Venstre i Randers

Kommuneforeningen Venstre i Randers blev stiftet i foråret 2005. Organisationen består af 5 lokalforeninger, som ligger i og i en cirkel omkring Randers.

BESTYRELSEN:
Bestyrelsen består af 14 medlemmer, heraf 2 VU-repræsentanter og 5 vælgerforeningsformænd. 3 medlemmer vælges hvert år på Kommuneforeningens generalforsamling og derudover deltager de 2 kandidatbestyrelsesformænd fra hhv. syd og nord, 1 repræsentant fra udviklingsudvalget, redaktøren for Kronbladet samt Venstres gruppeformand. Bestyrelsen konstituerer sig senest 3 uger efter generalforsamling.

UNDERUDVALG:
(se under bjælken ”udvalg” mht. medlemmers navne, tlf. nr. og mailadresser)

 • Kommunalpolitisk udvalg
 • Udviklingsudvalg
 • Hverveudvalg
 • Den varme Stol
 • Kronbladet
 • Randers Messen
 • Gl. Estrup
 • Hjemmesiden
 • Valgtavleansvarlig
 • Fjordløb
 • Temaudvalg

OPGAVE:

Kommuneforeningens opgave er primært at varetage de kommunale V-vælgeres interesse og være samlingspunkt for såvel vælgerforeningerne som for de mange vælgere. Derudover er det vigtigt at have en tæt kontakt til Venstres byrådsgruppe. Se i øvrigt vedtægterne nedenfor besluttet på Landsmøde 2006 (§12)

 • Kommunalpolitisk handlingsprogram
 • Beslutning om opstilling af kandidater til kommunalvalg
 • Kampagner forud for kommunalvalg
 • Kontakt til Venstres gruppe i byrådet
 • Koordinator for politiske netværksgrupper
 • Administration af kontingent og medlemsregistrering for vælgerforeninger jf. stk. 2
 • Administration af evt. offentlige tilskud (partistøtte)
 • Kontingentfastsættelse til egen virksomhed, kandidatbestyrelser og regionsbestyrelse
 • Indberetning af vælgerforeningernes medlemstal til landsorganisationen
 • Indbetaling af kontingent til landsorganisationen
 • Valg til kandidatbestyrelser
 • Valg til regionsbestyrelser
 • Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger

Ønskes yderligere oplysninger vedrørende Venstre i Randers, så kontakt mig eller en anden i bestyrelsen.

Konst. formand
Knud Pedersen
Lodsvejen 67, Mellerup
8930 Randers NØ

juknp@udd.dk

Tlf. 21379133

Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 16. august 2017 to 14. september 2017.