Arkiv | Organisatorisk

Finansminister Kristian Jensen holder balancen

Finansminister Kristian Jensen holder balancen

Finansminister Kristian Jensen holder balancen. Ikke alene på landets finanser men også på to hjul når han deltager på Venstres cykelhold i Fjordløbet, søndag den 13. august.

Finansminister Kristian Jensen vil sammen med borgmester Claus Omann Jensen, køre i spidsen for Venstres cykelhold, som også har deltagelse af gruppeformand Anders Buhl Christensen, Venstres lokale folketingsmand Michael Aastrup og folketingskandidat Simon Simonsen. De vil sammen med mange andre af Venstres medlemmer, byrådsmedlemmer og kandidater udgøre et stærkt Venstre cykelhold.

Som tidligere år vil Venstre igen i år invitere alle deltagere i Fjordløbet på en forfriskning på Venstres rasteplads i Lene og Anders Buhls have på Lindegården.

Her vil der være mulighed for at få en snak med Finansministeren og borgmesteren, samt med alle Venstres kandidater og folkevalgte.

 

Lagt på i OrganisatoriskComments (0)

Deltag i ”Fjordløbet 2017 ” på Venstres cykelhold

Deltag i ”Fjordløbet 2017 ” på Venstres cykelhold

Find cyklerne frem i Randers ugen, søndag den 13. august! og deltag med hele familien, venner og bekendte, igen i år på Venstres hyggelige og traditionsrige cykelhold sammen med mange andre gode Venstrefolk. Turen vil foregå af en utroligt flot rute langs Randers fjord. 

I spidsen for cykelholdet kan vi glæde os over deltagelse af. Finansminister Kristian Jensen, Borgmester Claus Omann Jensen, Folketingsmand, Michael Aastrup Jensen og Byråds gruppeformand Anders Buhl Christensen. Samt mange andre af vores folkevalgte politikere og kandidater.

Vi har tilmeldt et hold på 30 km. ruten:
Der vil blive kørt i et roligt tempo så alle kan være med. Endvidere vil der til Venstre`s cykelhold være tilknyttet en servicevogn, som vil hjælpe evnt. havarerede cyklister, samt servicere deltagerne med en forfriskning under løbet. Der vil være diplomer til alle der deltager og gennemfører Fjordløbet, endvidere deltager alle tilmeldte i lodtrækningen om fine præmier.

Møde tidspunkt, kl. 9.20 ved Venstres standplads v/Dronningborg hallen, Udbyhøjvej
Vi mødes til indskrivning og nummer udlevering, ved Venstre`s standplads kl.9.20

Der er mulighed for at købe kaffe, sodavand, vand, frugt og chokolade i Fjordløbets servicetelt. 

Indlagte pauser:
På turen vil der være indlagt to pauser, hvor der er mulighed for at puste lidt ud, samt få snak og en forfriskning. Første stop er efter 10 km. ved Støvringgård Kloster og næste stop er efter 17 km. på Lindegården i Lene og Anders Buhls have.

Efter løbet:
Venstre har en forfriskning på standpladsen efter løbet, og Fjordløbet har et telt hvor alle deltagere gratis kan hente lidt chokolade, müslibar og drikke efter løbet. I Fjordløbsteltet vil endvidere være salg af pølser, kaffe, sodavand og vand. 

Deltagergebyr og betaling:
Deltagergebyret udgør 60 kr. for voksne, og 30 kr. for børn til og med 15 år.

Beløbet indbetales ved tilmelding til: Nordea Bank, reg. nr. 2700 konto nr. 6203 019 517

(husk afsender) Der vil dog i undtagelsestilfælde kunne betales på selve løbsdagen.

Tilmelding: senest den 7. august: v/Jørgen Andersen, E-mail: joa@kabelmail.dk eller Tlf.86431551 

Arrangør: Kommuneforeningen, Venstre i Randers.

Lagt på i Aktuelt netop nu, OrganisatoriskComments (0)

Kronbladet maj 2017

Kronbladet maj 2017

Læs artiklerne

 • Det går jo godt i Randers – Knud Pedersen
 • Hvornår mon Socialdemokratiet kommer ud af busken? Claus Omann Jensen
 • Regeringen presser antallet af asylansøgere i bund! – Michael Aastrup Jensen
 • Randers er blevet en kommune i fremdrift – Anders Buhl-Christensen
 • Liberale vælger cyklen – Jens Peter Hansen
 • “Sig nu pænt goddag til mig” – Uffe Andersson
 • Sæt kryds ved Claus og Claus – Claus Warncke
 • Mister du håbet, mister du alt! – Jørgen Winther
 • Det går faktisk meget godt! – Simon Simonsen

 

Lagt på i Aktuelt netop nu, OrganisatoriskComments (0)

Venstres kandidathold til KV17

Venstres kandidathold til KV17

Her er Venstres kandidathold til KV 17 – der kan komme yderligere personer på listen.

1. Claus Omann Jensen 13. Jens Peter Hansen, Asferg
2. Christina Kjærsgaard, Dronningborg 14. Lene Pripp-Sørensen, Dronningborg
3. Louise Høeg, Hornbæk 15. Jesper H. Petersen, Assentoft
4. Christian Boldsen, Havndal 16. Anders Henrik Jensen, Stevnstrup
5. Christian Brøns, Randers 17. Helle Skøtt, Gjerlev
6. Niels Erik Christensen, Ø. Bjerregrav 18. Jan Buus Larsen, Randers
7. Peter Gregersen, Haslund 19. Louise Brown, Randers
8. Katrine Fruelund, Tebbestrup 20. Marianne Høj Madsen, Fårup
9. Lars Søgaard, Langå 21. Erik Blok Andersen, Uggelhuse
10. Mark Pring, Hornbæk 22. Claus Warncke, Romalt
11. Quan Moussa Nabou, Kristrup 23. Simon Ø. Simonsen, Randers
12. Anders Buhl-Christensen, Linde

 

Til regionsvalget er opstillet Jørgen Winther, Louise Høeg og Mark Pring

Lagt på i Fakta, OrganisatoriskComments (0)

Beretning – Randers Venstre general forsamling

Beretning – Randers Venstre general forsamling

Kære medlemmer af Randers Venstre!

Vi har lige sunget om ”Den blå anemone” af Kaj Munk, og ord herfra:

Kraft og viljestyrke
Den rene farve (blå)
En evighed af håb!

Får vi brug for her i valgåret.

 

INDLEDNING

Vi har forberedelsestid nu og eksamen venter den 21. november 2017, og det vil denne beretning primært dreje sig om.

DERFOR både ulydighed og lydighed overfor Landsorganisationen.

Ulydighed i forhold til det ønskede om landspolitik.

Lydighed i forhold til kampagnen: Venstre i Front.

 

LANDSPOLITIK

dog kort om landspolitik, da vi jo får gode informationer fra vores mand på borgen, Michael Aastrup Jensen.

 1. Markante stramninger på udlændinge- og asylpolitikken

Resultat: Asylansøgere er fra 2015 til i 2016 faldet fra 21.000 til 6.000.

 1. Indførelse af moderne kontanthjælpsloft

Resultat: Antallet af modtagere er faldet med knap 4.000 på blot 6 måneder i 2016.

Altså: Det kan betale sig at tage et arbejde.

 1. Flere penge til:

Sundhed og ældre: 4.3 mia. kr. over de næste 4 år

Kræftplan IV: 2.2 mia. kr.

 1. Forbedret fremkommelighed på E-45, ½ mia. kr. til at udvide E45 mellem Aarhus S og Skanderborg S.

Besynderligt, at DF med et flertal uden om regeringen prioriterer ”Billigere Offentlig Transport” fremfor bilismen.


NY REGERING

Da den rene Venstre regering ikke kunne komme igennem med Reformplan 2025, så blev den nye regering med Venstre, Liberal Alliance og De konservative dannet den 28. november 2016. Kompromisser herfra om uddannelsesloft, boligskat mv. har fået borgmester Lars Krarup op på barrikaderne med spørgsmålet om hvem der skal lytte til hvem.

Jeg har netop i dag modtaget et spørgeskema fra Ritzau herom, men har ikke svaret, da jeg har den holdning, at evt. uoverensstemmelser skal ordnes internt. Det gælder også lokalt, hvor jeg flere gange har påpeget, at byrådsmedlemmer ikke skal gå i pressen imod partiets flertalsbeslutninger.


FRA FORAGT TIL FLIRT

Så kom nyhedsbomben om flirten mellem DF (Kristian Thulesen Dahl) og Socialdemokraterne (Mette Frederiksen), som kan give nogle udfordringer.

Denne flirt har allerede givet sig udslag i omgørelse af placering af Politiskolen, Trafikforlig (som nævnt foran).


FÆLLES UDFORDRING

Lægger mand de offentlige forsørgelsesudgifter til ikke-vestlige indvandrere sammen med dem til ikke-vestlige efterkommere, så udgør forsørgelsen i 2015 i alt 15,6 mia. kr.

Det giver et stort pres på velfærdslandet Danmark.


LOKAL POLITIK

 Hvad lovede vi og, har vi indfriet vores løfter

 På stort set alle områder har vi leveret det lovede, hvilket vi i valgkampen vil have stor fokus på, bl.a.

 1. Fald i ledigheden, den samlede beskæftigelse er steget
 2. Antal gazelle virksomheder er steget, herunder vækst
 3. Tilflytning / bosættelser i antal er steget
 4. Salg af byggegrunde og byggeaktiviteter er steget og i rivende udvikling
 5. Der er styr på økonomien og herunder bedre likviditet
 6. Flere penge til daginstitutioner mv.

Der vil blive ajourført et FAKTABLAD herom.

Det leverede kan dog ikke stå alene i valgkampen, hvorfor vores valgprogram for en fortsat vækst og udvikling skal på plads for nye mål og visioner.


POLITIK UDVIKLING

Byrådsmedlemmerne har udarbejdet et basis program (som Claus omtaler i det netop udkomne Kronblad), som er overdraget til viderebehandling i vælgerforeningerne for endelig vedtagelse i Kommuneforeningen Venstre i Randers.

Der er nedsat følgende arbejdsgrupper, her i uprioriteret rækkefølge:

 1. UDVIKLING / BOSÆTTELSE og INFRASTRUKTUR

Ansvarlig borgmester Claus Omann Jensen

 1. ERHVERV og BESKÆFTIGELSE

Ansvarlig Chr. Boldsen

 1. BØRN og UNGE (Folkeskolen)

Ansvarlig Anders Buhl-Christensen

 1. SUNDHED og IDRÆT

Ansvarlig Katrine Fruelund

 1. ÆLDRE

Ansvarlig Helle Skøtt

 SOCIAL og KULTUR

Ansvarlig Louise Høeg

 1. LANDDISTRIKTERNE i vækst

Ansvarlig Lars Søgaard

 1. UNGEPOLITIK

Ansvarlig Chr. Brøns

Da vi, som bekendt i Venstre, går ind for medlemsindflydelse, så er alle interesserede velkommen til at melde sig ind i én eller flere arbejdsgrupper for at få indflydelse på vores valgprogram op mod KV2017. Kontakt den ansvarlige for arbejdsgruppen eller bestyrelsen.


SAMARBEJDSMULIGHEDER OM POLITIK OP TIL KV2017

Der arbejdes herom på mange fronter, herunder valgforbund mv.

Jeg har tidligere nævnt flirten mellem DF og S på det landspolitiske, hvor man for nærværende ikke kan trække en parallel til det lokalpolitiske.

En lokal modsat rettet flirt mellem Mikael Firlings Mouritsen (S) og Charlotte Bromann Mølbæk (SF) giver nogle uklare signaler.

Om Mikal reelt er talsmand for Socialdemokraterne er svært at vide, men interessant at få klarhed over for eventuelle muligheder for samarbejde, som der jo skete med skoleforliget, som han i visse situationer vælger at se bort fra.

Det, som jeg hører ude i byen og som en leder har omtalt i Amtsavisen, er et ønske om, at de to store partier Venstre og Socialdemokraterne kunne finde sammen med eventuel andre ansvarlige partier for at få en stabil udvikling for hele kommunen.

På den Socialdemokratiske stand på Randers Messen havde de en konkurrence om, hvad de skal prioritere op til det kommende KV2017:

 1. Bedre & mere sundhed
 2. Bedre forhold for vores børn
 3. En værdig alderdom
 4. Skattelettelser
 5. Hal 4

Bortset fra de sidste to valgmuligheder, så kunne det lige så godt være Venstre politik.

Pudsig nok, så havde de ikke skattestigninger, som valgmulighed. Dette forhold har Louise Høeg en god omtale af i Kronbladet, hvor deres skattestigning vil betyde, at Randers Kommune ville få den 2. højeste kommuneskat af Region Midts 19 kommuner. MON IKKE DET ER EN BEVIDST FRAVÆLGELSE af prioriteringsmulighed i konkurrencen. Det skal vi bruge i valgkampen.

GODT UDGANGSPUNKT FOR VALGKAMP

Fra Randers Venstre har vi en stor repræsentation i byrådet, herunder borgmester effekten, og i regionsrådet, nemlig

7 byrådsmedlemmer inkl. VU og Jørgen Winther i Regionsrådet.

MEN, det giver også forpligtigelser inkl. indsats fra nye kandidater.


FRIVILLIGE OG NYE MEDLEMME

En tak til alle de frivillige, som allerede har meldt sig til at yde en indsats i valgkampen enen generelt politisk, som mentor, eller i udførelse af praktiske opgaver. Det er guld værd.

Også velkommen til alle Jer nye medlemmer, som er kommet på banen for at hjælpe med at få et godt valgresultat.


VU RANDERS

 Til lykke til VU for resultatet for indsatsen under skolevalget, hvor Randers smukt kom på det blå landkort med 33,9% stemmer for Venstre (hele landet 19,1%).

Vi forventer meget af VU Randers, der er blevet den største VU forening i Danmark.

 

NYT SLOGAN – konkurrence

KV2013:     Nye tider – nye tanker

KV2017:     En kommune i fortsat vækst

Randers fortsætter fremdriften

???

???

???

Konkurrence om det bedste forslag: Vinder 2 flasker vin!


OPFORDRING OG ØNSKER TIL VALGKAMPEN

Der skal skabes en fællesskabsstemning og sammenhold i et team.

Alle skal dog kæmpe for selv at blive valgt, men der overordnede mål er få styrket Venstre generelt og at bevare borgmesterposen i kommunen.

Det kræver aktiv handling og et eget mål skal være min. 300 personlige stemmer.

Jeg ser frem til en større aktivitet med læserbreve og indlæg på de sociale medier om egne budskaber, men også forklarende indlæg på vores førte politik.

Synlighed i netværk og relevante forsamlinger er også påkrævet.


BESTYRELSENS ARBEJDE

Som nævnt indledningsvis, så har vi været lydige i at udføre aktiviteter og ikke mindst under kampagnen Venstre i Front her først på året.

Jeg har omtalt disse aktiviteter i det nye Kronblad, men her lige en hurtig opremsning:

FREMTIDENS RANDERS – en by i vækst

                      Nytårs motionstur i Fladbro Skov

                      Offentligt møde med Inger Støjberg

Husstandsbesøg i udvalgte områder af politikere

Video med Claus, der som barn allerede drømte om at blive borgmester

 Disse arrangementer har givet stor synlighed, presseomtale og ikke mindst nye medlemmer.

Der har været afholdt møder med nye medlemmer, der har ønsket at være aktive i Venstre i relation til bestyrelse, kandidater og praktisk hjælp.

Der har været afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder samt et stort antal møder i forretningsudvalget og i markedsføringsudvalget.

En særlig tak til deltagerne i de nævnte udvalg for et konstruktivt samarbejde.

Det går ikke mindst på Jørgen Andersen og Erik Engvang, som jeg specielt efter fusionen af 3 vælgerforeninger i starten af 2011 har arbejdet meget tæt sammen med.

Selv står jeg af som formand og træder helt ud af bestyrelsen for at deltage i borgmesterkampagnen.

Det blev så til er godt stykke over 25 års bestyrelsesarbejde, som jeg givetvis vil savne, men et påbegyndende generationsskifte er relevant, så mit sidste borgelige ombud bliver at få genvalgt Claus til borgmester.

 

Arne Erikslev

Formand, Randers Venstre

Lagt på i OrganisatoriskComments (0)

Kronbladet februar 2017

Kronbladet februar 2017

Kronbladet kan læses her og indeholder følgende bidrag

 • Kommuneforeningsformanden har ordet – Knud Pedersen
 • Tak for opbakningen – Claus Omann Jensen
 • Grøn af misundelse – Lars Søgaard
 • Regeringen presser antallet af asylansøgere i bund – Michael Aastrup Jensen
 • Det er en fornøjelse at bo i Randers –  Qanbar Mosussa Nabou
 • Skat – skat ikke – Louise Høeg
 • Valgkampen er startet med venstre synlighed – Arne Erikslev
 • Med stormskridt – Simon Ø. Simonsen
 • Jeg er glad for at være dansker – Uffe Andersson

 

Lagt på i OrganisatoriskComments (0)

Kronbladet Januar 2017

Kronbladet Januar 2017

Læs her det nyeste nummer af Kronbladet

Kronbladet Januar 2017

Lagt på i OrganisatoriskComments (0)

Kronbladet Oktober 2016

Kronbladet Oktober 2016

Oktober nummer af Kronbladet er nu tilgængelig – læs om

 • Mens alle taler om valg – Knud Pedersen
 • Randers fortsætter fremdriften – Claus Omann Jensen
 • Stramningen af asylregler virker – Michael Aastrup Jensen
 • 2017 bliver børnenes år – Anders Buhl-Christensen
 • Fristelsen – Christina Kjærsgaard Thomsen
 • Hvorfor opstilling til KV 2017 – Jesper Heilmann Petersen
 • Ansvar og fremdrift fremfor skattestigninger – Louise Høeg
 • Hvor går vi hen do? – Uffe Andersson
 • Fjordløb med Venstre – Jørgen Andersen
 • Bosætning – Tove Bakke Laursen

Du klikker blot på billedet herunder og bladrer derefter ved at benytte de pile, der vises på hver side

Lagt på i OrganisatoriskComments (0)

Bestyrelses medlemmer fra Randers Venstre vil i byrådet

Bestyrelses medlemmer fra Randers Venstre vil i byrådet

Randers Venstre har for nylig afholdt generalforsamling og efterfølgende konstitueret sig.

De to unge Lene Prip-Sørensen og Quanbar Moussa Nabou genopstillede ikke, da de havde besluttet sig for at bruge kræfter på at blive kandidater og blive valgt for Venstre ved det kommende byrådsvalg i november 2017.

Derfor var der en større udskiftning i bestyrelsen, som nu ser således ud:

Formand Arne Erikslev, næstformand Torben Høeg Bonde, kasserer og medlemsansvarlig Jørgen Andersen, sekretær Erik Engvang Hansen og bestyrelsesmedlemmerne Anders Chr. Wegger, Simon Ø. Simonsen, Bjarne Riis Nygaard, og nye medlemmer Uffe Færch, Jane Bach Laursen, Jan Buus Larsen og Martin Faber Jensen.

Formand Arne Erikslev konstaterede, at Venstre i Randers ikke “kun” er et landparti, men også er et stort byparti, da syv byrådsmedlemmer kommer fra Randers Venstre ud af de nuværende tretten Venstre byrådsmedlemmer i Randers kommune.

På generalforsamlingen omtalte formanden Arne Erikslev bl.a. i sin beretning, at den nødvendige skolestruktur, som blev vedtaget af 23 mandater ud af 31, nu er under implementering, at en budgetaftale for 2015-18, kaldet “Fælles forståelse”, også blev vedtaget med et solidt flertal. Selvom, at man ikke får den opfattelse ved at læse diverse medier, så er fakta, at ud af 535 sager i byrådsperioden er 68% vedtaget i fuld enighed. 18 sager er vedtaget med mindre end 77% flertal o.s.v.

Der er udover den organisatoriske ændring i konstitueringsaftalen “Randers i fremdrift” en komplet beskrivelse af den ønskede politik frem til 2021.

Da ca. 1/3 af kommunens indbyggere bor udenfor Randers by, så er der også sat fokus på landdistrikts politik, hvor der netop den 8. februar 2016 er godkendt en politik herfor med bl.a. en beløbsramme på 2 mio. kr.

Lagt på i OrganisatoriskComments (0)

Kronbladet december 2015

Kronbladet december 2015

Så er Kronbladet nr. 3, 29. årgang december 2015 tilgængelig med indlæg fra

Bemærk at du kan – når du har åbnet en artikel – bladre i hele Kronbladet (kig efter < > i bunden).

Lagt på i OrganisatoriskComments (0)

Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 16. august 2017 to 14. september 2017.