Kredsbestyrelser

Som kommune er Randers fordelt på to valgkredse ved folketingsvalg – henholdsvis Randers Nord og Randers Syd. Det betyder, at Venstre i Randers overordnet har ansvaret for opstilling af to folketingskandidater.

Organisatorisk er der nedsat såkaldte kredsbestyrelser, der har ansvaret for at opstille en kandidat og hjælpe denne med at blive valgt.


Kredsbestyrelsen for Randers Nord

Formand Frode Rasmussen, Udbyneder

Navn Adresse Postnr. By E-mail Telefon
Frode Rasmussen Madsdige 6, Udbyneder 8970 Havndal fsrhavndal@gmail.com 25140074
Uffe Færch Christian Winthersvej 44 8920 Randers NV uffe.faerch@email.dk 86408337
22898337
kasserer Gunnar Borgergade 38, Knejsted 8970 Havndal gunnar.kragh@live.dk 30266243
Kragh
Kresten Møller Nedre Vej 77 A, Albæk 8930 Randers NØ metteogkresten@mail.dk 86441185
21405877
Bjarne Riis Parkvej 7, Hornbæk 8930 Randers NV kontor@dynamoen.net 29631932
Nygaard
 
 

Simon Ø. Simonsen er folketingskandidat for Randers Nord.

Mere Danmark, lidt mindre EU, ingen islam forkyndelse!

 

 

 

 

 

 

 


Kredsbestyrelsen for Randers Syd

Kandidatbestyrelse Randers Syd

17.03.2014

Uffe K. H. Andersson Kredsformand Skelvangsvej 91 8920 Randers NV ua@webspeed.dk 86418579
29635099
Lars Bronst Kreddsnæstformand Jernbanegade 6G, 1 8900 Randers C lars.bronst@privat.dk 20234234
Mathias Tvenstrup Kredskasserer Dådyrvej 6, Kristrup 8960 Randers SØ tvenstrup95@gmail.com 23414291
Henning Brøgger Bestyrelsesmedlem Karlsbergvej 95 8940 Randers SV bg.elektronik@mail.dk 86448856
Henning Danielsen Bestyrelsesmedlem Ølstvadbrovej 64 8940 Randers SV vildsvin@post12.tele.dk 86447213
Cecilie Brøns Christensen VU repræsentant Bakke allé 4 8920 Randers NV cbc-96@hotmail.com
kontakt@vu.dk
20644305
Jonas Ottow VU repræsentant Egebakken 1 8870 Langå jonas.ottow@gmail.com 23964375
Michael Aastrup Jensen Folketingsmedlem Toldbodgade 18 8930 Randers NØ michael.aastrup@ft.dk 33374522
Christians Brøns Koordinator Fyensgade 10, 3 tv. 8900 Randers C christians.brøns@ft.dk 61623427

 

Michael Aastrup Jensen (MF) er folketingskandidat for Randers Syd.

Michael Aastrup Jensen - medlem af Folketinget

Michael Aastrup Jensen – medlem af Folketinget

Michael blev valgt som ny folketingskandidat i Randers på et opstillingsmøde, onsdag den 17. november 2004, hvor han blev valgt uden modkandidater og med opbakningen af en enig kredsbestyrelse.Ved det følgende folketingsvalg den 8. februar 2005 blev Michael valgt ind i folketinget med næstflest stemmer af alle Venstres kandidater i Århus Amt. Michael valgte efter han blev folketingskandidat ikke at genopstille som borgmester og sluttede dermed sin borgmesterperiode den 31. december 2006.

I Folketinget er Michael udpeget som Venstres kultur og IT-ordfører og formand for den Danske delegation til Europarådet. Han er desuden medlem af følgende udvalg i Folketinget: Europaudvalget, Videnskabsudvalget, Udenrigsudvalget og Boligudvalget.

Du vil kunne læse mere om Michael Aastrup Jensen’s på hans hjemmeside