Arkiv | Pressemeddelelser

Aastrup genudpeget til vigtig ordførerpost

Aastrup genudpeget til vigtig ordførerpost

Venstres lokale folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen er ovenpå omdannelsen af regeringen blevet genudpeget som Venstres udenrigsordfører. Det skete på Venstres konstitueringsmøde på Christiansborg i dag, tirsdag d. 13. december.

”Jeg er enormt glad for den tillid Venstres folketingsgruppe udviser ved at genudpege mig til en af de vigtigste ordførerposter overhovedet. Udenrigspolitik fylder meget, navnlig i en tid, hvor verden er blevet mere usikker. Vi kan ikke længere vide os sikker på, at USA bare klarer ærterne for os, nu hvor Donald Trump er blevet præsident, og samtidig er Rusland på ny begyndt at rasle med sablerne. Det kræver en robust dansk udenrigspolitik, hvor vi har fokus på danske interesser, f.eks. i forhold til at undgå nye flygtningestrømme mod EU og Danmark. ” – udtaler Michael Aastrup Jensen, MF (V)

Michael Aastrup Jensen fortsætter ligeledes som Venstres udviklingsordfører og som medlem af det vigtige udenrigspolitisk nævn, samt i udenrigsudvalget, retsudvalget, forsvarsudvalget og kulturudvalget.

”Udvalgsarbejdet er utroligt vigtig, og det er også i udvalgene, at man har muligheden for at sætte lokale sager på dagsorden. I kulturudvalget har jeg kæmpet for støtten til de østjyske kulturinstitutioner Fregatten Jylland, Gl. Estrup og Den Gamle By.”

Arbejdet som ordfører fylder meget i hverdagen på Christiansborg, men det er fortsat de lokale sager der har Aastrups helt store bevågenhed.

”Jeg er først og fremmest valgt som repræsentant for Østjylland. Jeg er det eneste folketingsmedlem fra Venstre der bor i vores område, så derfor fokuserer jeg ekstra meget på at kæmpe de lokale sager, der ellers hurtigt kan drukne, hvis man ikke har sin daglige gang her i Østjylland” – udtaler Michael Aastrup Jensen, MF (V)

Lagt på i PressemeddelelserComments (0)

Politisk opbakning til forvaltningen

Politisk opbakning til forvaltningen

Venstre og Dansk Folkeparti samt partierne udenfor byrådet, Liberal Alliance og Kristendemokraterne, ser med stor bekymring og ærgrelse på, at vi i de senere år har set flere topembedsmænd/kvinder opsige deres stillinger ved Randers Kommune – nu senest med stabschef Frederik Gammelgaards og kommunaldirektør Hans Nikolajsens opsigelser.

Årsagerne til de mange opsigelser skal med stor sandsynlighed findes i de beskyldninger, der gennem årene har været rettet mod topembedsmænd/kvinder i forvaltningen blandt andet for at lyve, komme med halve løgne, tale udenom med mere. Og senest på et byrådsmøde, hvor kommunaldirektøren stod for skud, hvor der blev stillet spørgsmålstegn ved dennes loyalitet overfor borgmeste
ren.

Med baggrund i de mange opsigelser fra topembedsmænd samt vigtigheden af, at Randers Kommune fortsat kan tiltrække dygtige og kompetente medarbejdere, udtaler de nævnte partier, at de bakker fuldt og helt op om forvaltningen/direktionens arbejde. Samtidig udtaler de samme partier, at de på det kraftigste tager afstand fra de beskyldninger, der har været rettet mod forvaltningen, uden at forvaltningen har kunnet tage til genmæle.

Det er efter vor opfattelse ikke ordentlighed at opføre sig sådan i det kommunalpolitiske arbejde, og vi vil derfor opfordre til, at disse beskyldninger nu hører op for Randers Kommunes skyld og for medarbejdernes skyld.

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Konservative i Randers er også blevet opfordret til at være med i opbakningen til forvaltningen, men har ikke reageret på vores opfordring eller ikke ønsket at være med.

Anders Buhl-Christensen, Venstre

Frank Nørgaard, Dansk Folkeparti

Anders Burlund, Liberal Alliance

Flemming Østergaard, Kristendemokraterne

Lagt på i PressemeddelelserComments (0)

Helhedsplan for et stærkere Danmark

Helhedsplan for et stærkere Danmark

Regeringen har netop præsenteret sin Helhedsplan for et stærkere Danmark. Det er en plan, der skal fremtidssikre velfærden og økonomien i Danmark frem mod 2025, så den næste generation også kan få de samme muligheder, som vi har i dag.

Vejen til et stærkere Danmark:

  1. Bedre til at skabe vækst og gode private arbejdspladser. Danske familier skal have en fremgang i levestandard, som står mål med det, vi har været vant til i Danmark, og med fremgangen i vores nabolande. Høj vækst og beskæftigelse er også forudsætningen for, at vi fortsat kan opretholde og forbedre vores velfærd. Derfor skal vi blive bedre til at skabe vækst og gode private arbejdspladser. Vore virksomheder skal have konkurrencedygtige vilkår og bedre muligheder for investeringer i Danmark. Og vi skal omstille samfundet til den nye digitale, globaliserede verden.
  2. Det skal bedre betale sig at arbejde. Gevinsten ved at være i job skal øges. Det er ikke rimeligt, når ca. 100.000 danskere i dag kun har en begrænset gevinst ved at være i arbejde frem for at være på offentlig forsørgelse. For mange danskere i den arbejdsdygtige alder modtager i dag overførselsindkomst fra det offentlige. Flere skal ud af passiv forsørgelse og med i arbejdsfællesskabet – til gavn for dem selv og for samfundet. Samtidig skal vi sænke marginalskatten for højtkvalificerede specialister og eksperter, så virksomhederne får bedre muligheder for at rekruttere og fastholde nøglemedarbejdere.
  3. Øget råderum i den offentlige økonomi. Vi skal have et råderum i den offentlige økonomi, så vi har råd til fortsat velfærd og sikkerhed og tiltag, der øger investeringer og beskæftigelse. Råderummet er i de seneste år blevet kraftigt indskrænket af faldende olieindtægter fra Nordsøen. Antallet af flygtninge har betydet store ekstra udgifter. Vi er samtidig på vej mod en lang periode, hvor store generationer vil gå på pension, og de nye generationer på arbejdsmarkedet er små.
  4. Bedre kernevelfærd og sikkerhed. Der er behov for at forbedre vores kernevelfærd, bl.a. inden for sundhed og ældrepleje. Og der er brug for øgede ressourcer til at bevare sikkerhed og tryghed i en verden præget af uro. Vi vil derfor muliggøre en vækst i de offentlige udgifter, samtidig med, at vi skal prioritere med omhu.
  5. Styr på flygtningestrømmen til Danmark. Indsatsen rettet mod flygtningetilstrømningen virker. Vi skal forebygge, at antallet af flygtninge igen stiger ukontrollabelt og sikre de nødvendige værktøjer, som vi kan tage i brug, hvis asylpresset på Danmark igen tager til. Flygtninge, som opholder sig i Danmark, skal i job, så de kan forsørge sig selv. Afviste flygtninge skal hurtigt og effektivt hjemsendes. Det er forudsætninger for, at vi kan bevare et harmonisk samfund og undgå ekstra milliardudgifter til asylansøgere og flygtninge.
  6. Flere skal tage en uddannelse, der giver gode muligheder for job. Kvaliteten i vores uddannelser skal være bedre. Og flere af de unge skal vælge en uddannelse, der er rettet mod job i den private sektor, hvor beskæftigelsesfremgangen især vil finde sted i de kommende år. Vores SU-system skal gøres mere robust over for det stigende antal udlændinge, der søger SU.
  7. Øget opsparing til en tryg alderdom. Danskerne skal være mere uafhængige af staten i deres alderdom, så de har udsigt til en mere økonomisk tryg alderdom. Det skal bedre kunne betale sig at spare op.

Læs hele Helhedsplanen

Lagt på i PressemeddelelserComments (0)

Skolestrukturen ligger fast

Skolestrukturen ligger fast

Kasper Fuhr Christensen stiller på det kommende byrådsmøde forslag om, at rulle dele af skolestrukturen tilbage. Forligspartierne bag skolestrukturen i Randers kommune; Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti står fast på beslutningen om den nye skolestruktur.

”Social – og Indenrigsministeriet skriver tydeligt i deres udtalelse, at beslutningen om en ny skolestruktur står til troende. Derfor kan vi ikke se det som andet end politiske drillerier, når Kasper Fuhr stiller forslag om at rulle dele af skolestrukturen tilbage,” udtaler Anders Buhl Christensen.

”Børn, forældre og lærerne har brug har brug for ro og kontinuitet. Folkeskolerne i Randers er inde i en god udvikling – og pengene fra skolestrukturen er blevet på skoleområdet” udtaler Torben Hansen

” Vi fortsætter med at opruste de fysiske rammer på skolerne. Dette både lokaler og møbler, men også en forøget satsning på stærkere internet” udtaler Frank Nørgaard.

For yderligere oplysninger kontakt venligst

Anders Buhl Christensen

Torben Hansen

Frank Nørgaard

Lagt på i PressemeddelelserComments (0)

Udflytning af DIIS: S svigter Aarhus

Udflytning af DIIS: S svigter Aarhus

Socialdemokraterne har i dag meddelt, at partiet siger nej til at flytte DIIS fra København til Aarhus. Det er en trist dag for Aarhus, der på den måde går glip af en kæmpe mulighed for at styrke forskningsmiljøet i byen. Udflytningen ville have betydet, at forskningsinstitutionens 88 arbejdspladser ville være rykket fra hovedstaden og til Aarhus. 

”Det er virkeligt ærgerligt, at Socialdemokraterne på Christiansborg ikke lytter til deres socialdemokratiske borgmester i Aarhus, der ved flere lejligheder har ytret sig positivt om planerne for flytningen af DIIS. Det er en kæmpe mulighed Aarhus og Østjylland her går glip af. Hvis vi ønsker et Danmark i bedre balance, så kræver det, at forskningen ikke kun er koncentreret i København, men spredes ud til landets øvrige universitetsbyer. Den dagsorden troede jeg ærligt talt at socialdemokraterne var med på.”  – udtaler Michael Aastrup Jensen, MF (V)

Det lokale folketingsmedlem er ikke enig i kritikken af at en udflytning af DIIS ville have vanskeliggjort forskning på et højt niveau, tværtimod. 

”Det er ikke en naturlov, at al forskning skal ligge i København. Der er masser af eksempler på, at der i andre lande bedrives forskning på allerhøjeste niveau udenfor hovedstaden, tag for eksempel Oxford og Cambridge. Desværre så betyder den manglende udflytning af DIIS, at unge lokale forskningstalenter fortsat er tvunget til at flytte til København i stedet for at blive i Østjylland og bedrive forskning her” – udtaler Michael Aastrup Jensen, MF (V)

På trods af det socialdemokratiske nej til at udflytte DIIS, så vil Venstres lokale folketingsmedlem fortsat kæmpe for udflytningen af statslige arbejdspladser til Østjylland. 

”Det er sørgeligt, at vi ikke har hørt et eneste reelt argument imod placeringen af DIIS i Aarhus fra Socialdemokraterne. En stor arbejdsplads som DIIS ville have været et løft til hele Østjylland, da de mange medarbejdere ville bosætte sig i hele vores region. Udflytningen af DIIS lå lige til højrebenet, men der er intet andet for, end at arbejde på at finde flertal for at udflytte andre offentlige institutioner, når nu Socialdemokraterne ikke vil være med på at flytte DIIS.”

For yderligere kommentarer
Michael Aastrup Jensen, udenrigsordfører MF (V)
Tlf. 61624225

Lagt på i PressemeddelelserComments (0)

Michael Aastrup genvalgt som folketings kandidat

Michael Aastrup genvalgt som folketings kandidat

På et velbesøgt opstillingsmøde tirsdag aften i Helligåndshuset genvalgte Venstres Randers Syd-kreds Michael Aastrup Jensen som folketingskandidat.

”Jeg er rigtig glad for den kæmpe tillid kredsens aktive medlemmer endnu engang har vist mig. Der er fortsat meget at kæmpe for, og det gøres bedst fra en plads i Folketinget,” siger Michael Aastrup Jensen, MF (V)

Michael Aastrup Jensen er som den eneste af Venstres folketingsmedlemmer bosat i Østjylland, derfor har han særligt fokus på de lokale sager.

“Lige siden jeg skiftede borgmesterposten i Randers ud med en plads i Folketinget har jeg set mig selv som områdets repræsentant på Borgen, hvor jeg løbende sørger for, at Kronjylland og Østjylland ikke bliver glemt. Desværre har alt for mange politikere og embedsmænd fokus på centraliseringer i og omkring København. Det er nødvendigt, at vi også understøtter væksten udenfor hovedstadsområdet, så vi får en bedre balance i Danmark,” understreger Michael Aastrup Jensen.

Sidste valg var et rigtig dårligt valg for Venstre i Østjylland, hvor man mistede tre mandater, så der i dag kun er fire valgt i hele Østjylland. Derfor vil den genvalgte kredsformand og bestyrelse nu følge op med en strategi, hvor man frem til næste folketingsvalg vil fokusere på nødvendigheden af at stemme personligt, så man fortsat har et lokalt Folketingsmedlem fra vores område.

Lagt på i PressemeddelelserComments (0)

Rapport: Faldende cykling i Randers koster kommunen dyrt

Rapport: Faldende cykling i Randers koster kommunen dyrt

46.000 kr. pr. dag – hver dag – året rundt. Det er hvad Randers kommune og regionen taber som følge af, at borgerne i Randers kommune nu cykler lidt mindre end hvad de gjorde i 2012, viser ny Cowi rapport.

I perioden 2012 til 2014 er der i Randers kommune registreret et fald i cyklens andel af det samlede antal ture fra 15% til 12,5%. Konsekvensen er, at der er kørt godt 25.000 færre km på cykel pr. dag i kommunen på to år.

– Vi fik i Miljø- og teknikudvalget en orientering om hovedresultaterne i det kommende cykelregnskab for Randers kommune, fortæller byrådsmedlem Jens Peter Hansen (V) og fortsætter – på baggrund af udmeldingen om et fald i antal ture bad jeg forvaltningen om et notat med et overslag over det samfundsmæssige tab ved denne nedgang.

6,80 kr. pr. kilometer
Dette notat er nu udarbejdet af Cowi. De har i deres beregninger anvendt data fra DTU Transport og har værdisat den sundhedsmæssige gevinst af forlænget levetid og forbedret helbred til 6.80 kr. pr. cyklet km, hvilke stemmer overens med Den Nationale Cykelstrategi fra 2013.

– Desværre kan det beregnede daglige tab på 46.000 kr. ikke aflæses på kommunens kasse- beholdning ved dagens slutning, idet de færre sundhedsgevinster først manifesterer sig på den lange bane, forklarer Jens Peter Hansen og tilføjer – kunne tabet ses her og nu, ville det nok afføde en reaktion fra ansvarlige politikere i form af de investeringer, der er nødvendige, for at gøre cyklen til det sunde valg for flere borgere.

Cowi’s beregninger anslår, at der ud over det samfundsøkonomiske tab på 46.000 kr. også er et samfundsmæssigt tab på 94.000 kr. pr. dag, når man sætter kroner og ører på det tab cyklisterne selv har, som følge af den faldende cykling.

Ny cykelpulje
– Denne konkretisering af hvem der vinder, når flere cykler, viser med al tydelighed, at der er behov for igen at få indført en National Cykelpulje. Med Cykelpuljen fik Randers, som andre kommuner, virkelig gang i cykelinvesteringerne takket være en fair deling af udgifter mellem stat og kommune, og puljen fik i gennemsnit cykeltrafikken til at stige med 24 % på de nye cykelstier, siger Jens Peter Hansen.

Jens Peter Hansen har netop repræsenteret Randers kommune og Cycling Embassy of Denmark på konferencen Velo City Global 2016, der havde samlet godt 1.000 deltagere fra 43 nationer. Her blev der givet eksempler på, hvorledes byer er lykkedes med at få flere til at cykle mere. Det kræver, som det blev sagt af mobilitetseksperten Mark Major, a consistent local political support, og det håber Jens Peter Hansen, at den nye Cowi rapport vil være med til at skabe.

– Vi ønsker alle fremkommelighed og et godt helbred, og når vi får dette via aktiv transport som cykling, følger en større livsglæde med som ekstra bonus, slutter Jens Peter Hansen.

Yderligere informationer

Jens Peter Hansen
medlem af Randers Byråd (V)
medlem af Hovedbestyrelsen, Cyklistforbundet
+45 24 48 16 04
kontakt@jenspeterhansen.dk
@jenspeterhansen

Lagt på i PressemeddelelserComments (0)

Michael Aastrup Jensen rydder forsiden på Madagaskar

Michael Aastrup Jensen rydder forsiden på Madagaskar

I den forgangne uge har det lokale folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen, MF (V) været på Madagaskar for at starte et samarbejde op mellem landets liberale parti og Venstre. Besøget blev dækket intensivt i de lokale medier, da det er sjældent at landets politiske partier søger hjælp og inspiration fra udlandet.

”Det har været enormt spændende at følge Madagaskars liberale parti den seneste uge. Fra dansk side kan vi bidrage med meget når det kommer til vores tradition for frivilligt engagement og inddragelsen af unge i det politiske arbejde. Vores værter har i hvert fald givet udtryk for at Venstres korte besøg i landet har været en kæmpe inspiration i arbejdet med at styrke demokratiet i landet.” – udtaler Michael Aastrup Jensen, MF (V)

Michael Aastrup Jensen var inviteret af formanden for Madagaskars liberale parti ADN, Edgard Razafindravahy, han har flere gange været i Danmark, og er meget optaget af Grundtvigs tanker og højskolebevægelsen. Derfor faldt valget på Danmark og Venstre i forhold til samarbejdspartner.

”Politik foregår meget anderledes på Madagaskar end i Danmark, og de lokale mediers interesse for besøget har været overvældende. Der er nærmest ingen infrastruktur i landet, så derfor foregår alt transport med firehjulstrækker af snoede veje, men det er alle strabadserne værd, når man møder mennesker som er gået i to dage for at komme til et politisk møde, og for at høre mere om et fjernt land, der hedder Danmark.” – udtaler Michael Aastrup Jensen, MF (V)

For yderligere kommentarer

Michael Aastrup Jensen, MF (V)

Tlf. 61624225

Madagaskar er en verdens fjerde største ø og ligger ud for Østafrikas kyst. Landet er en tidligere fransk koloni og har siden selvstændigheden i 1960 været præget af politisk ustabilitet og meget stor fattigdom. Det seneste kup var i 2009, men i de seneste år har landet bevæget sig i en mere demokratisk retning.

Lagt på i PressemeddelelserComments (0)

Pressemeddelelse fra Venstre, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti

Pressemeddelelse fra Venstre, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti

På baggrund af et møde mellem Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre, samt den seneste tids debat om kosten i de kommunale dagtilbud, ønsker Dansk Folkeparti, Venstre og Socialistisk Folkeparti at skabe ro om dagtilbuddenes madordninger.

Målet med frokosttilbuddet i daginstitutionerne er at sikre børnene sund og varieret kost. Og forældrene beslutter i fællesskab om der skal være frokosttilbud i den enkelte enhed.

Der er i byrådet forskellige vurderinger af behovet for at sikre, at dansk madkultur er en central del af institutionernes madordninger. Der er samtidig tilfredshed med, at alle dagtilbud har skabt kostordninger, som med fleksibilitet tager de nødvendige hensyn til allergier, religion, diabetes m.v.

Forligspartierne (DF og V), bag konstitueringsaftalen Randers i fremdrift beklager, at spørgsmålet dansk madkultur ikke har været bragt til politisk debat i byrådet. Det er der nu taget initiativ til.

Oplevelsen i dagtilbuddene er, at der blandt børn og forældre er tilfredshed med frokost- og andre madordninger. Børnenes og forældrenes vurdering af kosten i dagtilbuddene er vigtig for at sikre fortsat attraktive frokostordninger. Derfor ønsker partierne Dansk Folkeparti og Venstre, en evaluering af frokostordningerne fremover indgår i undersøgelser af forældrenes tilfredshed med dagtilbuddene.

Socialistisk Folkeparti mener fortsat, at det har været et uskønt forløb, hvor man har ændret praksis, uden at der har været taget en politisk beslutning, og dermed har undermineret de demokratiske retningslinjer, som vi selv har vedtaget. SF har fortsat tillid til, at bestyrelserne samt ledelsen er fuldt ud kompetente til at tage beslutninger, der passer bedst til deres hverdag.

Lagt på i PressemeddelelserComments (0)

Madordning i kommunale institutioner

Madordning i kommunale institutioner

Byrådet ønsker at kommunens institutioner hviler på så bredt et kulturelt grundlag som muligt. Derfor blev der ved omkonstitueringen i juni 2015 udarbejdet et politisk dokument (Randers i Fremdrift) som beskriver politikken på en række områder herunder kommunale madordninger.

Dette område har den seneste tid særligt haft pressens bevågenhed og skabt debat om hvordan det skal udmøntes.

Herunder pkt. 9 som er formuleret således:

”Vi ønsker, at de kommunale institutioner, der tilbyde madordninger, sikrer, at dansk madkultur er en central del af tilbuddet samtidig med, at der gives mulighed for at efterkomme brugernes ønsker.”

Kommunens institutioner opfylder ovenstående sætning ved uden undtagelse at sørge for, at det tages hensyn til de mindretal som har specielle ønsker til kosten. Det kunne være allergigere, diabetikere, vegetarer eller religiøse hensyn. Dermed er det også en selvfølge, at der i institutioner uanset religiøs sammensætning tilbydes svinekød som indgår i en lang række madvarer og retter.

Forældrebestyrelser vil være et naturligt organ når der skal besluttes forskellige politikker i en institution. Eksempelvis spørgsmålet om sukker eller forhold omkring uddeling ved fødselsdage, men et så ømtåleligt emne som hvorvidt der kan være svinekød på menuen mener vi ikke kan pålægges institutionens bestyrelse.

Derfor mener Venstre og Dansk Folkeparti, at Byrådet beslutter:

  • at kommunale institutioner med madordninger sikre dansk madkultur som en central del af tilbuddet – herunder serverer svinekød på lige fod med andre madvarer.
  • at alle sikres en sund og varieret kost hvor ingen tvinges til at spise noget der strider mod ens holdning eller religion.
  • at institutionerne sikre fleksibilitet som tager de nødvendige hensyn til allergikere, religion, diabetes m.v.

Venstre og Dansk Folkeparti.

Lagt på i PressemeddelelserComments (0)

Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 16. august 2017 to 14. september 2017.