Tilhører kategorien | Diverse

Vi går da ind for vindmøller, men…

Alt tyder på, at et stort flertal i byrådet via revision af vindmølleplan reelt vil blokere for al udbygning af vindkraft på nær området ved Overgaard. Det betyder bl.a., at Binderup-projektet – til trods for at dette projekt er tilpasset særlige Randers vilkår defineret af Venstre og Dansk Folkeparti – ikke kan gennemføres.

Sagde nogen løftebrud? Kommunens image er som bekendt faldet med 10 pladser ift. sidste år, så vi nu er nede som nr. 74 på DI’s rangliste.

Binderup projektet er på alle parametre bedre, end de projekter, som Randers Byråd tidligere har sagt ja til:

Projektet styres og ejes lokalt. Der er dannet en lokal lodsejergruppe (14 lodsejere), alle bosat i området, der omkranser projektet. Almindelige, private borgere, der har vist vilje og mod til at påtage sig en del af det konkrete arbejde med at få den nødvendige grønne omstilling af Danmarks energiforsyning til at blive til virkelighed.

Projektejere vil give økonomisk støtte til lokale aktiviteter via fond med indskud på 100.000 kr. pr. vindmølle, der sammen med et årligt bidrag fra de enkelte vindmøller vil udgøre et ”Energi- og Udviklingsfond”, hvorfra der årligt efter vindmøllernes første års drift udloddes midler til aktiviteter i lokalområdet.

Afstand til naboer: Lovkravet er 520 m – ved Binderup er der ingen naboer indenfor 910 m.

Naboklager: I forhold til det reviderede projekt med 5 møller er der 5 klagere indenfor 1.000 m og 13 klagere fra 1.000-1.500 m. I høringsfasen for det tidligere projekt med 7 stk. 150 meter høje vindmøller indkom der 56 individuelle høringssvar og 1005 underskrifter – heraf 149, der ikke har adresse i Randers kommune. Dvs. reelt set vil langt de fleste klagere ikke blive generet af vindmøllerne, der ej heller ødelægger landskabet: Ingen har påberåbt sig ifm. netop vedtagne Temaplan for det åbne land, at området skulle være af særliglandskabelig interesse.

Tryghed mod stavnsbinding: Projektejerne tilbyde naboer i en afstand op til 1000 m fra vindmøllerne at købe deres ejendomme, hvis det viser sig, at de ikke har lyst til at blive boende efter projektets realisering. Opkøb baseres på 2 uvildige ejendomsmægleres vurdering af ejendommens salgsværdi og projekt-ejer forbeholder sig herefter ret til at handle ejendommen videre med klausul for evt. vindmøllegene. Eventuelt allerede tildelt for Værditab vil blive modregnet i salgsværdien.

Kan nogen forklare eller vil forsvare, hvorfor byrødder siger nej til Binderup?

Indlægget skrevet af:

- som har skrevet 192 indlæg på Venstre i Randers.

Medlem af byrådet (V) Asfergvej 13, Hvidsten. 24 48 16 04 kontakt@jenspeterhansen.dk


Kontakt forfatter
Kommentér dette indlæg

Du skal være logged ind for at kommentere.

Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 16. august 2017 to 14. september 2017.