Øvrige KV13 kandidater

Venstre stillede med et hold på 28 energiske kandidater til KV13 – 11 af disse blev valgt. Herunder er de 17, der ikke nåede op på de ca. 285 personlige stemmer, der var nødvendigt for at få plads i Byrådet. Klik på Mere? i nederste højre hjørne i de enkelte bokse for at læse om, hvad de enkelte kandidater især vil arbejde med.

Marianne Høj Madsen
Kategori:Byrådskandidater
E-mailmhm@randers.dk
Adresse:
 • Elmegårdsvej 3, Asferg
By:
 • 8990 Fårup
Årgang:
 • 1956
Stilling:
 • Klinikassistent
Telefon:
 • 86 44 30 98
 • Jeg bor i Asferg er gift og har fire børn samt 4 børnebørn.
 • Jeg arbejder som klinikassistent ved Den Kommunale Tandpleje.
 • Medlem af Randers Byråd
 • Medlem af Sundhed- og ældreudvalget samt Børne-ungeudvalget.
 • Medlem af Handicapudvalget
 • Medlem af Menighedsrådet i Asferg
 • FDF'er i Ø.Bjerregrav
 • Bestyrelsesposter på Nørbæk Efterskole og Kollektivhuset i Randers
POLITIK
 • Valgfrihed for ældre medborgere så der skabes mulighed for en tryg og værdig alderdom . "De ældre er gamle nok til selv at bestemme"
 • Sikre inddragelse af aktive ældre i lokalsamfundet - det skal være nemt at være frivillig - de frivillige er aktive medspillere i samfundslivet på alle alderstrin.
 • Tilbud til borgere med specielle behov skal have indhold og give mulighed for et værdig og indholdsrigt liv.
 • De kommunale arbejdspladser skal opleve synlig ledelse for at give trivsel og arbejdsglæde. Der skal sættes fokus på medarbejdernes trivsel og sundhed med målrettede sundheds projekter.
Erik Blok Andersen
Kategori:Byrådskandidater
E-mailuggelhuse@gmail.com
Adresse:
 • Bygaden 15, Uggelhuse
By:
 • 8960 Randers SØ
Årgang:
 • 1960
Stilling:
 • Tilkalde Vikar på skoler
Telefon:
 • 24 25 89 25
Mine 11 svar på DR KV13
 • 53 år, gift, 3 børn.
 • Tilkalde Vikar på skoler.
 • Fritid, familie, musik.
POLITIK
 • Gøre en forskel.
 • Randers midtby skal være et spændende sted at komme.
 • Styrke Randers opland.
 • Tiltrække virksomheder.
 • Lave en grøn Kommune.
 • Optimere skolerne
Jørgen Kirk
Kategori:Byrådskandidater
E-mailkirkfamilie@tdcadsl.dk
Adresse:
 • Mariagervej 424, Hastrup
By:
 • 8981 Spentrup
Telefon:
 • 20 22 79 81
Mine svar til Din Avis
Jeg er 59 år gammel og arbejder som selvstændig (ejendomme). Født og opvokset i Spentrup og har altid arbejdet i området.
Benny Højholt
Kategori:Byrådskandidater
E-mailbenny@hojholt.dk
Adresse:
 • Bymarksvej 3, Stevnstrup
By:
 • 8870 Langå
Årgang:
 • 1971
Telefon:
 • 27 26 96 42
Mine 11 svar på DR KV13 Besøg min hjemmeside Følg mig på Facebook
 • Jeg er født den 16. december 1971 i Fløjstrup (den mellem Randers og Mørke), som den sidste i rækken af 2 brødre og en storesøster
 • Jeg er gift med Jette, og har været det siden 1997, som var samme år vi flyttede til Stevnstrup.
 • Vi har sammen Kristian og Jonas på henholdsvis 12 og 15 år.
FRITIDSHVERV
 • Nuværende Hovedformand for IF Alliancen
 • Medlem af skolebestyrelsen – Munkholmskolen 2010-2013
 • Formand for badmintonafdelingen. – IF Alliancen – 2010 – 2013
 • Kasserer og fungerende formand for fodboldafd. – IF Alliancen – 2004 – 2007
 • Bestyrelsesmedlem af fodboldafdelingen. – IF Alliancen – 2003 – 2004
 • Derudover bruges min fritid bruges på, familien, hund, løb, badminton.
POLITIK ATTRAKTIVT BOSÆTNINGSOMRÅDE
 • Jeg mener det er vigtigt at arbejde for at bevare Stevnstrup og Langå som fortsatte attraktive bosætningsområder. Både for nye og eksisterende, børnefamilier, singler, ældre og unge.
 • Det er samtidigt vigtigt for mig at sikre at der også tages lokale hensyn. Hensyn til natur, erhverv, infrastruktur, børn, skole, borgere m.m.
 • Det er dog ikke kun Stevnstrup og Langå der har brug for en lokalpolitiker der også tænker landområderne med i Kommunal planlægning. Derfor skal jeg bruge den erfaring jeg har fra mit lokalområde til at kunne servicere de landdistrikter og landsbyer der ikke er så heldig at have en lokalpolitiker at “rykke” i.
SAMARBEJDE MELLEM KOMMUNEN OG BORGERNE
 • En effektiv udviklingsplan kræver at samarbejdet mellem borger, kommunal forvaltning samt politikere udvikles og forbedres.
 • Kommunal sagsbehandling skal gives muligheden og råderummet til at bevæge sig ud over minimums opfyldelse af lovgivningen, til også at indeholde en vis grad af service og sund fornuft, så oplevelsen blandt borgerne forbedres. Vi skal alle op i helikopteren for at få overblikket.
 • Jeg skal sammen med Venstre bruge et flertal i byrådet, til bl.a. at give kommunens medarbejdere de rette værktøjer, så de også føler sig rustet til gå i helikopteren. Dette skal ske gennem vores politik samt opbakning til en fælles indsats.
 • Husk! denne mulighed skal iværksættes for alle områder i Kommunens sagsbehandling overfor os borgere.
ERHVERVET SKAL VÆKSTE KOMMUNEN
 • Det eksisterende erhverv i området skal bruge deres lokale byrådspolitikere til at informere om kommunen gør det godt nok, og hvad der skal til for at det stadig er attraktivt for erhvervet at blive i lokalområdet.
 • Vi skal udnytte det unikke potentiale Randers by har ift. infrastruktur (motorvej, havn, jernbane m.m.). Randers Kommune ligger pt. på en 67. plads af mest erhvervs-venlige kommuner.
 • Det er simpelthen ikke godt nok. Med den placering Randers har ift. infrastruktur, natur og tilbud til nytilflyttere, burde dette billede være anderledes.
 • Skaber vi vilkårene for at virksomhederne igen vil være interesseret i at etablere sig og blive i Randers Kommune, så har vi medarbejderne og de perfekte rammer og områder til bosætning af eventuelle tilflyttende medarbejdere.
 • Det kræver hårdt arbejde, nye tilbud og muligheder gennem dialog med de eksisterende og nye virksomheder.
Jørgen Schmidt
Kategori:Byrådskandidater
E-mailschmidt.cykler@webspeed.dk
Adresse:
 • Mimersvej 46
By:
 • 8920 Randers NV
Årgang:
 • 1945
Stilling:
 • Selvstændig
Telefon:
 • 25 39 26 42
 • 68 år, gift, selvstændig erhvervsdrivende.
 • Frivillig leder i sporten. Formand for Randers Cykleklub af 1910
 • Ambassadør for turismen i Randers
 • Cykelambassadør i Cykelby Randers
 • I Sygeforsikringen Danmarks repræsentantskab
 • I Danmarks Cykle Unions repræsentantskab
POLITIK
 • Fremme bosætningen i Randers
 • Tiltrække nye virksomheder/arbejdspladser til Randers
 • Arbejde for tålelige forhold for ældre svage
 • Forbedre folkeskolen, bedre læring, vedligeholde eller bygge skoler
Jens Nørager
Kategori:Byrådskandidater
E-mailjens@oebe.dk
Adresse:
 • Stangerumvej 1, Ø. Tørslev
By:
 • 8983 Gjerlev
Årgang:
 • 1966
Stilling:
 • Selvstændig, Østjysk Bolig- og Erhvervsudlejning
Telefon:
 • 29 90 39 03
Jeg er selvstændig og driver et boligudlejningsfirma, Østjysk Bolig- og Erhvervsudlejning, som udlejer boliger og erhvervslejemål i Randers Kommune.
Knud Pedersen
Kategori:Byrådskandidater
E-mailheste@elromail.dk
Adresse:
 • Lodsvejen 57, Mellerup
By:
 • 8930 Randers NØ
Stilling:
 • Uddannelseskonsulent, Jordbrugets Uddannelser
Telefon:
 • 21 37 91 33
 • Bosat i Mellerup på ejendom med islandske heste, gift og far til 2 piger på 25 og 20.
 • Formand for Mellerup Fri og Efterskole
 • Formand for LAG Randers
 • Bestyrelses medlem, Mellerup Bylaug
 • Styregruppen  NaturPark Randers
 • Tidligere formand for Venstre Nørhald-Havndal
POLITIK Landdistriktsudvikling. Betydningen af at vi i Randers kommune har både en aktiv by og et spændende landdistrikt der begge er placeret i en fantastisk natur giver positive udfordringer. Randers kommune lever af og for borgerne. Vi skal ikke arbejde og bo i Randers by alle sammen, derfor skal der ske en fastholdelse og opgradering af landdistriktet med attraktive bosætningsmuligheder. Dette sker ikke uden beskæftigelsesmuligheder og en god infrastruktur. Højhastighed til alle. Specielt i landdistriktet er erhvervsmulighederne afhængig af at have hurtige og sikre forbindelser via mobilnet og bredbånd, men også vores børn skal benytte dette i deres uddannelse. Kommunen skal tage ansvar for dette i et samarbejde med regionen. Uddannelse. Er det bærende element for Randers Kommune, vi ligger under landsgennemsnittet og det er derfor bydende nødvendigt at der tages alvorligt fat på emnet. Vi skal tage fat helt fra daginstitutionerne, børnehaverne, folkeskolen, ungdomsuddannelserne og skabe forhold for de studerende der ønsker at tage universitetsuddannelser, så de kan blive boende i Randers. Vi skal arbejde med nærhed til de små og faglighed for de store. Seniorerne . Det at blive ældre betyder også andre muligheder, vi skal planlægge med at flere ældre er ressource stærke og selvhjulpne. Der skal gives muligheder men også ydes en hurtig og nødvendig indsats til de der har behovet. Et lokalt engagement med helheden i øjenhøjde.
Martin Faber Jensen
Kategori:Byrådskandidater
E-mailfaber.randers@hotmail.com
Adresse:
 • Ved Volden 4
By:
 • 8900 Randers
Årgang:
 • 1982
Stilling:
 • Historiker samt lærervikar
Telefon:
 • 27 20 09 82
Mine 11 svar på DR KV13 Besøg min hjemmeside Følg mig på Facebook
Jeg hedder Martin Faber Jensen og er 31 år gammel. Jeg er opvokset i Råsted - 8 km nord for Randers. I 1997 flyttede jeg til Randers, hvor jeg har boet forskellige steder i Nordbyen. I dag bor jeg i centrum af Randers sammen med min kæreste Stine. Jeg er uddannet Cand. mag. i historie og arbejder som lærervikar med tilknytning til Nørrevangsskolen. Jeg er på landsholdet i styrkeløft og stiller op for A.K. Frem, hvor jeg også fungerer som afdelingsformand og træner. Min motivation for at gå ind i byrådspolitik er, at jeg ønsker at hjælpe andre mennesker og gøre noget godt for Randers kommune! Hvis der skal være råd til både at udvikle kommunen og forbedre forholdene for de svageste grupper, så kræver det, at vi får styr på økonomien. Det er derfor vigtigt, at vi får forbedret betingelserne for at drive erhvervsvirksomhed. Jeg mener, at økonomisk vækst og skabelse af nye arbejdspladser er selve forudsætningen for bedre velfærd. POLITIK
 • Flere arbejdspladser til Randers kommune.
 • Tryghed og omsorg for dem, der ikke kan klare sig selv.
 • Udvikling i byen og på landet.
Jette Skjødt Rosenkilde
Kategori:Byrådskandidater
E-mailrosenkilde@youmail.dk
Adresse:
 • Jernbanegade 12B,
By:
 • 8900 Randers C
Årgang:
 • 1966
Stilling:
 • Financial Controller
Telefon:
 • 31 31 79 20
Mine svar til Din Avis Mine 11 svar på DR KV13 Følg mig på Facebook Følg mig på Twitter
Jeg er 47 år gammel – og er født og opvokset i Randers. Jeg er privat gift med Søren og sammen har vi tre skønne børn. Er uddannet salgs- & marketingsassistent samt bogholder– og har igennem mange år beskæftiget mig med diverse kontor- og salgsjob. I perioden fra 1999 til 2009 har jeg dog været tilknyttet fitnessbranchen på højeste plan i Randers, som instruktør, souschef og bogholder. Var i 2013 en del af Serviceholdet på Team Rynkeby Østjylland, der kører fra Århus til Paris til fordel for BørneCancerFonden – og skal i 2014 deltage som rytter. Jeg har været aktivt medlem af Venstre i Randers siden 2011 – og blev i marts 2012 valgt ind i Kommuneforeningen, hvor jeg frem til december har haft den ære at arbejde som sekretær for Kommuneforeningen og Kommunal Politisk udvalg. Nu har jeg valgt at stille mit kandidatur til rådighed for Venstre i Randers ved Kommunalvalget 2013.  POLITIK
 • Mine visioner for Randers, er at vi får et mere synligt og levende
 • Byråd, hvor den nye informationsteknologi bør benyttes til at inddrage byens borgere mere direkte i de politiske beslutninger…
 • Jeg vil lytte og samle – for jeg vil ét Randers…
 • Randers by og omegn skal sikres gode udviklingsmuligheder – og det har et folkevalgt byråd et særligt ansvar for.
 • Randers skal være en god by at arbejde, bo og leve i.
 • Vores udbud af familie-, kultur-, fritids- og sportsfaciliteter skal være varieret i såvel by som land.
 • Vi skal skabe et fleksibelt arbejdsmarked, hvor det skal kunne betale sig at arbejde, at uddanne sig og at deltage i aktive tilbud frem for at være på passiv forsørgelse.
 • Vores pensionssystem skal give vores ældre borgere mulighed for en fleksibel pensionsalder og gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Målet for vores ældre medborgere må være, at de skal blive længst muligt i eget liv. Vi spørger de ældre i Kommune: Hvad vil du gerne kunne i dit eget liv igen – og hvordan kan vi hjælpe dig med at opnå det ?
 • Vi skal sikre, at skatteydernes penge bruges bedst muligt. Vi skal forene social tryghed med størst mulig frihed og selvstændighed for den enkelte borger. Frit valg skal sikre borgerne retten til at vælge den service, der passer dem bedst… Det handler om Respekt for den enkelte, ansvar for eget liv….
 • Det er for mig vigtigt, at udvikle Randers Kommune, således at vi som borgere kan stimulerer og inspirerer hinanden – og igen gør Randers kendt på landkortet.
 • Hvis du med din stemme viser mig tillid, så vil jeg behandle den med respekt og efter bedste evne og overbevisning arbejde for vækst og udvikling i ét Randers.
 
Peter Gregersen
Kategori:Byrådskandidater
E-mailbaekholm@paradis.dk
Adresse:
 • Bækvejen 12, Haslund
By:
 • 8940 Randers SV
Årgang:
 • 1969
Stilling:
 • Elektriker
Telefon:
 • 21 29 10 99
Jeg er elektriker, 44 år og bor sammen med min kone og vores 3 børn i Haslund. Jeg har trådt både mine barne- og voksensko i lokalområdet, med skolegang, læreplads, fodbold, og engagement i ungdomsskolen i Vorup. I 8 år arbejdede jeg på togfabrikken Scandia med (IC3/IC4) Jeg stiller op til kommunalvalget, da jeg mener Randers Byråd trænger til ny energi og medlemmer, der er løsningsorienterede. Så bevar jordforbindelsen og vælg en mand, der kan sætte strøm til byrådet. At få noget, der ikke virker, til at virke, kender jeg fra min dagligdag som elektriker. Det kan direkte overføres til den nuværende situation i Randers Byråd. Som ny kandidat skal jeg ikke komme og påstå, at jeg ved alt om alting. Men mine mærkesager er klare og til at forstå: Vækst i både land og by Vi skal til alles bedste skabe flere arbejdspladser gennem bedre betingelser for erhvervslivet. Den lokale overfortolkning af nationale krav til miljøgodkendelse af virksomheder skal fjernes, da den koster et hav af arbejdspladser. Arbejdspladser, der går til andre kommuner eller helt ud af landet. Randers Kommune har også brug for en aktiv klimasikring, så vi undgår tab ved oversvømmelse af kloaksystemer og vandløb. Midtbyens handels- og butiksliv har brug for en hjælpende hånd. En af mulighederne hedder 2 timers gratis parkering, så borgerne ikke føler, de bliver straffet økonomisk af kommunen for, at handle i byens butikker. Men samtidig skal vi også huske, at der findes et liv udenfor Randers’ byskilte. Vi er en sammensat kommune af by og land. Det skal vi være stolte af og have respekt for. Danmarks bedste folkeskole Randers Kommune skal sætte sig som mål, at få opbygget den bedste folkeskole i Danmark – hverken mere eller mindre. Både elever og lærere skal have bedre rammer. For det er grundstenen til, at vores børn kan få lært noget og få en uddannelse. Det gælder både håndværkere, teknikere, ingeniører, handelsfolk, sygeplejersker, læger og undervisere. Flere borgere til byen Der skal være øget fokus på, at tiltrække nye borgere til hele Randers Kommune. Vi har det hele, lidt til og meget mere – vel at mærke til priser, der er langt mere attraktive end i mange af vores nabokommuner, mod syd. Men vi har forsømt, at fortælle det – og nu, er det på tide. Fleksible daginstitutioner Daginstitutionerne skal tilpasses, så de afspejler det arbejdsmarked, der er virkelighed i dag. Hvis vi vil have vækst, flere borgere og en dynamisk kommune er det en simpel nødvendighed, at vi også her udviser den fleksibilitet, der er nødvendig for, at kunne agere som et moderne samfund.  Bevar jordforbindelsen – og stem en håndværker i byrådet...    
Jim Davidsen
Kategori:Byrådskandidater
E-mailjim.davidsen@mail.dk
Adresse:
 • Borgergade 8 a
By:
 • 8870 Langå
Årgang:
 • 1958
Stilling:
 • Key Account Manager v/ Frellsen Kaffe
Telefon:
 • 86 46 24 64
Mine svar til Din Avis Mine 11 svar på DR KV13 Følg mig på Facebook
 • Alder 55. Gift med Inga Davidsen, har været sekretær Langå lægehus 35 år.
 • Boet i Langå siden 1962.
 • Arbejde: Key Account Manager v/ Frellsen Kaffe, ansættelse 33 år.
 • Har, eller deltager i bestyrelsesarbejde: Langå Idrætsklub, Langå Idrætscenter, SIKR Randers, Kulturhuset Langå, Vestpark festivalen
Politiske tillidsposter
 • Byrådsmedlem Langå kommune 5 år. Medlem af kulturelt udvalg, Langå.
 • Medlem af Venstres kommuneforenings bestyrelse.
 • Medlem af Venstres lokal bestyrelse.
 • Doms og Nævninge mand v/ Vestre landsret
POLITIK Randers Kommune , indsatsområder:
 • Økonomisk ansvarlig politik, sætte tæring efter næring med budgetterne.
 • Aktiv synlig erhvervspolitik, der kan tiltrække nye produktion og videns baseret virksomheder til området.
 • En modernisering af vores skole struktur: En forenklet ledelses organisation, Opkvalificering af undervisningen med flere timer til eleverne, Opgradering af lærernes uddannelses niveau, flere kateter timer, Sanering af skolebygningsstandarden – Færre men teknisk bedre skoler.
 • Bedre infrastruktur, med udvidelse af trafikforbindelse over Randers Fjord.
 • Kulturpolitiske tiltag, der kan sætte Randers på Landkortet.
Fokusområder Langå/ Stevnstrup
 • En forsat udvikling og styrkelse af Langå og Stevnstrup skolerne, hvor overbygningen skal bevares, da der er stor bosætningsvækst, med et pænt befolkningsunderlag.
 • Styrkelse af små erhverv og detail butikkers overlevelse, for den lokale sammenhængskraften.
 • Styrkelse af det lokale idrætslivs vilkår, hvor dette er nødvendigt.
 • Gennemførelse af ny omfartsvej v/ Langå bro, over banen til Gydevejs rundkørslen.
 • En fastholdelse af og økonomisk støtte til Langå kulturhus vedvarende udvikling
Simon Ø. Simonsen
Kategori:Byrådskandidater
E-mailsos@simonsen.mail.dk
Adresse:
 • Vester Boulevard 17
By:
 • 8920 Randers NV
Årgang:
 • 1955
Stilling:
 • Direktør
Telefon:
 • 40 30 65 83
Jeg er 58 år, gift med Dorthe Storgaard, sammen har vi 2 voksne børn og bor i Randers NV. Jeg har ejerledet følgende virksomheder med udvikling, produktion og markedsføring på eksportmarkederne i Europa, USA og Mellemøsten/Asien:
 • Verikon Furniture A/S (møbler) i Øster Tørslev, 1982-2009
 • Danalight A/S (belysning) i Randers, 1996-2010
 • Strictly Design A/S (designvirksomhed) i Randers, 2008-2011
 • Verikon z.o.o. (salgsselskab møbler) Polen, 2011-
Bestyrelseserfaring bl.a. fra:
 • Boligforeningen ”Himmerland” Aalborg
 • Grønhøjskolen i Øster Tørslev
 • Børnehaven “Solstrålen”
 • Nørhald Erhvervsråd
 • Brancheorganisationen DANSK MØBELINDUSTRI (DMI), København
Mærkesager:
 • Infrastruktur
 • Energi
 • Beskæftigelse
 • Erhvervsliv, offentlig og privat
     Slogans:
 • INTELLIGENTE,  FARTSÆNKENDE TRAFIKLYS I BYERNE! Bedre og billigere end brosten og bump.
 • BILLIGERE KOLLEKTIV TRAFIK FOR UNGE UNDER UDDANNELSE! Sikre de unge i lokalsamfundet.
 • SPAR PÅ VINDMØLLER! Afregningspriser til vindmølleejerne er for lukrative og bør sættes ned.
 • ORDENTLIG OMSORG FOR TRÆNGENDE! Varme hænder, varme ledere.
 • ORDENTLIG UDVIKLING PÅ SKOLEOMRÅDET!
 • INGEN HULLER PÅ VEJE OG CYKELSTIER!
 • KRIMINELLE BANDER UD AF KOMMUNEN!
 • FOR NATURENS SKYLD - PANT PÅ TYSKE DÅSER!
 • BEDRE VILKÅR FOR ERHVERV!
     
Lars Bronst
Kategori:Byrådskandidater
E-maillars.bronst@privat.dk
Adresse:
 • Jernbanegade 6G
By:
 • 8900 Randers C
Årgang:
 • 1968
Stilling:
 • Key account manager
Telefon:
 • 87 10 02 33
Mine svar til Din Avis Mine 11 svar på DR KV13
 • Sælger hos Glud Vin.
 • Interesseret i sport og dyrker en del selv.
 • Lystfisker
POLITIK 
 • Interesseret i Arbejdsmarkedet i Randers
 • Randers City
 • Infrastrukturen i Randers
 • Havnen i Randers
Kasper Nissen
Kategori:Byrådskandidater
E-mailkasper@nissen.dk
Adresse:
 • Egebakken 1
By:
 • 8870 Langå
Årgang:
 • 1979
Stilling:
 • Uddannelseskonsulent, Tradiums erhvervsafdeling
Telefon:
 • 25 62 55 04
Mine 11 svar på DR KV13 Følg mig på Facebook Følg mig på Twitter
 • Jeg er 34 år og bor i Langå med min hustru og tre børn.
 • Jeg arbejder som uddannelseskonsulent i Tradiums erhvervsafdeling
POLITIK
 • Alle borgere skal have mulighed for at leve et godt familieliv med et godt job, og mulighed for kulturelle oplevelser i nærmiljøet.
 • En skole der giver børn og voksne mulighed for at klare sig i fremtidens samfund, hvilket betyder højere faglighed for underviserne og ledere.
 • Øget fokus på uddannelse gennem en folkeskole som har fokus på nærhed for de mindste og faglighed for de største
 • En udbygning af de videregående uddannelsestilbud der findes, da de skal sikre at vi fortsat har den arbejdskraft, som skal tiltrække nye arbejdspladser
 • Vi skal være kendt som kommunen med de mange oplevelser for hele familien, samt en blomstrende og inspirerende detailhandel, derfor er det vigtigt at vi giver erhvervet den nødvendige fokus og den støtte, som det har brug for.
 • Vi skal som kommune, gennem bedre service, give vores dygtige og innovative erhvervsliv endnu bedre muligheder for at skabe nye arbejdspladser, til gavn for alle
 • Vi skal sikre, at vi bliver den foretrukne kommune, ikke bare at bo i, men også tilflytte. Vi skal være den forstad til Århus, som alle ønsker at være en del af.
 
Jesper C. Ohlrich
Kategori:Byrådskandidater
E-mailjesper@m-e-k.dk
Adresse:
 • Hobrovej 112, st.th.
By:
 • 8920 Randers NV
Årgang:
 • 1981
Stilling:
 • Uddannelseschef
Telefon:
 • 40 76 64 04
Rasmus G. Lynge
Kategori:Byrådskandidater
E-mailrgl@rgl.dk
Adresse:
 • Bækkevej 30, Harridslev
By:
 • 8930 Randers NØ
Årgang:
 • 1978
Stilling:
 • Advokatfuldmægtig, cand. Jur.
Telefon:
 • 27 79 89 69
Jeg er 35 år (årgang 1978), gift, ingen børn med et barn på vej, og bor i Harridslev. Har en baggrund fra forsvaret, men er uddannet cand. merc. jur. og cand. jur. Er advokatfuldmægtig i et herværende advokatfirma. Er også uddannet fodboldtræner og er ved at færdiggøre er ved at færdiggøre DBU A licens. Er med i Randers FC´s netværk. Har tidligere været VU formand i Grenå (1996). POLITIK
 • Udviking og vækst i erhvervslivet
 • Sport og fritid
Ole Hansen
Kategori:Byrådskandidater
E-mailmail@jahbag.dk
Adresse:
 • Høvejen 1 A , Vorup
By:
 • 8940 Randers SV
Stilling:
 • Project manager
Telefon:
 • 27 52 04 83
Jeg er 48 år, og bor i Vorup sammen med min kone Charlotte., som er sygeplejerske på Regions Hospitalet, sammen har vi 3 døtre. Er ansat som Global Operation Manager hos Siemens Windpower i Brande. Tidligere bestyrelsesmedlem i Vorup FB, Forberedelsesskolen, Randers Erhvervs- og Udviklingsråd mv. Verdens bedste skole Ambitiøst - ja, vi skal sætte store mål for udvikling af vores skoler. Nærhed og tryghed for de små elever, og stor faglighed for de store elever. Vi skal have stolte lærer og styrke skole og hjem samarbejdet.  Klog Kommune Byens væsentligste råstof er dig og mig. Jeg vil arbejde for styrkelse af uddannelsesniveauet i Randers. Vi skal sikre at flere unge får en uddannelse, og at der kommer yderligere uddannelser til byen.  Erhvervsliv i udvikling  Virksomhederne skal have de bedst mulige rammer. Styrkelse af samarbejdet imellem kommune, erhvervsskoler og erhvervslivet. Jeg vil støtte iværksætterne, - de skaber fremtidens arbejdspladser.  Aktiv fritid Bedre vilkår for idrætsforeninger og fritidsorganisationer i Randers Kommune. Et område som berører os alle, og som er vigtig for specielt de unges sundhed og sociale liv.