Arkiv | Diverse

Borgernes krydser bør afgøre fordeling af formandsposter

Borgernes krydser bør afgøre fordeling af formandsposter

Vi bør indføre mellemformstyre inden KV17. Det vil give mere magt til borgerne i Randers kommune, og skabe en højere grad af politisk stabilitet i det daglige arbejde.

I et mellemstyre vælges udvalgsformænd ved forholdstalsvalg. De politiske valggrupper bestemmer i den rækkefølge, hvori de – ud fra en matematisk beregning baseret på antal KV17 stemmer – har opnået ret til at besætte pladser som udvalgsformænd, i hvilke udvalg og med hvilke medlemmer de ønsker at besætte formandsposterne.

Det betyder, at det er borgernes stemmer, der afgør fordeling af formandsposter, og derfor vil de store partier/valggrupper få de fleste formandsposter.

Det betyder også, at formandsposter på valgnatten ikke kan benyttes som en ”handelsvare” i spillet om borgmesterposten. Jeg tror ikke, at borgerne vil savne dette ofte uskønne element.

Byrådet har på temamøder arbejdet med alternative styreformer, og jeg glæder mig over, at der fra flere sider er signaleret velvilje overfor et skifte til mellemformstyre.

Et skifte sker dog næppe uden et pres fra borgerne. Mange politikere vil være kede af at miste nuværende muligheder for at ”handle” sig til poster og formandsvederlaget på ca. 200.000 kr. Andre ønsker at bevare muligheden for at kunne belønne sig til borgmesterposten.

Lagt på i DiverseComments (0)

Kæberaslere!

Kæberaslere!

På forsiden af Amtsavisen 16/6 omtales en meningsmåling ved navn Voxmeter, hvor vores borgmester Claus Omann Jensen (V), optræder på en sidsteplads over ”evaluerede borgmestre i landet”. Ud over at artiklen savner kildekritisk oplysning om hvem man har spurgt, hvornår, hvordan, hvad har man spurgt om, osv, – forbavser artiklen mig nu en hel del, idet jeg ikke kender nogen i min omgangskreds og det endda på tværs af partierne, der ikke er enige i, at vi aktuelt har den bedste borgmester som Randers Kommune nogen sinde har haft.

Nå ja fra spøg og skæmt afdelingen kender jeg jo også de herrer Kasper Fuhr, Bjarne Overmark og deres 8-9 disciple, som ønsker en anden borgmester i julegave. Det ønske må de da gerne have. Ikke fordi der ikke engang imellem er enkelte fornuftige indlæg fra de herrer, men det meste er nu nærmest uendelig tom kæberaslen uden nogen gang på jorden.

Men er det det vi ønsker? Tror I at Bjarne Overmark eller Kasper Fuhr som borgmester havde opnået en bedre score over ”evaluerede borgmestre i landet”? Næppe.

Og hvad betyder så ”evaluerede borgmestre i landet”?

Evaluerer man på evnen til at gøre ingenting, evnen til at lade stå til, evnen til at lægge sig i hængekøjen med rødvinsflasken, – ja så tror pokker at vores borgmester får en uendelig lav score.  Næ vores borgmester er handlingens mand, der næsten utålmodigt tager fat i ethvert problem uden at skele til om det giver stemmer eller ej. Sigtet er hele tiden fremgang for vores kommune, rette op på tidligere tiders fejl.

Resultaterne er langt om længe begyndt at komme og der kommer flere. Nu mere end 1600 flere lokale arbejdspladser, nu mere end netto 600 nye borgere om året der flytter til vores kommune med den flotte natur, ledigheden er nu faldet mere end landsgennemsnittet, salg af grunde er nu 3 dobbelt, antallet af vækstvirksomheder i Randers kommune hører nu til blandt de højeste i Danmark. Børneområdet er nu løftet med flere hænder og længere åbningstider. Ældreområdet kompenseres nu 100% i stedet for kun 75 % som tidligere. Over 60 nye virksomheder med nye jobs kom til kommunen alene i sidste måned. Nyt fremtidens plejehjem er nu på vej med nytænkning af relationer mellem unge og ældre. Et demens ældrecenter er der også kommet. En øget indsats har nu resulteret i psykiatriens hus. Vi får en udvidelse af den selvejende institution Randers Arena, populært kaldet hal4, for et forholdsvist beskedent kommunalt tilskud på 2,5 mkr. årligt, -peanuts vil andre nok mene! I anden halvdel af byrådsperioden er der langt om længe kommet mere fokus på landdistrikter og øget indsats der. Alt sammen sket med Claus Omann Jensen ved roret og uden skattestigninger vel at mærke.

Skolestruktur sagen havde ingen borgmester før turdet tage fat i og derfor var det efterhånden en betændt sag som skulle løses. Børnene og deres forældre valgte i stigende grad privatskolerne til på bekostning af folkeskolerne. Derfor var det pine og død nødvendigt med en kraftigt indsats for at bringe folkeskolerne op på et niveau modsvarende privatskolerne.

Efter en lang og lidt bøvlet proces endte det med, at det var de ansvarlige partier S, DF og V, der måtte bringe aftalen om skolestrukturen på plads.

Derfor er der blevet investeret kraftigt i it- og undervisningsudstyr i klasseværelser, understøttende 2-lærerordninger, efteruddannelse, om/tilbygninger og meget andet. Faktisk har ingen byrådssamling før brugt så mange penge på skoleområdet som nu.

Uheldigvis kolliderede vores lokale skolestruktur med landets skolereform som langt fra var på plads.  Derfor var/er opgaven lidt større her. Jeg er imidlertid sikker på at resultaterne vil indfinde sig med tiden hvis vi hjælper til hver især på sin måde. Forældrene bør sørge for, at børnene sendes i skole hver dag positive, friske og læringsparate. Lærerne og lederne skal holde ro i klasserne og give motiverende undervisning. Borgerne og politikerne skal se fremad, thi det er der fremtiden er, -uanset hvem der er borgmester.

Lagt på i DiverseComments (0)

Fart på udviklingen

Fart på udviklingen

Randers Kommune er inde i en fantastisk spændende udvikling. Lokale investorer og bygherrer sørger for, at nye attraktive boligområder etableres med hilsen til vores industrielle kulturarv, som eksempelvis Falbe Parken og Sporbyen Scandia. Andre nye spændende boligområder er på vej – eksempelvis tæt ved Vorup Enge, på Kærserens gamle grund samt i Randers syd mellem Paderup og Robdrup, og i Romalt går byggegrundene som varmt brød.

I marts vedtog et enigt byråd desuden rammerne for udviklingen af det store “Byen til vandet”-projekt, som i høj grad fastlægger rammerne for byudviklingsmuligheder og den grundlæggende infrastruktur samt sikrer byen i forhold til klimaudfordringen. “Byen til vandet” er et lokomotivprojekt for udviklingen i hele kommunen, og nu har startskuddet endeligt lydt.

“Byen til vandet” er en sjælden mulighed for at investere i en smuk midtby med en helt unik beliggenhed, hvor både den grønne og blå natur løber igennem hjertet af byen. Selv om projektet naturligvis vil strække sig over en årrække, vil det ikke komme til at se hverken ufærdigt eller ensomt ud på grund af den naturlige tilknytning til eksisterende bebyggelse.

Vi skal prioritere at investere i “Byen til vandet”, selv om vi helt sikkert også godt kan finde mange andre steder at bruge pengene ved årets budgetforhandlinger, og vi skal tage ja-hatten på, når investorerne banker på, for de har nok andre steder at gå hen.

Hele “Byen til vandet”-projektet behøver ikke nødvendigvis at tage så længe, som man regner med. Viborg kommune har netop meldt ud, at deres nye bydel, Baneby-projektet, med investeringer på omkring fem milliarder kroner nu forventes at stå færdigt på under halvdelen af de 20-25 år, de regnede med, at det ville vare.

I Venstre glæder vi også over de mange, der vil investere i Randers, og over de nye boligprojekter, som vi godkender, samt til at se “Byen til vandet” tage fart.

Lagt på i DiverseComments (0)

Peanuts, Nyhuus?

Peanuts, Nyhuus?

Det var desværre en ægte socialdemokratisk melding, vi kunne læse i gårsdagens Amtsavis: At de små 5 millioner kroner spildt på at ødelægge Hospitalsgade skulle være ”peanuts” i Nyhuus øjne.

Socialdemokraterne ved man hvor man har: i færd med at bruge andres penge. Som undskyldning for at det gik som det gik bruges, at det var en konstrueret rævekage med K og DF, – nå ja I kalder det et forlig, men det bliver det bestemt ikke bedre af. Som daværende borgmester havde du det øverste ansvar, hvilket du misbrugte.

Det er nemt at bruge andres penge og så bare trække på smilebåndet og joke det som peanuts. Det var nok ikke peanuts for de skatteborgere, der møjsommeligt havde stridt sig gennem arbejdsdagen for så at aflevere op mod halvdelen i skat til dig, – så du kunne smide dem væk i Hospitalsgade!

Mange steder i det offentlige kunne dine ”peanuts” have gjort meget gavn.

Som politiker, har man en skærpet pligt og ansvar til at udvise største agtpågivenhed, når man bliver sat til at varetage betroede skattemidler.

Skattekroner er ikke peanuts!

Lagt på i DiverseComments (0)

En borgmester skal sælge sin by og kommune – punktum

En borgmester skal sælge sin by og kommune – punktum

Lørdag d. 8. januar bragte DR2 et to timers tema om Randers – hele udsendelsen kan ses her.

Borgmester Claus Omann Jensen medvirker i to omgange i udsendelsen, og han gør i sandhed som han siger: En borgmester skal sælge sin by og kommune – punktum.

Se de to indslag med Claus Omann Jensen her:

Lagt på i Diverse, VideoComments (0)

S kunne ikke modstå fristelsen

S kunne ikke modstå fristelsen

Fristelsen, dette substantiv kan give anledning til flere forskelligartede associationer. I dette indlæg skal det handle om liberalisme og skat.

Jeg betaler med glæde min skat ……. det fælles bidrag til betaling af velfærdssamfundets drift af sygehuse, skolevæsen, veje med mere.

Et accelererende skattetryk til finansiering af mere velfærd er dog ikke en farbar vej for en liberal politiker.

Lad os for et øjeblik lade »billedet stå« og anskue verden ud fra det liberalistiske menneskesyn, som vi hylder i blå stue.

Liberalister har et kritisk syn på staten, hvis magtbeføjelser siges at indskrænke borgernes selvstændighed. Ved liberal økonomi forstås, at borgerne har økonomisk frihed, således at staten ikke laver indgreb ved for eksempel at udskrive højere skatter.

Fristelsen, som i denne sammenhæng skal forstås som et ønske om at forhøje skattetrykket, kunne Socialdemokratiet i Randers ikke modstå. Derfor blev byrådet indkaldt til et ekstraordinært byrådsmøde 1. september, hvor vi skulle stemme om at forhøje skatten med 0,2 procent point. I Venstre (Randers)slog vi fast, at liberalisme og højere skatter er hinandens modpol.

Men hvordan skal vi så skabe mere velfærd til glæde for de borgere, som vi byrådspolitikere er sat i verden for at betjene bedst muligt?

I min optik er det en barsk tid, som vi lever i, nemme løsninger findes ikke lige om hjørnet.

Jeg er af den fulde overbevisning, at enhver borger i det danske samfund uanset alder, hudfarve og etnicitet må gribe fat i de universelle dyder som flid, viljestyrke, selvstændighed og tro på egne evner ….. Derved kan vi som samfund forøge muligheden for at bevare og videregive den velfærd, som nulevende generationer tager som en selvfølge.

Et højere skattetryk er en kortsigtet og uambitiøs økonomisk politik, som liberalister ikke fristes til at gøre brug af – ej heller i Randers.

Lagt på i DiverseComments (0)

Vi går da ind for vindmøller, men…

Vi går da ind for vindmøller, men…

Alt tyder på, at et stort flertal i byrådet via revision af vindmølleplan reelt vil blokere for al udbygning af vindkraft på nær området ved Overgaard. Det betyder bl.a., at Binderup-projektet – til trods for at dette projekt er tilpasset særlige Randers vilkår defineret af Venstre og Dansk Folkeparti – ikke kan gennemføres.

Sagde nogen løftebrud? Kommunens image er som bekendt faldet med 10 pladser ift. sidste år, så vi nu er nede som nr. 74 på DI’s rangliste.

Binderup projektet er på alle parametre bedre, end de projekter, som Randers Byråd tidligere har sagt ja til:

Projektet styres og ejes lokalt. Der er dannet en lokal lodsejergruppe (14 lodsejere), alle bosat i området, der omkranser projektet. Almindelige, private borgere, der har vist vilje og mod til at påtage sig en del af det konkrete arbejde med at få den nødvendige grønne omstilling af Danmarks energiforsyning til at blive til virkelighed.

Projektejere vil give økonomisk støtte til lokale aktiviteter via fond med indskud på 100.000 kr. pr. vindmølle, der sammen med et årligt bidrag fra de enkelte vindmøller vil udgøre et ”Energi- og Udviklingsfond”, hvorfra der årligt efter vindmøllernes første års drift udloddes midler til aktiviteter i lokalområdet.

Afstand til naboer: Lovkravet er 520 m – ved Binderup er der ingen naboer indenfor 910 m.

Naboklager: I forhold til det reviderede projekt med 5 møller er der 5 klagere indenfor 1.000 m og 13 klagere fra 1.000-1.500 m. I høringsfasen for det tidligere projekt med 7 stk. 150 meter høje vindmøller indkom der 56 individuelle høringssvar og 1005 underskrifter – heraf 149, der ikke har adresse i Randers kommune. Dvs. reelt set vil langt de fleste klagere ikke blive generet af vindmøllerne, der ej heller ødelægger landskabet: Ingen har påberåbt sig ifm. netop vedtagne Temaplan for det åbne land, at området skulle være af særliglandskabelig interesse.

Tryghed mod stavnsbinding: Projektejerne tilbyde naboer i en afstand op til 1000 m fra vindmøllerne at købe deres ejendomme, hvis det viser sig, at de ikke har lyst til at blive boende efter projektets realisering. Opkøb baseres på 2 uvildige ejendomsmægleres vurdering af ejendommens salgsværdi og projekt-ejer forbeholder sig herefter ret til at handle ejendommen videre med klausul for evt. vindmøllegene. Eventuelt allerede tildelt for Værditab vil blive modregnet i salgsværdien.

Kan nogen forklare eller vil forsvare, hvorfor byrødder siger nej til Binderup?

Lagt på i DiverseComments (0)

Fjordløb med Venstre!

Fjordløb med Venstre!

Igen i år deltog Venstre med et cykelhold ved Fjordløbet i Randers ugen søndag den 14. august.

27 friske Venstrefolk havde meldt sig som deltagere på 30. km. ruten.

Alle havde en dejlig tur af en flot rute langs Randers Fjord. Vejret var perfekt med solskin og en frisk vind fra vest som krævede at konditionen var i orden. Alle deltagere fik en god oplevelse med god motion og hyggeligt samvær. Lille Carl på 3. år var den yngste og Jens på 83. år var den ældste deltager på Venstres cykelhold.

Ved start og mål, samt ude på ruten blev deltagerne serviceret af Folketingskreds Randers syd.

På Lindegården i Lene og Anders Buhls have var det Folketingskreds Randers nord der stod klar til at servicere alle Fjordløbs deltagere med en forfriskning i form af et glas øl eller vand, samt en pølse m/brød,. Igen i år blev dette et tilløbsstykke med ca. 800 besøgende.

Tak, til Lene og Anders Buhl, fordi vi igen i år måtte benytte jeres have, samt tak til alle frivillige hjælpere. Og sidst men ikke mindst, tak til alle de friske deltagere på Venstres cykelhold 2016.

 

Venlig hilsen Kommuneforeningen, Venstre i Randers

v/ Sportslig ansvarlig, Jørgen Andersen.

Lagt på i DiverseComments (0)

Sagsbehandleren

Sagsbehandleren

Kasper Fuhr Christensen afslører atter i sit læserbrev i Amtsavisen 2/11, at han netop ikke er politiker, men ser sig selv som sagsbehandler i kommunen.

Kasper Fuhr Christensen skriver, at han har ”hjulpet mange unge, der er kommet i klemme i systemet”.

I sig selv et ædelt sigte må man mene, men når så Kasper Fuhr gang på gang bringer disse uheldige enkeltsager op i Byrådet og beklikker kommunen sagsbehandlere, – så er formålet ikke længere ædelt.
Så bliver det en envejs hetz, hvor de enkelte medarbejdere grundet bl.a. tavshedspligt ikke har mulighed for at forsvare sig.

Ud over i den grad at forstyrre Byrådets normale arbejde med sine evindelige dræbende indvendinger, så er Kasper Fuhrs formål mest af alt selvcentrering og eksponering, – ja medierne lægger såmænd gerne spalteplads til, muligvis i mangel af andet.

Når nu det er så vigtigt for Kasper Fuhr at kikke alle kommunens medarbejdere over skulderen, var det så ikke bedre at Kasper Fuhr opgav sin byrådsplads, for så i stedet at søge ansættelse
i f.eks. Kommunens Socialforvaltning, nu da han mener, han er meget dygtigere end alle de andre sagsbehandlere?

Det ville sikkert være godt for Byrådets arbejdsklima, sikkert også godt for Socialforvaltningen og må man antage, – også godt for de borgere der måtte blive serviceret af Kasper Fuhr i det for ham helt rigtige job.

Lagt på i DiverseComments (0)

Udvidelse af E45 er højeste prioritet for regeringen

Udvidelse af E45 er højeste prioritet for regeringen

Udvidelse af E45 er højt på dagsordenen for regeringen. Det er faktisk skrevet direkte ind i regeringsprogrammet, og denne regering har en ambition om at holde det, vi har lovet vælgerne.

Det er dog ingen hemmelighed, at der er en række bump på vejen. For det første skal finansieringen være der, og for det andet skal der være et flertal i folketinget, før der kan blive rullet asfalt ud. Det kan derfor undre, at især borgmesteren i Aarhus har travlt med at understrege at udvidelsen af E45 var en prioritet for den tidligere regering. Hvorfor blev der så ikke gjort noget ved det? Det er lidt fattigt at være handlekraftig med tilbagevirkende kraft. 80 procent af persontransporten i Danmark foregår på vejene, og som følge heraf er der hårdt brug for at få udvidet en af de vigtigste vejstrækninger i Danmark. Tilmed viser en nylig undersøgelse fra Vejdirektoratet at trafikken de seneste tyve år er fordoblet og i myldretiden er der endda sket en tredobling.

Tallene taler sit eget sprog, og derfor er udvidelsen af E45 altså på ingen måde taget af bordet, sådan som det er blevet skudt Venstre-regeringen i skoene. Venstre ønsker en udvidelse lige så meget som vi hele tiden har gjort, og vi kæmper videre i forhold til at finde finansiering og et politisk flertal. For det er ganske enkelt uholdbart at E45 dagligt sander til. Det er en plage for østjyderne og det hæmmer væksten for erhvervslivet.

Derfor vil Venstre så snart der igen er penge til store anlægsinvesteringer sætte gang i arbejdet. Vi håber meget, at socialdemokraterne med deres nye begejstring for projektet, vil være med til at skaffe et flertal. Nu er det i hvert fald klart blevet signaleret, at det er det socialdemokraterne vil. Det kan man ikke just sige var tilfældet, da partiet selv havde regeringsmagten. Der er dog ingen grund til at hænge sig i den slags fnidder. Hovedsagen er, at vi får gjort noget ved den helt uholdbare belastning på E45, og her er der brug for alle gode kræfter, som vil Østjylland og skabe de bedste vilkår for østjyderne.

Lagt på i DiverseComments (0)

Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 16. august 2017 to 14. september 2017.