Formandens beretning 2014

FORMANDENS BERETNING V/

KOMMUNEFORENINGEN VENSTRE I RANDERS

GENERALFORSAMLING DEN 17.03.14

 

Beretning Iflg. Vedtægterne er det formandens opgave at givemedlemmerne en bred orientering om, hvad der er sket i det forløbne år.
   
INDLEDE

MED SIDSTE ÅRS

AFSLUTNING I MIN BERETNING

NEMLIG  DE 3 MÅL FOR 2013

INFFRIET

 

 

BORGERLIGT STYRE

CLAUS OMANN BORGMESTER

 

DET FORPLIGTER AT VÆRE KANDIDAT –

11 VALGTE TIL RANDERS BYRÅD

GODT GÅET

 

 

HJÆLP TIL PRAKTISK ARBEJDE OG TIL SYNLIGGØRELSE AF KANDIDATERNE

 

 

MÅLENE  INDFRIET:

 

Jeg vil i aften gerne starte med afslutningen på min beretning fra sidste år.

Der havde jeg 3 punkter, som var de vigtigste mål for 2013

Alle 3 mål mener jeg ,vi kan vi kan klappe os selv på skulderen over at have indfriet

 

 1. 1.      mål :

at få et borgerligt styre i Randers Kommune med Claus Omann Jensen som Borgmester

 

 1. 2.      mål: Det forpligter at være kandidat!

 – og det lykkedes at få 11 valgt mod tidligere 9.

Så I har gjort det godt

 

 1. 3.      mål:

hjælp til praktisk arbejde og til synliggørelse af kandidaterne – og hvor er vi heldige her i den borgelige lejr i Randers Kommune, at så mange har meldt sig på banen til at hjælpe

 

 

   
HVORDAN LYKKEDES DET?

STORT FORARBEJDE!

 

 • BORGMESTERKANDIDAT I 2012

 

 

 

 • KANDIDATER OPSTILLINGMØDE

V/VÆLGERFORENINGERNES GENERALFORSAMLING FEB. 2013

 

RANDERS PRIORITERET HØJT PÅ KANDIDATLISTEN.

6 KANDIDATER VALGT

 

 

 

 • HANDLINGSPROGRAM  -FORBEREDT AF RANDERS VENSTRE VEDTAGET

 

5 PUNKTER TIL VALG

 • 1000 nye arbejdspladser
 • Danmarks bedste folkeskole
 • Ældre politik – længst muligt i eget hjem
 • Infra struktur
 • Bedre bosætningsforhold

 

 

 

 • TEMAUDVALG

V/KAREN BRIX ROED

 

 

 

 • KOMMUNALPOLITISK UDVALG under Kommuneforeningen

 

 • FUNDING UDVALG – økonomi

 

 

 • KAMPAGNELEDER OG STØTTER FOR  FOR CLAUS UNDER VALGKAMP.

Jurastuderende, Arne Erikslev, Anders Buhl

 

 

 

 

 • VALGFORBUND MED DF, K, LA

 

ELLERS VAR DET BLEVET KATASTROFALT –

16 NØDVENDIGE

 

 

 • VALGAVIS/PLAKATER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • FORBEREDENDE SAMTALER PARTIER

 

 

 • VALGNAT – RESULTAT-FORHANDLINGER

17358 stemmer – fremgang på 4472 stemmer

 

 

 

 

MÅL: BREDT FORLIG

 

20 STEMTE FOR CLAUS

S MED SENERE

Der ligger et stort forarbejde i at planlægge et valg.

Hvornår startede det hele?

 

Borgmesterkandidaten blev allerede valgt på opstillingsmøde den 28.maj 2012, så vi kunne få en go mulighed for at få ham profileret.

 

Kandidaterne blev valgt på opstillingsmøder ved de 5 Vælgerforeningernes generalforsamlinger  samme aften  den 5. feb. 2013. Der blev i alt opstillet 28 kandidater

 

Belært af erfaring fra valget i 2009, var vi klar over, at der skulle gøres en ekstra indsats for at få Randers by mere blå, så Randers var prioriteret højt på kandidatopstillingslisten ved at få flere pladser øverst.  Det gav bonus idet der mod 2009, hvor kun Louise Høeg blev valgt, nu er 6 kandidater valgt fra Randers Venstre, selvfølgelig hjulpet godt til af borgmesterkandidat effekten.

Randers Venstre havde lavet et forslag til et Handlingsprogram for valget, som derefter kom til høring i Kommuneforeningen og derefter i de 5 Vælgerforeninger.

Herefter blev Venstres politik sammenskrevet mhp. de 5 punkter, vi ville gå til valg på

 • 1000 nye arbejdspladser
 • Danmarks bedste folkeskole
 • Ældre politik – længst muligt i eget hjem
 • Infra struktur
 • Bedre bosætningsforhold

 

 

 

 

En vigtig ting var at få kandidaterne klædt godt på til valgkampen

Den erfarne Karen Brix Roed – tidl. byrådsmedlem for Venstre var tovholder i dette udvalg

 

Kommunalpolitisk udvalg er det udvalg under Kommuneforeningen der arbejder med valgkamp.

 

Ligeledes arbejdede et såkaldt Fundingudvalg med økonomi og muligheder sidst i valgkampen.

 

 

Som noget nyt har vi ved dette valg haft ansat en ung jura studerende som støttede Claus under valgkampen sammen med Arne Erikslev og undertegnede. Derudover har Anders Buhl jo været den store politiske indsparker, som har stillet sig til rådighed for Claus i valgkampen.

 

 

 

Venstre indgik valgforbund med flg. partier: Dansk Folkeparti, Konservativ og Liberal Alliance.

Det er meget vigtigt for at undgå stemmespil, at der er indgået  et så bredt som muligt valgforbund. Vi manglede kun 400 stemmer i at valgforbundet havde fået et mandat mere, men en stor tak til de partier, der deltog i vores valgforbund.

 

Der blev lagt et stort arbejde i at lave en valgavis, som blev godt modtaget hos borgerne.

Derudover blev der sat godt 6000 valgplakater op – og nogen gange både taget ned og op igen – med en større medieinteresse til følge

 

 

 

 

 

 

Inden valget havde både Anders Buhl og Claus Omann gjort et stort stykke arbejde for at få en dialog med de andre partier mhp. fælles fodslag for et Randers i udvikling.

 

På valgnatten fik vi brug for dette forarbejde.

Valgaftenen startede med forhandlinger ved ca. 22. tiden.

Omkring midnat kunne vi se valgresultatet med 17358 Venstre stemmer – det største parti i Randers Kommune. En fremgang med 4472 stemmer i forhold til 2009.

 

Forhandlingsudvalget bestod af Claus Omann,  Karen Brix Roed Anders Buhl og mig selv .

Intentionen var at få så bredt et forlig som muligt, og der var forhandlinger med alle partier.

Hen på morgenen var der 20 som stemte for Claus som kommende Borgmester. Vi havde håbet at få S og SF med, men S fik vi heldigvis med efterflg., og det er vi rigtig glade for.

Det er jo også hvad vælgerne har givet udtryk ved med deres stemmer.

 

7.668 PERSONLIGE STEMMER til Claus

 

 

BORGMESTER CLAUS OMANN JENSEN

01.01.2014

 

 • Bredt samarbejde
 • Frontperson med ny energi og fremsynethed.
 • Store forventninger
 • Ingen problemer – opgaver som skal løses
 • Første 76 dage må du selv fortælle om
Den store stemmesluger var Claus Omann Jensen med 7.668 PERSONLIGE STEMMER

 

Stor dag, da vi gav Claus Borgmesterkæden på den 3. januar.

Vi har jo fra konstitueringsaftenen set, at han magter at samle bredt.

Borgmesteren har den energi og fremsynethed, som der er brug for i Randers og vi forventer alle meget af ham.

Nu har han jo selv sagt, at der er ingen problemer, kun udfordringer, og vi må så se om det holder stik.

Borgmester ikke kun for os, men nu for alle i Kommunen, men vi holder øje med ham J

Du kommer jo selv på senere, hvor du kan fortælle om dine første 76 dage i stolen.

 

 

 

 

REGIONSVALG 2013

 

 

3 pladser tildelt

 

 

 

Jørgen Winther valgt

6104 Randers/12000 ialt

Den 19. november blev der også afholdt Regionsvalg som også er en af Kommuneforeningens opgaver.

 

Vi havde fået tildelt 3 pladser på Venstres opstillingsliste i Region Midtjylland.

Jørgen Winther , Jens Peter Hansen  og Christina Kjærsgård var opstillet.

Jørgen Winther blev valgt med 6104 stemmer fra Randers og i alt godt 12000 stemmer i hele Regionen

Jørgen Winther er valgt til forretningsudvalget og kunstudvalget .

Det Jørgen vil kæmpe for er bevarelse af Regionshospitalet Randers .

Venstre er i Regionen gået fra 11 til 13 mandater.

VU

 • VALGT CHRISTIAN BRØNS

 

 • NY FORMAND

 

 • NY LANDSFORMAND
 

Som noget nyt i Randers er VU blevet repræsenteret i byrådet ved Christian Brøns med et flot valg på 390 stemmer.

VU har også fået ny formand nemlig Kristian L. Madsen.

Vi er også stolte af at vores tidl. VU formand i Randers er valgt til Landsformand Jens Husted

 

EVALUERING AF VALGKAMP

Årsmøde

 

I januar holdt vi vores årsmøde, hvor emnet i år var EVALUERING AF VALGKAMPEN,

VALG:

 • EUROPAPARLAMENTVALG, DEN 25.05.14               

 

KREDSEN KRONJYLLAND: Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs

 • 2 valg: EP + Patentdomstolen.

 

KANDIDAT ALEXANDER AAGAARD FORTÆLLER HEROM SENERE

 

 • Spidskandidat Ulla Tørnæs
 • Ellen Trane Nørby

 

 

 • FOLKETINGSVALG ?

 

2 KREDSE:

 

 

 

 • RANDERS SYD – MICHAEL AASTRUP
 •  
 • RANDERS NORD – ANDERS BUHL

 

 

 

 

VALGTILFORORDNEDE

 • VENSTRE TILDELT FLERE PLADSER PGA. BEDRE KOMMUNALVALG
 • VÆLGERFORENINGERNE S OPGAVE AT FÅ PLADSERNE BESAT

 

 

 

 

 

 

Aldrig er vi færdige med et valg før det næste er på trapperne.

 

Det næste valg vi står overfor er EP valget den 25.05.14, hvor Venstres EU kandidat Alexander Aagaard opstiller for kredsen Kronjylland som omfatter flg. kommuner: Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs.

Der vil være 2 valg denne dag. Dels til EP og dels til Patentdomstolen.

 

Jeg vil overlade emnet om Europaparlamentsvalget til Alexander Aagaard senere i aften

 

I øvrigt er Venstres spidskandidat til EP valget er Ulla Tørnæs.

 

 

 

I øvrigt kan vi jo før vi aner det stå i et Folketingsvalg.

 

I Randersområdet har vi jo 2 opstillingskredse et Syd og et Nord, hvortil vi jo lige har valgt kredsbestyrelser.

Som alle ved, er Michael Aastrup Jensen valgt til folketinget i Randers Syd kredsen. Det har vi stor glæde af, da vi dermed er tæt på Christiansborg.

Randers Nord har på deres opstillingsmøde valgt Anders Buhl- Christensen, som vi jo allerede ved er en ihærdig politiker.

Jeg håber selvfølgelig, at vi får plads til både Anders og Michael ved et kommende valg.

 

 

 

Kommende opgave i Vælgerforeningerne er at finde valgtilforordnede til kommende valg, og da Venstre fik et bedre kommunevalg har vi dermed fået tildelt flere pladser, så der bliver brug for flere folk til valgstederne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANDSPOLITIK – KORT

48 BLÅ BORGMESTRE

 

 

 

 

2 REGIONSFORMÆND

 

 

100 LØFTEBRUD NUVÆRENDE REGERING

 

 

 

VI STÅR FAST PÅ FÆRRE AFGIFTER OG FLERE ARBEJDSPLADSEN

Med i de forlig, vi kan stå inde for

 

 

 

 

 

 

 

 

7 MINISTERHOLD SIDEN 2011

 

På trods af GGI sagen fik Venstre reelt et rigtig godt Kommunal og Regionsvalg, hvor Venstre fik 48 Borgmestre mod tidl. 31. Dvs. over halvdelen er nu blå Kommuner

På landsplan er 767 ud af de godt 1800 der stillede op til kommunalbestyrelserne blevet valgt.

Vi har fået 2 Regionsformænd mod tidl. 1 ud af de 5 Regioner.

 

Venstre har landspolitisk stået sig godt ved at have nogle faste mål modsat nuværende regering, der efterhånden har langt over 100 løftebrud.

 

 

 

Vi arbejder stadig mod færre afgifter og flere arbejdspladser og vi er gået med i de forlig, som vi synes vi kan stå inde for.

 

 

Det er alarmerende efter opgørelsen fra 2013, at kun halvdelen af danskere har job. Hver 5. i den arbejdsdygtige alder er på overførselsindkomst.

Derfor arbejder Venstre på at det skal være mindre attraktivt at være på overførselsindkomst og mindre bøvl og besvær for arbejdsgiverne i deres dagligdag.

En anden ting der forvirrer danskerne er, at nuværende regering med Helle Thorning-Smith i spidsen har præcenteret 7 ministerhold siden de kom til i 2011.

 

 

BUDGET RANDERS KOMMUNE

 • V IKKE MED I 2014, DA VI IKKE KUNNE FÅ FINGERAFTRYK AF VORE MÆRKESAGER MED OVERHOVEDET

 

 • STOR OPGAVE I AT SAMLE ET BREDT FLERTAL I BYRÅDET

 

Skolereform

Skoledebat

 

Som I ved er Venstre ikke med i budget 2014, da vi ikke kunne få nogle fingeraftryk i det på forhånd besluttede budget.

Det bliver en stor opgave at få samlet et bredt flertal for budget 2015, og med de store beslutninger, der nødvendigvis kommer i de kommende år, har vi brug for brede forlig.

Vi ved, der er en skolereform på vej, som skal starte med det nye skoleår. Der er mange gamle skoler og et faldende børneantal.

For at modernisere det Randrusianske skolevæsen, til gavn for de kommende generationer, skal der bruges 700 mio kr. over de næste 10 år. Efter mange og lange skoledebatter i kommunen på alle niveauer er tiden vel moden til snart at tage nogle beslutninger, og dermed er der brug for brede aftaler.

 

 

 

 

 

 

 

NYE MÅL FOR KOMMUNEFORENINGEN I 2014

 • ARBEJDSPLAN 2014-17

 

 • FORNYELSE AF ORGANISATION

 

 • VÆLGERFORENINGERNE SKAL STÅ FOR DEN POLITISKE DEBAT, HVORDAN? –

 GERNE SAMMEN MED BYRÅDSGRUPPE

 

 

 

 

 

På vores sidste bestyrelsesmøde diskuterede vi flg. punkter:

 

 • At få lavet en arbejdsplan fra 2014 til 2017

 

 • Hvordan fornyr vi en organisation?

 

 • Vælgerforeningerne er de centrale enheder, som skal stå for den politiske debat – hvordan får vi mere gang i den sammen med vores byrådsgruppe.

 

MEDLEMSORIENTERING

 

 • MAIL ADRESSER – OPDATERING

 

 

 • MEDLEMSFREMGANG

 

 

 

 • FREMTIDIGE AKTIVITETER
 • Grundlovsmøde
 • Gl. Estrup 24. og 25. maj
 • Den varme Stol
 • Mols Bjerge 11. juni
 • Kronblad- elektronisk x 3
 • Randers Messe er afholdt
Så lidt orientering til jer medlemmer

 

Mest muligt materiale sendes nu ud pr. mail, så derfor er det vigtigt at mailadresser og mobilnr  er korrekte.  Hvis de ændres, skal I give besked til jeres Vælgerforeningsformand.

Vi kan glæde os over i 2013 at have haft en medlemsfremgang på 41 fordelt over hele kommunen.

 

 

Tradition tro holder vi igen et Grundlovsmøde på Hvidsten Kro 5 juni

Hovedtaleren er ikke helt fastsat endnu, men i hvert fald har vi vore 2 folketingskandidater og Borgmester på talerlisten

Gl. Estrup 24. og 25. maj

Randersmesse 15. og 16 februar

Den varme Stol – 4 gange årligt. Pænt besøgt og en hurtig måde at blive opdateret på

Næste arrangement: en tur i Mols Bjerge 11. juni

Vi har fået en positiv opbakning fra erhvervsvirksomhederne til at gentegne annoncer i Kronbladet.

Der kommer en papirudgave ud pr. post. De andre 2 udgaver kommer elektronisk.

TAK FOR SAMARBEJDE ALLE BESTYRELSER

 

 

VÆLGERFORENINGER  HAFT ET STORT ARBEJDE 2013

 

 

 

 

BYRÅD – TAK AFGÅENDE OG NYE KANDIDATER valgte + ikke valgte

 

 

MEDLEMMER

 

EGEN BESTYRELSE – 8 MØDER

 

RANDERS VENSTRE – PRAKTISK I AFTEN

Til slut vil jeg sige en stor tak for samarbejde til alle vore bestyrelser Kredsen, VU, vælgerforeningerne

 

 Vi er en stor og til tider tung organisation, men i et valgår som 2013 skal jeg love for, at vi har haft brug for alle hænder. Det er dejligt at mærke, at vi har 5 velfungerende Vælgerforeninger, der kan samle folk i lokalområderne til at løse deres opgaver og det glæder mig, at I alle 5 formænd er blevet genvalgt.

 

Også en stor tak til den afgående byrådsgruppe og velkommen til de nye  – vi forventer os noget af jer.

Også en  tak til I kandidater, der ikke blev valgt. Jeres stemmer har også været vigtige.

Tak til alle i medlemmer, som dels er her i aften, og dels støtter os når vi har brug for jer.

Endelig en stor tak til Kommuneforeningens bestyrelse, hvor vi i alt har afholdt 8 bestyrelsesmøder i 2013.