Arkiv | Diverse

Grundlovsmøde Hvidsten Kro

Grundlovsmøde Hvidsten Kro

Venstre i Randers afholder Grundlovsfest i den dejlige have på

Hvidsten Kro

Mandag den 05.06.2016, kl. 11:30

I år vil der være taler af de fire Randers politikere:
Borgmester Claus Omann Jensen
regionsmedlem Jørgen Winther
MF Michael Aastrup Jensen
Folketingskandidat Simon Simonsen

Årets hovedtaler er
Kristian Jensen, MF & finansminister

Undervejs vil vi synge et par sange under ledelse af Martins Musik, Øster Bjerregrav og Eskild Gundersen.
Igen i år er der mulighed for at deltage i Venstres fællesspisning, som består af marineret sild, flæskeæggekage og et stykke med gammelost, ledsaget af en Gudrun eller Marius pilsner (bemærk ½ l) en snaps og en kop kaffe til en pris af 300 Kr. pr. kuvert. Bemærk samme pris i 5 år!

Venligst tilmelding til Uffe Andersson på mobil 29 63 50 99 eller mail ua@webspeed.dk senest søndag den 28.05.2017.

Med et på gensyn i Hvidsten glæder Venstre i Randers sig til at se rigtigt mange medlemmer og gæster i afviklingen af Danmarks store nationaldag.

Med venlig hilsen
Knud Pedersen
Formand for kommuneforeningen, Venstre i Randers

Lagt på i Aktuelt netop nu, DiverseComments (0)

Fart på udviklingen

Fart på udviklingen

Randers Kommune er inde i en fantastisk spændende udvikling. Lokale investorer og bygherrer sørger for, at nye attraktive boligområder etableres med hilsen til vores industrielle kulturarv, som eksempelvis Falbe Parken og Sporbyen Scandia. Andre nye spændende boligområder er på vej – eksempelvis tæt ved Vorup Enge, på Kærserens gamle grund samt i Randers syd mellem Paderup og Robdrup, og i Romalt går byggegrundene som varmt brød.

I marts vedtog et enigt byråd desuden rammerne for udviklingen af det store “Byen til vandet”-projekt, som i høj grad fastlægger rammerne for byudviklingsmuligheder og den grundlæggende infrastruktur samt sikrer byen i forhold til klimaudfordringen. “Byen til vandet” er et lokomotivprojekt for udviklingen i hele kommunen, og nu har startskuddet endeligt lydt.

“Byen til vandet” er en sjælden mulighed for at investere i en smuk midtby med en helt unik beliggenhed, hvor både den grønne og blå natur løber igennem hjertet af byen. Selv om projektet naturligvis vil strække sig over en årrække, vil det ikke komme til at se hverken ufærdigt eller ensomt ud på grund af den naturlige tilknytning til eksisterende bebyggelse.

Vi skal prioritere at investere i “Byen til vandet”, selv om vi helt sikkert også godt kan finde mange andre steder at bruge pengene ved årets budgetforhandlinger, og vi skal tage ja-hatten på, når investorerne banker på, for de har nok andre steder at gå hen.

Hele “Byen til vandet”-projektet behøver ikke nødvendigvis at tage så længe, som man regner med. Viborg kommune har netop meldt ud, at deres nye bydel, Baneby-projektet, med investeringer på omkring fem milliarder kroner nu forventes at stå færdigt på under halvdelen af de 20-25 år, de regnede med, at det ville vare.

I Venstre glæder vi også over de mange, der vil investere i Randers, og over de nye boligprojekter, som vi godkender, samt til at se “Byen til vandet” tage fart.

Lagt på i DiverseComments (0)

Peanuts, Nyhuus?

Peanuts, Nyhuus?

Det var desværre en ægte socialdemokratisk melding, vi kunne læse i gårsdagens Amtsavis: At de små 5 millioner kroner spildt på at ødelægge Hospitalsgade skulle være ”peanuts” i Nyhuus øjne.

Socialdemokraterne ved man hvor man har: i færd med at bruge andres penge. Som undskyldning for at det gik som det gik bruges, at det var en konstrueret rævekage med K og DF, – nå ja I kalder det et forlig, men det bliver det bestemt ikke bedre af. Som daværende borgmester havde du det øverste ansvar, hvilket du misbrugte.

Det er nemt at bruge andres penge og så bare trække på smilebåndet og joke det som peanuts. Det var nok ikke peanuts for de skatteborgere, der møjsommeligt havde stridt sig gennem arbejdsdagen for så at aflevere op mod halvdelen i skat til dig, – så du kunne smide dem væk i Hospitalsgade!

Mange steder i det offentlige kunne dine ”peanuts” have gjort meget gavn.

Som politiker, har man en skærpet pligt og ansvar til at udvise største agtpågivenhed, når man bliver sat til at varetage betroede skattemidler.

Skattekroner er ikke peanuts!

Lagt på i DiverseComments (0)

En borgmester skal sælge sin by og kommune – punktum

En borgmester skal sælge sin by og kommune – punktum

Lørdag d. 8. januar bragte DR2 et to timers tema om Randers – hele udsendelsen kan ses her.

Borgmester Claus Omann Jensen medvirker i to omgange i udsendelsen, og han gør i sandhed som han siger: En borgmester skal sælge sin by og kommune – punktum.

Se de to indslag med Claus Omann Jensen her:

Lagt på i Diverse, VideoComments (0)

S kunne ikke modstå fristelsen

S kunne ikke modstå fristelsen

Fristelsen, dette substantiv kan give anledning til flere forskelligartede associationer. I dette indlæg skal det handle om liberalisme og skat.

Jeg betaler med glæde min skat ……. det fælles bidrag til betaling af velfærdssamfundets drift af sygehuse, skolevæsen, veje med mere.

Et accelererende skattetryk til finansiering af mere velfærd er dog ikke en farbar vej for en liberal politiker.

Lad os for et øjeblik lade »billedet stå« og anskue verden ud fra det liberalistiske menneskesyn, som vi hylder i blå stue.

Liberalister har et kritisk syn på staten, hvis magtbeføjelser siges at indskrænke borgernes selvstændighed. Ved liberal økonomi forstås, at borgerne har økonomisk frihed, således at staten ikke laver indgreb ved for eksempel at udskrive højere skatter.

Fristelsen, som i denne sammenhæng skal forstås som et ønske om at forhøje skattetrykket, kunne Socialdemokratiet i Randers ikke modstå. Derfor blev byrådet indkaldt til et ekstraordinært byrådsmøde 1. september, hvor vi skulle stemme om at forhøje skatten med 0,2 procent point. I Venstre (Randers)slog vi fast, at liberalisme og højere skatter er hinandens modpol.

Men hvordan skal vi så skabe mere velfærd til glæde for de borgere, som vi byrådspolitikere er sat i verden for at betjene bedst muligt?

I min optik er det en barsk tid, som vi lever i, nemme løsninger findes ikke lige om hjørnet.

Jeg er af den fulde overbevisning, at enhver borger i det danske samfund uanset alder, hudfarve og etnicitet må gribe fat i de universelle dyder som flid, viljestyrke, selvstændighed og tro på egne evner ….. Derved kan vi som samfund forøge muligheden for at bevare og videregive den velfærd, som nulevende generationer tager som en selvfølge.

Et højere skattetryk er en kortsigtet og uambitiøs økonomisk politik, som liberalister ikke fristes til at gøre brug af – ej heller i Randers.

Lagt på i DiverseComments (0)

Vi går da ind for vindmøller, men…

Vi går da ind for vindmøller, men…

Alt tyder på, at et stort flertal i byrådet via revision af vindmølleplan reelt vil blokere for al udbygning af vindkraft på nær området ved Overgaard. Det betyder bl.a., at Binderup-projektet – til trods for at dette projekt er tilpasset særlige Randers vilkår defineret af Venstre og Dansk Folkeparti – ikke kan gennemføres.

Sagde nogen løftebrud? Kommunens image er som bekendt faldet med 10 pladser ift. sidste år, så vi nu er nede som nr. 74 på DI’s rangliste.

Binderup projektet er på alle parametre bedre, end de projekter, som Randers Byråd tidligere har sagt ja til:

Projektet styres og ejes lokalt. Der er dannet en lokal lodsejergruppe (14 lodsejere), alle bosat i området, der omkranser projektet. Almindelige, private borgere, der har vist vilje og mod til at påtage sig en del af det konkrete arbejde med at få den nødvendige grønne omstilling af Danmarks energiforsyning til at blive til virkelighed.

Projektejere vil give økonomisk støtte til lokale aktiviteter via fond med indskud på 100.000 kr. pr. vindmølle, der sammen med et årligt bidrag fra de enkelte vindmøller vil udgøre et ”Energi- og Udviklingsfond”, hvorfra der årligt efter vindmøllernes første års drift udloddes midler til aktiviteter i lokalområdet.

Afstand til naboer: Lovkravet er 520 m – ved Binderup er der ingen naboer indenfor 910 m.

Naboklager: I forhold til det reviderede projekt med 5 møller er der 5 klagere indenfor 1.000 m og 13 klagere fra 1.000-1.500 m. I høringsfasen for det tidligere projekt med 7 stk. 150 meter høje vindmøller indkom der 56 individuelle høringssvar og 1005 underskrifter – heraf 149, der ikke har adresse i Randers kommune. Dvs. reelt set vil langt de fleste klagere ikke blive generet af vindmøllerne, der ej heller ødelægger landskabet: Ingen har påberåbt sig ifm. netop vedtagne Temaplan for det åbne land, at området skulle være af særliglandskabelig interesse.

Tryghed mod stavnsbinding: Projektejerne tilbyde naboer i en afstand op til 1000 m fra vindmøllerne at købe deres ejendomme, hvis det viser sig, at de ikke har lyst til at blive boende efter projektets realisering. Opkøb baseres på 2 uvildige ejendomsmægleres vurdering af ejendommens salgsværdi og projekt-ejer forbeholder sig herefter ret til at handle ejendommen videre med klausul for evt. vindmøllegene. Eventuelt allerede tildelt for Værditab vil blive modregnet i salgsværdien.

Kan nogen forklare eller vil forsvare, hvorfor byrødder siger nej til Binderup?

Lagt på i DiverseComments (0)

Fjordløb med Venstre!

Fjordløb med Venstre!

Igen i år deltog Venstre med et cykelhold ved Fjordløbet i Randers ugen søndag den 14. august.

27 friske Venstrefolk havde meldt sig som deltagere på 30. km. ruten.

Alle havde en dejlig tur af en flot rute langs Randers Fjord. Vejret var perfekt med solskin og en frisk vind fra vest som krævede at konditionen var i orden. Alle deltagere fik en god oplevelse med god motion og hyggeligt samvær. Lille Carl på 3. år var den yngste og Jens på 83. år var den ældste deltager på Venstres cykelhold.

Ved start og mål, samt ude på ruten blev deltagerne serviceret af Folketingskreds Randers syd.

På Lindegården i Lene og Anders Buhls have var det Folketingskreds Randers nord der stod klar til at servicere alle Fjordløbs deltagere med en forfriskning i form af et glas øl eller vand, samt en pølse m/brød,. Igen i år blev dette et tilløbsstykke med ca. 800 besøgende.

Tak, til Lene og Anders Buhl, fordi vi igen i år måtte benytte jeres have, samt tak til alle frivillige hjælpere. Og sidst men ikke mindst, tak til alle de friske deltagere på Venstres cykelhold 2016.

 

Venlig hilsen Kommuneforeningen, Venstre i Randers

v/ Sportslig ansvarlig, Jørgen Andersen.

Lagt på i DiverseComments (0)

Sagsbehandleren

Sagsbehandleren

Kasper Fuhr Christensen afslører atter i sit læserbrev i Amtsavisen 2/11, at han netop ikke er politiker, men ser sig selv som sagsbehandler i kommunen.

Kasper Fuhr Christensen skriver, at han har ”hjulpet mange unge, der er kommet i klemme i systemet”.

I sig selv et ædelt sigte må man mene, men når så Kasper Fuhr gang på gang bringer disse uheldige enkeltsager op i Byrådet og beklikker kommunen sagsbehandlere, – så er formålet ikke længere ædelt.
Så bliver det en envejs hetz, hvor de enkelte medarbejdere grundet bl.a. tavshedspligt ikke har mulighed for at forsvare sig.

Ud over i den grad at forstyrre Byrådets normale arbejde med sine evindelige dræbende indvendinger, så er Kasper Fuhrs formål mest af alt selvcentrering og eksponering, – ja medierne lægger såmænd gerne spalteplads til, muligvis i mangel af andet.

Når nu det er så vigtigt for Kasper Fuhr at kikke alle kommunens medarbejdere over skulderen, var det så ikke bedre at Kasper Fuhr opgav sin byrådsplads, for så i stedet at søge ansættelse
i f.eks. Kommunens Socialforvaltning, nu da han mener, han er meget dygtigere end alle de andre sagsbehandlere?

Det ville sikkert være godt for Byrådets arbejdsklima, sikkert også godt for Socialforvaltningen og må man antage, – også godt for de borgere der måtte blive serviceret af Kasper Fuhr i det for ham helt rigtige job.

Lagt på i DiverseComments (0)

Udvidelse af E45 er højeste prioritet for regeringen

Udvidelse af E45 er højeste prioritet for regeringen

Udvidelse af E45 er højt på dagsordenen for regeringen. Det er faktisk skrevet direkte ind i regeringsprogrammet, og denne regering har en ambition om at holde det, vi har lovet vælgerne.

Det er dog ingen hemmelighed, at der er en række bump på vejen. For det første skal finansieringen være der, og for det andet skal der være et flertal i folketinget, før der kan blive rullet asfalt ud. Det kan derfor undre, at især borgmesteren i Aarhus har travlt med at understrege at udvidelsen af E45 var en prioritet for den tidligere regering. Hvorfor blev der så ikke gjort noget ved det? Det er lidt fattigt at være handlekraftig med tilbagevirkende kraft. 80 procent af persontransporten i Danmark foregår på vejene, og som følge heraf er der hårdt brug for at få udvidet en af de vigtigste vejstrækninger i Danmark. Tilmed viser en nylig undersøgelse fra Vejdirektoratet at trafikken de seneste tyve år er fordoblet og i myldretiden er der endda sket en tredobling.

Tallene taler sit eget sprog, og derfor er udvidelsen af E45 altså på ingen måde taget af bordet, sådan som det er blevet skudt Venstre-regeringen i skoene. Venstre ønsker en udvidelse lige så meget som vi hele tiden har gjort, og vi kæmper videre i forhold til at finde finansiering og et politisk flertal. For det er ganske enkelt uholdbart at E45 dagligt sander til. Det er en plage for østjyderne og det hæmmer væksten for erhvervslivet.

Derfor vil Venstre så snart der igen er penge til store anlægsinvesteringer sætte gang i arbejdet. Vi håber meget, at socialdemokraterne med deres nye begejstring for projektet, vil være med til at skaffe et flertal. Nu er det i hvert fald klart blevet signaleret, at det er det socialdemokraterne vil. Det kan man ikke just sige var tilfældet, da partiet selv havde regeringsmagten. Der er dog ingen grund til at hænge sig i den slags fnidder. Hovedsagen er, at vi får gjort noget ved den helt uholdbare belastning på E45, og her er der brug for alle gode kræfter, som vil Østjylland og skabe de bedste vilkår for østjyderne.

Lagt på i DiverseComments (0)

Aftalebrud, landdistrikt udvikling og usikkert klima for erhvervs investeringer

Aftalebrud, landdistrikt udvikling og usikkert klima for erhvervs investeringer

ÅBENT BREV TIL RANDERS BYRÅD
Af Godsejer Kirsten Harbo, gårdejer Jens Jørgen Huulgaard og gårdejer Bernt Villadsen.

Det er med dybeste forundring, at vi lige har oplevet, hvordan et flertal i byrådet med borgmesteren i spidsen, i løbet af 52 minutter skrottede en 180 millioner kroners erhvervsinvestering, som vi har arbejdet med i mere end fem år og som har kostet os et millionbeløb at forberede.

Vort projekt – fem vindmøller ved Binderup – ville kunne have leveret forureningsfri strøm svarende til det årlige elforbrug i 15.400 boliger. Som sådan ville vindmøllerne kunne have givet et betydelig bidrag til at opfylde den Klimaplan, som byrådet vedtog i 2010.

Vort projekt var naturligvis helt i overensstemmelse med byrådets ønsker om, hvor der skal være vindmøller. Et enigt byråd udpegede i 2010 med Vindmølleplanen området ved Binderup som velegnet for op til 150 m høje vindmøller. Denne udpegning blev stadfæstet så sent som i 2013 med vedtagelse af Kommuneplan 2013 – vindmølleområdet var end ikke til diskussion.

På samme byrådsmøde blev ordet ”aftalebrud” anvendt en del gange i forbindelse med et forslag om at om-konstituere for bl.a. at styrke landdistrikt udviklingen.

Her er tale om et klart aftalebrud. Som borgere og erhvervsfolk burde vi kunne have tillid til, at byrådet mener det seriøst, når de via Klimaplan og Vindmølleplan inviterer til opsætning af vindmøller. Argumenter om, at udskiftning af kontrære udvalgsformænd vil bidrage til et mere sikkert investeringsklima i Randers kommune, hang stadig i byrådssalen, da flertallet med en skuffende blanding af floskler, følelser og fundamental mangel på viden om projektet demonstrerede, at det er særdeles risikobaseret som virksomhed at projektere noget i Randers kommune, som byrådet skal godkende.

Det er problematisk, at man ønsker at styrke landdistrikt-udviklingen og i samme åndedrag forhindrer igangsættelse af en betydelig økonomisk aktivitet i et af kommunens svagere landdistrikter.

Som konsekvens af Køberetsordningen ville 20 % af projektet – ca. 36 mio. kr. – blive tilbudt områdets beboere op til 4 km fra vindmøllerne. Forhåbentlig ville de tjene på deres investering. Tilsvarende gør vi det ud fra en forventning om at opnå et positivt afkast, der vel at mærke bliver i området, hvor vi alle driver landbrug.

Vi respekterer naturligvis den offentlige høringsfase, men der er i denne ikke fremkommet noget som helst, som de byrådspolitikere, der i 2010 vedtog og i 2013 stadfæstede Vindmølleplanen, ikke har været bekendt med på forhånd. Vedtagelsen af forslag til lokalplan foregik 28-4-2014.

Lytter man til live-udgaven af det afholdte byrådsmøde, må det undre både byrådspolitikerne selv og lytterne, hvor lang tid de enkelte byrådsmedlemmer bruger på at søge en absurd undskyldning for at stemme imod projektet, vel vidende, at der her er tale om et optimalt oplagt vindmølleområde i Randers Kommune.

En geotælling af modstandere i det nære lokalområde viser det tydeligt.

Det vil være interessant at vide, hvorfor politikerne mangler mod til at forholde sig hertil. Fakta har man fuldstændig ignoreret, idet indsigelser er vurderet på antal og absolut ikke på indhold.

Konsekvensen af denne klare afvisning af en gruppe lokale erhvervsdrivende er, at vi på det kraftigste må advare andre investorer mod at planlægge investeringer i Randers kommune. Det er simpelthen for usikkert. Og dette er uhensigtsmæssigt.

Uanset hvordan vinden blæser, skal byrådet kunne se sig selv i spejlet. Er byrådet også villigt til at se os i øjnene? Vi mødes gerne med jer!

Binderup, den 12. juni 2015,
på vegne af den lokale lodsejergruppe:

Godsejer Kirsten Harbo, gårdejer Jens Jørgen Huulgaard og gårdejer Bernt Villadsen.

Lagt på i DiverseComments (0)

Fotos fra Flickr - Se alle fotos

Nyhedsbrev

Få en e-mail med nye indlæg - indtast din e-mail i feltet herunder og klik på Tilmeld:

Det sker i Venstre

Nothing from 26. juni 2017 to 25. juli 2017.