kr.  I budgettet for 2009 var Venstre sat uden for indflydelse. Borgmesteren og Mogens Nyholm tog i stedet Beboerlisten med i budgettet, og det betød at kassebeholdningen i løbet af 2009 faldt med over 400 mio. kr. Det skyldtes bl.a. massivt stigende driftsbevillinger på børnepasningsområdet og skoleområdet. Udgiften på børnepasning steg med 11.608 kr. pr. barn. Med ca. 6000 0 – 5 årige er det knap 70 mio. kr. Prisen pr skoleelev steg med 4.881 kr.  Med ca. 13.000 6 – 16 årige giver det 64 mio. Kr. Det er øgede driftsudgifter for alle årene fremefter på 134 mio. kr. Det er sammen med finanskrisen årsagen til, at vi nu kæmper med en alt for lille kassebeholdning. Det var dybt uansvarligt.

Med hjælp fra Venstre i årene fra 2010 og frem er faldet i kassebeholdningen standset, men  på et lavt niveau. Vi har også fået lavet investeringer i udviklingen af vores kommune, men der mangler meget – specielt på infrastrukturområdet. Derfor er ægte driftsbesparelser i fremtiden uundgåelige, hvis vi vil udvikle vores kommune – og det vil vi i Venstre.

Hvis borgmesteren og Mogens Nyholm vil have styr på økonomien og udvikling, så skal man lave budgetforlig med Venstre og ikke Beboerlisten – det er de kolde fakta.

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Hvornår falder pengene ned fra himlen?

Tags: , ,

Hvornår falder pengene ned fra himlen?


Vi var nogle der med en vis skepsis forholdte os til Kasper Fuhrs valgløfter tilbage under valgkampen i 2009, og med god grund. Dengang lovede den gode Fuhr, at hans valgløfter omkring billigere busser og et markant løft i den generelle velfærd sagtens kunne realiseres. Read the full story

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Uansvarlig klynker

Tags:

Uansvarlig klynker


Det er ret utroligt at SF’s  lokale bannerfører, Kasper Fuhr, kan blive ved med sine urigtige påstande om massive nedskæringer. Sandheden er jo at den borgerlige regering i hele sin levetid har øget de offentlige udgifter med mange milliarder kroner. Det man har gjort nu, er at man har standset stigningen – besluttet nul vækst i offentlige udgifter. Read the full story

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Mere  borgmester ærlighed  –  tak

Tags: ,

Mere borgmester ærlighed – tak


Borgmesteren  glæder sig i et større indlæg i Amtsavisen lørdag over det brede budgetforlig for 2011 og frem, som vil have stor betydning for udviklingen  af Randers Kommune.  Jeg vil gerne her bakke op om glæden for de fremtidige virkninger af det meget udviklings  prægede budget, som vi har lavet sammen for 2011 og fremtiden. Det er helt i tråd med  Venstres ønsker.

Mindre enig er jeg med borgmesteren, når han  begrunder besparelserne i budgettet, som har været nødvendige. Read the full story

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Pensionisterne sidder på flæsket

Tags: ,

Pensionisterne sidder på flæsket


»Hvorfor skal pensionister behandles anderledes økonomisk, bare fordi de har en vis alder? Hvorfor skal der eksempelvis være en særlig boligydelse til pensionister eller mimrekort, som giver rabat på offentlig transport til pensionister? Det er Jørgen Søndergaard, direktør for SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, der stiller dette relevante spørgsmål. Read the full story

Lagt på i Debat indlægComments (0)

Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 16. august 2017 to 14. september 2017.