Michael Aastrup Jensen (MF)

 

Om Michael Aastrup Jensen

Michael Aastrup JensenMichael har været aktiv i politik igennem mange år. Men faktisk har Michael lavet meget andet end ’blot’ at være politiker. Udover at have færdiggjort en uddannelse som akademiøkonom har han erfaring fra det private erhvervsliv og har dermed indblik i, hvad der foregår uden for Christiansborgs tykke mure.

Michael færdiggjorde i 1999 uddannelsen som akademiøkonom med speciale i salg fra Det Danske Erhvervsakademi. Allerede inden da var han særdeles aktiv på arbejdsmarkedet, hvor han i en periode fra 1995 og to år frem arbejdede med salg hos F. Salling A/S i Aarhus.

Herefter fulgte en femårig periode som salgs- og marketingskoordinator hos virksomheden ProInfo A/S. Her arbejdede Michael blandt andet med IT-løsninger, hvilket har givet ham en uvurderlig indsigt i, hvordan IT og moderne teknologi kan bruges af både borgere og virksomheder som effektive værktøjer i hverdagen.

Sideløbende med karrieren i erhvervslivet, indledte han for alvor sin politiske karriere i 1997, hvor han blev opstillet til byrådet i Randers og derefter valgt ind med det næsthøjeste stemmetal på Venstres liste. Før det var han fra 14-års-alderen aktivt medlem af såvel Venstre som Venstres Ungdom.

Kombinationen af byrådspolitik og erhvervskarriere i forening, har givet Michael en god fornemmelse for, hvordan man finder gode løsninger på almindelige menneskers reelle problemer. En evne han fortsat benytter i sit hverv som østjysk folketingsmedlem. I 2000 overtog Michael posterne som gruppeformand og politisk ordfører for Venstres byrådsgruppe. Samtidig fik han mulighed for at præge Randers Kommune via en plads i Økonomiudvalget.

Ved byrådsvalget i 2001 oplevede Randers et systemskifte, idet det var første gang siden 1950’erne, at en venstremand kunne sætte sig i borgmesterstolen. Dermed opnåede Michael at blive den yngste borgmester i Danmark nogensinde. En rekord som stadig står ved magt.

Se TV2 Østjyllands udsendelse om Michael i deres serie “Vi ser tilbage” her!

Da daværende beskæftigelsesminister og Venstre-folketingskandidat i Randers-kredsen, Claus Hjort Frederiksen, i 2004 valgte at trække sig som folketingskandidat, besluttede Michael at stille op som kandidat til Folketinget. Han blev valgt uden modkandidater og med enstemmig opbakning fra kredsbestyrelsen.

Ved folketingsvalget den 8. februar 2005 blev han valgt ind i Folketinget med det næsthøjeste antal stemmer af alle Venstres kandidater i Århus Amt. Herefter valgte Michael ikke at genopstille som borgmester og sluttede dermed sin borgmesterperiode den 31. december 2006.

Han genopstillede ved folketingsvalget den 13. november 2007, hvor Michael med 10.532 personlige stemmer blev valgt som nr. 2 af alle Venstres kandidater i Østjylland, samt kom med i top 5 over alle kandidater i Østjylland.

Den 15. september 2011 blev Michael på ny genvalgt til Folketinget med hele 10.280 personlige stemmer. Dermed var det kun spidskandidaten, daværende klima- og energiminister Lykke Friis, som overgik ham blandt partifællerne i Østjylland. Udover Lykke Friis var det kun forhenværende Aarhus-borgmester og nuværende Europaminister, Nicolai Wammen, som opnåede flere personlige stemmer. Dermed kan Michael prale af at være den tredjestørste stemmesluger i hele Østjylland.
Blandt samtlige partiers kandidater i Østjylland var det foruden partifællen Lykke Friis kun den forhenværende Århus-borgmester, Nicolai Wammen, som opnåede flere personlige stemmer end Michael, der således endte på en utrolig flot 3. plads.

Den 18. juni 2015 blev Michael genvalgt til Folketinget med 6.849 personlige stemmer. Det var det tredjebedste resultat for Venstre i Østjylland.

I Folketinget er Michael Venstres udenrigs- og udviklingsordfører, samt medlem af Det Udenrigspolitiske Nævn. Derudover er han næstformand for den danske delegation til Europarådet samt medlem af en række udvalg herunder Kulturudvalget, Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget, Retsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Indfødsretsudvalget.

Michael bor i Assentoft ved Randers med sin hustru Helene Maria og hans lille datter Philippa, hvor han prøver at tilbringe så meget tid som muligt.